Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tezli – Tezsiz Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tezli – Tezsiz Tıpta Uzmanlık Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Tezli – Tezsiz Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Yeni YÖK Yasa Taslağında “Tıpta Uzmanlık Eğitimi” Çalıştayı İstanbul Medeniyet Üniversitesi 28 Ocak 2013, İstanbul Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde Doktora Eşdeğerliliği ve Tezli – Tezsiz Tıpta Uzmanlık Eğitimi Katılımcılar: Tıp Fakültesi Dekanları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimleri Diğer ilgililer İrtibat: Prof. Dr. Sinan Yol İstanbul Medeniyet Üniversitesi 0 (505)

2 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’dan AR-GE’ye ayrılan pay
Ülke % İsrail İsveç Japonya ABD Güney Kore Avrupa Birliği Türkiye 0.9

3 Araştırmada niçin geriyiz?
Altyapı yetersizliği Destek bulmada güçlükler Dönüşüm programlarından yararlanmama Bilgiye ulaşmadaki sıkıntılar Motivasyon eksikliği Araştırmaya yeterli zaman ayrılmaması Araştırıcı bilim insanı kavramının oluşmaması Gelecek endişesi

4 Araştırmada niçin geriyiz?
Altyapı yetersizliği Destek bulmada güçlükler Dönüşüm programlarından yararlanmama Bilgiye ulaşmadaki sıkıntılar Motivasyon eksikliği Araştırmaya yeterli zaman ayrılmaması Araştırıcı bilim insanı kavramının oluşmaması Gelecek endişesi

5 Üniversite Teknolojik gelişme Bilgi üretimi Araştırma

6 2013/106 (Y) BTYK’nın 25. Toplantısı
Sağlık Alanının Öncelikli Alan Olması [2013/106] KARAR Sağlık alanının, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi kapsamında ivme kazanmamız gereken alanlardan biri olarak belirlenmesine karar verilmiştir. SORUMLU KURULUŞLAR  Sağlık Bakanlığı  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İLGİLİ KURULUŞLAR  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  TÜBİTAK  Ekonomi Bakanlığı  Kalkınma Bakanlığı  YÖK  Üniversiteler  Özel Sektör GEREKÇE Sağlık alanı, dünyada en çok Ar-Ge yapılan sektörlerden biridir. Sağlık alanında ABD’de 57 Milyar Dolar, AB’de 31 Milyar Dolar, Japonya’da ise 18 Milyar Dolar Ar-Ge harcaması yapılmaktadır. Ülkemizde, sağlık sektörü Ar-Ge harcamasının sektörel dağılımı incelendiğinde yüksek öğretim tarafından sağlık bilimleri alanında yapılan Ar-Ge harcaması 1,7 Milyar TL iken özel sektör Ar-Ge harcaması 197 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sağlık alanında kendi Ar-Ge’mizle geliştirilen ürün sayısı son derece sınırlıdır. Bununla birlikte ülkemizde ilaç sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşüktür yılı itibarıyla ilaç sektöründe 5 Milyar TL ithalat ve 595 Milyon TL ihracat yapılmakta ve yaklaşık 4,5 Milyar TL dış ticaret açığı bulunmaktadır. Tıbbi cihazlar sektöründe de 1,7 Milyar TL ithalat ve 187 Milyon TL ihracat yapılmakta ve 1,5 Milyar TL’den fazla dış ticaret açığı bulunmaktadır. Özetle, ülkemizde sağlık alanındaki Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine ivme kazandırılması ve ekosistemin güçlendirilmesi gerekmekte; kendi ilaçlarını, molekülünü ve tıbbi cihazlarını üreten bir ülke olabilmemiz için öncelikli alanlar listesine eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

7 Bologna sürecinde doktora, uzmanlık
Doktora eğitiminin uzmanlık eğitiminden belirgin farklılığının korunması gerekir

8 Yükseköğretim yasası taslağında doktora
Doktora (2547): Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığı dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Doktora (Yeni YÖK taslağı): Lisansa dayalı en az sekiz veya tezli yüksek lisansa dayalı en az altı yarı yıllık bir diploma programını kapsayan, öğrenci çalışma yükü ile ilişkili olarak asgari kredi miktarı ulusal yeterlilikler çerçevesinde tanımlanmış ileri düzeydeki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı ve özgün bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim düzeyini

9 Tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık
Tıpta uzmanlık(2547): Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarının belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık(Yeni YÖK taslağı): Tıp veya diş hekimliği alanlarında lisans yeterliliklerine dayalı, tıpta veya diş hekimliğinde bir uzmanlık alanı için tanımlanmış özgün araştırma sonucunda ortaya çıkan bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasını amaçlayan yükseköğretim düzeyi

10

11 Sonuç bildirgesi Tıpta uzmanlık eğitimi ile bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi farklıdır; tıpta uzmanlık eğitimi ile mesleki yeterlilik, bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi ile bilim yeterliliği kazanılır (oy birliği ile).

12 Tıpta uzmanlık eğitimi ile bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi arasında farklı geçiş yollarına imkan sağlanmalıdır Tıp eğitimi + bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi [M.D. + Ph.D. eğitimi programı] Tıpta uzmanlık eğitimi + bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi [uzman doktor + Ph.D. eğitimi programı]

13 Doktora eğitimi alınmaksızın yalnızca uzmanlık eğitimi ile akademik hayata devam edilmemelidir. Doktora eğitiminin ve yapılacak tezlerin yüksek kalite düzeyine ulaşması için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmalar yapılmalıdır (oy çokluğu ile).

14 Tıpta uzmanlık eğitimi ile bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi birlikte, ardışık veya örtüşük şekilde yapılabilir.

15 Yalnızca bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi ile mesleki yeterlilik sahibi olunamaz; bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi alanlar tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayarak mesleki yeterliliğe sahip olur. Aynı şekilde tıpta uzmanlık eğitimi ile uzman doktor unvanını alanlar bilim uzmanlığı (doktora) eğitimini tamamlayarak bilim yeterliliğini kazanırlar.

16 Bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi Üniversitelerde Enstitü çatısı altında yapılmalıdır. Enstitülerde tez danışmanı olarak görevlendirmelerde ortaklık veya iş birliği protokolü çerçevesinde Üniversite dışındaki akademik unvanlı personel de görev alabilmelidir.

17 Bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi Üniversitelerde Enstitü çatısı altında yapılmalıdır. Enstitülerde tez danışmanı olarak görevlendirmelerde ortaklık veya iş birliği protokolü çerçevesinde Üniversite dışındaki akademik unvanlı personel de görev alabilmelidir.

18 Klinik dallarda tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamayan ancak bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi almış olanlar araştırma alanında çalışma yürütebilirler. Klinik dallara bu eğitimi almış araştırmacı öğretim üyelerinin alınması teşvik edilmelidir.

19 Klinik dallarda tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamayan ancak bilim uzmanlığı (doktora) eğitimi almış olanlar araştırma alanında çalışma yürütebilirler. Klinik dallara bu eğitimi almış araştırmacı öğretim üyelerinin alınması teşvik edilmelidir.

20 Tıpta uzmanlık öğrencilerinin esas görevi sağlık hizmeti sunmak değildir; tıpta uzmanlık öğrencileri, hizmeti, eğitimlerini tamamlamak için vermelidir. Bu nedenle; tıpta uzmanlık eğitimi verilen Üniversiteler ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde sunulan sağlık hizmetinin uzman hekimler tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. Bunun için bünyesinde tıp fakültesi araştırma ve uygulama merkezi bulunan üniversitelere yeterli uzman hekim kadrolarının verilmesi için ilgili makamlar gerekli düzenlemeyi yapmalıdır. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ndeki uzman hekim kadroları da hastanenin iş yüküne göre desteklenmeli ve tıpta uzmanlık eğitimi alanlar sağlık hizmeti sunum yükünden kurtarılmalıdır.

21 Tıpta uzmanlık eğitiminde tez yapma zorunluluğu olmamalıdır
Tıpta uzmanlık eğitiminde tez yapma zorunluluğu olmamalıdır. Ancak bitirme projesi benzeri bir çalışma yapabilirler.

22 Uzmanlık eğitimi sonrasında merkezi sınav getirilmelidir (oy çokluğu ile).


"Tezli – Tezsiz Tıpta Uzmanlık Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları