Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜRODİNAMİ NASIL YAPILMALI? KİME?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜRODİNAMİ NASIL YAPILMALI? KİME?"— Sunum transkripti:

1 ÜRODİNAMİ NASIL YAPILMALI? KİME?
Doç.Dr.Berna HALİLOĞLU PEKER Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

2 Amaç Alt üriner sistemin fonksiyonlarını objektif olarak izlemek
İnkontinansın etyopatogenezini araştırmak Uygun tedavinin seçimini sağlamak Ürodinami öncesi Fizik muayene,işeme günlüğü, QoL İlaç kullanımı Hastaya test anlatılmalı

3

4 Basınç ölçümleri İntravezikal basınç (Pves) Abdominal basınç (Pabd)
Detrusor basıncı (Pdet) Üretra basıncı (Pura) Ölçümler her 50 mL/60 snde valide edilmeli Pves=Pdet+Pabd Pdet=Pves-Pabd Üretra kapanma basıncı (UCP)=Pura-Pves Püretra, teorik olarak kollabe olmuş üretrayı açarak içinden idrar geçmesini sağlayan basınçtır. Üretranın her noktasında farklıdır. (UPP)

5

6

7

8

9 Sistometri Mesane duyusu/mesane kapasitesi/komplians
Detrusor aktivitesi Salin/su/r.aktif kontrast >100 mL/dk (hızlı)-orta-yavaş (<10 mL/dk) Normal mesane dolumu 1-2 ml/dk Hastaya işeme isteğini bloke etmemesi söylenmeli Provokatif manevralar Öksürme,el yıkama,su sesi… Yavaş dolum bile fizyolojik değil. Hızlı dolum Ddetr aşırı akt tetikleyebilir,kapasiteyi azaltır. Yavaş dolumda mesane kendisi de dolduğundan mesane içinde daha fazla sıvı bulunur.

10 Sistometri İlk his/normal sıkışma/çok sıkışma
First sensation of bladder filling First desire to void Strong desire to void Komplians ( mL/cm H2O) Dolum sırasında detrusor aktivitesinin takibi Nörojenik detrusor overaktivitesi İdyopatik detrusor overaktivitesi Fazik DO Gençlerde,fazik,urge+,nörolojik hastalık yok Terminal DO (Uninhibe OAB) Yaşlılarda,tek,hipersens,işemeyle sonlanır,kortikal disfonks ile ilişkili Detrusor kasılması normalde de olabilir semptomlar eşliğinde değerlendirilmeli. Detrusor overaktivite inkontinansı (kaçak varsa)

11

12

13

14 UPP İstirahat/stres UPP Normal/inkontinan hastalarda overlap+ MUCP
<20cmH2O (ISD) Kontinans için üretranın idrar akışına engel olması yani tamammen kapalı olması gerekli. Üretra duvarının kompresibilitesi ve dokusunun uyguladığı bir intralumainal basınç var. UCP:Aynı andaki Pura ve Pves arasındaki fark.

15 LPP (ALLP/DLPP) İdrar kaçırma anındaki mesane basıncı (Pves/Pdet)
Kaçağa neden olan mesane basınç artışı neye bağlı? Detrusor kontr/düşük komplians (DLPP) Abdominal basınç artışı (ALPP) VLPP CLLP DLPP>40 cmH2O ise nörojenik mesanede üst üriner sistem risk altında!! ALPP>100 cmH2O ise üretral hipermobilite <60cmH2O ise ISD DLPP nörojenik mesanede önemli. CLPPde daha yüksek basınçlar elde edilse de VLPP daha az variabl ve daha kontrollüdür. Valsalva ile kaçırmayanları öksürt. DLPP overflow inkontinanasta, nörojenik mesanede ölçülmeli. ALPP suide ölçülmeli

16 Üroflovmetre ve rezidü idrar
Non-invaziv, idrar akım hızı ölçümü İşeme hacmi Qmax (maksimum akış hızı) Qave (ortalama akış hızı) İşeme zamanı VV/Qmax/rezidü (ICS) Rezidü idrar<100 mL olmalı Obstrüksiyon veya zayıf detrusor kasılması tanısı…

17 Basınç-akım çalışması
Anormal üroflov bulguları veya rezidü idrar yüksek olgularda yapılmalı Üretral obstrüksiyon/detrusor underaktivitesi ayırımı Qmax ve Pdet.Qmax !!! Kadınlarda mesane çıkım obstrüksiyon tanısı Qmax<15 mL/sn+Pdet.Qmax>60 cmH2O Postoperatif obst tahmini?? Maksimum akış hızı ve maksimum akış sırasındaki detrusor basıncı çok önemli…

18

19

20

21 Ürodinami kimlere yapılmalı?
Ürodinaminin güvenirliği? tekrarlanabilirliği? Konservatif tedavi öncesi yapılmalı mı? Cerrahi öncesi tüm hastalarda yapılmalı mı? Üretral hipermobilite/ISD ayırımını yapmak önemli mi? Postoperatif işeme disfonksiyonunu tahmin edebilir mi?

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Sonuç Ürodinamik inceleme öncesi değerlendirme önemli
Hastaya testin anlatılması önemli Ürodinaminin tekrarlanabilirliği ve prediktif değeri düşük Cerrahın tanısını kesinleştirmesini sağlamakta Tedavi seçimini değiştirmekte ancak tedavi başarısını arttırmamakta Saf SUİ de cerrahi öncesi ürodinaminin ofis değerlendirmesine üstünlüğü gözükmemekte


"ÜRODİNAMİ NASIL YAPILMALI? KİME?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları