Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadında Stres tip Üriner İnkontinans Tedavisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadında Stres tip Üriner İnkontinans Tedavisi"— Sunum transkripti:

1 Kadında Stres tip Üriner İnkontinans Tedavisi
Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD İSTANBUL

2

3

4

5

6 - Üretranın vajen ön duvarına asılı kalmasını sağlar
Anatomik destek Arcus tendineous fasya pelvis: “asma köprüleri zincir eğrisi şeklinde tutan yapı” - Üretranın vajen ön duvarına asılı kalmasını sağlar

7 SÜİ Cerrahisi: Süreç TVT Minimal invazif ( Mini slingler)
Trans-obturator tape TVT Orta-üretra slingler e.g. SPARCTM , Kemik askılar Otolog/allograft askılar İğne askılar Retropubik cerrahiler Ön onarım

8 İndeks hasta Komplike olmayan SÜİ’lı kadın hasta:
Daha önce cerrahi öyküsü olmaması Nörolojik AÜSS olmaması Rahatsız edici derecede prolapsus olmaması Gebelik planlamayan

9 Tanı / Değerlendirme İndeks hasta:
Stres inkontinans ( ve/veya prolaps dışında) başka patolojisi olmayan hastalar SÜİ = SÜİ Komplike hastalar Ağrı, AAM, detrüzör hiperaktivitesi, hematüri, rekürren enfeksiyon, fistül, Rx, radikal cerrahi, nüks,

10 SÜİ’da ne zaman opsiyonel testler
Birlikte AAM semptomları Önceki anti-inkontinans cerrahisi, Rx öyküsü Nörojen mesane Hematüri, proteinüri, vb Yüksek rezidü idrar Gr III POP ya da semptomatik prolapsus İşeme bozukluğu şüphesi Guideline for the Surgical management of Female Styress Urinary Incontinence 2009 AUA Update

11 İleri değerlendirme İşeme günlüğü Ürodinami Sistografi Sistoskopi
Ultrasonografi

12 Ne zaman Ürodinami? • Nörojenik alt üriner sistem semptomları
• Şiddetli SÜI ( hipermobilite yok!) • Total inkontinans, depolayamıyor • Başarısız inkontinans cerrahisi Şikayeti ile bulguları uyuşmayan AÜSS hasta

13 Tedavi CERRAHİ Farmakolojik tedavi Pelvik taban fizyoterapisi
Saf / çoğunlukla SÜİ Hasta tedavi istiyorsa Bilgilendirilerek Farmakolojik tedavi Pelvik taban fizyoterapisi Enjeksiyon tedavileri Cihazlar CERRAHİ

14

15 Duloksetin tedavi etmez! İyileştirir !

16 SÜİ: Enjeksiyon tedavileri
Enjeksiyon tedavileri zamanla etkisini kaybeder Tekrarlayan enj. gerekir Yüksek anestezi riski taşıyan yaşlı hastalar ve daha önce cerrahi uygulanmış ancak başarısız olmuş ve tam tedavi yerine düzelme bekleyen hastalarda önerilebilir

17 Cerrahi yöntemler! TVT Minimal invazif ( Mini slingler)
Trans-obturator tape TVT Orta-üretra slingler e.g. SPARCTM , Kemik askılar Otolog/allograft askılar Retropubik cerrahiler

18 Tedavi: Burch – retropubik kolposüspansiyon
İntrinsik yetmezlik+ Hipermobilite, hipermobilite 10 yıl sonunda % başarı Açık, Laparoskopik Histerektomi, sakrokolpopeksi, prolaps Brubaker L, et al. N Eng J Med 2006

19 Tedavi: Pubovajinal sling
Altın standart Mesane boynuna askı, retropubik alanda az gerilimle bağlama uzun dönem etkili – 15 yıl % 85 başarı otolog, allograft, xenograft doku Rosenblum N, AUA courses 2009

20 Linda Brubaker ve ark., Rogers R. Burch kolposüspansiyonu ve pubovajinal sling cerrahileri “altın standart”

21 Tedavi: Mid-üretral slingler: TVT
Sub-üretral hamak “Gevşek”, hemen etki Hem üretral hipermobilite hem de ISY

22 Tedavi: TVT ile sonuçlar

23 Midüretral teypler ile Pubovajinal sling, Burch karşılaştırmaları
Başarı Komplikasyonlar TVT – TOT karşılaştırmaları Novara G, et al, 2010

24 Midüretral slingler-Kolposüspansiyon
Genel Başarı MÜS daha iyi Kolposüspansiyon daha iyi

25 TOT Kısa süre: 12-14 dk. Sistoskopi gerekmiyor Güvenli
Öğrenme eğrisi kısa Başarı: % % 95

26

27 TOT: Başarı Toplam : 3109 olgu 3-36 ay takip % 84-%94 ort. % 90 başarı
Waltregny D, et al. Int Urogynecol J 2009.

28 TOT mu TVT mi? 34 RKÇ: 5786 hasta : 1. yılda: objektif ve subjektif başarı oranları arasında fark yok benzer kontinans oranları TVT: işeme disfonksiyonu daha çok TOT ile kronik perineal ağrı, kasık ağrısı daha çok TOT ile daha az mesane perforasyonu

29 TOT mu TVT mi? Objektif başarı oranları
TVT daha iyi TOT daha iyi

30 TOT mu TVT mi? Komplikasyon oranları
TVT daha iyi TOT daha iyi

31 SÜİ tedavisinde: Cerrahi
AUA kılavuz bilgileri: 2009 48 ay sonunda median tedavi/kuru oranları ( POP tedavisi uygulanmamış) 1- Burch askı: % 73 ( 65-80) 2- Otolog fasyal sling: % 82 (67-93) 3- Mid-üretral sentetik slingler: % 84 ( 77-89) 4- Kollajen: % 30 ( 18-45)

32 3. jenerasyon orta üretra slingleri
TVT-secur, Mini-arc, TFS, Vesica Kit, Ophira, vs, vs Prolen meş: 1.1 cm x 8 cm

33 131 SÜİ’li kadın hasta, 1 yıl takip
75 Mini-Arc, TVT Süre: dk dk. Komp Başarı % % 89

34 % 92 ort. OR zamanı 10 dk % 81.6

35 30 Mini-sling vs 30 TVT 37 Mini-sling vs 33 TVT 29 Mini-sling vs 15 TOT 45 Mini-sling vs 45 TOT 42 Mini-sling vs 42 TOT 96 Mini-sling vs 98 TOT 42 Mini-sling vs 44 TOT 20 Mini-sling vs 20 TOT 42 Mini-sling vs 42 TOT

36 Objektif başarı değerlendirmesi

37 Subjektif başarı değerlendirmesi

38 Objektif başarı değerlendirmesi

39 Tek insizyon slingler- (mini slingler ) SÜİ tedavisinde 18 aya kadar midüretral slingler kadar etkili Operasyon süresi kısa, kanama az, erken post-op ağrı daha az TVT secur daha az başarılı Midüretral slinglere oranla Diğer yan etkilerde daha z ya da daha çok olduğunu gösterir kanıt yok.

40 Standart: Sling cerrahisi uygulanan tüm olgularda sistoüretroskopi – EAU kılavuzunda YOK! Opsiyon: SÜİ > UUI - mikst tip kaçırmada anti-inkontinans cerrahisi önerilir. Öneri: SÜİ ve POP cerrahileri birlikte yapılabilir. Prolaps cerrahisi tamamlanmadan sling gerginliği ayarlanmamalıdır.

41 İndeks hastada, TVT- TOT ya da mini-sling önerilebilir!
TVT ile daha fazla komplikasyon olabilir! TOT ile daha fazla ağrı ve disparoni olabilir!

42 Tedavi: Kime ? Hangi sling?
SÜİ + hipermobilite: Burch, TVT, TOT (orta üretral slingler) SÜİ: (-) hipermobilite: PVS, enjeksiyon (??) Prolapsta gizli SÜİ: Tümü Önceki tedavi başarısız Erozyone meş : PVS, enjeksiyon (???) VVF, divertikülle birlikte


"Kadında Stres tip Üriner İnkontinans Tedavisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları