Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL EYLEM PLANI HAZIRLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL EYLEM PLANI HAZIRLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ACİL EYLEM PLANI HAZIRLIĞI

2 EĞİTİM İÇERİĞİ AFET NEDİR? 3 1 ACİL DURUM NEDİR? 2
ACİL DURUM HAZIRLIĞI NEDİR? 3 ACİL EYLEM DURUM PLANI AŞAMALARI NELERDİR? 4

3 İşletmeler, çalışma koşulları ve çevredeki belirsizlikler ve değişikliklerden dolayı, sürekli beklenmedik tehlikelerle karşılaşmakta ve yaşamlarını sürdürebilmeleri de bu tehlikelerden korunmalarına bağlı olmaktadır.

4 DOĞAL AFET Deprem, toprak kayması, heyelan, sel, su taşkını, fırtına, yıldırım, çığ düşmesi vb. yıkıma neden olan insan kontrolünün dışında oluşan doğal kaynaklı olaylardır.

5 ENDÜSTRİYEL KAZA İnsan nedenli kaynaklardan meydana gelmiş petrol/yakıt sızıntıları, yangınlar, patlamalar, kimyasal maddelerin salınması, çevre kirliliği, nükleer kazalar, sanayi ve maden kazaları vb. kazalardır.

6 AFET YÖNETİMİ Afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla bir afet olayının zarar azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve yeniden inşa safhalarında yapılması gereken çalışmaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak amaç doğrultusunda yönetilmesini gerektiren çok geniş bir kavramdır.

7 Afetler Doğal Afetler İnsan Kaynaklı veya Teknolojik Afetler Kuraklık Sel Toprak Kayması Volkanik Patlama Rüzgar Deprem Kasırga Nükleer ve Kimyasal Kazalar Büyük Yangınlar Kanundışı Yapılaşma Terör Olayları Savaşlar Barajların Yıkılması Yokluk (Enerji veya Malzeme yokluğu)

8 AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN EVRELERİ
ZARAR AZALTMA HAZIRLIKLI OLMA MÜDAHALE İYİLEŞTİRME

9 HER İŞYERİNİN ACİL DURUM PLANI OLMASI GEREKİR Mİ?

10 YORUMSUZ!

11 2000 yılında İtfaiye Vakfı’nın yapmış olduğu istatistiğe göre;

12 KURUMSAL ACİL DURUM “Can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlar ile kurumun faaliyetlerini kısıtlayan, halkla ilişkilerini bozan ve kurumun kapanmasına neden olabilecek beklenmedik, planlanmadık her türlü olay / tehlike ‘acil durum’ oluşturur.”

13 KURUMSAL ACİL DURUM “Tecrübeler; tehlike karşısında bir plana bağlı olarak müdahalede bulunan kurumların, herhangi bir planlaması bulunmayan kurumlara kıyasla daha az zarar gördüğünü göstermiştir.” “Bugün için hazırlanmış İYİ bir plan, gelecek için hazırlanmış İDEAL plandan iyidir.” A.B.D.’de yapılan istatistik bir çalışmaya bağlı olarak; acil duruma yönelik plana sahip olmayan ve ekonomik değer üreten kurumlar, ciddi bir tehlike yaşadıktan sonra; %30’u bir yıl içinde %29’u iki yıl içinde %50’si beş yıl içinde kapanmışlar...

14 ACİL DURUM PLANI “Bir kurumun her türlü unsurunun olası bir tehlikeyi yaşamasını engellemek ya da engellenemeyen tehlikeleri zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmesi amacıyla hazırlanan yazılı plandır.” Acil Durum Planının yazılı olarak hazırlanmış olmasının öneminden bahsedilecek.

15 ACİL DURUM PLANI “Bir kurumun acil durum planı esnek (dinamik) olmalı, yaşanan olayın her aşaması için ayrıca düzenlenmeli ve her olası “tehlike” başlığı için, ihtiyaca cevap veren ayrı plan düzenlenmelidir.”

16 ACİL DURUM PLANLAMASINDA DÖRT ADIM
2.Adım 3.Adım 4.Adım 1.Adım Planın Geliştirilmesi Planlama Tehlikelerin ve Olasılıkların Analizi Planın Uygulanması

17 ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI
Öncelikle bina, tesis, proje, işletme ne aşamada olursa olsun, “TEMEL ACİL DURUM RİSK ANALİZ RAPORUNUN” hazırlanması gereklidir.

18 ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI
ACİL DURUM RİSK ANALİZ RAPORU ; Tesisde veya bina ile bunların bulunduğu çevre ve bölgede etkili olabilecek olası, Yangın temel olmak üzere, Deprem, Patlama, Tehlikeli Kimyasallar, Biyolojik Olaylar, Su, Hava, İklim ve Diğer Toprak Bazlı Olaylar, Terör, Savaş, Kasıt ve Kazalara karşı hazırlanmış olmalıdır.

19 ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI
Bu raporla birlikte, mevcut risklere standart ve yönetmeliklere uygun çözüm önerileri, bütçe planlaması ve tüm bu çalışmaların takibi yapılmalıdır. Eğer tesis proje veya inşaat aşamasında ise, inşaatta görev alan tüm taşeron ve görevlilerin bilinçlendirme eğitimleri, bina yada tesis işletme aşamasında ise, “TEMEL ACİL DURUM EĞİTİM VE TATBİKATLARI” yapılmalıdır. Özellikle işletme aşamasında acil durumlara karşı “OLAY ÖNCESİ, OLAY ESNASI VE OLAY SONRASI” bir mücadelenin yapılması planlı ve programlı olmalıdır.

20 ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI
Bu amaçla olayların çıkmaması, büyümemesi veya büyüdüğü taktirde, yapılacak olan tüm çalışmaların tesiste görev yapan personelin “GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARINI” belirleyen bir “ACİL DURUM PLAN ve EYLEM PLANI” hazırlanması gerekir.

21 ACİL DURUM PLANI İLE İLGİLİ BÖLÜMLER
Kapsam Acil durum organizasyonu Sorumluluk ve yürütme Araç, gereç, ekipman, teçhizat ve malzeme Acil durum planı “Acil’’ durumun geçirdiği aşamalar ve personelin hareket tarzı

22 ACİL DURUM PLANI İLE İLGİLİ BÖLÜMLER
Acil durum kuruluşları ile koordinasyon Tesisin risk derecesi taşıyan bölümleri ve birimleri Acil durum toplanma bölgeleri

23 ACİL DURUM PLANI İLE İLGİLİ BÖLÜMLER
Acil durum destek eğitimleri ile olası acil durum senaryoları Tesis veya binaya ait binalardaki kaçış ve tahliye yolları Acil durumlarda aranacak önemli telefonları içermelidir.

24 TEMEL ACİL DURUM EĞİTİMİ
ACİL DURUM EĞİTİMİ ALMASI GEREKEN EKİPLER: Acil durum müdahale ekipleri Kriz masası yönetim kadrosu Pasif kadrolardır.

25 TEMEL ACİL DURUM EĞİTİMİ
ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER: Tehlikeli kimyasallar, depolama, kullanma, korunma ve taşıma eğitimi. Kimyasal kaza acil durum eğitimi. Ofis çalışanları yangın ve deprem eğitimi.

26 TEMEL ACİL DURUM EĞİTİMİ
ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER: Endüstriyel tesisler yangın, deprem eğitimi. Bina ve tesis çalışanları için depremden korunma ve davranış eğitimi Başta deprem ve yangın bazlı olmak üzere, genel acil durum arama ve kurtarma eğitimi. Acil ilk yardım eğitimi.

27 TATBİKAT AŞAMASI Bu planlar kapsamında senaryolu olarak hazırlanan haberli ve habersiz tatbikatların yapılması, yapılan önlem ve mücadele çalışmalarına sağlıklı bir süreklilik kazandırması açısından büyük önem taşır.

28 Planın Hazırlanması, Masabaşı tatbikatları, Denetlemeler.
TATBİKAT AŞAMASI Gerçek Olay Gerçeğe Uygunluk İŞLEVSEL TAM BOYUTLU Zorluk Planın Hazırlanması, Masabaşı tatbikatları, Denetlemeler. Tatbikat Sayısı

29 Acil Durum Plan Yapısı Amaç, Kapsam, Esas Alınanlar
Yürürlüğe Giriş Metni Mevcut Durum Analizi Risk İndeksi Ana Plan Ekler, Açıklamalar, Yönergeler

30 Plan Hazırlamak Kapsam belirleme. Düzenleme.

31 Plan Hazırlamak KAPSAM BELİRLEME Acil durum yönetim konuları.
Acil durum yönetim elemanları. Acil durum müdahale prosedürleri. Dokümantasyon.

32 Plan Hazırlamak DÜZENLEME
Aktiviteleri öncelik sırasına koymak, zorlukları tanımlamak. Planı yazmak. Eğitim ihtiyacını tanımlamak ve takvimlemek. Dış kurumlarla koordinasyon. Raporlama ve geliştirme koşulları. Onay ve planı yürürlüğe koyma. Planı ilgili yerlere dağıtmak.

33 Planı Geliştirmek Eğitim / Tatbikat.
Faaliyet Sonu Değerlendirme ve Geliştirme. Tatbikat Aktivite Grupları / Başlıkları Oryantasyon Masa başı çalışmaları Driller (noktasal uygulamalar ve eğitimler) Küçük çaplı tatbikatlar Büyük tatbikatlar

34 Planı Geliştirmek Eğitim / Tatbikat.
Planlama Konuları. Eğitim Aktiviteleri. Personelin Eğitimi. Faaliyet Sonu Değerlendirme ve Geliştirme. Tatbikat Aktivite Grupları / Başlıkları Oryantasyon Masa başı çalışmaları Driller (noktasal uygulamalar ve eğitimler) Küçük çaplı tatbikatlar Büyük tatbikatlar

35 Planı Geliştirmek Eğitim / Tatbikat.
Faaliyet Sonu Değerlendirme ve Geliştirme. Tatbikat Aktivite Grupları / Başlıkları Oryantasyon Masa başı çalışmaları Driller (noktasal uygulamalar ve eğitimler) Küçük çaplı tatbikatlar Büyük tatbikatlar

36 TEŞEKKÜRLER


"ACİL EYLEM PLANI HAZIRLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları