Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(*Ankara Onkoloji Hastanesi Pediatrik Onkoloji Kliniği)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(*Ankara Onkoloji Hastanesi Pediatrik Onkoloji Kliniği)"— Sunum transkripti:

1 (*Ankara Onkoloji Hastanesi Pediatrik Onkoloji Kliniği)
PEDİATRİK ONKOLOJİ HASTALARINDA KEMOTERAPİYE BAĞLI TAT VE KOKU DEĞİŞİKLİKLERİ Hem. Nurseven Karaman* Uz. Dr. Neriman Sarı* Uz. Dr. Burça Aydın* Prof. Dr. İnci Ergürhan İlhan* (*Ankara Onkoloji Hastanesi Pediatrik Onkoloji Kliniği)

2 Onkoloji hastalarında ilaçlara bağlı tat ve koku değişiklikleri bilinenden çok daha sıktır
AMAÇ: Kemoterapi almakta olan pediatrik hastalarda tat ve koku değişikliklerinin sıklığı ve özellikleri

3 HASTALAR VE YÖNTEM: Pediatrik Onkoloji Kliniğinde yatarak kemoterapi almakta olan 44 çocuk hastada tat ve koku değişiklikleri anket uygulanarak sorgulanmıştır.

4 BULGULAR (1) (Demografik Özellikler)
Toplam 44 hasta; Ort. yaş → 12,15 (4 -18) Cinsiyet: Erkek → 25 Kız → 19 Başvuru bölgeleri; İç Anadolu → 22 Doğu Anadolu → 15 Güney Doğu Anadolu → 4

5 BULGULAR (2) (Tanılar ve Kemoterapiler)
Osteosarkom → 15 Ewing sarkom → 12 Hodgkin Hastalığı → 7 Yüksek doz metotreksat → 10 Adr. + Siklofosfamid + Vinkristin → 8 ABVD → 5 Ort. uygulanan kür → 5 (1-18) Uygulama gün sayısı → 3 (1-10 gün)

6 BULGULAR (3) (Uygulanan KT protokollerine göre)
Tat → 33 (%75) Koku → 34 (%77) Yüksek doz metotreksat (10) Tat → 7 (%70) Koku → 9 (%90) Adriamisin + Siklofosfamid + Vinkristin (8) Tat → 7 (%87.5) Koku → 6 (%75) ABVD uygulanan (5) Tat → 3 (%60) Koku → 3 (%60) Sisplatin; tümünde metalik tat

7 BULGULAR (4) (Cinsiyete göre )
Kızlar (19) Tat → 11 (%57.8) Koku → 14 (%73.6) Erkekler (25) Tat → 22 (%88) Koku → 20 (%80)

8 BULGULAR (5) Koku değişikliği (34) ↑ hassasiyet → 20 (%58.8)
Tat değişikliği (33) Acı → 11 Metalik → 10 Ekşi → 8 Tuzlu → 4 Sağlık çalışanlarını ve ailelerine ileten → 20 (%60.6)

9 BULGULAR (6) İsteksizlik duyulan yiyecekler; Et ve balık ürünleri → 14
Süt ve süt ürünleri → 12 Kemoterapi döneminde → 29 (%87.8) Tümüyle normale dönen → 26 (%78.7) ilk hafta içinde normale dönen → 20 iki haftada normale dönen → 4

10 SONUÇ Tat ve koku değişikliklerinin; Gelişim sıklığı ? Ciddiyeti ?
Süresi ? Yaşam kalitesine etkileri ? Yeni araştırmalara ihtiyaç var Tat ve koku değişikliklerinin ölçülebileceği objektif ölçüm metotları gerekli


"(*Ankara Onkoloji Hastanesi Pediatrik Onkoloji Kliniği)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları