Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Süt İşleme Tesislerinin Onay Prosedürü Halil APAYDIN Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Ziraat Y. Mühendisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Süt İşleme Tesislerinin Onay Prosedürü Halil APAYDIN Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Ziraat Y. Mühendisi."— Sunum transkripti:

1 Süt İşleme Tesislerinin Onay Prosedürü Halil APAYDIN Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Ziraat Y. Mühendisi

2 Gıda Mevzuatı nedir ? Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin; üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve piyasaya arzı ile ilgili her aşamayı kapsayan düzenlemeler. (kanun, kararname, yönetmelik, tebliğ, talimat vb)

3 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Kabul tarihi: 11 Haziran 2010 Yayım tarihi: 13 Haziran 2010 RG Sayısı : 27610 Yürürlük tarihi: 13 Aralık 2010 Yönetmelikler:102

4 5996 Sayılı Kanunun Gıda İle İlgili Kısımları
Gıda ile ilgili sorumluluklar Gıda güvenliği şartları Gıda kodeksi İzlenebilirlik, etiketleme, tüketici haklarının korunması Hızlı uyarı sistemi, acil durumlar, ve kriz yönetimi Risk analizi, risk yönetimi, ihtiyari tedbirler Sularla İlgili hususlar, Hijyen esaslarını, işletmelerin kayıt ve onayını Resmi Kontroller İthalat ve ihracat Cezai yaptırımlar İstisnai uygulamalar

5 Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında
Sorumluluk kimde? Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında temel sorumluluk gıda işletmecisine verilmiştir.

6 Tanımlar Gıda işletmecisi: Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında kontrolu altında yürütülen faaliyetlerin mevzuat hükümlerine uygunluğundan sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiyi Gıda İşletmesi: Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen gıdanın üretildiği, işlendiği, muhafaza edildiği, depolandığı, dağıtıldığı, nakledildiği, satıldığı, servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeyi

7 Sorumluluklar Gıda İşletmecisi;
Faaliyetinin her aşamasında Kanunda belirtilen şartları sağlamak bunu doğrulamakla yükümlüdür. Gıdanın güvenilirliği şartlarına uygun olmadığını değerlendirmesi durumunda ürünü toplatmak ve Bakanlığı bilgilendirmek durumundadır. Ayrıca tüketiciyi bilgilendirmek ve ürün iadesi için çağrı yapmak zorundadır. Faaliyetleri ile ilgili istenen kayıtları güncel tutmak ve istenildiğinde Bakanlığa sunmak zorundadır. Ürünle ilgili riskin önlenmesi azaltılması veya ortadan kaldırılmasından sorumludur. Bakanlıkla işbirliği yapar. İşin nevine göre personel çalıştırmak zorundadır.

8 Gıda İşletmeleri 5996 sayılı Kanun gıda işletmelerini; Kayıt Onay
kapsamındaki işletmeler olmak üzere 2 ana grupta değerlendirmektedir.

9 Tanımlar Perakende; Ana dağıtım merkezleri, Hazır yemek hizmeti,
İşyeri ve kurum yemekhaneleri, Restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, Dükkânlar, Toptan satış yerleri, Süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ya da dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi veya depolanmasını 9

10 Onay mı ? Kayıt mı ? Hayvansal ürün ONAY Hayvansal ürün KAYIT
İşletmenin faaliyeti: Hayvansal ürün ONAY (Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki) Hayvansal ürün KAYIT (Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği haricindeki) Bitkisel ürün KAYIT Perakende KAYIT (Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde aksi belirtilmedikçe)

11 Onaya Tabi Gıda İşletmeleri
Et ve et ürünleri işleyen işletmeler. Süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler. Yumurta ve yumurta ürünleri işleyen işletmeler. Balıkçılık ürünleri işleyen işletmeler. Mide, bağırsak, kollojen, jelatin üreten işletmeler. Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal gıdayı birlikte içeren ürünleri üreten işletmeler. 11

12 Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmeleri
Kayıt kapsamındaki gıda işletmelerini ise; Et, Süt, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Yumurta ve Ürünleri, Hayvansal Yan Ürün üreten gıda işletmelerinin dışındaki gıda işletmeleri oluşturmaktadır.

13 Temel Gıda Yönetmelikleri
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ( tarih RG) Gıda Hijyeni Yönetmeliği (EC, 852/2004 ) ( tarih RG) Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği (EC , 853/2004 ) ( tarih ve 28155) Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik (EC, 854/2004 ) ( tarih RG) Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik (EC, 882/2004 ) ( tarih 28145)

14 Temel Gıda Yönetmelikleri
TGK-Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ( tarih 28157) TGK-Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ( tarih 28157) TGK-Bulaşanlar Yönetmeliği ( tarih 28157) TGK-Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri yönetmeliği ( tarih 28157 TGK-Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Famakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ( tarih 28157) TGK-Etiketleme Yönetmeliği ( tarih 28157)

15 Onay Kapsamındaki Süt İşletmeleri
Bu mevzuatlar çerçevesinde onay kapsamındaki süt işletmelerini genel olarak; Süt Toplama Merkezi İşleme Tesisi Yeniden Ambalajlama Tesisi oluşturmakta olup bu tesisler onay belgesi almak zorundadır.

16 Onaya Tabi Gıda İşletmeleri
faaliyete geçmeden önce şartlı onay belgesi, daha sonra onay belgesi almak zorundadırlar. 16

17 İşletme Onay Belgesi, Onay Numarası, Şartlı Onay Belgesi
İşletme Şartlı Onay Belgesi: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış ve yerinde yapılan resmi kontrol sonucu bina, altyapı ve ekipman şartlarını karşıladığı belirlenen gıda işletmesine faaliyete geçmeden önce ve onay belgesi verilinceye kadar geçerli olan belge İşletme Onay Belgesi: Onay kapsamındaki gıda işletmesinin faaliyete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen, iptal edilebilen veya askıya alınabilen belge İşletme Onay numarası: İşletme onay belgesi veya şartlı onay belgesi üzerinde yer alan numarayı (06 G 0001) 17

18 İşletme Onay Belgesi, Onay Numarası, Şartlı Onay Belgesi
İşletme Onay Numarası İl Trafik Plaka No - İşletme Numarası ( 4 hane) Örnek TR- 06-G-0123 (Şartlı Onay Numarası) TR (Onay Numarası) Onay Numarasını içeren Tanımlama İşareti

19 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Kayıt ve onay belgeleri tek başına sınai faaliyete izin vermez. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı zorunludur. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal olduğunda kayıt-onay belgeleri geçerliliğini kaybeder.

20 Yetkili Merci Bakanlık İl Müdürlüğü
İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, İş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlık 20

21 Süt ve Süt Ürünleri İşleyen İş Yerlerinde Zorunlu Personel Olarak Çalışabilecek Meslek Mensupları
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan iş yerleri veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri) Veteriner hekim, Gıda mühendisi, Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü)

22 Çalıştırılması Zorunlu Personel
Oda Belgesi, Sözleşme, Resmi Kurumlarda Görevlendirme Gıda işletmecisi kendi işletmesinde çalıştırılması zorunlu personel olarak mevzuata uygun ise çalışabilir. Aynı işletmede farklı konularda gıda üretim faaliyeti varsa; Her faaliyet için ayrı ayrı uygun personel veya Tüm faaliyetlere uygun meslekten tek personel Aynı işletmede farklı konularda gıda üretim faaliyeti varsa toplam motor gücü ve toplam personel sayısı dikkate alınır. Çalıştırılması zorunlu personel değiştiğinde gıda işletmecisi yetkili mercie bildirir. Çalıştırılması zorunlu personel; işletmenin çalışma gün ve saatlerinde başka bir işte çalışamaz.

23 Onaya Tabi Gıda İşletmeleri
Bugün için onay işlemine tabi gıda işletmelerini Yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeler Yeni kurulacak işletmeler olarak değerlendirmek gerekir. Yeni kurulacak olan onay kapsamındaki işletmeler Yönetmeliklere istenen bilgileri ibraz etmek zorundadır.

24 Onaya Tabi Gıda İşletmeleri - Geçiş Hükümleri
Yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren; Onay kapsamındaki işletmeler: tarihine kadar onay almak zorundadır. Onay kapsamındaki işletmeler, Modernizasyon planı sunulması halinde onay alma süresi tarihine kadar uzayabilir.

25 Gıda İşletmeleri İçin Onay Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler
1- Başvuru dilekçesi ve beyanname. 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı. 3- Kapasite raporu, ekspertiz raporu veya kurum beyanı. 4- Ticaret sicil gazetesi. 5- Gıda işletmesinde kullanılan su analiz raporu. 6- Meslek odası belgesi. 7- İşletmenin yerleşim krokisi. 8- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli. 25

26 Dikkatiniz İçin Teşekkür Ederim
26


"Süt İşleme Tesislerinin Onay Prosedürü Halil APAYDIN Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Ziraat Y. Mühendisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları