Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK KARACİĞER NAKLİNE MEDİKAL BAKIŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK KARACİĞER NAKLİNE MEDİKAL BAKIŞ"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK KARACİĞER NAKLİNE MEDİKAL BAKIŞ
Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD & Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakil Grubu

2 İnsanoğlunun Solid Organ Nakil Deneyimi
Deneysel çalışmalar dışında 1954’de böbrek nakli ile başlar… 1963’de Thomas E Starzl Biliyer atrezili 3 yaşındaki bir çocuğa Bir yıllık yaşam sağlayan ilk KC nakliyle Bu serüvene karaciğeri de katar…

3 Karaciğer Nakli 1980’lerden sonra Cerrahi tekniklerin ve immunsüpresif
tedavilerin gelişmesi Bir yıllık sağ kalım oranlarının %50’lere varan oranlarda artması ve %80-90’lara ulaşmasıyla FDA: 1983’den itibaren Klinik uygulanabilir bir tedavi yöntemi

4 Karaciğer Nakli Günümüzde Fulminan KC yetmezliği
Son dönem KC yetmezliği Hepatoselüler kanser KC kökenli metabolik hastalıkların En etkili En radikal tedavi yöntemi…

5 Karaciğer Nakli Yaşam kurtarıcı tedavi modeli Bir yıllık sağkalım
% 80-90 Pahalı bir tedavi modeli…

6 Karaciğer Nakil Sonrası
Hasta Daha sağlıklı Daha konforlu yaşar… Hastaneye bağımlıdır… Düzenli kontroller gerekli…

7 KC Nakil Programının Başarısı Etkileyen Etmenler
Ekip anlayışı Teknik donanım Bilgi ve deneyim birikimi Ailenin sosyo-ekonomik, kültürel durumu Aile ekibin bir parçası

8 Ülkemizde Çocuk KC Nakilleri
İlk çocuk KC nakli 1990’ların başlarında Haberal grubu öncülüğünde 13 nakil merkezimiz var... 4-5 merkez aktif 151 çocuk nakli……

9 Merkez Nakil sayısı Tanılar Tanı sayısı Ege 81 (%54) Başkent 29 Metabolik Kolestatik Fulminan 11 5 İstanbul Çapa 24 9 4 Akdeniz Biliyer atrezi Wilson KHF 2 Hacettepe Çukurova

10 Ülkemizde Çocuk KC Nakil Endikasyonları
Biliyer atrezi Wilson hastalığı Fulminan hepatit (%50 HAV inf.) Kriptojenik siroz

11 Ülkemizde Çocuk KC Nakil Endikasyonları
Biliyer atrezi Çocukluk çağına özgü hastalık Organ kıtlığı Canlı vericili nakil zorunluluğu…

12 Biliyer Atrezi 8 aylık – 6 kg Organomegali + Asit !!!!

13 Ülkemizde Çocuk KC Nakil Endikasyonları
Wilson hastalığı OR geçişli Akraba evliliği oranımız yüksek (%20) Her KC hastalığında DÜŞÜN… İndeks vaka & Aile taraması zorunlu…

14 Ülkemizde Çocuk KC Nakil Endikasyonları
Fulminan hepatit %50 HAV inf. Aşı ile korunulabilir………… Geri kalanın çoğu WİLSON Kriptojenik (%10) Tirozinemi + HCC Her KC hastalığında düşün!!!! KC nakil merkezi ile izlem…

15 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı
Başlangıç Mart 1997 Kadavra Aralık 1999 Canlı vericili Çocuklarda başladı…… Toplam 404 nakil Çocuk nakilleri performansın %20-25

16 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı
75 çocuğa 81 nakil (6 re-Tx) Kadavra : 38 (5 split) Canlı : 43 Sol lateral segment : 41 Sağ lop : 2 Vericiler Anne: 38 (%88) - Baba: 4 - Hala: 1 Aktif bekleme listesi: 20 hasta

17 EgeÜTF Çocuk Nakilleri Yıllara Göre Dağılım
20 16 13 9 7 5 5 4 2

18 Nakil Tiplerinin Yıllara Göre Dağılımı

19 Bir hafta önce split KC nakli yapılan biliyer atrezili 1
Bir hafta önce split KC nakli yapılan biliyer atrezili 1.5 yaşındaki çocuk

20 Hastaların Geldikleri Şehirler
41 Ege İzmir, Balıkesir, Kütahya, Denizli, Aydın, Muğla, Uşak 13 10 3 2 2 1 1 1 1

21 Etiyolojik Dağılım Viral KC içi-dışı safra yolu hastalıkları
Kriptojenik % 5 % 6 Re-Tx % 7.5 % 38 Fulminan % 10 %12.5 Otoimmün % 21 Metabolik

22 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı
KC içi ve dışı safra yolu sorunlarının dağılımı Caroli hastalığı %4 Kongenital hepatik fibrozis %17 Biliyer atrezi %62 Progressif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC) %17

23 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı
Metabolik sorunların dağılımı Alfa-1 AT eksikliği %6 Glikojen depo hastalığı tip-1 %12 Tirozinemi tip-1 %35 Wilson hastalığı %47

24 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Hastaların Nakil Öncesi Durumları
%86’sı Child C Skor> 9 Ort.PELD skoru : 22 (1-53)

25 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Hastaların Nakil Anındaki Durumları
Asit %86 Portal HT %71 Malnütrisyon %68 Hepato-pulmoner send. %26 Hepato-renal send. %10

26 Zamanlama Nedenleri Nedenler n % Dekompanzasyon HCC Gelişimi
Fulminan Hepatit Büyüme Geriliği Kronik Rejeksiyon HPS gelişimi Sık Enfeksiyon Geçirme Kronik-Durdurulamayan Kaşıntı 44 12 8 6 4 3 1 54 15 10 7.5 5 3.6 1.2

27 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Nakil Tipleri
Kadavra n:38 (%47) Yaş ort: 10.3±4.9 yıl Safra yolu sorunları %40 Metabolik nedenler %24 Canlı vericili n:43 (%53) Yaş ort: 5.1±4.1 yıl Safra yolu sorunları %33 Metabolik nedenler %18

28 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı
Komplikasyonlar İnfeksiyonlar %64 Bakteriyel Viral Fungal Rejeksiyonlar %46 Akut-Kronik Cerrahi-teknik sorunlar %43 Vasküler-Biliyer

29 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı
MORTALİTE 20 hasta ex (%28) 13 hasta ilk ay içinde 7 hasta ort. 3 yıl içinde Mortalitenin %50’si ilk haftada Mortalitede cerrahi-teknik sorunlar önemli rol oynuyor…………

30 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı
Tüm Nakillerde Sağ Kalım

31 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı
Farklı Nakil Tiplerinde Sağ Kalım p>0.05

32 Karaciğer Nakil Öncesi ve Sonrası Büyüme - Gelişme
KC nakil zamanı çocukların büyük kısmı orta veya ağır derecede büyüme geriliği gösterir… Merkezimizin sonuçlarına göre bu oran %70’dir…

33 KC nakil sonrası büyüme
Ne zaman Ne kadar Nereye kadar hızlanır ?

34 Karaciğer Nakil Sonrası Büyüme - Gelişme
Literatüre göre: Nakil sonrası sıklıkla ilk 6 ayda büyüme geriliği sürer… Büyüme ancak 6. aydan sonra hızlanır…

35 Karaciğer Nakil Sonrası Büyüme - Gelişme
Hedef ölçülere ulaşma 6-24.ay veya 6-36.ay arasında gerçekleşir… 7. yıla kadar uzayabilir…

36 Karaciğer Nakil Sonrası Büyüme - Gelişme
KC nakil zamanı Yaş ne kadar küçükse Büyüme o kadar hızlı ……… Süt çocukları çok şanslı !!! Adolesana yakınlar şansız… Nakil başarısında zamanlama çok çok önemli……

37 Karaciğer Nakil Sonrası Büyüme - Gelişme
Pre-op büyüme geriliği ne kadar ağırsa !!! Post-op büyüme hızı o kadar düşük !!! Nakil tipi etkisiz………

38 KC Nakil Sonrası Büyümenin Sürdürülmesi
Post-op 1. yıl

39 KC Nakil Sonrası Büyümenin Sürdürülmesi
Post-op 2.yıl

40 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı
Boy SDS Değişimleri Nakil öncesi  -1.7 Nakil sonrası 6. ay  -1.7 12. ay  -1.4 24. ay  -0.9

41 Günümüzün en radikal En pahalı tedavilerinden biri olan Karaciğer Nakli Çocuklar için Sadece yaşam kurtarıcı Modern bir tedavi olmanın ötesinde Daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam VE…

42 Çocukluk çağının olmazsa olmazı Büyümenin devamlılığını sağlayan
VE… Çocukluk çağının olmazsa olmazı Büyümenin devamlılığını sağlayan Etkin bir tedavi yöntemidir.

43 Sonuçların başarısında
en kritik kararlardan biri nakil zamanlamasıdır… Hastaların nakil merkezlerine dekompanzasyon oluşmadan gönderilmesi yaşamsal önemdedir…

44 Bu Yaklaşım; Nakil olan birey ve ailesi kadar
Nakil merkezinin performansını VE Her şeyden önemlisi Ülkemize maliyetini olumlu yönde etkileyecektir……

45 SON SÖZ Ülkemiz KC nakil programlarına çok kıymetli bilgi ve deneyimler kazandıran, bilime hizmet eden Tüm hastalarımıza Kadavra ve canlı vericilerine Onları destekleyen ailelerine Bu alanda çalışan herkese Merkezimize inanan tüm hekimlere Özellikle KC nakil cerrahlarına TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM.


"ÇOCUK KARACİĞER NAKLİNE MEDİKAL BAKIŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları