Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞAL AFETLER EROZYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞAL AFETLER EROZYON."— Sunum transkripti:

1 DOĞAL AFETLER EROZYON

2 EROZYON Erozyon, diğer adıyla "aşınım", yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.

3 NEDENLERİ Erozyon oluşumunun nedenleri doğal unsurlardır. Diğer bir söylemle erozyon tabiatın kuruluşundan bu güne kadar gerçekleşen ve tabii bir olaydır. Doğal yolla gerçekleşen bu erozyon tabiat tarafından toprak oluşumu ile dengelenebilmektedir. Ancak doğal yolla gerçekleşen erozyon insanların etkisiyle tabiatın karşılayamayacağı oranda artabilmektedir. Bu şekildeki erozyona Hızlandırılmış erozyon denilir.

4 ÇEŞİTLERİ Su erozyonu Rüzgâr erozyonu

5 EROZYONA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Erozyona etki eden faktörleri 5 gurup altında toplayabiliriz İklim Topografya Toprak özellikleri Bitki örtüsü İnsan

6 Erozyonu Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler
Erozyon riski yüksek olan, yetersiz toprak özelliklerine sahip, ıslaklık ve iklim şartları dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmaması, bu tip arazilerin mera olarak ayrılması veya orman örtüsü altına alınmasının sağlanması, Yanlış toprak işlenmesi, yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi, Çayır ve mera alanlarının tahribinin önlenmesi ve mevcut alanların geliştirilmesi, Orman tahribatına son verilmesi, ağaçlandırmanın hızlandırılması ve orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması, Su kaynaklarının kaybolması sonucu taban suyunun düşmesiyle toprak tuzlanması oluşmakta, bu yüzden su kaynaklarının korunması gerekmektedir.

7 Erozyonun Zararları Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar. Meraların yok olması hayvancılığın gerilemesine neden olurken, gelirin azalması ve iş olanağının daralması sonucunu doğurur. Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır.

8 Erozyon sonucu taşınan verimli topraklar, baraj göllerini doldurarak, ekonomik ömürlerini kısaltır.
Yeşil örtü ve toprağın elden gitmesi ile ortaya çıkan iklim değişikliği ve bozulan ekolojik denge sonucunda, vahim boyutlarda doğal varlık kaybedilerek ekonomik zarara uğratır. Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir yüzey, kar ve yağmur sularını emmemediğinden, doğal su kaynakları düzenli ve sürekli olarak beslenemez. Kaybedilen toprak örtüsünün yeniden oluşması için binlerce yıl gerekir.

9

10 AKARSU YATAĞI EROZYONU

11 SU EROZYONU

12 BİR BUĞDAY TARLASINDAKİ EROZYON

13 RÜZGAR EROZYONU

14 BİTKİLER EROZYONU ÖNLEMEDE BÜYÜK YER TUTAR

15

16

17


"DOĞAL AFETLER EROZYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları