Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERPOTASEMİ’YE YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERPOTASEMİ’YE YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 HİPERPOTASEMİ’YE YAKLAŞIM
N. SÜMEYRA YILMAZ İSLAM ÇALIŞKAN SEHERYELİ YILMAZ

2 Hiperpotasemi Hiperpotasemi, serum potasyum düzeyinin 5.5 mEq/L’den daha fazla olmasıdır. Yenidoğanda ise serum potasyum düzeyinin 6.0 mEq/L’nin üzerinde olması olarak tanımlanır. K+ > 6 mEq/L – Acil durum K+ > 7 mEq/L – Hayatı tehdit eden durum

3 POTASYUM DENGESİ Günlük gereksinimi çocuklarda her kg için yaklaşık 2 mEq hesaplanabilir. Gastointestinal sistemde emilen potasyum; özellikle iskelet-kas, daha az olarak da alyuvarla karaciğer hücrelerinde toplanarak serum düzeyi mEq/L arasında tutulmaya çalışılır.

4 Hiperpotasemi sebepleri
Azalmış atılım Renal yetersizlik, Addison hast., Beta-blokerler, Hiperglisemi, Asidoz

5 Artmış alım Yanıklar, Sepsis, Masif hemoliz, Kan transfüzyonu,
Crush zedelenmesi, Yanıklar, Sepsis, Masif hemoliz, Kan transfüzyonu, Yüksek doz penisilin, Artmış oral alım

6 Artmış alım Yanıklar, Sepsis, Masif hemoliz, Kan transfüzyonu,
Crush zedelenmesi, Yanıklar, Sepsis, Masif hemoliz, Kan transfüzyonu, Yüksek doz penisilin, Artmış oral alım

7 Hiperpotasemi semptom ve bulgular
Kas güçsüzlüğü Uyuşukluk, Ürperme EKG değişiklikleri

8 EKG değişiklikleri Uzun ,sivri T dalgaları, Genişlemiş QRS dalgaları
Azalmış P dalga boyu

9 EKG’ de sadece T dalgarında sivrileşme varsa serum K+ düzeyi 6-6
EKG’ de sadece T dalgarında sivrileşme varsa serum K+ düzeyi mEq/L‘den düşüktür EKG’de QRS genişlemesi ve P dalgalarında kaybolma olursa serum potasyumu 7 mEq/L üzerindedir ve acil tedavi gerektirir

10 Hiperpotasemide Tedavisinde İzlenecek Yol
Akut -Değerlendirme *Klinik semptomlar, asidoz, hiperglisemi *EKG değişiklikleri -EKG çok bozuksa parenteral kalsiyum -Hücre dışı K+ dağılımının düzenlenmesi *İnsülin+glukoz *Bikarbonat -Fazla potasyumun uzaklaştırılması *Diürez *Katyon değiştirici reçineler *Dializ

11 Kronik -Altta yatan nedenin saptanması -Alımın kısıtlanması
*Katabolizma, enfeksiyon, doku travması *Hemoliz -Alımın kısıtlanması -İlaç kullanımı *-adrenerjik antagonist *NSAİ ilaçlar *ACE inhibitörleri *bazen heparin

12 POTASYUM VERİLİRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
Hesaplanan açık yavaş yavaş kapatılmalıdır Verilen çözeltinin litresinde 40 mEq’dan çok potasyum olmamalıdır Günlük total doz 160 mEq aşmamalıdır Potasyum verilebilmesi için saatte en az 25 ml idrar atımı olmalıdır Potasyum verilen hastalarda EKG izlenmeli ve normale dönene kadar potasyum verilmelidir.

13 Hiperpotasemi tedavisi
İlaç Doz Etki Başlaması Süre Etki Mekanizması Veriliş Şekli Kalsiyumglukonat (%10) 0.5-1 ml/kg Hemen Dakikalar Membran etkisi antagonize 2-10 dk İV Sodyun bikarbonat 1-2 mEq/kg 30-60 dk Geçici HDS genişleme Artmış hücre içi alım 10-20 dk İV Glukoz / İnsülin 0.5-1 gr/kg / 0.1 Ünit/kg 1.5 gr/kg /0.5 Ünit/kg Artmış renal atılım 15-30 dk (insülinle) Kayexalate Sodyum polisteren sülfat 1 gr / kg 60 dk Saatler Barsakta Na-K değişimi ile atılım artması 2-4 ml sorbitol veya % 10 DW PO veya lavman NaCl %0.9 NaCl 45-60 dk Salbutamol 10 mEq/kg 6.saat Artmış HiS alım 50cc/15dk

14 Hiperpotasemi bu tedavi şekillerine rağmen düzelmezse veya ağır böbrek yetmezliği varsa dializ gerekir. Hemodializ ile K+ düzeyi saatte 1 mEq/kg düşürülebilir. Peritoneal dializ daha etkili olmakla birlikte bebeklerde daha kolay uygulanması nedeni ile kullanılır

15 Dializin Endike Olduğu Durumlar
Hipervolemi Sodyum verilmesinin kontrendike olduğu Ödemli Şiddetli kronik böbrek yetmezliği

16 TEŞEKKÜR EDERİZ


"HİPERPOTASEMİ’YE YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları