Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Böbrek Fonksiyon Testleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Böbrek Fonksiyon Testleri"— Sunum transkripti:

1 Böbrek Fonksiyon Testleri
Prof. Dr Orhan CANBOLAT

2 Böbrek Fonksiyon Testleri
Böbrekler Su Metabolizması Elektrolit – Asit Baz Dengesi Metabolik Ürünlerin Atılımı Endokrin Rol Böbrek fonksiyonlarının takibi diğer organ fonksiyonlarını takip açısından önemlidir Klinik olarak böbrek fonksiyonlarının bozukluğunun tespit edildiği durumda nefronlar fonksiyonlarını % 50 yakın oranda kaybetmiş olabilir.

3 Su Metabolizması İdrar = Ultrafiltratın % 1 400- 25.000 ml / gün
Protein ve nükleik asitlerin son ürünü solüt yüklenmesine yol açar Böbreğin ilk bozulan özelliği konsantre etme kabiliyetidir. Son ürünler ; Ürik asit , üre , kreatin solut yüklenmesine yol açar Laktat , Beta hidroksi bütirat’ın atılımı için suya ihtiyaç duyarız En fazla solüt yüklenmesine DM ( glukoz ) sebep olur

4 Su Metabolizması Uygun bir konsante etme yeteneği için,
Glemerüler filtrasyon hızı Renal plazma akım hızı Böbrek hücrelerini normal olması gerekir Osmolarite artışına karşı ADH yoluyla su tutulumu yapılarak denge sağlanmaya çalışılır İdrar Osmolarite ; mosm ol / kg Plazmanın osmolalitesi 283 mosmol / kg Osmolalite artışı = Katı artışı İdrar dansitesi , İdrarda çözünmüş olan katılara bağlıdır . Ölçümü kolaydır Genel bilgi verir

5 Elektrolit – Asit Baz Dengesi
Proximal tübülüs ; Cl , Na ; K , HCO3, Ca , P geri emilimi Distal Tübülüs ; K+ , H , sekresyonu , Na , HCO3 tutulumu Henle Kulpu ; Su tutulumu Aldosteron etkisiyle ; Sodyumun geri emilmesine karşılık, (K+ ) ve hidrojen (H +) iyonları idrara verilir Asit ve baz dengesinin sağlanmasında böbrekler , Akciğerlerle beraber merkezi role sahiptir

6 Metabolik Ürünlerin Atılımı
Metabolizmanın son ürünleri “C “ ve “ N” bazlı ürünledir. Geri dönüşümü yok Suda çözünürler Toksik etkiye sahiptir Böbrek hastalarına özel diyet uygulanması son ürünlerin yapısal özelliklerine bağlıdır.

7 Endokrin Rol Yapım Eritropoetin Renin Kallikrein P G
D vitamininin aktivasyonu Kreatin Yıkım İnsülin ,Glukagon , Aldesteron

8 Böbrek Fonksiyonlarını takibi
Glomerül filtrayon hızı Protein Üre Ürik asik asit Osmolarite Elektrolitler Kolay , Ucuz Patolojinin yerini ve Etyolojiyi tanımlamaz Böbrek hastalığını veya sistemik bir hastalığı haber verir Uyarır

9 Glomerül filtrasyon hızının ölçülmesi
Klerens ; Birim zamanda bir maddeden temizlenen kan veya plazma miktarını belirler Kreatinin = Arg + glisin Böbreğin konsentre etme yeteneğini gösterir E mg/dl ( serum ) K:0.7 – 1.3 mg /dl ( serum ) Maddenin % mg idrardaki miktarı Maddenin % mg kandaki miktarı İdrar hacmi = ml / dk Kreatini Klerens E : K Böbrek yetmezliğini hakkında bilgi verir Normalin ; % önemli böbrek yetmezliği % orta dereceli böbrek yetmezliği % 60 – 80 hafif dereceli böbrek yetmezliği

10 Üre Proteinlerin son yıkım ürünü
1.Pre - renal ; Üre yükselir , Kreatin değişmez Dehidratasyon Yüksek proteinli diyet Protein yıkım artışı Hemoraji Açlık Kortizol 2. Renal ; Üre düşer Akut ve kronik böbrek yetmezliği Azalmış renal kan akımı 3. Post -renal ; üre ve kreatinin yükselir Üreter , Üretra , mesana tıkanması ( Taş , Tümör ) 35 mg /dl ( serum )

11 Üre Serum Üre / serum kreatinin = 12 - 20 Oranın azalması ; Üre azalır
ATN Protein alımında düşüş Kc hastalıkları Oranın artışı; Kreatini normal, genelde üre artar Yıkımın arttığı durumlar Üremik hastalarda yüksek protein alımı Kanama

12 Proteinüri Böbrek hastalıklarını tanımlamada en spesifik olanıdır.
Glemerüler proteinüriler = Albüminürü En sık görülenidir 1.Diffüz böbrek hastalıkları = Diyabet 2.İmmün kompleks hastalıkları = Nefrotik Sendrom ,Pyelonefrit Günlük protein atımı 1 gr üstünde Tübüler Proteinüriler 1.Aminoasitüriler , Lizin , Argini , Sistein 2.Yanık , Pankreatit, nefrotoksik ilaçlar 3.Küçük protein yapıların geri emilim bozukluğu Aşırı Üretim Proteinürisi 1.Multipl Myeloma ; Ben Jones Proteinürüsi Postrenal Protenüriler 1. Mesane Hastalıkları ; Enflamasyon , taş , Tümör

13 Ürik asit Hiperürisemi 1.Esansiyel ; aşırı üretim , salınım azalması
Pürin metabolizması son ürünü , Non –spesifik Gut hastalığına yol açar mg /dl / gün Hiperürisemi 1.Esansiyel ; aşırı üretim , salınım azalması 2.Nükleik asit turn- over artışı 3.Enzimatik defektler ; Lesh – Nyhan Sendromu , PRPP sentetaz aktivite artışı 4.BY 5.Kurşun toksisitesi 6.Diüretikler Hipoürisemi 1.Xo enzim defekti 2.Hepatosellüler hastalılar 3.Radyo opak maddeler 4.Rebasorsiyon bozukluğu 2 mg /dl / gün altına düşer

14 Böbrek Fonksiyonlarının Takibi
BÖBREK FONKSİYONU SERUM KREATİNİN (mg / dl ) SERUM ÜRE ( mg / dl ) Böbrek fonksiyonu % Renal Fonksiyon azalmış Böbrek fonksiyonu % Renal yetersizlik Böbrek Fonksiyonu % 10-25 Renal yetmezlik Böbrek fonksiyonu % 0 – 10 Üremik Sendrom 8 > 80 >


"Böbrek Fonksiyon Testleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları