Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma Projesi için Verilerin Toplanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma Projesi için Verilerin Toplanması"— Sunum transkripti:

1 Araştırma Projesi için Verilerin Toplanması
Hazırlayanlar: Ramazan DİKİK Kamil ECE Ali DEMİRCİOĞLU

2 Veri Toplama Araçları Anket Görüşme(Mülakat) Gözlem
Belge Taraması (Doküman incelemesi)

3 Anket (Questionnaire)
İnsanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını belirlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

4 Aydınlanmış Onam Formu
Anketi uygulamadan önce katılımcıyı bilgilendirmek ve izin almak için kullanılan formdur.

5 Anket Araçları Basılı anketler Online anketler http://www.surveey.com/
https://tr.surveymonkey.com/ https://www.onlineanketler.com/

6 Anket Teknikleri Telefon Yüz yüze Karma

7 Anketin Güçlü Yönleri Ekonomiktir, Kolay uygulanabilir,
Büyük örneklemlerden veri toplanabilir, Hazır cevaplardan seçim yapmak kolaydır, Araştırmacının cevap vereni etkileme ihtimali azdır.

8 Anketin Sınırlılıkları
Cevap verilme oranı düşüktür, Cevaplar sınırlandırılmak zorundadır, Çoktan seçmeli sorular cevaplayanların hoşuna gitmeyebilir, Çoktan seçmeli sorularda önyargı olabilir, Cevaplanan anketlerde cevaplanmayan veya yarım cevaplanan sorular olabilir, Postayla gönderilen anketlerin cevaplanmasında araştırmacının verilen cevapların doğruluğunu kontrol etme ihtimali yoktur.

9 Görüşme (Interviews) Mülakat yapan kişi ile mülakat yapılan kişi arasında belli bir konuda o kişinin görüş, düşünce ve bilgilerini açığa çıkarmayı amaçlayan konuşmalardır.

10 Mülakatı niçin yaparız?
Anketlere hazırlık yapmak istendiğinde Anketleri takiben ilave bilgi toplamak için Diğer veri toplama yöntemlerini desteklemek ve çeşitleme yapmak için

11 Mülakatla ne tür bilgiler elde edilir?
Duygu, düşünce ve deneyimlerle ilgili bilgi Hassas Konular hakkında bilgi Önemli kişi ve makamlar hakkında bilgi

12 Mülakat Türleri Yapısına Göre: Kişi Sayısına göre:
Yapılandırılmış Mülakatlar Birebir Görüşme Yarı Yapılandırılmış Mülakatlar Odak Grup Görüşmesi Yapılandırılmamış Mülakatlar

13 Mülakatın Güçlü Yönleri
Derinlemesine bilgi alınabilir Kişi hakkında ve konu hakkında bir fikir edinilebilir Ekonomiktir Kişiler hakkında faydalı bilgi toplanabilir Esneklik payı vardır Geçerliliği yüksektir Cevap verilme oranı yüksektir

14 Mülakatın Sınırlılıkları
Zaman alıcıdır, Veri analizi zordur, Güvenirlik düşüktür, Mülakatı yapan kişinin etkisi vardır, Teybe kayıp edilme bilgi veren kişiyi ürkütebilir, Eğer mülakat yapılacak kişiler büyük bir coğrafyaya dağılmışlarsa yüksek maliyet gerektirebilir.

15 Gözlem (Observation) Herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir veri toplama tekniğidir.

16 Gözlem Türleri Yapılandırılmaya göre: Ortama göre:
Yarı-Yapılandırılmış Yapılandırılmamış Ortama göre: Doğal Ortam Yapay Ortam Araştırmacının rolüne göre: Katılımcı (participant) Katılımcı olmayan (non-participant)

17 Gözlemlerde Kayıt için Kullanılan Yöntemler
Not tutma Görüntü kayıt cihazları Ses kayıt cihazları Fotoğraflar

18 Gözlemin Güçlü Yönleri
Sözel olmayan davranış Doğal çevre Zamana yayılmış(uzun süreli) analiz

19 Gözlemin Sınırlılıkları
Kontrolün olmaması Sayısallaştırma güçlüğü Örneklem küçüklüğü Alana giriş güçlüğü Gizliliğin ortadan kalkması

20 Doküman İncelemesi Araştırması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Örnek dokümanlar: Raporlar, kayıtlar, planlar, yazışmalar, yönergeler, kurallar, yazılı basın, periyodik yazılı kaynaklar, magazin, dergi, kitaplar, filmler, fotoğraflar ve videolar.

21 Doküman incelemesinin aşamaları
Dokümanlara ulaşma Orijinalliğin kontrol edilmesi Dokümanların anlaşılması Verilerin analiz edilmesi Analize konu olan veriden örneklem seçme Kategorilerin geliştirilmesi

22 Doküman İncelemenin Güçlü Yönleri
Kolay ulaşılmayacak özneler Tepkiselliğin olmaması Uzun süreli analiz Örneklem büyüklüğü Bireysellik ve özgünlük Düşük maliyet (Göreceli) Nitelik

23 Doküman İncelemenin Sınırlılıkları
Olası yanlılık Seçilmişlik Eksiklik Ulaşılabilirlik Örneklem yanlılığı Sınırlı sözel olmayan davranış Standart bir formatın olmaması Kodlama zorluğu

24 Verilerin Muhafaza Edilmesi
Online ortamdan elde edilen veriler online ortamda ya da kullanılabilecek şekilde çıktısı alınarak muhafaza edilebilir. Basılı kaynaklar ise uygun bir şekilde dosyalanarak muhafaza edilmelidir.

25 Kaynakça Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Pegem Akademi,2013 Büyüköztürk Ş. Veri Toplama Teknikleri-Mustafa Sözbilir Görseller acceptance.html

26 Bizi dinlediğiniz için Teşekkür ederiz.


"Araştırma Projesi için Verilerin Toplanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları