Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hangi meslekten olursak olalım,meslek edinmede aldığımız bilgiler,hayatımız boyunca ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek yeter- likte değildir.Gün geçtikçe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hangi meslekten olursak olalım,meslek edinmede aldığımız bilgiler,hayatımız boyunca ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek yeter- likte değildir.Gün geçtikçe."— Sunum transkripti:

1

2

3 Hangi meslekten olursak olalım,meslek edinmede aldığımız bilgiler,hayatımız boyunca ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek yeter- likte değildir.Gün geçtikçe yeni bilgilere her zaman ihtiyacımız var- dır.İçinde bulunduğumuz çağa uzay çağı denildi olmadı.Teknoloji çağı adı verildi,tutmadı:Baş döndürücü hızla yapılan gelişmelere isim dayanmıyordu.Son olarak bilgi çağı kullanılmaya başladı. Verilen isim ne olursa olsun biz öğretmenler için önemli olan, bilgiye ulaşmada gelişmekte olan teknoloji ürünlerini yerinde kullanabilmek- tir. Çağın geliştirdiği en son eğitim teknolojisi ürünlerinin derste uygulanmasıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olan öğretmen,çalışmalarını daha verimli hale getirebilecektir.

4 ÇAĞIMIZ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ÖĞRETMENİN ROLÜ Bilen,bilgisini bir hatip edasıyla öğrencilerine aktaran ve ezberci öğretime ağırlık veren öğretmenin yerini;bilen,bildiklerini öğrenci- lerine sağladığı rehberlik yoluyla sunabilen ve öğrencinin neyi,nere- de,nasıl bulabileceğinin yolunu gösteren öğretmen almıştır. Kuru bilgileri katı bir disiplin içersinde öğrencisine ezberletmeye çalışan öğretmenin yerini;dershaneyi oyun bahçesi aktifliğinde,kul- landığı araç-gereç ve sunduğu öğretim materyalleri sayesinde öğren- ciler için eğlenceli bir ortam hazırlayan öğretmen almıştır.

5 Kendi doğrularını tek doğru olarak öğrencilere aktaran ve kabul ettiren öğretmenin yerini;doğrulara ulaşmada öğrencilerine sorgula- ma imkanı vererek,öğrenci düşüncelerini ön plana çıkaran ve sonucu öğrencilerine bulduran lider öğretmen almıştır. Yıllardır meslek öncesi (Okul dönemi) edindiği bilgilerle yetinerek kendisini yeterli bulan öğretmenin yerini;araştıran,gelişmelere uyum sağlayan,sürekli kendisini yenileyen,günün şartlarına uygun bilgi ve teknik donanıma sahip olan ufku oldukça açık öğretmen almıştır. ÇAĞIMIZIN GERÇEK ÖĞRETMENİ;DEMOKRAT,İNSAN HAKLARINA SAYGILI VE YAŞADIĞI TOPLUMU ÇAĞDAŞ UYGARLIK SEVİYESİNE ÇIKARMAYI HEDEF EDİNEN ÖĞRETMENDİR.

6 Yukarıdaki öğretmen profiline paralel olarak çağımızın öğrenci tipide değişime uğrayacaktır.Kalın kitapları gece gündüz ezberleyerek kuru bilgi ile donanan ve edindiği bu bilgileri nerede ve ne için kullana- cağını bilmeyen,sistem öyle istediği için ezberlemek zorunda olan öğren- ci yerine;hangi bilgiyi nereden ve nasıl elde edceğini bilen,hangi konuda ne kadar bilgiye ihtiyacı olduğunu bilerek araştıran,bulduklarını sorgu- layan ve verilenleri direkt olarak kabullenme yerine,kendi düşüncele- riyle yoğurduktan sonra uygulama imkanı bulan öğrenci bilgi çağının öğrenci tipidir. Kısaca öğrenciye’ ÖĞRENMENİN ÖĞRETİLMESİNİ’ esas alan eğitim ve öğretimin verilmesidir. Karar noktasında bulunan kişilere düşen görev:Kısaca vermeye çalıştığım öğretmen ve öğrenci profiline uygun eğitim ortamlarını hazır- lamak ve bir an önce çağdaş eğitimin ülkemizde uygulamasına başlanan MLO MODELİNİ başarı ile uygulanmasını sağlamak olmalıdır.

7

8 Bilgi aktarma. NEYİ öğrenecekler? NASIL öğrenecekler? NEREDE öğrenecekler? UYGULAMA Öğretmen Öğrenciler Rehber Lider Temel kavramları anlarlar, Yorumlar ve uygularlar. Rehber öğretmen

9 Öğretmen bilgiyi davranışa dönüştüren bir mühendistir. MühendisHammadde ÜRÜN ÖğretmenKuru bilgiDAVRANIŞ *Rehberlik eder *Süreci düzenler *Teknolojik ürünler *Bilimsel metot ve teknikler ARZU EDİLEN DAVRANIŞ

10 Öğretmen Öğrenci İyi diyalog, uygun ders ortamı EKİPMAN Tepegöz Video-Tv Bilgisayar Slayt Mak. Data-Show v.b Etkin öğretmeEtkin öğrenme ARZU EDİLEN SONUÇ Etkili öğrenme

11 EĞİTİM ARAÇLARI ARZU EDİLEN SONUÇ * Dikte ettirmez, izlettirir. * Öğretmenin yerini tutamaz, gücünü artırır, yükünü azaltır. * Birbirine üstünlüğü yoktur. * Eğitimi destekleyen bir unsurdur. * Değişik kullanılma yolları vardır. Eğitim araçlarının etkisi

12 ZAMAN SABİT TUTULMAK ÜZERE İNSANLAR; *Okuduklarının %10’ unu, *İşittiklerinin %20’ sini, *Gördüklerinin %30’ unu, *Hem görüp hem işittiklerinin% 50’ sini, *Söylediklerinin % 70’ ini, *Yapıp söyledikleri bir şeyin ise % 90’ ını hatırlamaktadırlar. % 10 % 20 %30 % 50 % 70 % 90 HATIRLAMA YÜZDESİ

13 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR.

14 DEĞİŞİK DUYU ORGANLARINA HİTAP ETTİKLERİ İÇİN ÖĞRENCİNİN DİKKATİNİ ÇEKERLER.

15 ULAŞILMASI ZOR OLAYLARA KOLAY ULAŞMA OLANAĞI YARATIR.

16 ÖĞRENİLENLERİN UZUN SÜRE BELLEKTE KALMASINI SAĞLARLAR

17 AYNI KONULARDA BİRDEN ÇOK KAYNAĞA BAŞVURMA OLANAĞI SAĞLAR.

18 ÖĞRENİLENLERİ SOMUTLAŞTIRIR.

19 ÖĞRENME ZAMANINDAN EKONOMİ SAĞLAR.

20 KONUYA ETKİN KATILMAYI SAĞLAR.

21 ZAMAN VE MEKAN SINIRLAMASINDAN KURTARIR.

22 ÖĞRENMEYİ BİREYSELLEŞTİRİR.

23 EĞİTİMİN UCUZA MAL OLMASI SAĞLANIR.

24 ÖĞRETME-ÖĞRENME KAYNAĞININ ÇOĞALMASINA OLANAK VERİR.

25 FİZİKSEL ÇEVREDEKİ RAHATSIZLIKLAR İKİNCİ PLANDA KALIR.

26 KONU DEĞİŞİK DUYU ORGANLARINI ETKİLER. YANLIŞ VE EKSİK İZLENİM EDİNME ÖNLENİR.

27 BİLMEK YETERLİ DEĞİLDİR,UYGULAMAK GEREKİR. İSTEMEK YETERLİ DEĞİLDİR,EYLEME GEÇMEK GEREKİR.


"Hangi meslekten olursak olalım,meslek edinmede aldığımız bilgiler,hayatımız boyunca ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek yeter- likte değildir.Gün geçtikçe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları