Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bulut bilişim için Üniversitelerimizde bilişim personeli yeterlikleri 18 Aralık 2013 – Aksaray Üniversitesi Bilişim Teknik Personeli Yeterlik Ölçeği Toplantısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bulut bilişim için Üniversitelerimizde bilişim personeli yeterlikleri 18 Aralık 2013 – Aksaray Üniversitesi Bilişim Teknik Personeli Yeterlik Ölçeği Toplantısı."— Sunum transkripti:

1 Bulut bilişim için Üniversitelerimizde bilişim personeli yeterlikleri 18 Aralık 2013 – Aksaray Üniversitesi Bilişim Teknik Personeli Yeterlik Ölçeği Toplantısı

2 Giriş 2 Hazırlanan bu çalışmada, ülkemizde henüz yeni kurulmuş olan Mesleki Yeterlik Kurumunun 2011-2013 yılları arasında yapmış olduğu «Bilişim sektörü e-becerileri ve e-yeterlilikleri araştırması» referans alınmıştır. Çalışmada ayrıca ülkemizdeki özel sektör ve kamu kurumlarının işe alım süreçlerinde istediği teknik beceriler dikkate alınmıştır.

3 Sektörün genel durumu 3 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) her ülke için ekonominin tüm sektörlerinde rekabetçiliğin artması için, programlı ve verimli çalışmayı sağlayarak kaldıraç gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Bilgi ekonomisinin itici gücünün özellikle hayat boyu öğrenme çerçevesinde nitelikli eğitimle elde edilmektedir. Bilgi ekonomisi yüksek vasıflı bir iş gücüne ve bunun temelini oluşturan yüksek eğitime gerek duymaktadır. Bilgi ekonomisinde iş gücünün sürekli yeni bilgi, beceri ve yetkinlikler kazanarak daha nitelikli hale gelmesi gerekmektedir.

4 E-Becerilerin kurumların küresel rekabet gücünü artırdığı ve bu ikili arasındaki korelasyonun %85 olduğu bilinmektedir. Avrupa ve Türkiye’de dijital okur-yazarlığın gittikçe artmasına rağmen bilgi ve iletişim teknolojileri alanında profesyonel çalışan eksikliği yaşanmaktadır. Bu çarpık durum ülkemizde BIT ile etkileşimde bulunan diğer sektörleri de olumsuz etkilemektedir. Olumsuz etkilenen sektörlerin içinde yüksek öğretim kuruluşları olan üniversitelerimiz de bulunmaktadır. Sektörün genel durumu 4

5 2013 Yök Üniversite Listesine göre her yıl; Dört yıllık lisans veya meslek yüksek okullarından 30.000 Meslek liselerinden 40.000 Mesleki Ustalık ve Çıraklık eğitimi alan 200.000 kişidir. Bu mevcuda rağmen sektörde çalışan toplam 200.000 kişidir. Bu durum Avrupada da farklı değildir. Avrupanın BIT profesyonellerinin %55 i kendi sektörünün dışında çalışmaktadır. Sektörün genel durumu 5

6 Ülkemizde sadece bilişim mesleklerinde değil tüm meslek alanlarında bir karmaşa söz konusudur. Bu karmaşanın önüne geçmek ve mesleklerin belirli standartlara sahip olabilmesi için Mesleki Yeterlik Kurumu kurulmuştur. Mesleklerin yeterlik seviyeleri aşağıdaki şekilde seviyelendirilmiştir; 8. Seviye Doktora derecesi 7. Seviye Yüksek Lisans derecesi 6. Seviye Lisans Derecesi 5. seviye Ön Lisans Derecesi ………. Sektörün genel durumu 6

7 Mesleki yeterlik kurumunun sınıflandırması 7

8 IT elemanları ve iş tanımları 8

9 9

10 10

11 IT elemanları ve iş tanımları 11

12 IT elemanları ve iş tanımları 12

13 IT elemanları ve iş tanımları 13

14 IT elemanları ve iş tanımları 14

15 IT elemanları ve iş tanımları 15

16 IT elemanları ve iş tanımları 16

17 IT elemanları ve iş tanımları 17

18 IT elemanları ve iş tanımları 18

19 IT elemanları ve iş tanımları 19

20 IT elemanları ve iş tanımları 20

21 IT elemanları ve iş tanımları 21

22 IT elemanları ve iş tanımları 22

23 IT elemanları ve iş tanımları 23

24 IT elemanları ve iş tanımları 24

25 Genel IT elemanı sınıfları ve seviyeleri 25

26 IT elemanlarının iş bulma durumları 26

27 IT elemanlarının iş bulma durumları 27

28 Bt sektöründe öne çıkan yeterlikler 28

29 Bt sektöründe öne çıkan yeterlikler 29

30 Bt sektöründe öne çıkan beklentiler 30

31 Bt sektöründe öne çıkan beklentiler 31

32 Bt sektöründe öne çıkan beklentiler 32

33 Bt sektöründe öne çıkan beklentiler 33

34 sonuç 34 Buraya kadar açıklanan bilgiler ışığında bulut bilişim alanında çalışacak IT personeli için yapılan sınıflandırmalar ve iş tanımları oldukça fazladır. Yapılan iş tanımlarının gerektirdiği becerilerin yanında kamu kurumları ve özel sektör tarafından yapılan işe alım süreçlerinde sunumun sonunda ifade edilen beklentiler de bulunmaktadır. Geleceği şekillendirecek olan üniversitelerimizin ihtiyaç duydukları IT personeli profilinin oluşturulması, minimum yeter sayılarının tespit edilmesi, sonrasında eleman teminininin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

35 teşekkürler 35


"Bulut bilişim için Üniversitelerimizde bilişim personeli yeterlikleri 18 Aralık 2013 – Aksaray Üniversitesi Bilişim Teknik Personeli Yeterlik Ölçeği Toplantısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları