Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı Lizbon Anlaşmasındaki sosyal güvenlik bölümü Çerçeve direktif Sair direktifler Sosyal diyalogun rolü İş güvenliği ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı Lizbon Anlaşmasındaki sosyal güvenlik bölümü Çerçeve direktif Sair direktifler Sosyal diyalogun rolü İş güvenliği ve."— Sunum transkripti:

1 Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı Lizbon Anlaşmasındaki sosyal güvenlik bölümü Çerçeve direktif Sair direktifler Sosyal diyalogun rolü İş güvenliği ve temel Avrupa kurumları EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010

2 Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı Sosyal politika: Lizbon Anlaşmasının 10. Bölümü  Temel sosyal haklar Belgesine atıfta bulunulmaktadır  153. Madde, iş ilişkilerine odaklanmaktadır  Çoğunluk ile alınan kararlar, bazı durumda oybirliği aranmaktadır  Maaşlar, koalisyon ve grev hakkı hariç tutulmuştur EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010

3 Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı Sosyal politika: Lizbon Anlaşmasının 10. Bölümü  156. Madde çalışma hakkını, mesleki eğitimi ve sosyal güvenceyi politika içerikleri olarak kabul etmektedir  Yasama yerine koordine etme – «Açık koordinasyon yöntemi»  157. Madde "ücret ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına" odaklanmıştır EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010

4 Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı İş güvenliği, AB tarafından düzenlenen ilk sosyo-politik konudur.  Tehlikeli maddeler (80/1107/CEE)  Avrupa çerçeve direktifi (89/391)  Çerçeve direktifinin 16. maddesine uygun özel direktifler özel direktifler  Çalışanların katılımı EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010

5 Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı « Birinci sanayi dönemi »  Bazı sosyal politika uzmanları, kamuoyu farkında olmadan, işin korunması alanında ilerici bir politikaya hayat vermişlerdir  Kazalardan korunma üye Ülkelerin birçoğunda önem arz etmekte ve genellikle de teknik açıdan belirlenmekteydi  Şantiye Direktifi, şantiyelerdeki çalışma güvenliği konusunda ilerici bir görüşe sahip bir avuç insanın eseridir. EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010

6 Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı 89/391 sayılı çerçeve Direktif Risk değerlendirme zorunluluğu Riskin kaynağında önlenmesi/ortadan kaldırılmasında yüksek standartlar İşveren "tekniğin durumunu" değerlendirmelidir Önleme tedbirleri ile ilgili hiyerarşinin uygulanması Risk değerlendirmesinin belgelendirilmesi zorunluluğu Bilgilendirme ve görevlilerin eğitimi Çalışanların katılımı EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010

7 Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı Özel direktifler İşyeri asgari güvenlik ve sağlık şartları (89/654) İş teçhizatlarının kullanımında asgari şartlara ait direktif (89/655) Kanserojen etkenlere maruz kalmaktan kaynalanan risklere karşı işçilerin korunması direktifi (90/394) Geçici veya seyyar şantiyelerde asgari güvenlik ve sağlık tedbirleri (92/57) Kimyasal etkenlerden kaynaklanan risklere karşı koruma (98/24) Yüklerin manüel olarak hareket ettirilmesi (90/269) Fiziksel etkenler direktifi (gürültü - 2003/10) Kişisel korunma teçhizatları hakkındaki direktif (89/656) EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010

8 Bugünkü Avrupa Mesaj: Serbestleşme - Daha za yasama (Direktifler) - Somut yönergeler yerine müşterek hedefler - Sosyal tarafları yetkilendirme (yetki ikamesi) - Direktifler yerine gönüllü anlaşmalar EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010

9 Bugünkü Avrupa Halen tartışmaya konu olan hususlar - Nanoteknolojiler - somut kurallar birliği gerekli mi? - Kas - iskelet sistemi hastalıkları hakkındaki direktif - "Tumörler hakkında Direktifin" gözden geçirilmesi - 2013-2020 dönemi iş güvenliğine dair yeni strateji - İnşaat ve ahşap çalışanları Avrupa Federasyonunun kampanyası "Europe 2023 Asbestos Free" EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010

10 Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı Avrupa Sosya Diyalogu Üç adet temel önem 1. Danışma - Madde 154 Danışma iki safhalı bir süreçtir 2. Özerk sosyal diyalog Anlaşmalar, eylem planları, yönergeler vs. 3. Maddede yer alan konular ile ilgili anlaşmaların tesisi EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010

11 Avrupa'daki kurumsal partnerler Bilbao Ajansı www.osha.eu.intwww.osha.eu.int Dublin Vakfı www.eurofound.eu.intwww.eurofound.eu.int CES nezdindeli iş güvenliği departmanı www.etui-resh.orgwww.etui-resh.org İstihdam ve sosyal işler Genel Müdürlüğü bünyesinde üç danışma komitesi İşyerinde güvenlik ve sağlık danışma komitesi Mesleki maruz kalma sınırları bilimsel komitesi İş müfettişiliği yüksek sorumluları komitesi Avrupa Parlamentosu - İstihdam ve sosyal işler komitesi EBR Heidelberger – Steinbach 16 Aralık 2010


"Avrupa'da iş güvenliği ve sağlığı Lizbon Anlaşmasındaki sosyal güvenlik bölümü Çerçeve direktif Sair direktifler Sosyal diyalogun rolü İş güvenliği ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları