Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİ"— Sunum transkripti:

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİ
Dr. Akkın SEMERCİ OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

2 Sunumun İçeriği İklim değişikliği nedir ?
İklim değişikliği projeksiyonları ne diyor ? Akdeniz havzasına olası etkileri Türkiye’ye olası etkileri İklim değişikliği ile mücadelede ormanlar neden önemlidir ? İDEP’te arazi kullanımı ve ormancılık hedefleri nelerdir ? OGM’nin İDEP’in hedefleri kapsamında yaptığı faaliyetleri nelerdir ?

3 İklim değişikliği nedir ?
Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ilave olarak doğrudan veya dolaylı olarak atmosferin bileşimini bozucu insan etkileri neticesinde, iklimde oluşan değişiklik iklim değişikliği olarak tanımlanmaktadır.

4 1850’li yıllarda başlayan sanayileşme ile birlikte fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri ve ormanların tahribi gibi insan faaliyetleri neticesinde, sera gazlarının konsantrasyonu hızlıca artmıştır. Sera gazlarının konsantrasyonu artışı küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Atmosferde sera etkisi yapan gazların en önemlileri Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Nitrooksitler (NOx ) dir.

5 İklim değişikliği projeksiyonları ne diyor ?

6 IPCC’nin 2007 raporuna göre:
Son 100 yılda dünyamız ͦ C ısınmıştır. Önümüzdeki 10 yıllarda ise ortalama 0.2 ͦ C derece gerçekleşmesi beklenmektedir. Önlem alınmazsa bu yüzyıl içinde 3 ͦ C ortalama küresel sıcaklık artışı ile karşı karşıya kalınabilir.

7 Model, 2070’li yıllar için Akdeniz’de yağış miktarının şimdikinden % 26,6 daha az olacağını ; Karadeniz’de % 22’ye ulaşan bir yağış artışı olacağı hesaplanmaktadır. Ülkemizde 2,8 ile 5,5 °C’lik sıcaklık artışları olabileceğini ileri sürmektedir. Böylece kuzeydoğu bölgesi hariç tüm Türkiye için kuraklıkta bir artış öngörülmekte ve kuzeydeki karışımların saf ibreliye döneceğini ön görmektedir.

8 İklim değişikliği ile mücadelede ormanlar neden önemlidir ?
Fotosentez yoluyla atmosferden CO2’yi uzaklaştırdığı için yutak olarak iş görürler. Dünyada her yıl yaklaşık 13 milyon hektar orman alanının tahrip edilmesi sonucunda meydana gelen emisyonlar, insan kaynaklı toplam emisyonların %17’sini oluşturmaktadır. Bu miktar tüm ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyondan daha fazladır. Ormanların tahribinden kaynaklanan emisyon enerji sektöründen sonra ikinci sırada gelmektedir.

9 İklim değişikliği ile mücadelede ormanlar neden önemlidir ?
Ormanlar iyi korunmadıkça iklim değişikliği ile mücadele imkânsızdır. Bu nedenle İklim Değişikliği müzakerelerinde ormancılık konuları 2 başlık altında yer almaktadır: Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması (REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in developing countries) Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (Land Use, Land Use Change and Forestry-LULUCF)

10

11 İDEP’te arazi kullanımı ve ormancılık hedefleri

12 OGM’nin İDEP’in hedefleri kapsamında yaptığı faaliyetleri nelerdir ?
AMAÇ O1. Orman alanlarında tutulan karbon miktarını artırmak

13 AMAÇ O1. Orman alanlarında tutulan karbon miktarını artırmak (Odun serveti)
1,480 milyar m3 1,288 milyar m3 936 milyon m3

14 OGM’nin İDEP’in hedefleri kapsamında yaptığı faaliyetleri nelerdir ?
AMAÇ O1. Orman alanlarında tutulan karbon miktarını artırmak

15 AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını azaltmak
21,7 milyon hektar 20,2 milyon hektar

16 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği…
2012 yılı sonuna kadar 2.42 Milyon hektarı aşkın alanda Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı yapıldı. Toplam Maliyeti TL

17 HEDEFLER AŞILDI

18 Orman Yangınlarına ilk müdahale süresi 18 dakika
AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını azaltmak Orman Yangınlarına ilk müdahale süresi 18 dakika

19 AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını azaltmak
%1,2 %38,2 %4,2 %5,6 %0,4 %6 85.224

20 Zarar Gören Alan Miktarı (Ha.)
AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını azaltmak Yangın Başına Zarar Gören Alan Miktarı (Ha.)

21 AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını azaltmak

22 Orman Ekosistemlerinin Sağlığı 622 adet Daimi Gözlem Alanı ile Sürekli İzlenmektedir.

23 ULUSAL ORMANCILIK PROGRAMI (2004-2023)
Ulusal Ormancılık Programı a) Türkiye ormancılığının içinde bulunduğu fiziki ve sosyal şartları b) Ormancılık ilkeleri, amaçları, politikaları ve stratejileri, c) Kısa, orta ve uzun vadede yapılacak faaliyetleri içermektedir 2004 yılında uygulamaya konan ve yılları arasındaki 20 yıllık dönemi kapsayan UOP, genel olarak 30 politika, 56 strateji ve 146 eylemi içermektedir.

24 Ulusal Programdaki Ormancılık Prensipleri:
Sürdürülebilirlik, Biyolojik çeşitliliğin korunması, Çok fonksiyonlu yönetim/faydalanma, Katılımcılık, Toplum yararı ve faydaların hakça paylaşımı, Yerel halkın haklarına saygı, kültür ve geleneklerin korunması, Şeffaflık, Sektör içerisinde ve diğer sektörler ile eşgüdüm, işbirliği, entegrasyon, Verimlilik/maliyet etkenliği Küresel sorumluluk,

25 Uluslararası süreçte alınan kararlar gereği
ülkemizde yapılan çalışmalar Başlama FAALİYET DURUM 1997 Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi Gerçekleşti 1998 Yeni pazarlama ve satış sistemleri Geliştiriliyor 2000 Fonksiyonel planlama sistemine geçiş İşlemde Ulusal Kriter ve Göstergeler üzerine çalışmalar Test edilmekte 2003 Şehir ormanları ve Sosyal faydalar Başladı Ulusal Ormancılık Programının hazırlanması KTK uygulamaları ve orman köylüsü ile işbirliği 2004 Bozuk orman alanlarının ıslahı Başladı, devam ediyor 2005 Orman Bilgi sisteminin geliştirilmesi Başladı, geliştiriliyor 2006 Orman ekosistemlerinin izlenmesi 2010 Sertifikasyon ve Etiketleme Yeni başladı

26 TEŞEKKÜRLER


"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları