Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİTLE İLETİŞİMİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİTLE İLETİŞİMİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI"— Sunum transkripti:

1 KİTLE İLETİŞİMİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Yrd.Doç. Dr. Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ

2 Kitle İletişimi Mesajların bazı tekniklerle, belirli bir teknoloji kullanarak çoğaltılıp güçlendirilmesi ve çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime genişletilmesine kitle iletişimi adı verilmektedir.

3 Kitle iletişim araçları içerisinde en yaygın kullanım televizyon ve radyo olduğunu belirtebiliriz. Radyo ve televizyon çağdaş toplumların en önemli teknik ve sosyal olgularından biridir.

4 Kitle İletişim Sürecinde Toplum Tepkilerini Belirleme Yöntemleri
Kitle iletişim araçları olarak radyo ve televizyonun temel görevleri, halkı eğlendirmek, haber ve bilgi vermek ve eğitime katkıda bulunmaktır. Radyo ve televizyon, bu fonksiyonlarını yerine getirirken, kamu oyunu sürekli olarak izlemek zorundadır.

5 Toplumun, radyo televizyon programlarına olan tepkileri şöyle özetlenebilir;
Kendiliğinden olan tepkiler, Çeşitli panel ve toplantıların düzenlenmesi, Rastgele telefon metodu, En çok reklam alan programlar, Televizyon gazete ve dergiler,

6 Kitle İletişiminin Toplum Üzerine Etkileri

7 Kitle İletişiminin Temel Fonksiyonları
Haber ve bilgi sağlama, Sosyalleştirme, Motivasyon, Tartışma ortamı hazırlama, Eğitim, Kültür gelişimine katkı, Eğlendirme, Bütünleştirme,

8 Kitle İletişimi ve Sosyal Çevre
Kişilerin üyesi oldukları topluma egemen olan kuralları benimseyerek, kendi statü ve rol davranışlarının gereklerini öğrenmeleri sürecine genel olarak sosyalleşme adı verilmektedir. Sosyalleşme sürecinin en önemli ayrımlarından biri birincil ve ikincil grup ayrımıdır. Birincil grup üyelerini aile, arkadaşlar, yaşıtlar gibi faktörler oluştururken, ikincil grup üyelerini radyo, televizyon, gazete, dergi, kitaplar gibi faktörler oluşturmaktadır.

9 Yüzyüze ilişkilerin egemen olduğu birincil gruplar daha çok çocukluk döneminde etkili olurken, ikincil grupların etkililiği yetişkinlik döneminde daha fazladır. Buradan anlaşılıyor ki kitle iletişim araçları insan hayatının her döneminde etkili olabilen ve bu yönüyle önemli bir sosyalleşme faktörü olarak görülebilecek bir olgudur.

10 Kitle İletişimi ve Ekonomik Çevre
Reklammmmm

11 Kitle İletişimi ve Siyasi Çevre

12 Kitle İletişim ve Psikolojik Savaş
Psikolojik savaş, kitle iletişim araçlarının yardımıyla çok geniş bir kitlenin bilgi, düşünce, duygu ve davranışlarının yönlendirilmesidir.

13 Kitle İletişim Araçlarının olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışılması
1.Televizyonun olumsuz yönleri Çocuk ve gençlerin düşünme ve muhakeme becerileri kazanımını olumsuz etkiler. Gençlere öğrettiği en önemli şey hareketsizlik yani olaylar karşısında tepkisizliktir. Duygusal bozulmalara neden olmaktadır. Programlardaki abartmalar kişileri olumsuz yönde etkiler.

14 Bilgi Teknolojilerine Dayalı İletişim
İnternet …e-posta …www gelişimi …web forumlar …sanal sohbetler

15 Organizasyonlarda Bilgi Teknolojilerine Dayalı İletişim


"KİTLE İLETİŞİMİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları