Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAS İ T VE B İ LE Şİ K CÜMLE ETK İ NL İ KLER. Aşa ğ ıda ki verilen cümlelerin hangisinin basit, hangisinin bileşik oldu ğ unu bulmaya çalışalım. a) Soruları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAS İ T VE B İ LE Şİ K CÜMLE ETK İ NL İ KLER. Aşa ğ ıda ki verilen cümlelerin hangisinin basit, hangisinin bileşik oldu ğ unu bulmaya çalışalım. a) Soruları."— Sunum transkripti:

1 BAS İ T VE B İ LE Şİ K CÜMLE ETK İ NL İ KLER

2 Aşa ğ ıda ki verilen cümlelerin hangisinin basit, hangisinin bileşik oldu ğ unu bulmaya çalışalım. a) Soruları dikkatlice okumadan çözme. b) Erkenden arayıp seni sordu. c) Bir işin olaca ğ ı varsa önüne geçilmez. d) Kardeşim dün Mu ğ la’dan döndü. e) Bahçıvanın getirdi ğ i karpuzlar, kütür kütürdü. a) Soruları dikkatlice okumadan çözme. b) Erkenden arayıp seni sordu. c) Bir işin olaca ğ ı varsa önüne geçilmez. d) Kardeşim dün Mu ğ la’dan döndü. e) Bahçıvanın getirdi ğ i karpuzlar, kütür kütürdü.

3 cevaplar ı m ı z a) Bileşik Cümle b) Bileşik cümle c) Bileşik Cümle d) Basit Cümle e) Basit Cümle a) Bileşik Cümle b) Bileşik cümle c) Bileşik Cümle d) Basit Cümle e) Basit Cümle

4 Hangisinin basit hangisinin bileşik oldu ğ unuu bulmaya çalışalım. a) Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. b) Oraya şimdi gitmek tehlikelidir. c) Mektubumu okusa onu ne kadar çok sevdi ğ imi anlar. d) Arabanın içinde bir çanta unutulmuş. e) Atı alan Üsküdarı geçti. f) Yanımıza biraz yiyecek alalım. a) Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. b) Oraya şimdi gitmek tehlikelidir. c) Mektubumu okusa onu ne kadar çok sevdi ğ imi anlar. d) Arabanın içinde bir çanta unutulmuş. e) Atı alan Üsküdarı geçti. f) Yanımıza biraz yiyecek alalım.

5 CEVAPLARIMIZ a) Basit Cümle b) Girişik Bileşik Cümle c) Koşullu Bileşik Cümle d) Basit Cümle e) Bileşik Cümle f) Basit Cümle a) Basit Cümle b) Girişik Bileşik Cümle c) Koşullu Bileşik Cümle d) Basit Cümle e) Bileşik Cümle f) Basit Cümle

6 ÇOKTAN SEÇMEL İ SORULAR ÇÖZEL İ M

7 Aşa ğ ıdakilerden hangisi bileşik cümledir? A. Sınavlar yaklaşıyor, heyecanım artıyor. B. Dostlu ğ umuz duru su gibi akıp gidiyor. C. Kütüphanede birkaç kez onunla karşılaşmıştık. D. Bu otobüsün pek de yolcusu yoktu.

8 CEVAP B

9 Aşa ğ ıda ki cümlelerin hangisi, yapısına göre ötekilerinden farklıdır? A. Arkadaşlarınız haksız yere azar işittiler. B. İ yi şiir, düzyazının niteliklerine sahip olmalıdır. C. Bir romancı, kişilerini gerçek yaşamdan şeçmelidir. D. Ezberci e ğ itim sisteminde akıl, paslanmaya başlamıştır.

10 CEVAP D

11 Parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi, yapısına göre basit cümledir? I. Gece başınızı gökyüzüne kaldırdı ğ ınızda görece ğ iniz en parlak yıldız, Çobanyıldızı’dır. II. Bu yıldızın ba ğ lı oldu ğ u yıldız kümesi Küçükayı ve Büyükayı’dır. III. İ ki küme, insano ğ lunun saptayabildi ğ i ilk yıldız kümeleridir. IV. Çünkü çıplak gözle bile rahatlıkla görülebilirler.

12 CEVAP IV

13 NURDA ÖZTÜRK HAZIRLIK D / 201 TE Ş EKKÜR EDER İ Z


"BAS İ T VE B İ LE Şİ K CÜMLE ETK İ NL İ KLER. Aşa ğ ıda ki verilen cümlelerin hangisinin basit, hangisinin bileşik oldu ğ unu bulmaya çalışalım. a) Soruları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları