Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHAMMED YILDIRIM Psikolojik Dan ış man YENİ SINAV SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHAMMED YILDIRIM Psikolojik Dan ış man YENİ SINAV SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1

2 MUHAMMED YILDIRIM Psikolojik Dan ış man

3 YENİ SINAV SİSTEMİ

4 MODELİN AMAÇLARI  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak  Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak  Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza İndirmek  Başarı değerlendirmesini sürece yaymak

5 Yeni Sınav Sistemi Nedir?  2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

6 Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler  Fen ve Teknoloji  Matematik  Türkçe  Yabancı Dil  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

7  Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden( Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi) birincisi,  üç yazılısı olan derslerden( Matematik gibi) ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacaktır.

8  Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır.

9  Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

10  SINAVA GEÇ KALIRSANIZ …. ?

11  Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir.

12  Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

13  Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye verilecektir.

14  Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

15 Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak

16  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

17  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek.

18  Geçerli bir mazereti sebebiyle (mazeretini belirten resmi belge ) ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak.

19  Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

20    Ve sınavlar ÜCRETSİZDİR.

21  ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ I. Dönem SINAV TARİHİ : 28-29 Kasım 2013 (Perşembe ve Cuma) MAZERET SINAVI : 14-15 Aralık 2013 Sonuçların Açıklanması : Ocak 2014 II. Dönem SINAV TARİHİ : 28-29 Nisan 2014 (Pazartesi ve Salı) MAZERET SINAVI : 10-11 Mayıs 2014 Sonuçların Açıklanması : Haziran 2014 

22 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI  Ders Adı Başlama Soru Süresi Saati Sayısı  Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA  Matematik 10.30 20 40 DAKİKA  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 12.00 20 40 DAKİKA

23  ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI  Ders Adı Başlama Soru Süresi Saati Sayısı  Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.30 20 40 DAKİKA  Yabancı Dil 12.00 20 40 DAKİKA 

24  BU BİLGİLERLE SINAVA HAZIR MIYIZ ?  HIZLANDIRILMIŞ Bİ DERSE NE DERSİNİZ

25 SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

26  a.Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır  b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.  c. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.  d. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır.

27  Kopya taraması sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

28  Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

29 Puanın Hesaplanması

30  Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70’inden oluşacaktır.  6 ve 7.sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından verilecektir. 8.sınıfta, 6 temel dersten 3 yazılısı olanların 2.'si, 2 yazılısı olanların 1.'si merkezi yazılı olarak yapılacaktır. Geri kalan derslerin yazılılarının tamamı öğretmen tarafından yapılacaktır. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir.  6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

31  Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması  Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

32  Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır. Ders Nu Ders Adı Ağırlık Katsayıları  1 Türkçe 4  2 Matematik 4  3 Fen ve Teknoloji 4  4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2  5 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2  6 Yabancı Dil + 2  TOPLAM 18

33  8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı;  [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

34 Sonuçlar :  Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir.

35 Uyar ı :  sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecektir.

36 Puan eşitliği halinde yerleştirme nasıl yapılacak?  Tercih önceliği,  Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,  Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı.

37 SıNAVA GIRMEK IÇIN TOPLANMı Ş Ö Ğ RENCILER. WUHAN, HUBEI, ÇIN (2009)

38 SINAV GÜNLERİ OKUL TATİL

39 . SINAVDA BA Ş ARILAR D İ LER İ Z


"MUHAMMED YILDIRIM Psikolojik Dan ış man YENİ SINAV SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları