Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BOLOGNA SÜRECİ AKTS (ECTS) ERASMUS DİPLOMA EKİ Bologna Süreci Avrupa Yükseköğretim Alanını yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. 47 ülke bu sürece katılmaktadır. Bologna, Avrupa dışındaki ülkeleri de etkilemektedir. Temel hedef, uluslararasılaşmadır.

2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Erasmus Öğrenci Eğitim Hareketliliği nedir? Erasmus programı, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday üyeler arasında, anlaşmalı olan üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine (3-12 ay arasında) değişim öğrencisi olma imkanı sağlar. Erasmus Adı Nereden Gelmektedir? Erasmus Programı ismini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Desiderius Erasmus'tan ( ) almıştır. Erasmus, yaşamı boyunca çeşitli ülkelerde bulunan üniversitelerde eğitim almış aynı zamanda da dersler vermiştir. Bir bakıma, ülke ülke gezebilen Erasmus öğrencilerinin ilki olarak görülmüş o yüzden de adı programa verilmiştir. "EuRopean community Action Scheme for the Mobility of University Students" programın resmi adıdır ve kısaltması da Erasmus'tur.

3 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Erasmus Ne Değildir? Bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir. Bir "burs" programı değildir. Bir "diploma" programı değildir. Bir "araştırma" programı değildir. Hangi dönemlerde gidilebilir? Lisans öğrencileri için gidilecek dönemde en az 2. sınıf öğrencisi olma koşulu aranır. Son sınıfın son dönem öğrencilerinin başvurmaları tavsiye edilmez. Gitmek istediğiniz dönemden 1 dönem önce başvurunuzu yapmalısınız.

4 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Ulusal Ajans nedir? Ulusal Ajans, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı bünyesindeki Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi’ne bağlı, Avrupa Birliği’nin eğitim ve kültür alanındaki programlarını Türkiye’de koordine etmek ve Avrupa Komisyonu’na raporlamakla yükümlü olan kurumdur. Ulusal Ajans her sene tüm üniversitelerin Erasmus programını uygularken uyacakları kuralları içeren Uygulama El Kitabı’nı hazırlar ve üniversitelerin talepleri doğrultusunda Avrupa Komisyonu’ndan alınan maddi kaynakları üniversiteler arasında paylaştırır. Erasmus Üniversite Beyannamesi nedir? Erasmus Üniversite Beyannamesi, Avrupa Komisyonu tarafından başvuran üniversitelere kriterleri karşılamaları halinde verilen, Erasmus değişimi imkânı sağlayan bir yetki belgesidir. EÜB sahibi olmayan üniversiteler Erasmus değişimi yapamazlar. İZÜ Erasmus Üniversite Beyannamesini Aralık 2010’da almış ve akademik yılından itibaren hareketlilik faaliyetlerine katılmaya hak kazanmıştır.

5 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Erasmus değişiminin yapılabilmesi için, iki üniversite arasında bir ikili anlaşma bulunması gerekir. Anlaşmalar fakülte/bölüm bazında yapılır, her birimin anlaşması kendi öğrencileri için geçerlidir. Gitmek istediğiniz üniversite anlaşmalı üniversiteler arasında yoksa, anlaşma yapılması için Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne öneride bulunabilirsiniz.

6 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Başvuru ve seçim süresi nasıl işliyor? Her dönem, bir sonraki dönemde gidecek öğrencileri seçmek üzere, Uluslararası İlişkiler Ofisi ilan panolarında, internet sayfasında ve mail grubunda duyuru yapılır ve ilan edilen tarihe kadar başvuru formları toplanır. Başvuran öğrencilerin sıralamasında, başarı durumları (GPA ve yabancı dil notunun ortalaması) belirleyicidir. Her anlaşmalı üniversitenin kabul edebileceği belli sayıda Erasmus öğrencisi vardır. Ayrıca, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe tutarı da sınırlı ve belirlidir. Üniversitemize tahsis edilen toplam hibe tutarı, Rektörlük Makamı’nın belirleyeceği şekilde Erasmus başarı notuna göre dağıtılacaktır. Seçilen öğrenciler ve hibe dağılımı şeffaf bir şekilde ilan panolarına asılır ve UİO internet sayfamızda ilan edilir. Elenirsem tekrar başvurabilir miyim? Evet, herhangi bir dönemde elenmiş olmak tekrar başvurmayı engellemez.

7 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Maddi destek alacak mıyım, ortalama ne kadar masrafım olacak? AB ülkelerinde yaşam standartları farklılık göstermekle beraber, ayda ortalama 1000 €’luk bir kaynak ayrılması tavsiye edilir. Ulusal Ajans aracılığıyla Avrupa Komisyonu’ndan alınan Erasmus hibesi her yıl üniversiteler arasında kontenjana göre paylaştırılır. Hibe miktarı gidilen ülkenin yaşam standardına göre artabilir veya azalabilir. Erasmus hibesinin, öğrencilerin tüm masraflarını karşılaması beklenmemelidir, yalnızca bir destek olarak değerlendirilmelidir. Gidilen üniversiteye öğrenim ücreti ödenir mi? Hayır, Erasmus öğrencileri misafir oldukları üniversitede öğrenim ücreti ödemezler. Ancak ulaşım, yemek, konaklama gibi yaşam masrafları öğrencinin kendi sorumluluğundadır. İZÜ’de kayıt yenilemek için dönem ücreti ödenmelidir.

8 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Gittiğim üniversitede hangi dilde ders alacağım? Avrupa’daki üniversitelerin çoğu kendi dillerinde eğitim yapmakta olup, sınırlı sayıda üniversite İngilizce ders seçeneği sunmakta veya tamamen İngilizce eğitim vermektedir. Yurtdışında alınan derslere İZÜ denklik veriyor mu? Yurtdışında alacağınız dersleri, Erasmus bölüm koordinatörünüze ve bölüm başkanınıza danışarak belirlemelisiniz. Yurtdışında aldığınız dersler, üniversitemiz not sistemine çevrilerek İZÜ not ortalamanıza dahil edilecek ve İZÜ’de denklik verilen dersin adıyla transkriptinize işlenecektir. Yurtdışına gitmeden önce oluşturulan ve Erasmus bölüm koordinatörü ve bölüm başkanı tarafından imzalanan Denklik Tablosu sayesinde, yurtdışında alınan derslerin döndükten sonra İZÜ’de hangi ders yerine sayılacağı belirlenmiş olur. Yurtdışında başarısız olduğunuz derslerin karşılıklarını, İZÜ’de tekrarlamanız gerekir. Erasmus programına katılırsam okulum uzar mı? Böyle bir genelleme yapılamaz. Partner üniversitede alınan derslere İZÜ’de denklik verilir, ancak eğitiminizin zamanında bitmesi sizin yurtdışında geçireceğiniz dönemdeki akademik başarınıza bağlıdır. Bölümünüzdeki zorunlu derslerden bazıları yurtdışında alınamayabilir ve geri döndüğünüzde telafisi gerekebilir.

9 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Pasaportumu ücretsiz alabilir miyim? Eğitim amacıyla yurtdışına çıkacak olan öğrenciler, pasaport harcından muaftırlar. Nasıl vize alacağım? Başvuru dosyanız yurtdışındaki üniversiteye iletildikten sonra, sizi misafir edecek olan üniversite kabul mektubunuzu gönderir. Vize için en gerekli olan belge kabul mektubudur. Bu belge geldikten sonra, ilgili ülkenin Büyükelçiliği / Konsolosluğu ile temasa geçip, vize ile ilgili belgeler toplanarak randevu alınması ve şahsen başvuru yapılması gerekir. Vize aşamasında gerekli evraklar ve yönlendirme açısından Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden destek alınır, ancak İZÜ sizin adınıza vizeye başvuramaz. Sağlık sigortası yaptırmam gerekir mi? Evet, vize aşamasında yurtdışında kalacağınız süreyi kapsayan ve uluslararası geçerliliği olan bir sağlık sigortası sunmanız gerekir.

10 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Nerede kalacağım? Konaklama seçenekleri gidilen ülke ve üniversiteye göre değişir. Bazı kurumların kendi yurtları olmakla beraber, bazıları merkezi öğrenci yurtları ile çalışırlar. Daire kiralamak veya aile yanında kalmak da mümkündür. Gideceğiniz üniversitenin yabancı öğrenci / uluslararası ilişkiler / Erasmus ofisi sizi farklı konaklama seçenekleri konusunda yönlendirecektir. BAŞARILAR DİLERİZ… İZMİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Tel: ext: 147 / 148


"ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları