Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anadolu Uygarlıkları Lidyalılar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anadolu Uygarlıkları Lidyalılar."— Sunum transkripti:

1 Anadolu Uygarlıkları Lidyalılar

2 Siyasal Durum İlk Çağ’da Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgeye Lidya denilmiştir. Lidyalılar, Frigyalıların yıkılmasından sonra Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurdular (MÖ 687)(Tunç Devri). Başkentleri salihli yakınlarındaki Sardes’tir. Lidya Devleti, Adalar Denizine (Ege Denizi) çıkmak isteyen Persler tarafından yıkılmıştır. (MÖ 546).

3 Siyasi Durum Lidya'da üç kral hanedanı hüküm sürmüştür: Sırasıyla "Atyadlar", "Heraklidler" ve "Mermnadlar". İlk iki hanedan ve bunların kralları hakkında fazla bir bilgi yoktur. Lidyalıların bilinen en parlak dönemi M.Ö yılları arasıdır. Bu dönem Mermnadlar Hanedanı dönemidir. Lidya adı Mermnadlar Hanedanının ilk kralı olan Giges'ten itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kızılırmak’a kadar sınırlarını genişletmiştir.

4 LİDYALILARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
Lidya krallıkla yönetilirdi ancak asiller, büyük toprak sahipleri ve tüccarlar da yönetimde söz sahibi olmuşlardır.

5 Lidyalıların Önemli Özellikleri
Lidyalılar ordularında ücretli askerler kullanmışlardır. Paralı asker vatan sevgisinden yoksun oldukları için savaşlarda başarılı olamadılar. Bu durum Lidyalıların yıkılmasını hızlandırmıştır. Yerleştikleri bölgelerin çok verimli topraklara sahip olması ve ılıman iklim koşulları nedeniyle tarımsal faaliyetlerine önem kazanmıştır. Lidyalılar denizlerde Fenikeliler ve Yunanlılarla başa çıkamayacaklarını bildiklerinden daha çok kara ticaretine önem vermişlerdir.

6 Lidyalıların Önemli Özellikleri
Lidyalıların egemen olduğu Batı Anadolu, zengin maden yataklarına,verimli topraklara, elverişli iklim koşullarına ve geniş ormanlara sahipti. Madencilik, tarım ve hayvancılık yaygındı. Başkenti Sard altın madeni ve kuyumculuk sanatı ile tanınmıştır. Lidyalılar yazı olarak Fenike alfabesini kullanmışlardır. Mimariye önem vermişler, saraylar, tapınaklar ve tiyatrolar yapmışlardır.

7 Lidyalıların Önemli Özellikleri
Lidya kralları ticaretin düzen içerinde sürmesine özen gösterdiler ve ticareti geliştirmek amacıyla Sard’tan başlayarak Mezopotamya’da Ninovs’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptılar.

8 Kral Yolunun Yapılması Sonucu;
Lidyalılar zenginleşmiştir. Doğu-Batı kültürleri arasında etkileşim artmıştır.

9 Lidyalıların Önemli Özellikleri
Lidyalıların insanlık tarihine en büyük katkıları MÖ 700’lerde parayı icat etmeleridir.Bu sayede değiş-tokuş usulü ortadan kalkmıştır, ticaret gelişmiştir. Dünya’nın en eski serbest pazarı Sardes’te Lidyalılar tarafından kurulmuştur.

10 Lidyalıların Önemli Özellikleri
Lidyalılar, Kibele, Artemis, Zeus ve Apollo gibi yunan tanrılarına tapmışlardır. Bu durum Lidyalıların Yunan uygarlığından etkilendiğine kanıt olarak gösterilebilir. Lidyalılar ticari faaliyetlerinde güvenlik koşullarına özen göstermişlerdir.


"Anadolu Uygarlıkları Lidyalılar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları