Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TBB Eğitim Merkezi Seminerleri Ekim 2004 - Haziran 2005 Dönemi Değerlendirmesi Eğitim ve Tanıtım Grubu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TBB Eğitim Merkezi Seminerleri Ekim 2004 - Haziran 2005 Dönemi Değerlendirmesi Eğitim ve Tanıtım Grubu."— Sunum transkripti:

1 TBB Eğitim Merkezi Seminerleri Ekim 2004 - Haziran 2005 Dönemi Değerlendirmesi Eğitim ve Tanıtım Grubu

2 Giriş Bu çalışma, TBB Eğitim Merkezi’nde Ekim 2004 – Haziran 2005 Dönemi’nde düzenlenen seminerlere ilişkin verilerin derlenmesi sonucu oluşmuştur. Çalışmada yer alan grafikler, Birliğimizin gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine katılan bankacıların cinsiyet, yaş, unvan, şube/genel müdürlükten katılım, bankacılık deneyimleri, eğitim durumları gibi kriterleri hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olacaktır. Çalışma, ayrıca üçer aylık dönemlerde, “Eğitim Kataloğu” muzda bulunan 12 ana konu başlığı altında yer alan seminerlere ilişkin katılımcı dağılımlarını içermektedir. Aynı zamanda her konu başlığının genel toplam içinde oransal dağılımını da görmek mümkündür. Bilgilerinize sunarız.

3 Değerlendirme TBB Eğitim Merkezi’nde I. Dönem 59 adet seminer düzenlenmiş olup 4 seminer yeterli başvuru almadığından iptal edilmiştir. II. Dönem 82 adet seminer gerçekleştirilmiş 2 seminer yeterli başvuru almadığından iptal edilmiştir ve III. Dönem toplam 72 adet seminer düzenlenmiştir. TBB Eğitim Merkezi’nde I. Dönem 2297 adet başvuru 1035 adet katılım sağlanmış olup, II. Dönem 3727 adet başvuru 1537 adet katılım ve III. Dönem 2646 adet başvuru 1260 adet katılım gerçekleştirilmiştir. Başvurular, eğitim merkezi’nin salon kapasitesinin elverdiği ölçüde karşılanmaktadır. Bu dönem de, eğitim merkezi sınıfları %100 doluluk oranıyla kullanılmıştır. “Ekim 2004 - Haziran 2005 Eğitim Yılı”na bütünü itibariyle bakıldığında TBB Eğitim Merkezi’nde en çok başvuru alan ve katılım sağlanan seminerler “Finans” ana başlığı altında sunulan seminerler olup, diğer başvurusu yoğun olan gruplar ise, İnsan Kaynakları; Ekonomi; Krediler ve Muhasebe ana başlığı altında sunulan seminerlerdir. Grafiklerden de takip edilebileceği gibi, Bireysel- Elektronik Bankacılık; Dış İşlemler; Satış Pazarlama, Sermaye Piyasaları seminerleri toplam dağılım içinde hemen hemen eşit oranlarda başvuru almıştır. Katılım dağılımları banka grupları açısından incelendiğinde, katılım yoğunluğu sırasıyla Özel Sermayeli Ticaret Bankaları; Türkiye’de Kurulmuş Yabancı Bankalar; Özel Sermayeli Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar; Kamusal Sermayeli Ticaret Bankaları olarak gerçekleşmiştir. Seminerlerimize, üye bankalarımızın yanı sıra katılım bankaları ve banka dışı kurumlardan da katılım sağlanmıştır.

4 Değerlendirme Cinsiyet” ayrımına bakıldığında Ekim-Aralık 2004 ve Nisan Haziran 2005 dönemlerinde bayan katılımcıların ağırlıkta olduğu, Ocak-Mart 2005 döneminde ise erkek katılımcıların daha fazla olduğu görülmektedir. “Yaş grupları” kriter olarak ele alındığında, her üç dönem için de 25-35 yaş aralığında en çok katılım sağlandığı, bunu 25 yaş ve alt yaş grubunun izlediği, en son sırada 35 yaş ve üstü grubun yer aldığı görülmektedir. Seminerlere katılanların “Unvan grupları”na göre dağılımında uzman seviyesindeki grubun ağırlıklı olarak önde yer aldığı, orta kademe yönetici grubu ve uzman yardımcısı grubunun her üç dönemde de seminerlerimize birbirine yakın oranlarda katılım sağladığı gözlenmiştir. “Şube ve genel müdürlük”ten katılımlar incelendiğinde ise, tüm yıl boyunca şubelerden daha yoğun bir katılım gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. “İş deneyimleri”ne göre değerlendirme yapıldığında, her üç dönemde de 5-8 senelik deneyimi olan katılımcıların ağırlıklı olarak katılım sağladığı görülmektedir. Bu sırayı %29 oran ile 2-5 senelik deneyimi olan katılımcılar izlemektedir. Seminerlere 8 seneden fazla deneyimi olan katılımcıların katılım yüzdesi 24, 2 seneden az deneyimi olan katılımcıların oranı ise %13 olarak gerçekleşmiştir. “Eğitim durumları”na göre incelendiğinde, en yüksek katılımın lisans derecesine sahip olan katılımcılardan sağlandığı, bunu yüksek lisans; lise ve ön lisans derecelerine sahip katılımcıların takip ettiği görülmektedir.

5 Ekim 2004-Haziran 2005 Eğitim Dönemi Katılım Dağılımları

6

7

8

9

10

11 Ekim 2004- Haziran 2005 Eğitim Dönemi Gerçekleştirilen Seminerler

12 Ekim 2004-Haziran 2005 Eğitim Dönemi Başvuru ve Katılımlar

13 Ekim- Haziran 2005 Eğitim Dönemi Seminer Konularına Göre Katılımlar

14

15

16 Ekim- Haziran 2005 Eğitim Dönemi Banka Gruplarına Göre Katılımlar

17 Ekim Haziran 2005 Eğitim Dönemi Banka Grupları ve Seminer Konularına Göre Katılımlar

18

19


"TBB Eğitim Merkezi Seminerleri Ekim 2004 - Haziran 2005 Dönemi Değerlendirmesi Eğitim ve Tanıtım Grubu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları