Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Üretici Sorumluluğu)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Üretici Sorumluluğu)"— Sunum transkripti:

1 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Üretici Sorumluluğu)
Emine AYDINOĞLU Ambalaj Atıkları Şube Müdürü Çevre ve Orman Bakanlığı

2 Mevzuat (Kanun/Yönetmelik)
2872 sayılı Çevre Kanunu 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2004 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2007 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

3 Yönetmeliğin Amacı Çevresel açıdan belirli özelliklere sahip ambalajların üretimi, Ambalaj atıklarının çevreye vereceği zararların önlenmesi, Azaltılması, Geri kazanılması, Kaynağında ayrı toplanması,taşınması,ayrıştırılması Konularında teknik ve idari standartların oluşturulması ve bu konuda gerekli prensip, politika ve programlar ile teknik, idari ve hukuki esasların belirlenmesidir.

4 Yönetmeliğin Kapsamı Yönetmelik evsel, endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına bakılmaksızın yurt içinde piyasaya sürülen plastik metal cam kağıt-karton kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsamaktadır.

5 Ekonomik İşletmeler Ambalaj Üreticileri, Piyasaya Sürenler,

6 Piyasaya süren Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişi, üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçı

7 Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri
Ambalajın üretimi sırasında; Ambalajın tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek ve çevreye en az zarar verecek şekilde ambalaj üretmekle, ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla, Ambalajın bildirimi; Internet erişim şifresi ile kod numarası, Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu (bir önceki yıl üretilen ve piyasaya sürülen ambalajların cinsi, üretim ve satış miktarları ile satış yapılan firmalara ait bilgiler), Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu,

8 Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri
Üretim Ürünlerinin ambalajlanması ve kullanımı sonrası en az atık üretecek ve geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik olacak ambalajları kullanmak, Ambalajın bildirimi; Internet erişim şifresi ile kod numarası, Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu (bir önceki yıl piyasaya sürülen ürünlerin ambalajlarına ait bilgiler), Geri Kazanım; Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen geri kazanım hedeflerini sağlamak, Hedefleri sağlamak amacıyla lisanslı işletmeler, belediyeler ve yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yapmak, Muafiyet (yıllık kg ve altında kalan) kağıt, karton, plastik, cam, metal ve kompozit

9 Yönetmelik Değişikliği
6 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İl müdürlüklerine yetki devredilmesiyle ilgili olarak; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihinde ; il müdürlüklerine devredilecek yetkileri içeren Bakanlık Makam Olur’u alınmıştır.

10 Yetki Devri neleri kapsıyor?
Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu (Ek-4) Piyasaya Süren Müracaat Formu (Ek-5) Geri kazanım belgelemeleri Lisans başvuruları tarihinden itibaren İl müdürlüklerine

11 Yetkilendirilmiş Kuruluş
Piyasaya sürenler, geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirmek için bir araya gelerek kar amacı taşımayan tüzel kişiliğe haiz bir yapı oluşturabilirler, Temsiliyet payı; yetki verilecek kuruluşun temsil ettiği ambalaj miktarının, yurt içinde piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarına oranı, Temsiliyet payının en az %25 olması zorunludur. Bu kuruluşa Bakanlık tarafından yetki verilmektedir. (ÇEVKO VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ ) Süresiz, Piyasaya sürenler yükümlülüklerini bu Yetkilendirilmiş kuruluşa devredebilirler.

12 Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%)
Yıllar Cam Plastik Metal Kağıt/Karton 2005 32 30 20 2006 33 35 2007 2008 2009 36 2010 37 2011 38 2012 40 2013 42 2014 44 2015 48 2016 52 2017 54 2018 56 2019 58 2020 60

13 “Erikli” örneği bildirim PET 100 ton %37 37 ton KARTON 500 ton 185 ton
belgeleme

14 Belgelendirmeler Yetkilendirilmiş kuruluş
Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan piyasaya sürenler, Dosya içerisinde; Özet tablo, Sözleşme, Giriş belgeleri, Çıkış belgeleri,

15 Programın Kullanıcıları -Bakanlık -İl Müdürlükleri
Kullanıcı Kodu Şifre TAMAM Çalışma Yılı Seçim Butonu Programın Kullanıcıları -Bakanlık -İl Müdürlükleri -Piyasaya süren işletmeler -Ambalaj üreticileri -Lisanslı işletmeler Veri girişi

16 Ambalajların İşaretlenmesi
Ambalajlar; ambalaj üreticileri ve piyasaya süren işletmeler tarafından ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla işaretlenmektedir. Bu işaretleme gönüllülük esasına dayanmaktadır. 1 PET 4567

17 Eğitim Bakanlık, Mülki amiri, Yetkili Kuruluş, Satış noktası,
Belediye, İl müdürlüğü, Ambalaj üreticisi, Piyasaya süren, Yetkili Kuruluş, Satış noktası, Toplama ayırma Geri dönüşüm tesisi

18 Ambalaj Komisyonu Ambalaj komisyonu; Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirir, Bakanlık temsilcisi başkanlığı, Bakanlığın belirleyeceği gündem doğrultusunda çalışır, yönlendirici karar, Yetkilendirilmiş kuruluşlar, ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, lisanslı toplama ayırma, geri dönüşüm tesisleri, satış noktaları, ilgili diğer sektörlerin yetkili temsilcileri


"Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Üretici Sorumluluğu)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları