Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM SÜRECİ Yönetim ve Denetim PDR ve diğer öğrenci kişilik hizmetleri Akademik:Öğretim ve araştırma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM SÜRECİ Yönetim ve Denetim PDR ve diğer öğrenci kişilik hizmetleri Akademik:Öğretim ve araştırma."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM SÜRECİ Yönetim ve Denetim PDR ve diğer öğrenci kişilik hizmetleri Akademik:Öğretim ve araştırma

2 Öğrenci Kişilik Hizmetleri 124 sayılı "Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ye bağlı olarak "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı" Üniversitelerde öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgili birim olarak örgütlenmiş ve görevleri şu şekilde belirlenmiştir: a) Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, c) Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

3 Öğrenci Kişilik Hizmetleri Öğrenci kişilik hizmetleri PDR hizmetleri Sosyal yardım hizmetleri Sağlık hizmetleri Sosyal ve kültürel hizmetler Özel eğitim ve Özel yetiştirme hizmetleri

4 Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri, üniversite öğrencilerinin karşılaşabilecekleri; akademik, sosyal ve kişisel problemler ile baş etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini destekleyen hizmet birimleridir

5 Rehberlik Hizmetleri Eğitsel Mesleki Kişisel

6 Çağdaş eğitimde, eğitim kurumlarında bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plana alan ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmasını öngören "Gelişimsel Rehberlik" anlayışı esastır.

7 PDR GELİŞİMSEL YAKLAŞIMLARGELENEKSEL YAKLAŞIMLAR Önleyici+Krize Yönelik DanışmaKrize yönelik Danışma Rehberlik HizmetiBilgilendirme Hizmeti Kariyer Planlaması ve Gelişimi Kariyer Bilgilendirme ÖngörüselTepkisel Amaç YönelimliGörev Yönelimli ÖlçülebilirYapılanmamış Değerlendirir ve DeğiştirirStatükoyu Devam Ettirir

8 Öğrencilerin rehberliğe olan gereksinmeleri 1. Anlık ve acil yardım-krize müdahale 2. Düzeltici / iyileştirici rehberlik 3. Önleyici/Koruyucu rehberlik 4. Gelişimsel Rehberlik

9 Üniversite gençliğinin sorunları Kişisel bağımsızlık Kimlik kazanılması Gelecek Üniversite yaşantısı ve programlara ilişkin sorunlar –Öğretim yöntemleri –Çalışma alışkanlıkları –Sınav ve değerlendirme sistemleri –…..

10 Üniversite gençliğinin sorunları Çevreye uyum, kişiler arası ilişkiler Maddi ve ekonomik sorunlar Serbest zamanı değerlendirme İşe yönelme, Cinsel yaşama ilişkin sorunlar Psikopatolojik sorunlar

11 Gelişimsel rehberlik anlayışında sorun ortaya çıkmadan önce önleme çalışmaları ön plandadır –Gelişim süreci içinde ilerlemeyi zora koşucak sorunları yordayarak önlemler alma –Bireylerin sorunlarla başaçıkabilme kapasitesini arttırma

12 Önleyici ve düzeltici/iyileştirici rehberlik değişik disiplinlerden gelen uzmanların takım halinde çalışmasını gerektirmektedir Hekim,Psikiyatrist, Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet Uzmanı, Beslenme uzmanı…

13 Üniversitelerde PDR hizmetlerinde örgüt ve personel

14 Devlet Üniversitelerinde Şu Andaki Örgütlenme 1982 yılında, 2457 sayılı YÖK Kanunu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Merkezi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

15 Mevcut Durumda Sorunlar Personel yetersizliği Değişik alanlara ilişkin kadro yokluğu (PDR, Sosyal hizmetler…) Üniversite içi birimler arasında koordinasyon/işbirliği güçlükleri Üniversiteler arasında koordinasyon/işbirliği güçlükleri Ekip çalışmasında sorunlar (eleman yetersizliği..) Mesleki yasal düzenlemelere ilişkin güçlükler (görev tanımları…) Özlük hakları ile ilgili sorunlar

16 Öneriler Sağlık merkezinden bağımsız ancak birlikte çalışacak bir yapılanma Personel sayısının arttırılması Psikolojik danışman, sosyal eğitim uzmanı gibi farklı alanlardan personel Koruyucu hizmetlere öncelik verilmesi Yapılan taramalara bağlı olarak öncelikli hizmet alanlarının belirlenmesi Yapılan çalışmaların etkililiğine ilişkin izleme çalışmaları

17 Öğretim elemanı, akademik danışmanlar PDR birimi çalışanları işbirliği Koruyucu hizmetler kapsamında zorunlu oryantasyon derslerinin programlara eklenmesi Dolaylı rehberlik hizmetleri (Akademisyenlere akademik danışmanlara hizmet içi eğitim Kurumsallaşma, personel tarafından sunulan hizmetler gönüllülük temeline dayanmamalı

18 Örgütlenme Önerisi Rektörlük Öğrenci Dekanlığı Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Sağlık Merkezi:


"EĞİTİM SÜRECİ Yönetim ve Denetim PDR ve diğer öğrenci kişilik hizmetleri Akademik:Öğretim ve araştırma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları