Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİMDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ROLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİMDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ROLÜ"— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİMDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ROLÜ
KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ

2 SORU-1 I-Mektup II- Televizyon III- İnternet IV- Telgraf
Yukarıdaki iletişim araçlarının kullanılmaya başladığı tarihe göre, eskiden yeniye sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A- I-II-IV-III B- I-IV-II-III C-II-III-IV-I D-IV-I-II-III

3 SORU-2 I-Doğal afetlerde insanların birbirlerinin yardımına koşması
II-İnsanların birbirlerinin sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşması III-Toplu taşıma araçlarında yaşlılara ve bayanlara yer verilmesi IV-Bazı öğrencilerin sıkıntılarını aileleri ile paylaşmamaları Yukarıdaki verilenlerden hangileri, kitle iletişimin gelişmelerinin bir sonucudur? A- I ve II B-I ve IV C-II ve III D-III ve IV

4 B- Seyahat özgürlüğüne C- Düşünce özgürlüğüne D- Çalışma özgürlüğüne
Farklı duygu ve düşüncelerin çeşitli yollarla insanlara ulaşmasının sağlanması ,aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine bağlıdır? A- Eğitim hakkına B- Seyahat özgürlüğüne C- Düşünce özgürlüğüne D- Çalışma özgürlüğüne

5 Görselde, kişinin söylediklerini okudunuz.
Artık bir insanın bilgiye ulaşma ,doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün temel hak olduğu görüşü , modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Görselde, kişinin söylediklerini okudunuz. Kişi, bu sözlerinde neyi dile getirmektedir? A- Konut dokunulmazlığı B- Basın meslek ilkelerini C-Özel yaşamın gizliliğini D-İletişim hakkını

6 Kitle iletişim özgürlüğü aşağıdakilerden hangisine saygının bir gereğidir?
A- Doğru haber alma hakkına B- Özel yaşamın gizliliğine C-Doğru bilgi verme sorumluluğuna D-Konut dokunulmazlığına

7 Kitle iletişim araçları toplumun geniş kesimlerine ileti(mesaj) dağıtan araçlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı olarak nitelendirilemez? A- Radyo B- Mektup C-Televizyon D-Gazete

8 A-Gazetecilerin basın ve meslek ilkelerine uygun haber yapmasını
«Bir kişinin özgürlüğü, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter» diyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisini buna örnek olarak gösterebilir? A-Gazetecilerin basın ve meslek ilkelerine uygun haber yapmasını B-Gazete ve dergilerde ,spor müsabakalarının ayrıntılı bir şekilde ele alması C-İnsanların özel hayatlarıyla ilgili bilgilerin, onların izni dışında haber yapılmasının yasaklanmasını. D-İnsanların bir konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini kitle iletişim araçları ile başkalarına anlatmasını

9 Soru-8 Kişinin özel yaşamı,» Kamuya açık alan ve sır alan» olarak ikiye ayrılabilir. Aşağıdakilerden hangisi «sır alanı» nitelendirilemez? A-Özel dostluklar kurma. B-Aile hayatı C-Özel mektuplar D-Araba kullanma

10 Ülkemizde özel radyo ve televizyon kuruluşlarının denetlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir? A- TRT ANADOLU AJANSI C-RTÜK D-PTT

11 ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ
SORU-10 ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ ONUR ve İTİBAR ÖZEL İLETİŞİM ÖZEL FOTOĞRAFLAR ? Bu şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisini yazardınız? A- Toplum hayatı B-Seçilme hakkı C-Aile ve ev hayatı D-Güzel sanatlar

12 Soru-11 A- Özel yaşamın gizliliği B-Sivil toplum
YAŞAMA HAKKI Kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü koruma KONUT DOKUNULMAZLIĞI Aile ve ev hayatını koruma İLETİŞİM HAKKI Özel iletişimin kötüye kullanılmasına karşı koyma ……………………….? Gereksiz ve utandırıcı şeylerin açıklanmasına karşı koruma Verilen eşleştirme tablosundaki boş yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? A- Özel yaşamın gizliliği B-Sivil toplum C- Kamuoyu oluşturma D- İfade özgürlüğü

13 SORU-12 Teknolojinin gelişmesi sonucu gece gören enfrarujlu dürbün ve kameralar, toplu iğne büyüklüğünde mercek ve mikrofonlar uzaktan en küçük sesleri bile kaydeden antenler, teleobjektifler kötü niyetli kişilerin ekmeğine yağ sürmektedir. Gizli ses ve görüntü kaydı ile toplumda korku ve güvensizlik oluşmakta ,toplumsal ilişkiler zarar görmektedir. Metinde ,teknolojideki gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı belirtilmektedir? A- Suçluların hemen bulunmasına B-Özel hayatın tehdit edilmesine C-İnsanlar arasındaki güven sorununun aşılmasına D-Yakın dostlukların kurulmasına

14 SORU-13 Bazı basın ve yayın organlarında insanların özel yaşamlarına ortaya koyacak, onları küçük düşürecek gerçek dışı yazı ve görüntülere yer verilmektedir. Kişilerin, haklarında çıkan bu haber ve görüntülere karşı aşağıdakilerden hangisini yapmaları en doğru olur? A- Olan bitene ilgisiz kalma B- Tekzip haklarını kullanma C- Çevresindekilere gerçekleri anlatma D-Kendisine haksızlık yapıldığını söyleme

15 Soru-14 Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Metne göre, basının demokrasiye katkısı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? A- Eşitlik ilkesinin kabul edilmesine B-Basın meslek ilkelerinin belirlenmesi C-Kitle iletişim kurumları arasında rekabet yaşanması D-İletişim hakkının kullanılmasına aracı olması

16 Soru-15 A- RADYO B-İNTERNET C-TELEVİZYON D-GAZETE
Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi haberleri diğerlerine göre daha geç bildirir? A- RADYO B-İNTERNET C-TELEVİZYON D-GAZETE


"İLETİŞİMDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ROLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları