Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BASAMAKTA KOMPLİKE OLMAYAN VULVOVAJİNAL KANDİDİAZİS İÇİN TEDAVİ GÜVENLİĞİ VE HASTA TERCİHLERİ DR.SELMA AYDIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BASAMAKTA KOMPLİKE OLMAYAN VULVOVAJİNAL KANDİDİAZİS İÇİN TEDAVİ GÜVENLİĞİ VE HASTA TERCİHLERİ DR.SELMA AYDIN."— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BASAMAKTA KOMPLİKE OLMAYAN VULVOVAJİNAL KANDİDİAZİS İÇİN TEDAVİ GÜVENLİĞİ VE HASTA TERCİHLERİ DR.SELMA AYDIN

2 Birinci basamakta vulvovajinal kandidiazis yaygın bir şikayettir
Birinci basamakta vulvovajinal kandidiazis yaygın bir şikayettir. Tahmini olarak kadınların %75’i hayatı boyunca en az 1 kez vaginit geçirir ve %40-50 sinde en az 1 kez tekrarlar. Oral ve intravajinal tedavide etkinlik açısından fark yoktur. Risk faktörleri tartışmalıdır. En sık etken G.vaginalanis’tir. Etken kandida ise % 90 C.albicans’tır.

3 Bu çalışmanın ana amacı kadınların tercihlerini tanımlamak, oral ve intravajinal tedavi seçimindeki faktörleri tanımlamak. 2.hedefi -farklı kandida türlerinin prevalansı -tedavinin sistemik ve topikal yan etkileri -semptomların rahatlama süresi -rekürren VVK sıklığı

4 METODLAR: Bu çalışma 1 yıl boyunca devam eden prospektif gözlemsel bir çalışmadır. Madrid’te 17 tane 1.basamak halk sağlığı merkezinde 21 aile hekimi tarafından gerçekleştirilmiştir. 16 yaş ve üstü vaginit semptomları olan 765 kadın çalışmaya alınmıştır.

5 DIŞLANMA KRİTERLERİ: Herhangi bir ilaca karşı alerji
Komplike kandidiazis: gebelik, şiddetli semptomlar, c.albicans saptanmayanlar, rekürrens, kötü kontrollü DM 1 hafta öcesinde antifungal kullanmış olmak Önceki 24 saat içinde bariyer metod kullanmadan cinsel ilişki öyküsü Emzirme Son 1 haftada kts veya immunsupresan kullanma, OAK, antikonvulsan kullanma HIV

6 DEĞİŞKENLER: Tedavi seçenekleri, ilaç tipleri, uygulama şekli,tekli/çoklu doz, tercih nedenleri Bağımsız değişkenler:yaş, ırk, ikametgah, eğitim, gelir, vajinal kandidiazis tedavi öyküsü, semptomların kaybolma süresi VVK ile ilişkili faktörler:mikrobiolojik olarak kanıtlanmış vajinit sayısı OKS,HRT,spermisid,antibiyotik kullanımı, DM, cinsel öykü, vajinal duş

7 İlk vizitte anamnez alındı ve vulvar muayene ile vajinal sürüntü örnekleri elde edilerek laboratuara gönderildi. Az semptomu olanlara mikrobiyoloji sonucu gelmeden ampirik tedavi başlandı. Doktor tedavi seçenekleri açısından hasta bilgilendirildi(ilaçlar, uygulama şekli, dozaj,maliyet). Tedavi hastanın tercihine göre başlatıldı. 2.vizit tedavi başladıktan 5-8 gün sonra yan etkiler değerlendirildi. Semptomların kaybolup kaybolmadığı kontrol edildi.Mikrobiyolojik tanı kondu 3.vizit:12.aydadır.hasta gelemese de tlf ile bildirdi.

8 SONUÇLAR: Tedavi tercihleri ve sonuçları konusunda hasta mutlaka bilgilendirilmelidir. YE’ler:oralde Gİ YE’ler, başağrısı intravajinalde: irritasyon, yanma,kaşıntı,başağrısı YE: flukonazol:%21, klotrimazol:%22, itrakonazol:%23 olarak görülür.

9 Çalışmalarda oral tedavinin intravajinal tedaviye göre daha çok tercih edildiği görülmüş. Ancak orallerin daha pahalı olduğu ve daha çok sistemik yan etkisi olduğu gözardı edilmemelidir.

10 TARTIŞMA: Çalışmamızın amacı hastaların tercihleri ve tedavi güvenliği hakkında aile hekimlerine reçeteleme esnasında yardımcı olabilmek. Karar alınırken etkinliğin yanısıra tdv güvenliği, maliyet ve hasta tercihleri gözönüne alınmalıdır.

11 Birçok çalışmada semptomların iyileşme süresi incelenmiş ancak topikal tedavinin mi oral tedavinin mi daha erken rahatlama sağladığı konusunda tartışmalar vardır. Bir çalışmada 24 saatte topikalle, 46 saatte oralle Başka bir çalışmada oral flukanazolle 1 günde, topikal klotrimazolle 2 günde rahatlama sağlandığı bulunmuş.

12 Kabul edilmelidirki; aile hekimleri birçok vakada hastayı ciddi sağlık problemleri ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek durumlar konusunda bilgilendirmek ve hergün birçok minor sağlık problemleri için de kararlar almak zorunda kalır. Bu çalışma ile hasta hekim arası bağlantı şansı sağlanabilir. Hasta hekime hekim de hastaya gerekli bilgileri vermeli ki hekim de hasta için en doğru kararı verebilsin.


"BİRİNCİ BASAMAKTA KOMPLİKE OLMAYAN VULVOVAJİNAL KANDİDİAZİS İÇİN TEDAVİ GÜVENLİĞİ VE HASTA TERCİHLERİ DR.SELMA AYDIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları