Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 2014 YILI MAAŞ HESABINA ESAS KATSAYILAR
AYLIK KATSAYI 0,076998 tarihinden geçerli olmak üzere TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 2014 YILI ASGARİ ÜCRET DÖNEM GÜNLÜK AYLIK 35,70 1.071,00 37,80 1.134,00

3 MAAŞ UNSURLARININ SINIFLANDIRILMASI
AYLIKLAR SOSYAL YARDIMLAR TAZMİNATLAR ÖDENEKLER Gösterge Aylığı Aile Yardımı Yan Ödeme Aylığı Üniversite Ödeneği Taban Aylığı Özel Hizmet Tazminatı Geliştirme Ödeneği Ek Gösterge Aylığı Ek Ödeme Eğitim Öğretim Ödeneği Kıdem Aylığı Çocuk Yardımı Yabancı Dil Tazminatı İdari Görev Ödeneği Vekalet ve İkinci Görev Aylığı Makam-Görev-Temsil Tazminatı Fark Tazminatı Toplu Sözleşme Ödeneği

4 MAAŞ HESABI (1) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı
( ) x Aylık Katsayısı Taban Aylığı Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Kıdem Aylığı Kıdem Yılı x 20 Aylık Katsayı Gösterge Aylığı Aylık Gösterge x Aylık Katsayı Ek Gösterge Aylığı Ek Gösterge x Aylık Katsayı Yan Ödeme Aylığı Yan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazminatı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Tazminat Oranı Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Eş Yardımı 2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı 0-6 Yaş için 500 x Aylık Katsayı 6 Yaşından Büyük 250 x Aylık Katsayı

5 MAAŞ HESABI (2) Toplu Sözleşme Ödeneği 45 TL. (Üç Ayda Bir)
Üniversite Ödeneği En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Üniversite Ödeneği Oranı Geliştirme Ödeneği (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim Ödeneği En Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % İdari Görev Makam Tazminatı Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev Tazminatı Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Temsil Tazminatı Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Ek Ödeme En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Ek Ödeme Oranı

6 KESİNTİLERİN HESAPLANMASI (1)
Asgari Geçim İndirimi 2014 Yılı Brüt Asgari Ücret (1.134,00) x % Asgari Geçim İndirimi Oranı Gelir Vergisi Kesintisi ((Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme - (Emekli Keseneği İştirakçi Payı (% 16) veya SGK %9 + Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi)) x Gelir Vergisi Oranı Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme + Özel Hizmet Tazminat + Ek Ödeme + Makam Tazminat + Görev Tazminatı + Görev Tazminatı + Üniversite Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği) x Damga Vergisi Oranı Sosyal Güvenlik Kesintisi ( Öncesi Devlet Katkısı) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 20

7 KESİNTİLERİN HESAPLANMASI (2)
Sosyal Güvenlik Kesintisi ( Sonrası Devlet Katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 11 ( Öncesi Şahıs Kesintisi) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 16 ( Sonrası Şahıs Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 9 Genel Sağlık Sigortası ( Öncesi Devlet Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12

8 KESİNTİLERİN HESAPLANMASI (3)
Genel Sağlık Sigortası ( Sonrası Devlet Katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 7.5 ( Öncesi Şahıs Kesintisi) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12 (Devlet Katkısı Olarak Karşılanır.) ( Sonrası Şahıs Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 5 Kefalet Kesintisi Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı (4 Eşit Taksit) Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı Sendika Kesintisi Damga Vergisine Tabi Aylık Brüt Gelirleri Toplamı x Sendika Tüzüğünde Belirtilen Oran

9 En Yüksek Devlet Memuru AylIğIna, Ek Gösterge’ye Göre Uygulanacak Emeklİ Keseneğİ Oranlar
Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda 240% Ek göstergesi 7600 (dahil) (hariç) arasında olanlarda 180% Ek göstergesi 4800 (dahil) (hariç) arasında olanlarda 150% Ek göstergesi 3600 (dahil) (hariç) arasında olanlarda 130% Ek göstergesi 2200 (dahil) (hariç) arasında olanlarda 70% Diğerleri 40%

10 TABAN AYLIK 1.000 x Taban Aylık Katsayısı
tarih ve 375 sayılı KHK'nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele "1.000" gösterge rakamının Taban Aylık Kaysayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen tutar. 1.000 x Taban Aylık Katsayısı

11 KIDEM AYLIĞI 20 x Hizmet Yılı x Aylık Katsayı
tarih ve 375 sayılı KHK'nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele hizmet süresi itibariyle belirlenen kıdem göstergesinin Memur Aylık Katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen tutar. Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanır. 20 x Hizmet Yılı x Aylık Katsayı

12 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5.nci maddesinde yer alan hükümler uyarınca kademe esasına göre düzenlenen aylık gösterge tablolarında yer alan gösterge rakamlarının yürürlükte olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar. Kademe ilerlemesinde bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren, Derece yükselmesinde ise yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. Gösterge x Aylık Katsayı

13 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (657 SAYILI KANUNUN 43/A MADDESİ)
DRC/KDM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1320 1380 1440 1500 1155 1210 1265 1020 1065 1110 915 950 985 835 865 895 760 785 810 705 720 740 660 675 690 620 630 645 10 590 600 610 11 560 570 580 12 545 550 555 13 530 535 540 14 515 520 525 15 500 505 510

14 EK GÖSTERGE AYLIĞI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B ve 154.ncü maddeleri ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 5.maddesinde yer alan hükümler uyarınca Ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir. Ek Gösterge x Aylık Katsayı

15 AKADEMİK PERSONEL EK GÖSTERGE PUANLARI
Profesörlerden Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü Olanlar ile Profesör kadrosunda 4 yılını tamamlayan Profesör (1.Derece) 6400 Diğer Prof. (1.Derece) 5300 Doçentler (1-3 Derece) 4800 Yardımcı Doçentler (1-5 Derece) 3600 Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim Yardımcıları 2700 2300

16 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (1)
Derece Ek Göstergeler Genel Sekreter 1 3600 Daire Başkanı İç Denetçi Genel Sekreter Yardımcısı 3000 Hukuk Müşaviri Hastane Baş Müdürü Fakülte Sekreteri Yurt Müdürü

17 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (2)
Derece Ek Göstergeler Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar 1.Yükseköğretim Görenler 1 2200 2 1600 3 1100 4 800

18 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (3)
Derece Ek Göstergeler 2.Diğerleri 1 1500 2 1100 3 800 4 650

19 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (1)
Derece Ek Göstergeler Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar 1 3600 2 3000 3 2200 4 1600 5 1300 6 1150 7 950 8 850

20 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (2)
Derece Ek Göstergeler Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları, 1 3000 2 2200 3 1600 4 1500 5 1200 6 1100 7 900 8 800

21 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (3)
Derece Ek Göstergeler Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar, 1 2200 2 1600 3 1500 4 1100 Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar, 800 650

22 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI EK GÖSTERGELERİ (1)
SAĞLIK HİZMETLER SINIFI Derece Ek Göstergeler Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar 1 3600 2 3000 3 2200 4 1600 5 1300 6 1150 7 950 8 850

23 YAN ÖDEME 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/1 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi hükümleri gereği gereği sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen, 1. İş Güçlüğü, 2. İş Riski, 3. Teminde Güçlük ve Mali Sorumluluk Tazminatı, puanlarının yan ödeme katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar. Yan Ödeme Göstergesi X Yan Ödeme Katsayı

24 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/2 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi gereği görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının tazminat oranıyla çarpımını ifade etmektedir. En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = (9500 X Aylık Katsayı) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı

25 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (1)
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) Genel Sekreter 1 200 Genel Sekreter Yardımcısı 175 Hukuk Müşaviri Daire Başkanı Hastane Baş Müdürü Fakülte Sekreteri 145 Yüksekokul Sekreteri Enstitü Sekreteri 135 Yurt Müdürü Hastane Müdürü

26 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (2)
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) Şube Müdürü 1 135 2 100 Hastane Müdür Yrd. 125 Ayniyat Saymanı Sivil Savunma Uzmanı Savunma Uzmanı 3 80 Araştırmacı 1-4 60 Şef 3-4 Bilgisayar İşletmeni 55 Veznedar 4

27 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (3)
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) Şef, Antrenör, Araştırmacı, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni 5-13 50 Memur, Ambar Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Şoför 8-15 48 Diğer 49

28 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (4)
DENETİM HİZMETLERİ SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) İlave İç Denetçi 1-2 195 30 3-5 185 Mali Hizmetler Uzmanı 120 20 115 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8 85

29 AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI
Derece Tazminat Oranı (%) Avukat 1-4 135 5 130

30 TEKNİK HİZMETLERİ SINIFI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (2)
TEKNİK HİZMETLER SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) d) Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden; 1-4 100 -Diğer derecelerden aylık alanlar 93 2- En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerinden; 3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenlerden; 1-5 72 69 4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlerden; 64 61

31 MAKAM TAZMİNATI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 26. maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun Ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca anılan Kanunlara ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına atanan personele anılan cetvellerde bu unvanlar için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden makam tazminatı ödenmektedir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Makam Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayı

32 MAKAM TAZMİNATI ORANLARI (1)
2914 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI KADRO VE ÜNVAN MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGESİ Rektör 7000 Profesör ( Bu kadroda üç yılını tamamlamış olanlar) 6000 Profesör 4500 Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla) 2000

33 MAKAM TAZMİNATI ORANLARI (2)
657 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI KADRO VE UNVAN MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGESİ Genel Sekreter 2000 İç Denetçi

34 GÖREV TAZMİNATI 375 sayılı KHK ve 2008/13694 Sayılı BKK hükümleri uyarınca aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara, belirlenen görev tazminatı oranının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. Ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir. (2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi, 2008/ sayılı Bakanlar Kurlu Kararının 3 ve 4 üncü maddesi) Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

35 GÖREV TAZMİNATI ORANLARI
ÜNVAN  Makam Tazminatı  Görev Tazminatı  Toplam Görev Tazminatı Rektörler 7.000 - Profesör Unvan’ında 3 yılını tamamlayanlar 6.000 9000 15.000 Diğer Prof. 4.500 7000 11.500 Doç.(KHA 1.Der. Olanlar) 2.000 6000 8.000 Genel Sekreter İç Denetçiler

36 TEMSİL TAZMİNATI Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı
4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 2000/457 sayılı BKK uyarınca Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir. Temsil tazminatı Rektör için ödenmektedir. Temsil Tazminatı Göstergesi : 17000 Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

37 En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x %Ek ödeme Oranı
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi Uyarınca 15/1/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, En Yüksek Devlet Memuru Aylığına (9500 x Aylık Gösterge), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanır. En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x %Ek ödeme Oranı

38 AKADEMİK PERSONEL EK ÖDEME ORANI
Aylıklarını 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar: Ek Ödeme Oranı (%) 1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar 72 2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 70 3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 63 4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan) 57 5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 68 6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 67 7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 77 8- Diğer öğretim elemanlarından; a) 1-2 dereceden aylık alanlar 66 b) 3-4 dereceden aylık alanlar c) Diğer derecelerden aylık alanlar

39 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (1)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Genel Sekreter 1 185 Genel Sekreter Yardımcısı 180 Daire Başkanı Hastane Baş Müdürü Fakülte Sekreteri 170 Yüksekokul Sekreteri Enstitü Sekreteri Yurt Müdürü Hastane Müdürü

40 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (2)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Şube Müdürü 1 170 2 Hastane Müdür Yrd. 165 Ayniyat Saymanı 115 Sivil Savunma Uzmanı Savunma Uzmanı 3 Araştırmacı 1-2 3-4 110 5-10 100

41 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (3)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Şef 1-2 115 3-4 105 Şef (Diğer Derecelerden Aylık Alan) 95 Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan; 110 100 5-7 90 8-13 85

42 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (4)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) İç Denetçi 1-2 165 3-4 163 Mali Hizmetler Uzmanı 140 135 5-7 130 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 125

43 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı ve Şehir Plancısı Kadrolarında Bulunanlar 1-2 150 3-4 140 5-7 130 Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom Kadrolarında Bulunanlar 120 110 100 Bu Sınıfta Yer Alan Diğer Kadrolarda Bulunanlardan; 90 8-11 85 Çözümleyici-Programcı 115 5-10

44 AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI EK ÖDEME ORANI
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Avukat 1-2 150 3-4 140 5-8 130

45 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI EK ÖDEME ORANI (2)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Diş Tabiplerinden; 1-2 185 3-4 175 5-7 165 Eczacı Kadrolarında Bulunanlardan; 140 130 120 Bu Sınıfta Yer Alan Diğer Personelden 115 105 95 8-11 90

46 YABANCI DİL TAZMİNATI GÖSTERGE RAKAMI
Yabancı Dil Tazminatı  (Yabancı dilden faydalanılması durumunda) A düzeyi (96-100) 1200 A düzeyi (90-95) 900 B düzeyi (80-89) 600 C düzeyi (70-79) 300 Yabancı Dil Tazminatı   (Yabancı dilden faydalanılmadığı durumda) 750 500 250 Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı

47 AİLE YARDIMI 657 sayılı Kanunun   202 inci maddesi (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) gereği memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşi için 1500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımının neticesi elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez. ( tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1500 gösterge rakamı 2134 gösterge rakamına çıkarılmıştır.) 2134 x Aylık Katsayı

48 Çocuk Yardımı Göstergesi X Aylık Katsayı
ÇOCUK YARDIMI 657 sayılı Kanunun   202 inci maddesi gereği (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) memurun çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Çocuk Yardımı Göstergesi X Aylık Katsayı

49 Diğer Öğretim Elemanları
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12.maddesine göre akademik personele her ay üniversite ödeneği ödenir. Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ ÜNVAN % ORAN 1.Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar 245 2.Diğer profesör kadrosunda Bulunanlar 215 3-Doçent kadrosunda bulunanlar 175 4-Yrd.Doçent Kadrosunda bulunanlar 165 Diğer Öğretim Elemanları 1. Dereceden aylık alanlarda 130 2. Dereceden aylık alanlarda 117 3. Dereceden aylık alanlarda 110 4-5. Dereceden aylık alanlarda 104 Diğer Derecelerden Aylık Alanlar 98

50 ÜNİVERSİTE GELİŞTİRME ÖDENEĞİ
YOZGAT İLÇE GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ORANI MERKEZ 140 YERKÖY 145 BOĞAZLIYAN 150 ÇANDIR SORGUN YENİFAKILI ÇAYIRALAN 170 ŞEFAATLİ SARIKAYA 180 AKDAĞMADENİ 200

51 İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir. (( Aylık Gösterge + Ek gösterge ) x Aylık Katsayı ) x %İdari Görev Ödeneği Oranı

52 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ
2914 sayılı Kanun Ek Madde 1 hükümleri uyarınca; 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 1/12)

53 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. Müslüm İLBAŞ Stratejİ Gel. Daİ. Bşk
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Müslüm İLBAŞ Stratejİ Gel. Daİ.Bşk.V.


"BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları