Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞÜPHESİZ VE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BELİRLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞÜPHESİZ VE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BELİRLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 ŞÜPHESİZ VE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BELİRLENMESİ
Şüpheli alacaklar; işletmenin kazancını elde edebilmesi ve devam ettirebilmesi ile ilgili olmak koşuluyla aşağıdaki nitelikleri taşıyan alacaklardır. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar, Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olan alacaklar ‘dır (V.U.K Md.323). Bu nitelikteki alacaklar şüpheli alacak niteliğini kazandığı tarihte şüpheli alacaklar hesabına devredilir.

2 ŞÜPHESİZ VE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BELİRLENMESİ
128. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 138. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR ÖRNEK 1: tarihinde işletme tarafından “S” firmasının 120 gün vadeli YTL tutarındaki ticari alacak senedini vadesinde tahsil edememesi nedeniyle senet protesto edilmiştir. 20 YTL protesto gideri ve 4.- YTL KDV peşin olarak işletme tarafından ödenmiştir.

3 ŞÜPHESİZ VE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BELİRLENMESİ
ÖRNEK 2: tarihinde işletme tarafından iştiraki olan Y A.Ş.’den 90 gün vadeli 700 YTL tutarındaki senetsiz alacağını iki kere yazı ile istemesine rağmen tahsil edememiştir.

4 ŞÜPHESİZ VE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BELİRLENMESİ
ÖRNEK 3: tarihinde işletme tarafından iştiraki olan Y A.Ş.’den 90 gün vadeli 700 YTL tutarındaki senetsiz alacağını iki kere yazı ile istemesine rağmen tahsil edememiştir. Değersiz Alacaklar: İşletmedeki şüpheli alacaklar değersiz ya da tahsili imkansız alacağa dönüşmesi söz konusu olabilir. Değersiz alacaklar; kazai bir hükme veya kanaat verici bir belgeye göre tahsiline artık olanak kalmayan alacaklar olarak tanımlanır. Alacaklar bu kapsama girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet değerleri ile zarar hesabına geçirilerek yok edilirler (V.U.K. Md. 322).

5 ŞÜPHESİZ VE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BELİRLENMESİ
689. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI ÖRNEK 4: tarihinde işletmenin şüpheli ticari alacakları içerisinde yer alan YTL ‘nın alınamayacağı mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. ÖRNEK 5: tarihinde işletmenin şüpheli diğer alacakları içerisinde yer alan YTL ‘nın alınamayacağı mahkeme kararıyla kesinleşmiştir.

6 ŞÜPHESİZ VE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BELİRLENMESİ
ÖRNEK 6: tarihinde işletme tarafından 2004 yılında 250 YTL karşılık ayrılan ve şüpheli ticari alacaklar içerisinde yer alan 400 YTL tutarındaki alacağın tahsil edilemeyeceği kesinleşmiştir.

7 Değeri Düşen Stokların Devri
İşletmede kıymeti düşen mallar; yangın , deprem, su basması gibi doğal afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, gibi haller sonucunda iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış ortaya çıkan emtia ile maliyetlerin hesaplanması alışılagelmiş olamayan hurdalar ve döküntüler,üstüpü,deşe ve ıskartalar değeri düşen stoklardır (V.U.K. Md.23). 157. DİĞER STOKLAR ÖRNEK 1: tarihinde işletmede meydana gelen sel baskını nedeniyle ticari malların %18 KDV hariç 250 YTL maliyetli kısmı hasara uğramıştır. Ayrıca üretim sürecinin sonunda 25 Milyon TL üretim artığı olduğu tespit edilmiştir.

8 Zayi Olan Stokların Devri
İşletmede çeşitli nedenlerle stokların tamamı veya bir kısmı kullanılamaz durumu gelebilir. Bu durum stokların zayi olması anlamını taşır. Zayi olma durumuyla stokların satın alınması, ambarda ve satış sırasında ortaya çıkması söz konusu olabilir . Her durum için farklı kayıtların yapılması gerekir. 689. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ÖRNEK 1: tarihinde işletmede çıkan yangın nedeniyle ticari malların %18 KDV hariç 800 YTL maliyetli kısmı zayi olmuştur.

9 Firelerin Hesaplanması:
STOKLAR  Firelerin Hesaplanması: İşletmede bulunan stoklarda yok olma, uçma, çekme gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kayıplar stok maliyetini etkileyen birer unsurdur. 620. SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ 621. SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin ticari mallarında YTL firenin ortaya çıktığını tespit etmiştir.

10 STOKLAR İhtiyaç Fazlası Stokların Devri
İşletmenin tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönem içinde kullanabileceğinden daha fazla olan stokların devir kayıtlarıdır. 293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR ÖRNEK 1: tarihinde işletme hammadde stoklarında yer alan YTL kısmının 2006 yılında kullanılmayacağını tespit etmiştir.

11 STOKLAR Alınan Tüketim Malzemelerinin Kullanılması
İşletmede diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere bulundurulan kırtasiye malzemesi,yakıt, temizlik malzemesi,gıda maddeleri, ambalaj malzemeleri v.b. malzemelerin kulanılan kısımlarına ait kayıtlardır. 770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (7/A) 794. ÇEŞİTLİ GİDERLER (7/B) ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin stoklar hesabında yer alan 650 YTL kırtasiye malzemesinin, YTL yakıt ve 500 YTL temizlik malzemesini kullanıldığı tespit edilmiştir.

12 Giderlerin Gelecek Dönemlere Ait Olan Kısımlarının Belirlenmesi
  Peşin Ödenen Giderlerin Gelecek Dönemlere Ait Olan Kısımlarının Belirlenmesi   İşletmede peşin giderlerin ödenmesi ve peşin ödenen giderlerin gelecek döneme/dönemlere ait olan kısmını belirlenmesine ilişkin kayıtlardır. 180. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER ÖRNEK 1: tarihinde işletme tarihinde bir yıl vadeli hırsızlık sigortası poliçesi için 230 YTL ödendiği tespit edilmiştir.

13 Giderlerin Gelecek Dönemlere Ait Olan Kısımlarının Belirlenmesi
  Peşin Ödenen Giderlerin Gelecek Dönemlere Ait Olan Kısımlarının Belirlenmesi ÖRNEK 2: tarihinde işletme tarihinde iki yıl vadeli yangın sigortası poliçesi için 600 YTL ödendiği tespit edilmiştir.

14   GELİR TAHAKKUKLARI İşletmede cari hesap dönemine ait olan ancak tahsili gelecek dönemde/dönemlerde yapılmasına ilişkin kayıtlardır. 181. GELİR TAHAKKUKLARI 281. GELİR TAHAKKUKLARI ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin tarihinde açılmış %15 net faiz oranıyla 180 gün vadeli YTL mevduat hesabı bulunmaktadır.Faiz tutarı vadesinin sonunda tahsil edilecektir. ÖRNEK 2: tarihinde işletmenin tarihinde açılmış %10 net faiz oranıyla 2 yıl gün vadeli ABD$ mevduat hesabı bulunmaktadır. Değerleme kuru 1,20 YTL’dır. Bir yılın sonunda yıllık faiz tutarı tahsil edilecektir.

15   KDV TAHAKKUKU İşletmede her ayın sonunda ay içerisinde ortaya çıkan 191 ve 391 hesabın karşılıklı mahsubuyla KDV tahakkuk kaydı yapılır. 190.DEVREDEN KDV ÖRNEK 1: tarihinde işletmenin Aralık ayına ait 191 hesabının borç kalanı 310 YTL , 391 hesabın alacak kalanı 145 YTL’dır. VADELERİNE GÖRE DEVİRLER Vadesi biy yıl a veya altına inen varlıkların devri yapılır. 22. – 12. TİCARİ ALACAKLAR 23. – 13. DİĞER ALACAKLAR GELECEKYILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

16 AKTİFLER BİTTİ!


"ŞÜPHESİZ VE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BELİRLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları