Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADRES BİLGİLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 AĞUSTOS 2006 Mustafa DÖNER Genel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADRES BİLGİLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 AĞUSTOS 2006 Mustafa DÖNER Genel."— Sunum transkripti:

1 ADRES BİLGİLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 AĞUSTOS 2006 Mustafa DÖNER Genel Müdür V.

2 AMAÇ Nüfus Hizmetleri Kanunu ile, Adreslerin belirli bir standarda kavuşturulması, Adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezî bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması, Adrese ilişkin dağınıklığa son verilerek hizmetin daha etkin üretilmesi ve sunulması, amaçlanmıştır. 1/18

3 Belediye ve il özel idarelerince personel eğitimi, numaralama ve levhalama çalışmaları, Numaralama ve levhalama çalışmalarının uygunluğunun Türkiye İstatistik Kurumu ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce alanda kontrolü, HAZIRLIK 2/18

4 Türkiye İstatistik Kurumunca gerçekleştirilecek olan alan uygulaması, Elde edilen kayıtların mahalle ve köy muhtarlıklarında askıya çıkarılması, şeklinde öngörülmüştür. HAZIRLIK 3/18

5 Ulusal Adres Kayıt Sistemi ve Numaralama Yönetmeliği 31 Temmuz 2006’da yürürlüğe girmiştir. Adres Kayıt Sistemi, Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Taslakları hazırlanmıştır. HAZIRLIK 4/18

6 Ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri ve diğer adresler nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden ilişkilendirilerek, elektronik ortamda güncel olarak tutulacaktır. ESASLAR 5/18

7 Yerleşim yeri adresi Türkiye dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtları sadece yaşadıkları ülkenin ve şehrin adı itibariyle tutulacaktır. Türkiye’de en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan kişilere de kimlik numarası verilecek ve bu kişilerin yerleşim yeri adresleri elektronik ortamda tutulacaktır. ESASLAR 6/18

8 Adrese ilişkin bilgiler Kanunda düzenlenen ilkeler çerçevesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kurumların ve diğer kişilerin paylaşımına açılacaktır. Kanunda diğer adreslerin kayıtlarda yer almamasının hizmet verilmesine engel teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 7/18 ESASLAR

9 Kanunla, nüfus sayımında veya tespitinde, aile ve hayat istatistiklerinin oluşturulmasında ve bu bilgileri esas alan kanunların uygulanmasında MERNİS veri tabanındaki bilgilerinin kullanılması esası getirilmiştir. 8/18 ESASLAR

10 Kurumlar Kimlik Paylaşımı Sisteminden alacakları adres bilgilerini tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamayacaklardır. Kurumlar, adrese ilişkin ellerindeki bilgileri Genel Müdürlük ve ilgili kurumla paylaşmakla yükümlü tutulmuşlardır. 9/18 ESASLAR

11 Posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, bulvar, cadde, sokak ve bina numarası gibi adres bileşenlerinden meydana gelen ulusal adres veri tabanının oluşturulmasından ve güncellenmesinden, il özel idareleri ile belediyeler sorumlu tutulmuştur. 10/18 ESASLAR

12 Ulusal adres veri tabanına bağlanamayan il özel idareleri ve belediyeler, mahallî adres bilgilerini tespit edip güncelliğini takip etmek ve ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere elektronik ortamda ilçe nüfus müdürlüklerine göndermekle yükümlü kılınmışlardır. 11/18 ESASLAR

13 Gerçeğe aykırı yerleşim yeri belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenlerin altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür. 12/18 ESASLAR

14 Adres beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ise 500 YTL para cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür. Adrese ilişkin hizmetin yerine getirilmesi amacıyla Kanunda 4000 kadro ihdas edilmiştir. 13/18 ESASLAR

15 Altyapısını tamamlamış olan muhtarlıkların Kimlik Paylaşımı Sisteminin bütünlüğü içerisinde adres bilgilerine erişebilmelerine de imkân sağlanmıştır. Bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri muhtarlar tarafından yapılacaktır. Muhtarlar, nüfus müdürlüğünce gönderilen yerleşim yeri adresi bildirim listelerini inceleyerek varsa değişiklikleri bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. ESASLAR 14/18

16 Genel uygulamada kişilerin yerleşim yeri ve diğer adreslerini yirmi iş günü içinde yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimler; İlçe nüfus müdürlüklerine, Dış temsilciliklerimize, Adrese bağlı olarak hizmet alınan herhangi bir kuruma, yapılabilecektir. GENEL UYGULAMA 15/18

17 Adres beyan formları ilgili kurumlarca en geç on iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilecektir. K işinin yerleşim yeri adresinin dışında kalan ikinci konut, yazlık gibi adresleri diğer adres olarak tutulacaktır. GENEL UYGULAMA 16/18

18 ......... 17/18 Kurumlar NÜFUS MD. NÜFUS MD. NÜFUS MD. 923 ilçe nüfus müdürlüğü OLAĞANÜSTÜ YEDEKLEME SİSTEMİ KPS NÜFUS MD. SSK ASKİ MERNİS GENEL MÜDÜRLÜK ANKARA ADRES KAYIT SİSTEMİ... TEDAŞİSKİPTT ASKİ ULUSAL ADRES VERİ TABANI Belediye İl Özel İdaresi Hizmet veren kurumlar

19 www.nvi.gov.tr 18/18


"ADRES BİLGİLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 AĞUSTOS 2006 Mustafa DÖNER Genel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları