Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.

2 Ne, Nerede, Niçin, Ne zaman, Nasıl, Kim
İlk uygarlıkların insanlık için yapmış olduğu buluşlara birkaç örnek veriniz? Bir buluşun gelişim aşamaları ve kullanım amaçlarını bilmek için hangi sorulara cevap aramamız gerekir? Ne, Nerede, Niçin, Ne zaman, Nasıl, Kim

3 İlk çağ uygarlıklarının kurulduğu yerlerin ortak özellikleri nelerdir?
Kağıt, matbaa, barut, pusula, tekerlek, yazı gibi hayatımızı kolaylaştıran buluşlar binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. İlk uygarlık olan Mezopotamya, Çin Mısır ve Hint medeniyetlerinin katkıları çoktur. Coğrafi koşulları yaşamaya elverişlidir 1 Su kaynakları ve tarım alanı çoktur 2 Göç ve ticaret sayesinde etkileşim fazladır 3 İlk çağ uygarlıklarının kurulduğu yerlerin ortak özellikleri nelerdir?

4 Bu buluşları ortaya çıkaran nedenler neler olabilir?
Bazı Buluşlar MÖ 4241 Mısırlılar ilk hassas takvimi yaptı MÖ 3500 Mezopotamya’daki Sümerler yazıyı ilk defa kullandı. MÖ 3200 Tekerleğin ilk defa Sümerler tarafından kullanıldığı varsayılır. MÖ 3000 Mısır’da Hiyeroglif ( Resim yazısı) sistemi bulundu. Babil’de ilk defa ürün toplama makinesi kullanıldı. MÖ 700 Lidyalılar ilk defa madeni parayı kulandı. MÖ 540 Miletli Tales Geometri okulunu kurdu. MÖ 450 Tarihin Babası denilen Heredot Dünya haritası çizdi. MÖ 200 Yunanlı Arşimet Kaldıraç Kanunlarını keşfetti. Merak ve yaşadığı çevreye ilgisi Karşılaşılan sorunlara çözüm bulma Yaşam koşullarını iyileştirme İnsanların üstünlük kurma düşüncesi Bu buluşları ortaya çıkaran nedenler neler olabilir? Bu buluşlardan hangisi sizce daha önemli bir buluştur? Bu gelişmeler olmasaydı bilim ve teknolojimizin durumu nasıl olurdu?

5 Sümerlerin merakı hangi bilimin gelişmesine katkı sağlamış olabilir
Sümerler, Ay ve yıldızları merak ettikleri için, tapınakları Zigguratların son katlarını gözlemevi olarak kullanmış ve bu sayede Güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardır Sümerlerin merakı hangi bilimin gelişmesine katkı sağlamış olabilir

6 Mısırlılar hangi nedenden dolayı takvimi bulmuşlar?
Mısırlılar tarım yapmak için Nil Nehrinin kenarını seçmişlerdir. Nehrin belirli dönemlerde taşmasını hesaplarken takvimi taşan alanı hesaplarken de geometride gelişmişleridir Mısırlılar hangi nedenden dolayı takvimi bulmuşlar? Takvimi bulan Mısırlılar mevsim isimleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

7 Avrupalıların barutu öğrenmesi neleri değiştirmiştir?
Tarihte ilk parayı Anadolu’da kurulan Lidyalılar bulmuşlardır. Daha önce takas usulü ile alışveriş yapılıyordu. Çinliler çeşitli eğlencelerinde havai fişek kullanmışlardı. Avrupalılar ise öğrendikleri barutu ateşli silahlarda kullandılar Avrupalıların barutu öğrenmesi neleri değiştirmiştir? Paranın bulunmasının ticarete nasıl bir etkisi olmuştur?

8 Avlanan hayvanın, taşıma ihtiyacı duyulmuştur
Avlanan hayvanın, taşıma ihtiyacı duyulmuştur. Bu soruna çare ararken, kesilmiş bir ağacın yuvarlandığını, böylece taşımayı kolaylaştırdığını fark eden insanlar yüklerini iki ağaç kütüğünün üzerine koymayı akıl etmişleridir. İlk tekerleği yaklaşık 5000 yıl kadar önce Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerlerin bulduğu kabul edilmektedir. Zamanla geliştirilerek insanların daha kolay yararlanabileceği şekillerde tasarlanmaya başlamıştır. Ulaşım faaliyetleri hızlanmıştır Yük ve insan taşımacılığı ticaret ve göçler kolaylaşmıştır Ulaşımın kolaylaşması kültürel etkileşimi hızlandırmıştır Tekerleğin bulunuşunun nasıl faydaları olmuştur Hangi buluş anlatılmaktadır? Tekerlek ulaşım dışında, bir çok makinede ve araç gereçte çark sistemi olarak kullanılır.

9 Mısırlılarda bir çeşit resim yazısı da diyebileceğimiz “Hiyeroglif” yazıyı kullanmışlardır.
Sümerler MÖ. 3500’lerde çivi yazısı denilen yazıyı bularak tarih çağlarını başlatmıştır.

10 Mürekkep olmasaydı bilim bu kadar gelişir miydi?
Çinliler olmasaydı herhalde şimdi bu mektubu yazamazdım. Bu mürekkep sayesinde bilgilerimi ve düşüncelerimi kağıtlara yazarak paylaşabiliyorum. Mürekkep olmasaydı bilim bu kadar gelişir miydi? Açıklayınız

11 Bu eşyalar olmasaydı nasıl olurdu?

12 İlkçağlarda cam hangi amaçlarla
Fenikeli denizcilerin sahilde yaktıkları ateşte soda blokları üzerinde yemek pişirdikten sonra ertesi günü camı görmeleri ile cam keşfedilmiştir Anadolu’da cam atölyelerinde üretilen ve kendine has bir tekniği olan Çeşm-i Bülbül (Bülbül Gözü) den bir görüntü İlkçağlarda cam hangi amaçlarla kullanılmış olabilir?

13 Günümüzde binalarda neden cam kullanılmakta
Estetik görünüm Gün ışığından daha fazla yararlanma Alandan tasarruf Depreme karşı binanın direncini artırma Günümüzde binalar hem çok katlı yapılmakta hem de bir çok bina camdan yapılmaktadır. Günümüzde binalarda neden cam kullanılmakta olabilir?

14 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Tüm buluşlar camda olduğu gibi tesadüf eseri bulunmuştur Önemli buluşları yapan medeniyetler kültürel etkileşimin çok yaşandığı yerlerde kurulmuştur İnsanların merakı, yaşantıyı kolaylaştırma düşüncesi yeni icatları ortaya çıkarmıştır Tekerleğin bulunması göçleri ve ticareti kolaylaştırmıştır Bulunan icatları yalnız bulan medeniyetler kullanmıştır

15 Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayan ilk çağ uygarlıklarının kurulduğu bölgelerde iklimin yaşamaya elverişli, toprakların tarıma uygun olduğu ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynakların bol olduğu görülmüştür Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Çevre şartlarının bilim ve teknolojinin gelişmesini etkilediği Önemli buluşların Çinliler tarafından gerçekleştirildiği İhtiyaçların bilimsel çalışmaları yönlendirdiği Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısını kolaylaştırdığı

16 Buna göre, diyagramdaki "
Buna göre, diyagramdaki "?" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? MÖ 3500 Sümerler çivi yazısını kullanmaya başladı + MÖ 3200 Sümerler tekerleği kullanılmaya başladı MÖ 3000 Babiller tarımsal ürün toplama aracı yaptı = ? Merkezi otorite güçlenmiştir Bilim ve teknolojinin gelişmesi için adımlar atılmıştır Mezopotamya medeniyetleri çevre uygarlıklardan etkilenmiştir Göçebe yaşam tarzı yaygınlaşmıştır

17 M.Ö. Mısır’ da ; -Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması -Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi -Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez? Geometri Astronomi C) Matematik D) Tıp


"KAZANIMLAR 1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları