Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunuindir.blogspot.com YAPIM EKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunuindir.blogspot.com YAPIM EKLERİ"— Sunum transkripti:

1 Sunuindir.blogspot.com YAPIM EKLERİ TANIM: İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka sözcük türeten eklerdir.

2 KÖK NEDİR? Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan en küçük parçasıdır. !!!Kısaca yapım eki almayan sözcük kök durumundadır. öğrenci=öğren- kayalık=kaya, insanımız yorgun =yor- seçim= seç- atkı =at- GÖVDE:Sözcüğün yapım eki almış şeklidir.

3 YAPIM EKLERİ 1- İsimden isim yapan ekler 2- İsimden fiil yapan ekler
3- Fiilden isim yapan ekler 4- Fiilden fiil yapan ekler

4 İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER
Sözcüklerin köklerine gelerek onladan yeni bir isim türeten eklerdir lık: Odun-luk, taş-lık, tuz-luk, şeker-lik lı: kırmızı-lı, yaş-lı, mor-lu, köy-lü cı: av-cı, simit-çi, aş-çı, kokoreç-çi suz: su-suz, uyku-suz, görgü-süz ce: Türk-çe, Arap-ça daş: vatan-daş, meslek-taş, yurt-taş er: iki-ş-er, beş-er cik: kedi-cik, yavru-cuk, ince-cik

5 İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER
İsim soylu kelimeleri fiilleştiren eklerdir la: su-la-, bek-le-, giz-le-, baş-la- l: çok = çoğ-al-, kısa-l-, eğri-l- a: yaş-a-, kan-a- ar: yaş-ar-, mor-ar-, ev-er-, sarı-ar-, sarar ık: aç-lık-, bir-ik-, göz-ük- se: garip-se-, durak-sa- msa:az-ımsa-, küçük-ümse-, ben-imse-

6 FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER
Fiil soylu kelimeleri isim yapan eklerdir -ak: dur-ak, barın-ak, sığın-ak -ın: yığ-ın, ek-in, bas-ın, yay-ın -gın:vur-gun, kız-gın, az-gın -ıcı: dik-ici, sür-ücü, oku-y-ucu -gı: ver-gi, say-gı, al-gı -tı: kızar-tı, alın-tı, belir-ti -ı: yap-ı, kaz-ı, öl-ü -it: geç-it, dön-üt, kes-it -men: öğret-men, say-man,

7 FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER
Fiillere gelerek onlardan yeni fiiller türeten eklerdir -ın: bak-ın-, çal-ın-, öv-ün-, -ıl: çık-ıl-, kır-ıl-, sez-il-, sık-ıl- -üş: böl-üş-, kok-uş-, kız-ış- -r: düş-ür-, aş-ır-, kız-ar- -dır: yaz-dır-, sev-dir-, öl-dür- -t: taşı-t-, düzel-t-, ara-t-


"Sunuindir.blogspot.com YAPIM EKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları