Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gökhan YÜKSELER – Eylem EROĞLU Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gökhan YÜKSELER – Eylem EROĞLU Fen ve Teknoloji Öğretmeni"— Sunum transkripti:

1 Gökhan YÜKSELER – Eylem EROĞLU Fen ve Teknoloji Öğretmeni

2 Fen ve Teknoloji dersi, öğrencilerin yaşama kolay uyum sağlamalarını, içinde bulundukları çevreyi çok iyi gözlemlemelerini ve olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarak sonuç elde etme yollarını öğrenmelerini sağlar (Kaptan, 1999)

3 Fen ve Teknoloji okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma – sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin birleşimidir (MEB, 2004).

4 Mutfakta Bilim kulübü; öğrencilerin bilimin sadece laboratuarlarda değil kendi yaşantılarında da var olduğu bilincini arttırmak, bilimin çocuklar için sihirli olan yönlerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Yapılan literatür çalışmasında öğrencilerin kalıcı öğrenmelerinin gerçekleşmesinde yaparak ve yaşayarak öğrenmelerinin ve deneyim yaşamalarının, önemi de göz önüne alınarak “Mutfakta Bilim Kulübü”, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.

5 MUTFAKTA BİLİM KULÜBÜNÜN HEDEFİ
Öğrencilere sadece bilgi aktarmayı değil; araştıran, sorgulayan, inceleyen, günlük hayatıyla fen konuları arasında bağlantı kurabilen, hayatın her alanında karşılaştığı durumları yorumlama da bilimsel metodu kullanabilen, dünyaya bir bilim adamının bakış açısıyla bakabilen bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

6 Öğrencilerin süreç becerilerini yani soru sormalarını, gözlem yapmalarını, ölçüm yapmalarını, veri toplamalarını, verilerini organize edip tasarlamalarını, gözlemledikleri şeyin nedenlerini yorumlamalarını, akran ve aileleriyle iletişim kurarak bu süreç becerilerini kullanıp bilgilerini paylaşmaları da uygulamanın hedefleri arasındadır.

7 MUTFAKTA BİLİM KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ KENDİ TASARLADIKLARI MUTFAK ÖNLÜKLERİYLE

8 HEDEFLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MUTFAKTA BİLİM KULÜBÜ
Öğrencilerin, bilimsel gerçekleri aslında farkında olmadan mutfaklarda kullanıyor olmalarını keşfetmeleri de onların bilime olan ilgilerini arttıracaktır. Aynı zamanda bu uygulama öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlarken temel öğretim ilkeleriyle ve eğitimin aşamalılık ilkeleri ile de desteklenmektedir.

9 Uygulamanın okul bünyesinde yer alan farklı mekanlarda gerçekleşiyor olması, öğrencilerin bilimin yaşamın her alanında olduğunu, deneylerin sadece laboratuarlarda değil özellikle mutfak ve farklı mekanlarda da gerçekleşebileceğini fark etmeleri bu uygulamanın yaratıcı yönüdür.

10 MUTFAKTA BİLİM KULÜBÜ ETKİNLİKLERİ
- Reçel yapalım - Puding yapalım - Neden soğan göz yaşartır? - Mısır taneleri neden patlar? - Kesilen meyveler neden kararır? - Kek neden kabarır? - Hamur mayalayalım. - Ev yapımı yoğurt - Dondurma yapalım - Salatalık turşusu yapalım vb.

11 Etkinlikler öğrencilerin yaş seviyeleri ve gelişim düzeylerine göre müfredatta yer alan ilgilerini çekebilecek eğlenceli etkinlikler belirlenerek sınıf öğretmenlerinin de desteğiyle etkinliğin içeriğine göre okul bünyesinde yer alan Fen ve Teknoloji Laboratuvarı veya okul yemekhanesinde gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler, her hafta bir etkinlik olacak şekilde planlanmış ve 2 ders saati boyunca öğretmenlerinin gözetiminde çalışmaların yapılması sağlanmıştır.

12 Etkinlikler öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla bir ısınma etkinliği ile başlamış bu etkinliklerden sonra öğretmenin çalışmayı gerekli güvenlik önlemlerini alarak ayrıntılı yönergeleri de belirterek anlatması ile devam etmiştir. Çalışma sonunda yer alan değerlendirme bölümü ise o güne dair hangi etkinlik yapılmış ise ilgili öğretmenin bu etkinliğin bilimsel temellere dayanarak açıklamalar yapması ve öğrencilerin yaşadığı deneyimleri paylaşması ile son bulmuştur. Öğrenciler her etkinlik sonunda öğretmen tarafından verilen çalışma ile ilgili föyleri doldurmuş ve bu föyler öğretmenler tarafından değerlendirilmiştir.

13 MUTFAKTA BİLİM KULÜBÜ ÇALIŞMA KAĞIDI

14 EV YAPIMI YOĞURDUMUZ

15 ASİTLER BAZLAR

16 ASİTLER BAZLAR

17 SOĞAN NEDEN GÖZ YAŞARTIR?

18 PUDİNG YAPALIM

19 PUDİNGLERİMİZ

20 RENKLİ AYVA ŞEKERİMİZ

21 HAMUR MAYALIYORUZ

22 AYVA REÇELİMİZ

23 KEK NEDEN KABARIR?

24 ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

25 Öğrencilerin, Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ölçülmüş, öğrencilere kazandırılması amaçlanan hedeflere yönelik olarak etkinlikler planlanmıştır. Etkinliklerin sonucunda 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin bilime olan ilgilerinin arttığı, Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarında da olumlu artışlar olduğu tespit edilmiştir.

26 TEŞEKKÜRLER


"Gökhan YÜKSELER – Eylem EROĞLU Fen ve Teknoloji Öğretmeni" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları