Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cystistat ® Sodyum hiyalüronat 40mg/50mL. HİYALÜRONAN SODYUM HİYALÜRONAT HİYALÜRONİK ASiD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cystistat ® Sodyum hiyalüronat 40mg/50mL. HİYALÜRONAN SODYUM HİYALÜRONAT HİYALÜRONİK ASiD."— Sunum transkripti:

1 Cystistat ® Sodyum hiyalüronat 40mg/50mL

2 HİYALÜRONAN SODYUM HİYALÜRONAT HİYALÜRONİK ASiD

3 Tarihsel Bakış 1934 yılında ilk kez Karl Mayer ve asistanı John Palmer, ineklerin göz sıvısından elde edip izole ederek Glukoz-Amino-Glukan (GAG) olarak tanımlamışlardır. 1934 yılında ilk kez Karl Mayer ve asistanı John Palmer, ineklerin göz sıvısından elde edip izole ederek Glukoz-Amino-Glukan (GAG) olarak tanımlamışlardır. Başlangıçta sülfat grubu olmadan Üronik asit + aminosugar olarak tanımlamışlardır. Başlangıçta sülfat grubu olmadan Üronik asit + aminosugar olarak tanımlamışlardır. Hiyalüronik asit olarak adlandırılmıştır. Hiyalüronik asit olarak adlandırılmıştır. Hiyaloid (camsı) + Üronik asit Hiyaloid (camsı) + Üronik asit

4 HiYALÜRONİK ASİT G lucosaminoglycan (GAG)

5 Hiyalüronat ın özellikleri Mekanik etki: Bariyer/ Yağlama Mekanik etki: Bariyer/ Yağlama Nemlendirici özellik: Yüksek su bağlama kapasitesi Nemlendirici özellik: Yüksek su bağlama kapasitesi İyileştirme özelliği: Hücre göçünü ve proliferasyonunu normalleştirir. İyileştirme özelliği: Hücre göçünü ve proliferasyonunu normalleştirir. Besleyici etki: Kan dolaşımından epitel hücrelere gerekli moleküllerin taşınması Besleyici etki: Kan dolaşımından epitel hücrelere gerekli moleküllerin taşınması Farmakolojik etki: Hücre sinyali (CD44 Reseptörleri) - Antienflamatuvar Farmakolojik etki: Hücre sinyali (CD44 Reseptörleri) - Antienflamatuvar

6 Sodyum Hiyalüronat Hiyalüronik asit daima doğal olarak sodyum molekülüne bağlanır. Hiyalüronik asit daima doğal olarak sodyum molekülüne bağlanır. Cystistat bir çözüm olarak HA ve Sodyum ile üretilmiştir. ( 50 ml solüsyonda 40mg) Cystistat bir çözüm olarak HA ve Sodyum ile üretilmiştir. ( 50 ml solüsyonda 40mg)

7 Cystistat SH Hakkında; Fizyokimyasal özellikler. SH doğal oluşmuş farklı reolojik yapı ile ve fizikokimyasal özellikler ile linear bir polisakkarittir. Proteoglikan da olduğu gibi protein özü ile bağlantılı değildir ve bu nedenle glikozaminoglikan (GAG) olarak sınıflandırılmıştır.

8 Cystistat SH Hakkında; Nereden bulunmuştur ? SH pek çok memelinin ekstraselüler matrisinde bulunur. Kapsülün ekstraselüler komponenti gibi bazı steptococcus zorlamaları SH yi doğurur. Erkeklerde SH temel olarak vitröz de, eklem matrisinde, göbek bağında ve kardiyak kapaklarda bulunur.

9 Cystistat SH Yerleşimi Doğada Memelilerde Bakteride İnsanda Deride Vitrözde Eklem matrisinde Göbek bağında Kalpte

10 Cystistat İS de SH nin rolü İS hastalarının mesane yüzeyindeki epitelyal geçirgen bariyerleride kusur olduğu yıllardır ortaya atılan bir hipotezdir. GAG tabakasının idrarın iritatif bileşenlere karşı rol oynadığına inanılmaktadır,(mikro- organizmaların karsinojenleri, Kristaller ve diğer ajanlar gibi). Aksi taktirde daha hassas bir tabaka olan mesane duvarına yerleşebilirler.

11 Cystistat Cystistat nedir ? Kendiliğinden oluşan polisakkarit olan SH nin ana aktif içeriğinin bulunduğu Cystistat İS tedavisinin yeni yaklaşımıdır.

12 Cystistat Mantıksal Temel (Gerekçe) Bir bariyer oluşturmak için mesanenin koruyucu tabakasının geliştirilmesi önemlidir. Glikozaminoglikan tabakası, İS hastalarında defektli olabilen ideal epitel geçirgenlik kaplamasını meydana getirir ve iritasyonu azaltmaya yardımcı olabilir.

13 Cystistat Cystistat nedir? İS hastaları için SH içerikli yeni bir tedavidir. 40 mg SH içeren 50 ml lik ufak şişelerde sunulmaktadır. Cystistat Ontario ve Kingston da ki Queen’s Üniversitesinde geliştirilmiştir, ve dünyada ilk olarak Kanada marketinde 1995 yılında tanıtılmıştır.

14 Cystistat Doz ve kullanım 4 haftalık uygulamalar ile başlanıp, damlalar her ay 5-6 ay boyunca verilmeye devam edilir. (Uygulamanın etkinliğini anlayabilmek için 5-6 uygulama önerilmektedir). Ondan sonra anlamlı bir rahatlama gözlenir ise uygulamalar arası sıklık derecelendirmeli bir şekilde 6,8 ve 12 haftaya çıkartılabilir. Bir tepki bildirilirse hasta hemen başka bir tedaviye geçebilir.

15 Cystistat Avrupa da denetleme statüsü UK da onaylanmış kurum AMTAC tarafından class II Tıbbi Malzeme olarak kayıt edilmiştir. CE işaretli CE 0473

16 Gelecekte Sonuçta, tedavi muhtemelen farklı ilaçların en iyi düzeyde etki gösterebilecek biçimde kombinasyonu şeklinde olacaktır. Sonuçta, tedavi muhtemelen farklı ilaçların en iyi düzeyde etki gösterebilecek biçimde kombinasyonu şeklinde olacaktır. Ancak, kesinlikle GAG tabakasını restore etmek bu tedavilerden bir tanesi olacak. Ancak, kesinlikle GAG tabakasını restore etmek bu tedavilerden bir tanesi olacak.

17 Cystistat Çalışmaları Cystistat ®

18 MEVCUT KLİNİK KANITLAR 1. interstisyel sistit tedavisinde mesane içi hiyalüronik asit uygulaması. Morales et al, J. Urol 1996 2. Refrakter interstisyel sistit tedavisinde mesane içi hiaylüronik asit uygulamasının sonuçları. Porru et al, Urol Int 1997 3. İS tedavisi için Cystistat. Açık kontrolsüz çalışma. Kallestrup et al. Int Continence Society, Denver, 1999 4. İS uygulamalarında bizim tecrübelerimiz. Sommariva et al, 2001 5. Mesane irigasyonunda sodyum hiyalüronat ın etkisi. Searles et al, BJU 2001 6. İS tedavisi için Cystistat : 3 yıl takipli çalışma. Nordling et al, Urology 2001 7. Reküran sistit hastası kadınlarda HA nın koruyucu ajan olarak kullanımının başlıca sonuçları. Constatinides et al, MUA Congress 2001, BJU International 2004

19 MEVCUT KLİNİK KANITLAR 8. Su ile şişirme tedavisinin etkisi ve dört mesane içi HA uygulaması ile mesane üzerindeki ICAM-1 in gücü ve ICAM-1 in gücündeki birleşme ile IS li hastalardaki klınik cevap. Leppilahti et al, Urol 2002 9. Maksimun mesane kapasitesi >400 cc olması intertstisyel sistit kriterlerine otomatik olarak çözüm olabilirmi mi ? Daha et al. 2002 SIU 10. İS in tedavisi için mesane içi HA uygulaması. Riedl et al. 2003 AUA 11. Radyasyon sistitinin HA tedavisi ile önlenmesi. Delgado et al, ASCO 2003 12. Metastatik medullar sıkışması olan hastalarda HA Cystistat ın mesaneye instilasyonu ile İYE nun önlenmesi. Manas et al, SIFUD 2003

20 MEVCUT KLİNİK KANITLAR 13. İS li kadın hastaların tedavisinde intravezikal dimethylsulphoxide (DMSO) ve Cystistat (Hyaluronic acid) uygulaması yapılan prospective randomise controllü çalışma. Singh M et al, ICS 2003 14. Rekuran bakterisiz sistitin tedavisi için sodium hyaluronatın intervezikal uygulaması– çok merkezli çalışma. Prof. Y. F. Zhang et al. SUC Congress July 2004 15. İS in tedavisi için intervazikal hiyalüronik asid: güncellenmiş. Riedl et al. MICA Congress Sept 2004. 16. Sistitin idare edilmesi/mesanenin kötü huylu olamayan inflamatuarlı durumunda intervezikal HA uygulanması. Riedl et al. MICA Congress Sept 2004. 17. İS nin klinik çalışmaları için nerede başlıyacagız? Son zamanlardaki rapor edilmiş çalışmalar. Whitmore et al. MICA Congress Sept 2004. 18. Radyasyon sonrasında sistitte ki ağrılardan ızdırap çeken hastalarda sodium hyaluronate kullanımı. Diamantopoulos et al. ESTRO Oct 2004

21 ÇalışmaTarihEND Hast a sayıs ı Dizayn Değerlen dirme Parametr eleri Sonuçlar Sonuçlar Yayın / mevcut Morales1996 ISISISIS25 Açık, karşılaştırm asız Semptom skoru; idrara çıkma günlüğü 56% H4; 71% H12, H20 ye kadar cevap devam ediyor; J. Üroloji Porru1997IS10açık Semptom skoru; idrara çıkma günlüğü 30% cevap H6 dan, H24e kadar; iyi tolere Int Üroloji Kallstrup1999 ISISISIS20açık Semptom skoru; VAS; analjezik kullanımı  ağrı;  sıklık,  analjezik alimı ICS 1999 Sommariva2001 ISISISIS15açık Semptom skoru, ağrı, mesane kapasitesi Ağrı da 85.7%  ; semptomlar  ; mesane kapasitesinde  Üro- dinamik 2001

22 Çalışma Tari h END Ha sta sa yıs ı Dizayn Değerlend irme Parametr eleri Sonuçlar Sonuçlar Yayın / mevcut Searles2001 Nörojenik bozukluk 7açık Ağrı, semptomla r Ağrıda hızlı raharlama BJU Nordling2001IC20 Prospekti fi,kör olamyan, açık İdrara çıkma günlüğü; ağrı VAS Ağrıda kesin azalmalar ; Sıklıkta 20% gelişme, iyileşme; yan etki gözlenmemiş Urology Leppilahti2001IC11 Açık etiketli Ağrı VAS, idrara çıkma günlüğü, ICAM skor göstergesi Ağrı  75% 2 hafta sonra; 8 aya kadat etki devam edebilir; İdrar volumünde  65% Urology

23 Çalışm a TarihEND Hasta sayısı Dizayn Değerlend irme Parametr eleri Sonuçlar Sonuçlar Yayın / mevcu t Constanti -nides 2001 RBS 40açık İYE gözlenmeme si ve tekrarlama zamanı 70% oranında RC gözlenmez ; 92.4%  RS; 5 katlı  T den RC; güvenli profil BJU 2004 Daha2002 ISISISIS28 Açık etiketli, karşılaştırm alı Cmax Testi; Tamamen azalma 13/15 hastada Cmax>400ml ; 8/10 Cmax 400ml ; 8/10 Cmax<400ml SIU 2002

24 Çalışm a TarihEND Hasta sayısı Dizayn Değerlend irme Parametr eleri Sonuçlar Sonuçlar Yayın / mevcut Delegado2003 RIS 90 İki kollu: UC vs UC+HA Toksisite indeksi RTOG/EOR TC, GPS skor; İYE izleme 46%  toksisitede seviyede;  İYE;  QOL ASCO 2003 Manas2003 İYE koru nma sı 71 İki kollu: UC vs UC+HA İYE izleme 14% HA grup, 76% UC grup SIFUD 2003 Riedl2003 ISISISIS70 retrospektif anket temeline dayanan KCl Cmax testi; Semptomla r VAS 85.7% hasta raporu  ≥2 VAS; 82%  QOL; 87% HA tedavisine devamda SE gözlenmez AUA 2003

25 ÖZETLE; Toplam olarak Cystistat ® ile ilgili 447 hastanın olduğu 18 çalışma yayınlanmıştır. 219 tane İS hastası Toplam olarak Cystistat ® ile ilgili 447 hastanın olduğu 18 çalışma yayınlanmıştır. 219 tane İS hastası 110 RİS (iki kollu) 110 RİS (iki kollu) 40 RBS 40 RBS 7 nerojenik mesane 7 nerojenik mesane 71 İYE of AMMC (iki kollu) 71 İYE of AMMC (iki kollu) 3 karşılaştırmalı çalışma var. 3 karşılaştırmalı çalışma var. Devam eden çalışmalar: CISTIC (110 Hasta), RBS (60 Hasta), DMSO vs HA (30 Hasta). Devam eden çalışmalar: CISTIC (110 Hasta), RBS (60 Hasta), DMSO vs HA (30 Hasta).

26 İS in Tedavisi 1. Cystistat ® ile yapılan 12 çalışma (219 hasta), acıyı hafifletmede ve idrara çıkmadaki sıklığı azaltmadaki etkinliğini doğrulamıştır. 2. 11 çalışma (209 hasta) gösteriyor ki kısmi veya bütünüyle Cystistat ® tedavisine cevap veren hastaların oranı %71 - %85.7 dir. 3. 18 çalışmanın hepsi gösteriyor ki Cystistat ® çok iyi tolere edilmektedir. 4. Cystistat ® çalışmaları, İS li hastaların mesane kapasitelerini artığını, ağrı kesici alımını azaldığını ve YK ni arttırdığını gösterir.

27 ELDEKİ DİĞER VERİLER 1. Cystistat ® tedavi için yada diğer semptomların ve aşağıdaki gibi hastalıkların engellenmesinde etkindir. a) nörojenik mesane bozukluğu olan hastalarda ağrıyı gidermek için; b) AMMC hastaları için İYE nun engellenmesi, c) RBS in engellenmesi. 2. Cystistat ® GAG tabakasının radyasyon tedavisi nedeniyle zarar görmesini engeller.

28 Cystistat Distüribütör Ağı Avrupa Cystistat ® s 1 2005in başlarında lansman yapıdı 2 kayıt aşamasında 3 kayıtlı Avusturya Kıbrıs 1 Fransa AlmanyaYunanistanİrlanda Italya Hollanda Portekiz 1 İskandinavyaİspanyaİsviçre Türkiye 2 İngiltere

29 Cystistat Distüribütör Ağı Cystistat Bulgaristan 2 Çek Cumhuriyeti 2 Macaristan 2 Romanya Slovak Cumhuriyeti 1 Slovenya 2 Brazilya 2 KanadaÇin Meksika 3 Güney Afrika 1 Güney Kore Tayvan Singapur 1 2005de lanse edildi 2 kayıt aşamasında 3 kayıtlı Batı AvrupaDiğer Ülkeler

30 Cystistat ® Sodyum hiyalüronat 40mg/50mL


"Cystistat ® Sodyum hiyalüronat 40mg/50mL. HİYALÜRONAN SODYUM HİYALÜRONAT HİYALÜRONİK ASiD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları