Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAAŞ VE YÜK HESABI MODÜLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAAŞ VE YÜK HESABI MODÜLÜ"— Sunum transkripti:

1 MAAŞ VE YÜK HESABI MODÜLÜ
EĞİTİM PROGRAMI

2 MEVCUT MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDAKİ PERSONEL VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNE İLİŞKİN ÖDENEK TAHMİNLERİ BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR. BU TAHMİN, MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLERİN YAZIŞMA YOLUYLA TOPLANMASI SURETİYLE YAPILMAKTADIR.

3 AMAÇ MAAŞ VE YÜK HESABI MODÜLÜ İLE; HESAPLAMALARDA KULLANILACAK BİLGİ VE VERİLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEMİN EDİLMESİNİN SAĞLANMASI, BİLGİLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA ALMAK SURETİYLE ZAMAN VE EMEKTEN TASARRUF SAĞLANMASI, STRATEJİ BİRİMLERİNİN KAMUDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLERİN SAĞLIKLI TEMİN EDİLMESİNDE İÇ MALİ KONTROL İŞLEVİNİN SAĞLANMASI,

4 AMAÇ İSTENEN BİLGİLERİN İLGİLİ KURUM TARAFINDAN DA BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİNDE KULLANILMASININ SAĞLANMASI, İDARELERİN BÜTÇE SÜRECİNDEN SORUMLU OLAN STRATEJİ BİRİMLERİNİN, PERSONEL VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNE İLİŞKİN, TAHMİN KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ, KURUMSAL HAFIZANIN TESİS EDİLEREK GELECEĞE YÖNELİK OLARAK BÜTÇE HARCAMALARININ TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI, AMAÇLANMAKTADIR.

5 HEDEF MAAŞ VE YÜK HESABI MODÜLÜ KAPSAMINDA TOPLANAN BİLGİ VE VERİLERİN İLGİLİ KURUMLARIN BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİNİN DE BİR PARÇASI HALİNE GETİRİLEREK PERSONEL VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFLERİNİN BU BİLGİ VE VERİLER IŞIĞINDA OLUŞTURULMASI HEDEFLENMEKTEDİR.

6 MODÜL HAKKINDA MODÜL OLUŞTURULURKEN VERİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER, PERSONELİN STATÜSÜ VE İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE AYRIMA TABİ TUTULMUŞTUR. 1) KADROLU PERSONEL - Memur - Hakim ve Savcı - Öğretim Elemanı - Askeri Personel 2) SÖZLEŞMELİ PERSONEL - Kadro Karşılığı - 657 S.K. 4/B - Diğer 3) İŞÇİ - Sürekli İşçi - Geçici İşçi 4) GEÇİCİ PERSONEL S.K. 4/C 5) DİĞER PERSONEL - Geçici Köy Korucusu Er- Erbaş - Öğrenci İSTENEN BİLGİ VE VERİLERİN TABLOLARA GİRİŞİ BU AYRIMA GÖRE YAPILACAKTIR.

7 MAAŞ VE YÜK HESABI MODÜLÜ
MODÜL HAKKINDA MAAŞ VE YÜK HESABI MODÜLÜ KADROLU PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİ GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL Memur Hakim Savcı Öğretim Elemanı Askeri Personel Kadro Karşılığı Diğer 657 Sayılı Kanun 4/B Sürekli İşçi Geçici Geçici Köy Korucusu Er - Erbaş Öğrenci 657 Sayılı Kanun 4/C

8 KADROLU PERSONEL KADROLU PERSONEL TABİ OLDUKLARI PERSONEL MEVZUATI DA ESAS ALINARAK; - MEMUR - HAKİM-SAVCI - ÖĞRETİM ELEMANI - ASKERİ PERSONEL OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTIR.

9 MEMUR 657 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MEMUR OLARAK İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE İLİŞKİN VERİLERİN GİRİŞİ BU BAŞLIK ALTINDA YER ALAN TABLOLARA YAPILACAKTIR. MEMURLARA FARKLI ADLAR ALTINDA YAPILAN ÖDEME UNSURLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER, 6 FARKLI GRUPTA TASNİF EDİLMİŞTİR. GİRİŞ YAPILMASI İSTENEN VERİLERE İLİŞKİN OLARAK GİRİŞ EKRANINDAKİ “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA HER BİR ÖDEME UNSURU İTİBARIYLA ANILAN ÖDEMEDEN FİİLEN YARARLANAN MEMUR SAYISI ESAS ALINACAKTIR.

10 MEMUR / GRUP 1 GRUP 1’DE MEMURLARIN MAAŞ HESABINDA KULLANILAN AŞAĞIDA UNSURLAR YER ALMAKTADIR. - AYLIK DERECE - KIDEM GÖSTERGESİ - EK GÖSTERGE - MAKAM TAZMİNATI - EK ÖDEME (375 S. KHK-EK M.3) - DİL TAZMİNATI -AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ: DİĞER UNSURLARDAN FARKLI OLARAK BU BAŞLIK ALTINDA MEMUR SAYISI DEĞİL, EŞ VE ÇOCUK SAYISI DİKKATE ALINACAKTIR.

11

12 MEMUR TABLO-1

13 MEMUR / GRUP 2 GRUP 2’DE MEMURLARA, 657 SAYILI KANUNUN 152 NCİ MADDESİ UYARINCA 2006/10344 SAYILI BKK İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN “DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR” KAPSAMINDA YAPILAN ZAM VE TAZMİNAT ÖDEMELERİ YER ALMAKTADIR. “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA, FİİLEN AYLIK HESABINDA KULLANILAN ZAM VE TAZMİNATLARDAN YARARLANAN PERSONEL SAYISI ESAS ALINACAKTIR. ZAMLARDAN YARARLANAN PERSONEL SAYISI TOPLAMI İLE TAZMİNATLARDAN YARARLANAN PERSONEL SAYISI TOPLAMI EŞİT OLMALIDIR.

14 MEMUR / GRUP 2 I SAYILI CETVEL/ZAMLAR: ZAMLARA İLİŞKİN VERİ GİRİŞİNDE, KONTROL EDİLMİŞ CETVELLERE GÖRE, PERSONEL SAYISI İLE HİZMET SINIFLARI İTİBARIYLA BİR AYDA YAPILAN ZAM ÖDEMELERİNİN TOPLAM MALİYETİ ESAS ALINACAKTIR. II SAYILI CETVEL- A. ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZM. II SAYILI CETVEL- B. DENETİM HİZMETLERİ II SAYILI CETVEL- C. AVUKATLIK HİZMETLERİ II SAYILI CETVEL- D. DIŞİŞLERİ MESLEK MEMURLARI II SAYILI CETVEL- E. TEKNİK HİZMETLER II SAYILI CETVEL- F. SAĞLIK HİZMETLERİ III SAYILI CETVEL- A. EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI III SAYILI CETVEL- B. DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI III SAYILI CETVEL- C. EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI III SAYILI CETVEL- D. MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI III SAYILI CETVEL- E. DENETİM TAZMİNATI III SAYILI CETVEL- F. ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI III SAYILI CETVEL- G. DİĞERLERİ

15 MEMUR TABLO-2

16 MEMUR TABLO-2

17 MEMUR TABLO-2

18 MEMUR / GRUP 4 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 28/B MADDESİ UYARINCA BAŞBAKAN ONAYI YÜRÜRLÜĞE KONULAN “BAZI İLLERDE GÖREV YAPAN KAMU PERSONELİNE ÖDENECEK EK TAZMİNATA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” KAPSAMINDA YAPILAN EK TAZMİNAT ÖDEMESİNDEN FAYDALANAN MEMUR SAYILARI DİKKATE ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

19 MEMUR TABLO-4

20 MEMUR / GRUP 5 GRUP 5’DE MAAŞ UNSURLARINDAN, İLAVE ÖDEMELER VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YER ALMAKTADIR. KURUMSAL İLAVE ÖDEMELER; EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞININ BELİRLİ BİR ORANINDA DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA YAPILMAKTA OLAN HER TÜRLÜ ÖDEMELERDEN YARARLANAN MEMUR SAYILARI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR. NİSPİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ; EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞININ BELİRLİ BİR ORANI ŞEKLİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ADI ALTINDA YAPILAN ÖDEMEDEN YARARLANAN MEMUR SAYISI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR. MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ; FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ADI ALTINDA BELİRLİ BİR TUTAR OLARAK YAPILAN ÖDEMEDEN YARARLANAN MEMUR SAYILARI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

21 MEMUR TABLO-5

22 MEMUR TABLO-5

23 MEMUR TABLO-5

24 MEMUR / GRUP 6 GRUP 6’DA 375 SAYILI KHK’NIN 28/A MADDESİ UYARINCA ÖDENEN EK TAZMİNAT YER ALMAKTADIR. BU ÖDEMEDEN GENEL İTİBARIYLA HAREKAT VE OPERASYONLARDA GÖREVLİ GÜVENLİK KUVVETLERİ YARARLANMAKTADIR. ”MEMUR” SINIFLANDIRMASI İÇİNDE BU TABLONUN BULUNMASI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BU KAPSAMDA YAPTIĞI ÖDEMEDEN YARARLANAN PERSONEL SAYISININ TESPİTİNE YÖNELİKTİR. EK TAZMİNAT ÖDEMESİNDEN YARARLANAN MEMUR SAYISI GİRİŞLERİ, AYLAR İTİBARIYLA VE VERİ GİRİŞİNİN YAPILDIĞI DÖNEME KADAR OLAN GERÇEKLEŞMELERE GÖRE YAPILACAKTIR.

25 MEMUR / GRUP 6 BU KAPSAMDA İKİ FARKLI ÖDEME YAPILMAKTADIR.
AYLIK ÖDENEN EK TAZMİNAT: “ÖZEL HAREKAT VE OPERASYON TAZMİNATINA İLİŞKİN ESASLAR” EKİ “2 SAYILI CETVEL” İLE “4 SAYILI CETVEL” KAPSAMINDA YAPILAN AYLIK EK TAZMİNATTAN YARARLANAN MEMUR SAYISI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR. GÜNLÜK ÖDENEN EK TAZMİNAT: “ÖZEL HAREKAT VE OPERASYON TAZMİNATINA İLİŞKİN ESASLAR” EKİ “3 SAYILI CETVEL” KAPSAMINDA YAPILAN AYLIK EK TAZMİNATTAN YARARLANAN MEMUR SAYISI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

26 MEMUR TABLO-6

27 MEMUR TABLO-6

28 MEMUR / GRUP 7 GRUP 7’DE YURTDIŞI MAAŞ GİDERLERİNİN TAHMİNİNE İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER İSTENMEKTEDİR. BU KAPSAMDA YER ALAN TABLONUN DOLDURULMASINDA; SÜREKLİ GÖREVLE YURTDIŞINDA BULUNAN MEMURLARIN AYLAR İTİBARIYLA SAYILARI, YURTDIŞINDA BULUNAN MEMURLARIN TAMAMININ BULUNDUKLARI ÜLKE PARA BİRİMLERİ KARŞILIĞI VE YURTİÇİ MAAŞININ KARŞILIĞI OLARAK AYLAR İTİBARIYLA TRANSFER EDİLEN MAAŞLARININ TOPLAM TUTARI (YTL OLARAK), ÖDEMENİN YAPILDIĞI DÖNEMDEKİ TRANSFER KURU (ABD DOLARI), ESAS ALINACAKTIR.

29 MEMUR TABLO-7

30 HAKİM VE SAVCI 2802 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN VERİLERİN GİRİŞİ BU BAŞLIK ALTINDAKİ TABLOLARA YAPILACAKTIR. HAKİM VE SAVCILARA YAPILAN ÖDEME UNSURLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER, 2 GRUP ALTINDA TASNİF EDİLMİŞTİR GİRİŞ YAPILMASI İSTENEN VERİLERE İLİŞKİN OLARAK GİRİŞ EKRANINDAKİ “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA HER BİR ÖDEME UNSURU İTİBARIYLA ANILAN ÖDEMEDEN FİİLEN YARARLANAN HAKİM VE SAVCI SAYISI ESAS ALINACAKTIR.

31 HAKİM VE SAVCI / GRUP 1 - AYLIK DERECE - KIDEM GÖSTERGESİ
GRUP 1 İÇİNDE HAKİM VE SAVCILARIN EMEKLİ KESENEĞİ MATRAHI KAPSAMINDA YER ALAN MAAŞ UNSURLARI (AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HARİÇ) YER ALMAKTADIR. - AYLIK DERECE - KIDEM GÖSTERGESİ - EK GÖSTERGE -AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ: BU BAŞLIK ALTINDA HAKİM VE SAVCI SAYISI DEĞİL, EŞ VE ÇOCUK SAYISI ESAS ALINACAKTIR. AYLIK, KIDEM VE EK GÖSTERGE TABLOLARINDAKİ “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA EMEKLİ KESENEĞİ HESABINDA KULLANILAN VERİLER ESAS ALINACAKTIR. HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA İLİŞKİN VERİLER “MEMUR” BAŞLIĞI İÇERİSİNDE DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

32 MEMUR TABLO-1

33 MEMUR TABLO-1

34 HAKİM VE SAVCI / GRUP 11 GRUP 11 İÇİNDE HAKİM VE SAVCILARIN BRÜT MAAŞ HESABINDA KULLANILAN İKİ UNSUR YER ALMAKTADIR. KISTAS AYLIK: “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA, 2802 SAYILI KANUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN ORANLARDAN YARARLANAN HAKİM VE SAVCI SAYILARI ESAS ALINACAKTIR. EK ÖDEME: “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA, 2802 SAYILI KANUNUN 106 NCI MADDESİNDE HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İÇİN BELİRLENEN %25, ADALET MÜFETTİŞLERİ İÇİN BELİRLENEN %5 ORANLARINDAN YARARLANAN HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE ADALET MÜFETTİŞLERİ SAYILARI ESAS ALINACAKTIR.

35 MEMUR TABLO-1

36 ÖĞRETİM ELEMANI 2914 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE İLİŞKİN VERİLERİN GİRİŞİ BU BAŞLIK ALTINDAKİ TABLOLARA YAPILACAKTIR. AKADEMİK PERSONELE DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA YAPILAN ÖDEME UNSURLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER, 3 GRUP ALTINDA TASNİF EDİLMİŞTİR. GİRİŞ YAPILMASI İSTENEN VERİLERE İLİŞKİN OLARAK GİRİŞ EKRANINDAKİ “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA HER BİR ÖDEME UNSURU İTİBARIYLA ANILAN ÖDEMEDEN FİİLEN YARARLANAN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI ESAS ALINACAKTIR.

37 ÖĞRETİM ELEMANI / GRUP 1 GRUP 1’DE ÖĞRETİM ELEMANLARININ MAAŞ HESABINDA KULLANILAN AŞAĞIDAKİ UNSURLAR YER ALMAKTADIR. - AYLIK DERECE - KIDEM GÖSTERGESİ - EK GÖSTERGE - MAKAM TAZMİNATI - EK ÖDEME (375 S. KHK-EK M.3) - DİL TAZMİNATI - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ BU BAŞLIK ALTINDA YER ALAN MAAŞ UNSURLARI İLE MEMURLARA İLİŞKİN “GRUP-1” DE YER ALAN UNSURLAR AYNI İÇERİKTE OLDUĞUNDAN ANILAN TABLOLAR MEMURLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KAPSAMINDA DOLDURULACAKTIR.

38 ÖĞRETİM ELEMANI / GRUP 4 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 28/B MADDESİ UYARINCA BAŞBAKAN ONAYI YÜRÜRLÜĞE KONULAN “BAZI İLLERDE GÖREV YAPAN KAMU PERSONELİNE ÖDENECEK EK TAZMİNATA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” KAPSAMINDA YAPILAN EK TAZMİNAT ÖDEMESİNDEN FAYDALANAN ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

39 ÖĞRETİM ELEMANI / GRUP 14 GRUP 14 ALTINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ MAAŞ UNSURLARINDAN AŞAĞIDA YER ALAN ÖDENEKLER YER ALMAKTADIR. TABLOLARDAKİ “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA 2914 SAYILI KANUNUN; - ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ: 12 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA ÖDENMEKTE OLAN ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİNE İLİŞKİN ÖDEMEDEN - GELİŞTİRME ÖDENEĞİ: 14 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE YÜRÜRLÜĞE KONULAN 2005/8681 SAYILI BKK KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMEDEN, - İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ: 13 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA, İDARİ GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARINA AYLIK BRÜT TUTARLARININ (GÖSTERGE+EK GÖSTERGE) BELLİ BİR ORANINDA YAPILAN İDARİ GÖREV ÖDENEĞİNDEN, FİİLEN FAYDALANAN ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI ESAS ALINACAKTIR.

40 ÖĞRETİM ELEMANI TABLO-14

41 ÖĞRETİM ELEMANI TABLO-14

42 ÖĞRETİM ELEMANI TABLO-14

43 ASKERİ PERSONEL İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN ASKERİ PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN VERİLERİN GİRİŞİ BU BAŞLIK ALTINDAKİ TABLOLARA YAPILACAKTIR. ASKERİ PERSONELE DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA YAPILAN ÖDEME UNSURLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER, 6 GRUP ALTINDA TASNİF EDİLMİŞTİR GİRİŞ YAPILMASI İSTENEN VERİLERE İLİŞKİN OLARAK GİRİŞ EKRANINDAKİ “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA HER BİR ÖDEME UNSURU İTİBARIYLA ANILAN ÖDEMEDEN FİİLEN YARARLANAN ASKERİ PERSONEL SAYISI ESAS ALINACAKTIR.

44 ASKERİ PERSONEL / GRUP 1 GRUP 1’DE ASKERİ PERSONELİN MAAŞ HESABINDA KULLANILAN AŞAĞIDAKİ UNSURLAR YER ALMAKTADIR. - AYLIK DERECE - KIDEM GÖSTERGESİ - EK GÖSTERGE - MAKAM TAZMİNATI - EK ÖDEME (375 S. KHK-EK M.3) - DİL TAZMİNATI - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ BU BAŞLIK ALTINDA YER ALAN MAAŞ UNSURLARI İLE MEMURLARA İLİŞKİN “GRUP-1” DE YER ALAN UNSURLAR AYNI İÇERİKTE OLDUĞUNDAN ANILAN TABLOLAR MEMURLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KAPSAMINDA DOLDURULACAKTIR.

45 ASKERİ PERSONEL / GRUP 4 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 28/B MADDESİ UYARINCA BAŞBAKAN ONAYI YÜRÜRLÜĞE KONULAN “BAZI İLLERDE GÖREV YAPAN KAMU PERSONELİNE ÖDENECEK EK TAZMİNATA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” KAPSAMINDA YAPILAN EK TAZMİNAT ÖDEMESİNDEN FAYDALANAN ASKERİ PERSONEL SAYILARI DİKKATE ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

46 ASKERİ PERSONEL / GRUP 6 ASKERİ PERSONELE 375 SAYILI KHK’NIN 28/A MADDESİ UYARINCA ÖZEL HAREKAT VE TİM TAZMİNATI ADI ALTINDA ÖDENEN EK TAZMİNAT YER ALMAKTADIR. EK TAZMİNAT ÖDEMESİNDEN YARARLANAN ASKERİ PERSONEL SAYISI GİRİŞLERİ, AYLAR İTİBARIYLA VE VERİ GİRİŞİNİN YAPILDIĞI DÖNEME KADAR OLAN GERÇEKLEŞMELERE GÖRE YAPILACAKTIR. ER VE ERBAŞLARA BU KAPSAMDA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN VERİ GİRİŞLERİDE BU TABLO ALTINDA YAPILACAKTIR.

47 ASKERİ PERSONEL / GRUP 6 BU KAPSAMDA İKİ FARKLI ÖDEME YAPILMAKTADIR.
AYLIK ÖDENEN EK TAZMİNAT: “ÖZEL HAREKAT VE OPERASYON TAZMİNATINA İLİŞKİN ESASLAR” EKİ “2 SAYILI CETVEL” İLE “4 SAYILI CETVEL” KAPSAMINDA YAPILAN AYLIK EK TAZMİNATTAN YARARLANAN ASKERİ PERSONEL İLE ER VE ERBAŞ SAYISI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR. GÜNLÜK ÖDENEN EK TAZMİNAT: “ÖZEL HAREKAT VE OPERASYON TAZMİNATINA İLİŞKİN ESASLAR” EKİ “3 SAYILI CETVEL” KAPSAMINDA YAPILAN AYLIK EK TAZMİNATTAN YARARLANAN ASKERİ PERSONEL İLE ER VE ERBAŞ SAYISI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

48 ASKERİ PERSONEL TABLO-6

49 ASKERİ PERSONEL TABLO-6

50 ASKERİ PERSONEL / GRUP 8 GRUP 8 İÇİNDE 926 SAYILI KANUNUN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA ASKERİ PERSONELE İŞ GÜÇLÜĞÜ, İŞ RİSKİ, ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK VE MALİ SORUMLULUK ZAMLARI ADI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELER YER ALMAKTADIR. ÖDEMEDEN YARARLANAN PERSONEL SAYISI GİRİŞLERİ, -SUBAY -ASTSUBAY -UZMAN JANDARMA -UZMAN ERBAŞ -İLAVE PUANLAR ŞEKLİNDE TASNİF EDİLMİŞTİR.

51 ASKERİ PERSONEL TABLO-8

52 ASKERİ PERSONEL / GRUP 9 BU GRUP ALTINDA,
- 926 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN HİZMET TAZMİNATI ÖDEMELRİ, SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN UÇUŞ VE DALIŞ TAZMİNATI ÖDEMELERİ, YER ALMAKTADIR. HİZMET TAZMİNATI KAPSAMINDA ÖDENEN EK HİZMET TAZMİNATI İÇİN FARKLI GİRİŞ EKRANI OLUŞTURULMUŞTUR. TABLOLAR SÖZKONUSU ÖDEMELERDEN FİİLEN YARARLANAN PERSONEL SAYISI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

53 ASKERİ PERSONEL TABLO-8

54 ASKERİ PERSONEL TABLO-8

55 ASKERİ PERSONEL / GRUP 10 BU GRUP ALTINDA,
- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE 500 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİ, VE 2803 SAYILI KANUNLARA İSTİNADEN SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KADROLARINDA GÖREV YAPAN ASKERİ PERSONELE YAPILAN ASAYİŞ TAZMİNATI ÖDEMELERİ, YER ALMAKTADIR. KIBRIS TAZMİNATI ÖDEMELERİ, - SUBAY - ASTSUBAY - MEMUR OLMAK ÜZERE 3 FARKLI GİRİŞ EKRANI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. TABLOLAR SÖZKONUSU ÖDEMELERDEN FİİLEN YARARLANAN PERSONEL SAYISI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

56 ASKERİ PERSONEL TABLO-8

57 ASKERİ PERSONEL TABLO-8

58 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDAKİ İDARELERDE FARKLI MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ STATÜDE PERSONEL İSTİHDAM EDİLMEKTEDİR. SÖZ KONUSU PERSONEL; - KADRO KARŞILIĞI - 657 SAYILI KANUN 4/B - ASKERİ PERSONEL - DİĞER SÖZLEŞMELİ OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTIR. SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER BU AYRIMA GÖRE YAPILACAKTIR.

59 KADRO KARŞILIĞI İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA KAMU İDARELERİNDE KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN VERİLERİN GİRİŞİ BU BAŞLIK ALTINDAKİ TABLOLARA YAPILACAKTIR. BU KAPSAMDAKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE YAPILAN ÖDEME UNSURLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER, 4 GRUP ALTINDA TASNİF EDİLMİŞTİR. GİRİŞ YAPILMASI İSTENEN VERİLERE İLİŞKİN OLARAK GİRİŞ EKRANINDAKİ “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA HER BİR ÖDEME UNSURU İTİBARIYLA ANILAN ÖDEMEDEN YARARLANAN PERSONEL SAYISI ESAS ALINACAKTIR.

60 KADRO KARŞILIĞI / GRUP 12 GRUP 12 DE KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELE MEVZUATI UYARINCA ÖDENMEKTE OLAN BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ÜCRET SKALASI OLUŞTURULMUŞTUR. “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA SKALADAKİ ÜCRET ARALIĞINDAN ÖDEMESİ YAPILAN FİİLİ PERSONEL SAYISI ESAS ALINACAKTIR.

61

62 KADRO KARŞILIĞI / GRUP 2 GRUP 2’DE 97/9021 SAYILI BKK İSTİANDEN KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN PERSONELE, “DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR” KAPSAMINDA YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİNE İLİŞKİN TABLOLAR YER ALMAKTADIR. BU KAPSAMDA YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİ - II SAYILI CETVEL- A. ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZ. - II SAYILI CETVEL- B. DENETİM HİZMETLERİ - II SAYILI CETVEL- C. AVUKATLIK HİZMETLERİ - II SAYILI CETVEL- E. TEKNİK HİZMETLER - II SAYILI CETVEL- F. SAĞLIK HİZMETLERİ “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA, ANILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİNDEN FİİLEN YARARLANAN PERSONEL SAYISI ESAS ALINACAKTIR.

63 KADRO KARŞILIĞI / GRUP 5 NİSPİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ; İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİNCE EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞININ BELİRLİ BİR ORANI ŞEKLİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ADI ALTINDA YAPILAN ÖDEMEDEN FİİLEN YARARLANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

64

65 KADRO KARŞILIĞI / GRUP 1 GRUP 1 İÇİNDE, KADRO KARŞILIK GÖSTERİLMEK SURETİYLE İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL EMEKLİLİK AÇISINDAN 5434 SAYILI KANUNA TABİ OLMASI NEDENİYLE EMEKLİ KESENEĞİ HESABINDA YER ALAN MAAŞ UNSURLARI (AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HARİÇ) YER ALMAKTADIR. - AYLIK DERECE - KIDEM GÖSTERGESİ - EK GÖSTERGE -AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ: BU BAŞLIK ALTINDA PERSONEL SAYISI DEĞİL, EŞ VE ÇOCUK SAYISI DİKKATE ALINACAKTIR. AYLIK, KIDEM VE EK GÖSTERGE TABLOLARINDA YER ALAN “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA EMEKLİ KESENEĞİ HESABINDA KULLANILAN VERİLER ESAS ALINACAKTIR.

66 657 SAYILI KANUN 4/B KAMU İDARELERİNDE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN VERİLERİN GİRİŞİ BU BAŞLIK ALTINDAKİ TABLOLARA YAPILACAKTIR. BU KAPSAMDAKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE YAPILAN ÖDEME UNSURLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER, 4 GRUP ALTINDA TASNİF EDİLMİŞTİR.

67 657- 4/B / GRUP 12 GRUP 12 DE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ STAÜDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE MEVZUATI UYARINCA ÖDENMEKTE OLAN BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ÜCRET SKALASI OLUŞTURULMUŞTUR. “PERSONEL SAYISI” SÜTUNUNUN DOLDURULMASINDA SKALADAKİ ÜCRET ARALIĞINDAN ÖDEMESİ YAPILAN FİİLİ PERSONEL SAYISI ESAS ALINACAKTIR.

68

69 657- 4/B / GRUP 1 GRUP 1 DE 375 SAYILI KHK’NİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YÜRÜRLÜĞE KONULAN 2006/10603 SAYILI BKK UYARINCA ÖDENMEKTE OLAN VE “DENGE TAZMİNATI” OLARAK BİLİNEN EK TAZMİNAT ÖDEMESİNDEN FİİLEN YARARLANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI ESAS ALINACAKTIR.

70 657- 4/B / GRUP 5 GRUP 5’DE 4/B KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET UNSURLARINDAN, KURUMSAL İLAVE ÖDEMELER VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YER ALMAKTADIR. KURUMSAL İLAVE ÖDEMELER, MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞININ BELİRLİ BİR ORANINDA DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA YAPILMAKTA OLAN HER TÜRLÜ ÖDEMELERDEN YARARLANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYILARI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR. NİSPİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİNCE EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞININ BELİRLİ BİR ORANI ŞEKLİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ADI ALTINDA YAPILAN ÖDEMEDEN FİİLEN YARARLANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR. MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ; FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ADI ALTINDA BELİRLİ BİR TUTAR OLARAK YAPILAN ÖDEMEDEN YARARLANAN MEMUR SAYILARI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

71 657- 4/B / GRUP 7 GRUP 7’DE YURTDIŞI MAAŞ GİDERLERİNİN TAHMİNİNE İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER İSTENMEKTEDİR. BU KAPSAMDA YURTDIŞINDA BULUNAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN; - AYLAR İTİBARIYLA SAYILARI, - YURTDIŞI ÜCRETLERİNİN TOPLAM TUTARI (YTL OLARAK), - ÖDEMENİN YAPILDIĞI DÖNEMDEKİ TRANSFER KURU (ABD DOLARI), İSTENMEKTEDİR.

72

73 SÖZLEŞMELİ ASKERİ PERSONEL
MEVZUATI GEREĞİ SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLEN ASKERİ PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLAR KAPSAMINDAKİ BÜTÜN BİLGİ VE VERİLERİ BU BAŞLIK ALTINDA DÜZENLENECEKTİR. TABLOLARIN DÜZENLENMESİNDE, KADROLU ASKERİ PERSONELE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMALAR ESAS ALINACAKTIR.

74 DİĞER SÖZLEŞMELİ PERSONEL
BU KAPSAMDA KADRO KARŞILIĞI, 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ VE SÖZLEŞMELİ ASKERİ PERSONEL DIŞINDA DİĞER İLGİLİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL YER ALMAKTADIR. BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER GRUP 1, GRUP 5 VE GRUP 12 BAŞLIĞI ALTINDA İSTENMEKTEDİR. SÖZ KONUSU TABLOLARIN DÜZENLENMESİNDE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMALAR ESAS ALINACAKTIR.

75 İŞÇİ İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL, - SÜREKLİ İŞÇİ
- GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTIR. İŞÇİLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER BU AYRIMA GÖRE YAPILACAKTIR.

76 SÜREKLİ İŞÇİ / GRUP 13 BU GRUP ALTINDA SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE SÖZLEŞME ÜCRETİ VE İKRAMİYE KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER 2 AYRI ALT TABLODA İSTENMEKTEDİR. ÜCRET DİLİMLERİNE GÖRE İŞÇİ SAYISI: TABLODA BELİRLENMİŞ OLAN DİLİMLERDEN ÜCRET ALMAKTA OLAN SÜREKLİ İŞÇİ SAYILARI ESAS ALINARAK DÜZENLENECEKTİR. TOPLU İŞ SÖZLEŞME UYARINCA YAPILACAK İKRAMİYE ÖDEMELERİ: TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİ İKRAMİYE ÖDENECEK AYLARDA İKRAMİYENİN HESABINA ESAS GÜN SAYILARI ESAS ALINARAK DÜZENLENECEKTİR.

77 İŞÇİ

78 İŞÇİ

79 GEÇİCİ İŞÇİ / GRUP 13 BU GRUP ALTINDA GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE SÖZLEŞME ÜCRETİ VE İKRAMİYE KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER 3 ALT TABLODA İSTENMEKTEDİR. ÜCRET DİLİMLERİNE GÖRE İŞÇİ SAYISI: TABLODA BELİRLENMİŞ OLAN DİLİMLERDEN ÜCRET ALMAKTA OLAN GEÇİCİ İŞÇİ SAYILARI ESAS ALINARAK DÜZENLENECEKTİR. TOPLU İŞ SÖZLEŞME UYARINCA YAPILACAK İKRAMİYE ÖDEMELERİ: TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİ İKRAMİYE ÖDENECEK AYLARDA İKRAMİYENİN HESABINA ESAS GÜN SAYILARI ESAS ALINARAK DÜZENLENECEKTİR. GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI (ADAM/AY): AYLAR İTİBARIYLA FİİLEN ÇALIŞTIRILAN GEÇİCİ İŞÇİ SAYILARI ESAS ALINARAK DÜZENLENECEKTİR.

80 İŞÇİ

81 GEÇİCİ PERSONEL / GRUP 19 BU GRUP ALTINDA, 657 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN GEÇİCİ PERSONEL YER ALMAKTADIR. GEÇİCİ PERSONELE İLİŞKİN BİLGİ VE VERİLER MALİ HAKLARIN BELİRLENME DURUMUNA BAĞLI OLARAK 2 BAŞLIK ALTINDA İSTENMEKTEDİR. MALİ HAKLARI; - GÖSTERGE RAKAMI ESAS ALINARAK BELİRLENENLER - BELİRLİ BİR TUTAR OLARAK TESPİT EDİLENLER SÖZ KONUSU TABLOLAR, TABLOLARDA YER ALAN GÖSTERGE RAKAMLARI VE ÜCRET TUTARLARINA GÖRE ÜCRET ÖDENEN GEÇİCİ PERSONEL SAYILARI ESAS ALINARAK DOLDURULACAKTIR.

82

83

84 DİĞER PERSONEL BU BAŞLIK ALTINDA DİĞER PERSONEL, - GEÇİCİ KÖY KORUCUSU
- ER –ERBAŞ - ÖĞRENCİ OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTIR.

85 GEÇİCİ KÖY KORUCUSU / GRUP 15
EK TAZMİNAT GRUPLARINA GÖRE GEÇİCİ KÖY KORUCUSU SAYILARI: 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 28/B MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK TAZMİNAT ÖDEMESİNDEN FAYDALANAN GEÇİCİ KÖY KORUCULARI AYNI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYARINCA YÜRÜRLÜĞE KONULAN “BAZI İLLERDE GÖREV YAPAN KAMU PERSONELİNE ÖDENECEK EK TAZMİNATA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR”A EKLİ 2 SAYILI CETVELDE BELİRLENMİŞ GRUPLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENECEKTİR.

86

87 ER – ERBAŞ / GRUP -17 BU TABLO İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BÜNYESİNDE BULUNAN ER VE ERBAŞLARA ÖDENMEKTE OLAN HARÇLIKLARDAN YARARLANAN ER VE ERBAŞ SAYILARI İSTENMEKTEDİR. GÖSTERGE OLARAK TESPİT EDİLMİŞ OLAN HARÇLIKLARDAN YARARLANAN ER VE ERBAŞ SAYISI ÜÇER AYLIK ORTALAMALAR ESAS ALINRAK DOLDURULACAKTIR.

88

89 ÖĞRENCİ / GRUP 18 BU GRUP ALTINDA, İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA “ÖĞRENCİ HARÇLIĞI” OLARAK ÖDENEN VE NİTELİĞİ GEREĞİ PERSONEL GİDERLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN UNSURLAR YER ALMAKTADIR. YURTDIŞI ÖĞRENİME GÖNDERİLENLERE ÖDENEN AYLIKLAR: EĞİTİM AMACIYLA KURUMLARINCA YURTDIŞINA GÖNDERİLENLERİN SAYILARI ESAS ALINARAK DÜZENLENECEKTİR. ÖĞRENCİ SAYISININ TESPİTİNDE, VERİ GİRİŞİNİN YAPILDIĞI AY İTİBARIYLA YURTDIŞINDA BULUNAN ÖĞRENCİ SAYILARI, SONRAKİ AYLAR İÇİN İSE YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK OLANLAR VE YURTDIŞINDAN DÖNECEK OLANLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKTIR. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ HARÇLIKLARI: İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA FAKÜLTE VE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU İLE POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE ÖDENEN HARÇLIKLARDAN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYILARI ÜÇER AYLIK ORTALAMALAR ESAS ALINARAK DÜZENLENECEKTİR. ASKERİ ÖĞRENCİ HARÇLIKLARI: İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA ASKERİ ÖĞRENCİLERE ÖDENEN HARÇLIKLARDAN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYILARI ÜÇER AYLIK ORTALAMALAR ESAS ALINARAK DÜZENLENECEKTİR.

90

91

92


"MAAŞ VE YÜK HESABI MODÜLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları