Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinin Uygulamalarında Başarılı Olup Elle Tutulur Neticeler Almak İçin Yapılması Gerekenler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinin Uygulamalarında Başarılı Olup Elle Tutulur Neticeler Almak İçin Yapılması Gerekenler."— Sunum transkripti:

1 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinin Uygulamalarında Başarılı Olup Elle Tutulur Neticeler Almak İçin Yapılması Gerekenler

2 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (1)
Değişim için çok önemli, acil ve geçerli bir sebebin olması. Şirketin risk altına girmesi veya girme ihtimalinin çoğalması. Şirkete yönetilen tehditlerin acil ve kaçınılmaz hale gelmesi.

3

4 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (2)
Ana hedef karlılığı arttırmak ve para kazanmak. Hissedarların şirkete yatırdıkları paranın değerini arttırmak – Increase Shareholder Value Şirket stratejilerini yukarda belirtilen ana hedef doğrultusunda dizayn etmek. Aynı şekilde Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerini de şirket stratejilerine uyumlu hale getirmek.

5

6 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (3)
Bu projelerde netice almak için Üst Yönetimin desteği ve aktif katkısı çok önemlidir. Üst kademe yöneticilerinin sadece bu projeyi benimsemeleri ve bunun için gerekli insan gücü ile parasal kaynakları tahsis etmeleri yeterli değildir. Şirket yöneticileri bizzat projelerde görev almalı, elde edilen neticeleri izlemeli ve değerlendirmelidirler.

7

8 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (4)
Şirkette çalışan bütün elemanların, fabrikadaki işçilerden orta ve üst kademe yöneticilerine kadar bu işe katılmaları ve destek vermeleri gereklidir. Verilen destekler proje haline getirilmeli ve alınan neticelerin performansı ölçülerek değerlendirilmelidir. Bu suretle hem herkesin şirketin ana hedefleri doğrultusunda katkıda bulunmaları sağlanmalı ve hem de çalışanların moralleri en üst seviyeye yükseltilmelidir.

9

10 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (5)
Hızlı hareket edilmeli ve kısa sürede elle tutulur neticeler elde edilmelidir. Burada “Uzun Soluklu” projeler yaklaşımına itibar edilmemelidir. Bir proje ne kadar uzarsa onun başarı şansı o kadar azalır. Japon’lar kültürleri ve çalışma düzenleri itibariyle uzun soluklu projeleri uygulayabiliryorlar. Fakat Amerika’da ve Türkiye’de bu mümkün değil.

11

12 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (6)
Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen projeleri için şirkette “Formal Bir Organizasyon” oluşturulmalıdır. Bu konuda her bir proje başı sonu belli olan bir “Proses” kabul edilip buna göre “Proses” organizasyonuna gidilebilir. Bu organizasyonda yer alacak kişilerin iş tarifleri ve bilhassa yapacakları işler detaylı olarak belirlenmeli ve yazılı hale getirilmelidir.

13

14

15 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (7)
Projelerin uygulaması sırasında herşeyi ölç ve kayıt altına al. Ancak ölçülen veya ölçülebilen işler yapılır. Diğerleri ise projenin girdapları arasında kaynar gider. Kayıt altına alınmayan işler ise bize ilerde bu işi nasıl yaptığımızı hatırlamamıza yardım eder. Bu suretle yapılan geliştirmeleri eski uygulamalarla karşılaştırıp elde edilen kazançları belirleyebiliriz.

16

17 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (8)
Bitirilen projelerin performansını değerlendir ve sağlanan faydaları ana hatları itibariyle belirleyerek listele. Bunun neticesinde bu projenin parasal ve parasal olmayan getirilerini hesapla. Burada harcanan para ve tahsis edilen diğer kaynakların maliyetini de hesaplayarak projenin getirisini belirle – Return on Investment

18

19 Sorular


"Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinin Uygulamalarında Başarılı Olup Elle Tutulur Neticeler Almak İçin Yapılması Gerekenler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları