Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) ARAB İ STAN YARIMADASI Kuzey Suriye ve Filistin Doğu Basra Körfezi Güney Umman Denizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) ARAB İ STAN YARIMADASI Kuzey Suriye ve Filistin Doğu Basra Körfezi Güney Umman Denizi."— Sunum transkripti:

1 İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) ARAB İ STAN YARIMADASI Kuzey Suriye ve Filistin Doğu Basra Körfezi Güney Umman Denizi Batı Kızıldeniz Arabistan yarımadası Asya kıtasının Güneybatısında yer alır

2

3 İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) Siyasi Durum: Siyasi Durum: Güney Arabistan Devletleri Güney Arabistan Devletleri 1-MAİN DEVLETİ: 1-MAİN DEVLETİ: (M.Ö. 1200-650): (M.Ö. 1200-650): Yemen'de kurulan üç büyük devletten biridir. Başkenti, Main kentidir. 2. SABA DEVLETİ: 2. SABA DEVLETİ: (M.Ö. 950 - 115): Main Devleti'nin yıkılışından sonra Yemen'e, Sabalılar egemen olmuşlardır. (M.Ö. 950 - 115): Main Devleti'nin yıkılışından sonra Yemen'e, Sabalılar egemen olmuşlardır. Başkentleri Ma'rib kentidir. Başkentleri Ma'rib kentidir. 3. HİMYERÎ DEVLETİ : 3. HİMYERÎ DEVLETİ : (M.Ö. 115 - M.S. 525): (M.Ö. 115 - M.S. 525): Saba Devleti'nin yıkılışı ile güç kazandılar. Saba Devleti'nin yıkılışı ile güç kazandılar. Siyasi Durum: Siyasi Durum: Güney Arabistan Devletleri Güney Arabistan Devletleri 1-MAİN DEVLETİ: 1-MAİN DEVLETİ: (M.Ö. 1200-650): (M.Ö. 1200-650): Yemen'de kurulan üç büyük devletten biridir. Başkenti, Main kentidir. 2. SABA DEVLETİ: 2. SABA DEVLETİ: (M.Ö. 950 - 115): Main Devleti'nin yıkılışından sonra Yemen'e, Sabalılar egemen olmuşlardır. (M.Ö. 950 - 115): Main Devleti'nin yıkılışından sonra Yemen'e, Sabalılar egemen olmuşlardır. Başkentleri Ma'rib kentidir. Başkentleri Ma'rib kentidir. 3. HİMYERÎ DEVLETİ : 3. HİMYERÎ DEVLETİ : (M.Ö. 115 - M.S. 525): (M.Ö. 115 - M.S. 525): Saba Devleti'nin yıkılışı ile güç kazandılar. Saba Devleti'nin yıkılışı ile güç kazandılar. Siyasi Durum: Siyasi Durum: Kuzey Arabistan Devletleri: Kuzey Arabistan Devletleri: 1. Nabatîler : 1. Nabatîler : M.Ö.400-M.S.106 Arabistan'ın kuzeybatısında M.Ö. 4.yy.da kurulmuştur. Başkenti Petra kentidir M.Ö.400-M.S.106 Arabistan'ın kuzeybatısında M.Ö. 4.yy.da kurulmuştur. Başkenti Petra kentidir 2. Gassaniler : 2. Gassaniler : M.Ö.3.yy-636 M.Ö.3.yy-636 Yemen kökenli olup, Suriye'ye yerleşmişler ve Hıristiyanlaşmışlardır. Başkentleri Şam'dır. Yemen kökenli olup, Suriye'ye yerleşmişler ve Hıristiyanlaşmışlardır. Başkentleri Şam'dır. 3. Tedmürlüler : 3. Tedmürlüler : M.Ö.1.yy-273 M.Ö.1.yy-273 Kuzey Arabistan da Kuzey Arabistan da Siyasi Durum: Siyasi Durum: Kuzey Arabistan Devletleri: Kuzey Arabistan Devletleri: 1. Nabatîler : 1. Nabatîler : M.Ö.400-M.S.106 Arabistan'ın kuzeybatısında M.Ö. 4.yy.da kurulmuştur. Başkenti Petra kentidir M.Ö.400-M.S.106 Arabistan'ın kuzeybatısında M.Ö. 4.yy.da kurulmuştur. Başkenti Petra kentidir 2. Gassaniler : 2. Gassaniler : M.Ö.3.yy-636 M.Ö.3.yy-636 Yemen kökenli olup, Suriye'ye yerleşmişler ve Hıristiyanlaşmışlardır. Başkentleri Şam'dır. Yemen kökenli olup, Suriye'ye yerleşmişler ve Hıristiyanlaşmışlardır. Başkentleri Şam'dır. 3. Tedmürlüler : 3. Tedmürlüler : M.Ö.1.yy-273 M.Ö.1.yy-273 Kuzey Arabistan da Kuzey Arabistan da

4 İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) Din ve İnanış Din ve İnanış İslamiyet'ten önce, Arapların büyük çoğunluğu puta tapıcıydı. Her kabilenin kendine özgü putu bulunurdu. Kabe, Araplarca kutsal sayılırdı. Burada Arap kabilelerinin putları bulunurdu. En önemli putları "Hübel-Lat-Menat-Uzza"dır. İslamiyet'ten önce, Arapların büyük çoğunluğu puta tapıcıydı. Her kabilenin kendine özgü putu bulunurdu. Kabe, Araplarca kutsal sayılırdı. Burada Arap kabilelerinin putları bulunurdu. En önemli putları "Hübel-Lat-Menat-Uzza"dır. Araplar putları ziyaret için Kabe'ye gelirler ve kurban keserlerdi. Ziyaret zamanlarında kabileler arası çatışmalar yapılmazdı. Bu nedenle bu zamana "Haram Ayları" denilmiştir. Araplar putları ziyaret için Kabe'ye gelirler ve kurban keserlerdi. Ziyaret zamanlarında kabileler arası çatışmalar yapılmazdı. Bu nedenle bu zamana "Haram Ayları" denilmiştir. 1-Puta tapıcılık, 2-Musevilik, 3-Zerdüştlük, 1-Puta tapıcılık, 2-Musevilik, 3-Zerdüştlük, 4-Hıristiyanlık gibi dinler de yaygındı. 4-Hıristiyanlık gibi dinler de yaygındı. 5-Ayrıca Hz.İbrahim'in dinine inananlar da vardı. Bunlara Hanif denilmiştir 5-Ayrıca Hz.İbrahim'in dinine inananlar da vardı. Bunlara Hanif denilmiştir

5 İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) Sosyal ve Ekonomik Hayat: Sosyal ve Ekonomik Hayat: Arapların yaşam biçimleri göçebe ve yerleşikti. Göçebe yaşam süren Araplara "Bedevi" denilirdi. Arapların yaşam biçimleri göçebe ve yerleşikti. Göçebe yaşam süren Araplara "Bedevi" denilirdi. Erkeğin egemen olduğu bir aile yapısı vardı. Erkeğin egemen olduğu bir aile yapısı vardı. Çok eşlilik yaygındı. Kadınların miras hakkı yoktu. Çok eşlilik yaygındı. Kadınların miras hakkı yoktu. Hicaz bölgesinin en önemli ticaret merkezleri Mekke, Medine ve Taif'ti. Hicaz bölgesinin en önemli ticaret merkezleri Mekke, Medine ve Taif'ti. Mekkeliler daha çok ticaretle, Mekkeliler daha çok ticaretle, Medineliler ise daha çok tarımla uğraşmışlardır. Medineliler ise daha çok tarımla uğraşmışlardır. Göçebelerin en önemli geçim kaynağı hayvancılık, Göçebelerin en önemli geçim kaynağı hayvancılık, Yerleşikler (Medeniler) ise tarım ve ticaretle uğraşmışlardır. Yerleşikler (Medeniler) ise tarım ve ticaretle uğraşmışlardır. İslamiyet’ten önceki bu döneme Cahiliye Dönemi denir. İslamiyet’ten önceki bu döneme Cahiliye Dönemi denir.

6 İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) Dil ve Edebiyat Dil ve Edebiyat İslamiyet’ten öncede Araplar arasında Arapça konuşma ve yazı dili olarak kullanılmakta idi.İslamiyet’ten sonra ise bilim ve dünya dili haline geldi İslamiyet’ten öncede Araplar arasında Arapça konuşma ve yazı dili olarak kullanılmakta idi.İslamiyet’ten sonra ise bilim ve dünya dili haline geldi Arapça Sami Dilleri grubuna girmektedir. Arapça Sami Dilleri grubuna girmektedir. Arap Alfabesinin kökeni Nebatlılara ait olanıdır. Arap Alfabesinin kökeni Nebatlılara ait olanıdır. İslamiyet öncesi Araplar arasında hitabet ve şiir sanatları gelişmişti. Kabe'yi ziyaret zamanlarında şairler yazmış oldukları şiirleri "Suk-u Ukaz" panayırında okurlardı. Düzenlenen şiir yarışmalarında kazanan eserler, Kabe'nin duvarlarına asılırdı İslamiyet öncesi Araplar arasında hitabet ve şiir sanatları gelişmişti. Kabe'yi ziyaret zamanlarında şairler yazmış oldukları şiirleri "Suk-u Ukaz" panayırında okurlardı. Düzenlenen şiir yarışmalarında kazanan eserler, Kabe'nin duvarlarına asılırdı.


"İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (İslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası) ARAB İ STAN YARIMADASI Kuzey Suriye ve Filistin Doğu Basra Körfezi Güney Umman Denizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları