Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Engellilik Tanımı ve Savunusu Yuvarlak Masa Toplantısı 4 Aralık 2012 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Engellilik Tanımı ve Savunusu Yuvarlak Masa Toplantısı 4 Aralık 2012 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Engellilik Tanımı ve Savunusu Yuvarlak Masa Toplantısı 4 Aralık 2012 Ankara

2 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye Çalışmaları kapsamında; Engelliler için «İstediğimiz Geleceğe» dair; Hükümet, sivil toplum, özel sektör, üniversite ve araştırma kurumlarının görüş, öneri ve beklentilerini almak, öncelikleri belirmek

3 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs) 2000 -2015 Uluslararası temel öncelikli kalkınma çerçevesi Amaç 1: Mutlak Yoksulluk ve Açlığı Ortadan Kaldırmak Amaç 2: Herkesin Temel Eğitim Almasını Sağlamak Amaç 3: Kadınların Konumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmek Amaç 4: Çocuk Ölümlerini Azaltmak Amaç 5: Anne Sağlığını İyileştirmek Amaç 6: HIV/AIDS, Sıtma ve Diğer Salgın Hastalıklarla Mücadele Etmek Amaç 7: Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması Amaç 8: Kalkınma için Küresel Ortaklıklar Geliştirmek ENGELLİLER BU KALKINMA HEDEFLERINDE GÖZ ARDI EDİLDİ

4 Somut ve şeffaf amaç, hedef ve göstergelerin süreci yönlendirmesi sürdürülmelidir İnsanın kalkınması üzerine odaklanmalıdır Gerçekçilikle hayal edilen arasında denge kurulmalıdır Uygulama yollarına dair reçete sunmak yerine nasıl yapılabilirin rehberliği verilmelidir (politika geliştirilmesi) Global hedefler konulmalıdır ancak, başlangıç noktasında farklı yerlerdeki farklı durumlar dikkate alınmalıdır ve durumun gerektirdiği hedef ve öncelikler belirlenmelidir MDG sürecinde edinilen deneyimler ve çıkarımlar

5 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi HERKESİ İÇEREN, ADİL, İNSAN HAKLARINA SAYGILI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜRESEL KALKINMA İÇİN YENİ YOLLAR BULUNMASI

6 Süregen eşitsizlikler Güvenli olmayan yiyecek ve beslenme koşulları Eğitim zorlukları Gittikçe büyüyen çevresel sorunlar Savaş, şiddet ve çatışmalar Her düzeyde yönetsel açıklıklar Demografik değişiklikler (göçler, şehirleşme, yaşlanma)

7 Nasıl bir gelecek istersiniz? Türkiye Çalışmaları Müzakere sürecindeki 50 ülke arasında Türkiye Kalkınma konusunda öncelikleri belirlemek için Tematik Grup Toplantıları 1) Eşitsizlikler; UNICEF 2) Sağlık; WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 3) Eğitim; UNICEF 4) Büyüme ve istihdam; ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 5) Çevresel sürdürülebilirlik; UNDP 6) Gıda güvenliği ve beslenme; FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) 7) Yönetişim; UNDP (BM Kalkınma Programı) 8) Çatışma; IOM (Uluslararası Göç Örgütü) 9) Nüfus dinamikleri; UNFPA (BM Nüfus Fonu)

8 8 İstişare yapılacak 50 Ülkenin Listesi

9 Nasıl bir gelecek istersiniz? Türkiye Çalışmaları Bölgesel Toplantılar –Ankara –İstanbul –Gaziantep –Kastomonu –Kütahya 2013 yılının Ocak ayında, Ankara’da bir kapanış toplantısı Türkiye’deki 2015 sonrası istişare sürecine özel bir internet sitesinde bir anket çalışması www.post2015turkey.org

10 Nasıl bir gelecek istersiniz? Global Çalışmalar Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli –27 üyeli –sivil toplum, özel sektör ve hükümet temsilcileri –Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Panel üyesi Mart 2013’de ülke raporlarının teslimi; Ülke raporlarındaki önerilerin BM Kalkınma Grubu raporu içine dahil edilmesi Haziran – Ağustos 2013: Üye Devletler arası ön görüşmelerinin yapılması Eylül 2013: BM Genel Müdürlüğü tarafından Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ilişkin özel bir etkinlik düzenlenmesi (2015 sonrası sürece dair karar alınması beklenmektedir)

11 Engelli Hakları bu Gündemin neresinde olmalı? 1)Eşitsizlikler ve yoksulluk 2) Sağlık 3) Eğitim 4) Büyüme ve istihdam 5) Çevresel sürdürülebilirlik 6) Gıda güvenliği ve beslenme 7) Yönetişim 8) Çatışma 9) Nüfus dinamikleri

12 BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Genel İlkeler (Madde 3) Kişisel seçim özgürlüğü Ayrımcılık yapılmaması Topluma tam ve etkin katılma Farklılıklara saygı gösterme Fırsat eşitliği Erişilebilirlik Kadın-erkek eşitliği Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı

13 BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme.. Uluslararası İşbirliği(Madde 32) Taraf devletler... Ulusal çabaların desteklemesi konusunda uluslararası işbirliğini.. Desteklar. Uluslararası kalkınma planları başta olmak üzere.. engellileri kapsaması.. ve erişim Bilgi, deneyim ve eğitim programlarının paylaşımı Araştırma, bilimsel ve teknik bilgiye erişim.. Erişilebilir ve destek sağlayıcı teknolojilere ulaşım ve gerekli desteğin sağlanması... Taraf devletlerin sorumlulukları..

14 4 Aralık 2012 grup toplantısının sonuçları Engellilik 2015 ve sonrasında ayrı bir şekilde ele alınıcağına daha görünür şekilde tüm hedeflerde ifade edilmelidir –amaç ve göstergeler dahil Istanbul’da genel müdürlüğün organize edeceği STK toplantısında katılan tüm STKların bu konuda görüşlerinin alınması 2015 ve sonrası- 4 Aralık ilk grup toplantısı

15 Sizce BinYıl Kalkınma Hedeflerindeki başarı (BYKH) engelli ve engelli olmayanlar icin aynı mıdır?( sayı mümkünse) 2015 hedeflerinde yer almasını istediğiniz öncelikli konular nelerdir? Bu hedeflere ulaşmak için göstergeler neler olmalıdır Katkı vermek için katılımcılar aşağıda yer alan sorulara 11 Aralık 2012 de kendilerine dağıtılacak formlarla yanıt verebilir ve 12 Aralık 2012 ‘de bu konuda sunum yapacak Grup Rapörtörü Byn. Demet Gülaldı’ya teslim edebilirler ve UNICEF (Ms. Sumru Kutlu, skutlu@unicef.org) adrese de yazarak görüşlerini daha detaylı paylaşabilirlerskutlu@unicef.org

16 Engelliler için 2015 sonrası nasıl bir gelecek istiyoruz?


"Engellilik Tanımı ve Savunusu Yuvarlak Masa Toplantısı 4 Aralık 2012 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları