Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim Bilimine Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim Bilimine Giriş"— Sunum transkripti:

1 İletişim Bilimine Giriş
5. Hafta Etki – Süreç Araştırmaları (Kamuoyu)

2 Konu Başlıkları Güçlü Etkilere Dönüş Kamu ve kamuoyu kavramları
Gündem Kurma(Belirleme) Kuramı Suskunluk Sarmalı Kuramı Önceleme ve Çerçeleveme Kavramları Yetiştirme Teorisi

3 Güçlü Etkilere Dönüş Temel önerme: Önceki araştırmalar tutum ve davranış değişikliği üzerinde idi, bu dönem araştırmalar ise farkındalığın yaratılması ve tespiti üzerine çalışmalar ve deneyler içermektedir. Olgular: Seçimler, skandallar, halkın gündemi ve kamuoyu oluşturma

4 Kamu ve Kamuoyu Kamu: Ortak çıkarlar çerçevesinde topluluk oluşturucu konularda kararbirliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim. Oy: Bir sorunla veya durumla ilgili bulunan seçeneklerden birinin tercih edilmesi Kamuoyu: Bir toplumsal kesime ait genel karar tercihi, genel düşünce, halkoyu

5 Kamuoyu Kavram ilk kez 1588’ de Montaigne tarafından kullanılmıştır. Siyasi anlamda 1741 de İngilizler, 1744’te Fransızlar tarafından kullanılıyor. Lowel (Etkili çoğunluk) Lasswell(İktidar, seçkinlere ait) Albig (Toplumsal etkileşim süreci) Bireysel kanaatlerin yığını

6 Kamuoyu Kamuoyunu oluşturan araçlar: Aile, eğitim, kültür, toplumsal kontrol mekanizmaları, bireysel ve psikolojik araçlar Kamuoyu oluşturmak: Bir düşünceyi yaygınlaştırmak, halkın dikkatini o düşünce etrafında toplamak, yoğunlaştırmak

7

8 Tartışma Demokratik toplumlarda kamuoyu serbestçe oluşmaktadır. Demokratik olmayan toplumlarda ise oluşturulmaktadır. Medyanın kamuoyu oluşturma konusundaki demokratikleştirme etkisi nedir? Örneklerle tartışınız.

9 Gündem Belirleme Kuramı
Temel Önerme: KİA halka nasıl düşüneceğini söylemede başarılı olmayabilir ama ne hakkında düşüneceğini ve neyin önemli olduğunu anlatmada başarılıdır. Bu modele göre medya davranış üretmez ama zihinsel bir gündemi vardır, kimi öğeler ötekinin önüne geçebilir. Medya dikkati bir yöne çekebilir. Medyanın olayları sıraya koyup vurgulaması, toplumsal dinamiği etkilemektedir.

10 Medya Gündemi Siyaset Gündemi Kamu Gündemi Konsolidatif, Manuplatif, Spekülatif

11 Mcomb ve Shaw’ın araştırmaları
5 gazete, 2 dergi ve 2 tv kanalının akşam haberleri içerik analizi yapılır. 100 kişiye önemli gündem maddesi sorulur. Bu teori süreç içerisindeki birçok faktörle ele alınır. Demografik özellikler, gelir durumu, eğitim seviyesi, siyasal ve toplumsal olaylara duyarlılık düzeyi, okuma ve izleme alışkanlıkları Başkanlık seçimleri ve Watergate skandalı Önceleme ve çerçeveleme

12 Suskunluk(Sessizlik) Sarmalı Kuramı
Alman sosyolog Elisabetth Noelle-Neumann 5 temel varsayım: 1)Sapkın, aykırı bireyler toplum tarafından dışlanmaktadır 2)Bireyler sürekli dışlanma korkusu duyarlar 3)Bu korku ile birey içinde bulunduğu fikir ortamını değerlendirir. 4) bu değerlendirme sonucunda fikrini açıklar veya gizler 5)Bu durum kamuoyunun oluşmasında ve değişmesinde etkilidir.

13 Suskunluk Sarmalı Örnek olay: 1965 yılında Almanya’da seçimin nasıl sonuçlanacağı? Hristiyan Demokrat Parti Seçmenler hangi partiye oy vereceğini gizler Dışlanmaya maruz kalmamak için insanlar sessiz kalmaya ve güvende hissetmeye devam etmektedir. İnsanlar azınlıkta kaldığında veya baskı ve yaptırım göreceklerini hissettiklerinde düşüncelerini ve tercihlerini açıklamaktan kaçınırlar.

14 Suskunluk Sarmalı Bu bir süreç hipotezidir, süreç sonunda baskı ve tehdit kalkarsa düşüncesini açıklar Toplumun tehditi ve dışlanma korkusu Medyanın işlevi önemli, azınlıkları desteklerse durum değişiklik gösterebilir Kişiler gözlemleyerek ve başkalarının düşüncesini önemseyerek kuramda etkin rol oynarlar KİA tarafından manipülasyona açık ve ölçülmesi zor ama Neumann’a göre genellenebilir çünkü: Sadece caniler ve etkili kahramanlar toplumun ne düşündüğüne önem vermezler

15 Yetiştirme Teorisi Kültürel Göstergeler Ekolü ve Gerorge Gerbner
Teoriye göre: KiA(özellikler TV) sembolik bir çervre oluşturarak bireylerin yetişme ve yaşam biçimleri üzerine etki etmektedir. Yeni öykü anlatıcı Tv’dir. O zaman TV aile büyüğü, din adamı ve öğretmenler kadar etkilidir. Öykü anlatma 3 kategori: a)şeyler nasıl işler - hayal ürünü(kurmaca) b) şeylerin nasıl olduğu(haber) c) ne yapılması gerekir (eğitim ve yasalar sonraları reklam)

16 Yetiştirme Teorisi Kültürel göstergeler: kurum, mesaj ve yetiştirme çözümlemesi a)Mesajı yayan kurumlar b)Mesajların içeriğine bakılırsa gerçek dünyayı yansıtmamaktadırlar (erkek egemen, gençler, profesyoneller ve suçlularla mücadele edenler, saat başı 5 şiddet olayı) c)Tv güçlü bir ideolojik etken, çok tv izleyenler diğerlerine göre dünyayı daha güvensiz ve acımazsız görme eğiliminde, gerçeklik algısı değişiyor

17 Yetiştirme Teorisi TV programlarının izleyenler üzerindeki etki araştırması: 18 yaşındaki bir Amerikan genci ortalama bu yaşa kadar cinayet teşebbüs Vasat Dünya Sendromu (Aksiyonsuz) Ağır izleyici ve hafif izleyici kavramları ortaya çıkıyor

18 Gözden geçir Kamuoyu Önceleme ve Çerçeveleme Suskunluk Sarmalı
Gündem Kurma Teorisi Yetiştirme Kuramı Vasat Dünya Sendromu


"İletişim Bilimine Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları