Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILSONU AKADEMİK GENEL KURULU 8 HAZİRAN 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILSONU AKADEMİK GENEL KURULU 8 HAZİRAN 2012"— Sunum transkripti:

1 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILSONU AKADEMİK GENEL KURULU 8 HAZİRAN 2012
BİŞKEK

2 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.1. Eğitim-Öğretim A.1.1. Eğitim-Öğretim Kadrosu No Unvan Adı Soyadı Uyruk Statüsü 1 Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ T. C TZ 2 Ali BAHADIR 3 Askarbek TÜLÖBAEV K. C 4 Erdoğan ŞEKER 5 Veli Yılgör ÇIRAK 6 Doç. Dr. Ruslan SALIKOV YZ 7 Orhan YAPICI 8 Orhan ÖZBEY 9 Artay YAĞCI 10 Kalıyman KASIMALİEVA DSÜ 11 Uzman Nariste KADIRALİEVA 12 Şamil SEFERGİL 13 İhsan KISADERE 14 Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL BİŞKEK

3 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.1.2. Akademik Teşkilat Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Zootekni Anabilim Dalı Hastalıklar ve Klinikler Bölümü  Patoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Viroloji Anabilim Dalı Cerrahi Anabilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı BİŞKEK

4 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.1.3. Güncel Öğrenci Sayıları Hazırlık Lisans Toplam Kız Erkek 16 9 25 29 54 79 Uyruğu Sayı Kırgızistan Cumhuriyeti 70 Türkiye Cumhuriyeti 8 Türkmenistan Cumhuriyeti 1 Toplam 79 BİŞKEK

5 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.1.4. Öğretim Elemanı Performansları ve Memnuniyet Anketleri FAKÜLTEMİZ ÖĞRETİM ELEMANLARI Öğretim Üyesinin İsmi Dersin İsmi 5 Tam Not Üzerinden Aldığı Not Öğretim Üyesinin Notu Öğretim Üyesinin Notu (%) 1 Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Veteriner Anatomi II 4,89 97,8 2 Prof. Dr. Ali BAHADIR 4,72 4,84 96,73 Topografik Anatomi 5 Deney Hayvanlarında Disseksiyon ve Eksentrasyon 4,79 3 Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Fizyoloji II 4,68 4,71 94,2 Rumen Fizyolojisi 4,74 4 Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 4,64 4,62 92,4 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama Teknikleri 4,6 Prof. Dr. Veli Yılgör ÇIRAK Protozooloji 4,99 99,80 6 Doç. Dr. Orhan ÖZBEY Zootekni II 4,93 4,70 93,93 Hayvan Islahı 4,94 Genetik 4,36 Hayvancılık İşletme Ekonomisi 4,97 Biyoistatistik Ethiyoloji 7 Doç. Dr. Orhan YAPICI Veteriner Mikrobiyoloji II 4,96 4,85 97,00 Epidemiyoloji 4,76 Viroloji II 4,83 8 Doç. Dr. Artay YAĞCI Histoloji II 4,81 4,75 95,07 Biyoteknoloji Veteriner Hekimlik Tarihi, Mesleki Etik ve Deontoloji 9 Prof. Dr. Ruslan SALIKOV Farmakoloji II 2,09 2,12 42,3 Veteriner Ekoloji 2,26 Klinik Farmakoloji 10 Doç. Dr. Kaliman KASIMALİEVA Biyokimya II 3,27 3,32 66,3 Klinik Biyokimya 3,36  ORTALAMA 4,35 4,38 87,56 BİŞKEK

6 SERVİS DERSLERİ ÖĞRETİM ELEMANLARI
AKADEMİK GENEL KURUL A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.1.4. Öğretim Elemanı Performansları ve Memnuniyet Anketleri SERVİS DERSLERİ ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Alparslan AŞIK Ata Meken Tarihi II 4,10 82,00 2 Okutman Atilla ÇAKAR Beden Eğitimi II 4,00 80,00 3 Okutman Aygül ELEBAYEVA İngilizce / Rusça 204 4,46 89,20 4 Okutman Bermet SAADAKOVA İngilizce / Rusça 102 4,63 92,60 5 6 Yrd. Doç. Dr. Kazım YILDIRIM Dünya ve Türk Uygarlıkları 4,44 88,8 Doç. Dr. Baktıbay ABLABEKOV MAT-102 Matematik 3,87 77,40 ORTALAMA 4,25  4,25 85,00 Fakültemiz öğretim elemanlarından memnuniyet not ortalaması 5 tam not üzerinden ortalama 4,38 (%87,56) olarak gerçekleşmiştir. Servis dersleri için Rektörlükçe görevlendirilen öğretim elemanlarından memnuniyet not ortalamaları 4,25 (% 85) olmuştur. 2547 sayılı kanunla Türkiye'den görevlendirilen öğretim üyelerinin notları 5 tam üzerinden 4,81 (%96,10) gibi oldukça yüksek gerçekleştiği görülmüştür. 5 tam not üzerinden 3'ün altında kalan tek bir öğretim üyesi olduğu görülmüştür. (2,12 ya da % 42,3) BİŞKEK

7 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A Yıllık Planlı İşler; İzleme, Değerlendirme ve Çıktılar Yıllık İş Planı’nda yer alan faaliyetler hayata geçirilmiştir. Bu yılın deneyimlerinden ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan hareketle Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programı hazırlanmıştır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik Personel Hizmet Sözleşmesi’nin (Sürekli Statüde Çalışanlar) 12. Maddesi’nin netleşmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. BİŞKEK

8 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.2.1. Yıllık İş Planı Kapsamında Eğitim-Öğretim Yılı Fakülte Komisyonları ve Görevleri Her Komisyonun Görev Tanımı yapılmıştır. Her Komisyonun faaliyet, görev, yetki ve sorumluluk alanları Yıllık İş Planı ve İş Takvimi’ne yerleştirilmiştir. Her Komisyon, yaptığı çalışmaları ve yürüttüğü faaliyetleri “Yılsonu Çalışma ve Faaliyet Raporu” halinde Dekanlığa sunmuştur. BİŞKEK

9 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.2.2. Yıllık İş Planı Ve İş Takvimi Çerçevesinde Anabilim Dallarının Yürüttüğü Faaliyetler Yıllık iş planına bağlı olarak anabilim dallarının teknolojik, kimyasal, dokuman, laboratuvar materyalleri ve diğer ihtiyaçlarının belirlenmesi Dönemlere ait derslerin teorik ve uygulamalı ders materyallerinin hazırlanması ve bu materyallerin teknoloji, deneyim ve yeni literatürlerden yararlanılarak güncellenmesi Bologna süreci kapsamında ders içeriklerinin ve ders bilgi formlarının (Syllabus) güncellenmesi WEB üzerinden anabilim dalı ile ilgili personel ve akademik bilgilerin izlenmesi ve güncellenmesi Her yarıyılın başında Anabilim Dalı personelinin haftalık çalışma tablosunun oluşturulması 1. Sınıfa başlayan öğrencilerin fakülteye adaptasyonlarında etkin aktivite Fakültenin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine etkin katılım Öğrencilerin fakülte dışı paydaşlarla ilişkiler kurmasının sağlanması; sektörle etkin iletişim ve işbirliği Topluma hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ve sektörle etkin iletişim ve işbirliği Laboratuvar alet, ekipman ve araç gereçlerinin kullanım, korunma ve bakımında azami hassasiyet ve dikkat Teorik ve uygulamalı derslere hazırlık; ders ve uygulamalarda verimlilik Araştırma projesi hazırlıkları, yürütülmesi, araştırma faaliyetlerine etkin katkı ve katılım Bilimsel makaleler öncelikli olmak üzere, kitap vb yayın faaliyetlerine katılım ve katkı Seminer programlarının düzenlenmesi Kişisel gelişim programlarına katılım ve kişisel gelişim programlarının düzenlenmesi BİŞKEK

10 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.2.3. Komisyonlar, Öğretim Elemanları ve Öğrenci Faaliyetlerinin İzlenmesi, Koordinasyonu ve İş Yönetimi Yıllık İş Planı ve İş Takvimi’nde yer alan faaliyetlerin uygulanması, yürütülmesi, izlenmesi, çıktıların ve sonuçların değerlendirilmesi çalışmaları ile ilgili olarak dekanlık, bölümler, anabilim dalları, öğretim elemanları ve komisyonların yetki, görev, sorumluluk, izleme ve koordinasyon kademeleri belirlenmiştir. BİŞKEK

11 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Güçlü Yanlar Üniversite üst yönetiminin yeniliklere ve güncel gelişmelere açık olması Üniversite yönetimi ile fakülte arasında yakın ve etkili işbirliği Üniversite ve fakülte yönetiminde şeffaflık Öğretim üyelerinin etkin bir biçimde yönetime katılmaları Üniversite tarafından fakültenin eğitim programlarının desteklenmesi Ders içeriklerinin yeni ihtiyaçlara, gelişmelere ve uygulamalara göre güncellenmesi Derslerin saha ya da laboratuvar koşullarında uygulamalı olarak yapılması Öncelikli ve acil laboratuvar malzemeleri, cihazlar, kit ve kimyasallar ile eğitim-öğretim materyallerinin temini için üniversite bütçesinden kaynak ayrılması Fakültede eğitim-öğretimin temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde derslik ve temel laboratuvar donanımlarının varlığı ve şartların uygunluğu Eğitim-öğretimin hizmetlerinin Üniversitenin bütçe imkânlarıyla ücretsiz olarak yürütüyor olması Fakülteye ayrılan bütçe kaynaklarının mal ve hizmetlerin öncelik ve aciliyet sıralamasına göre verimli kullanılması Fakülte öğretim üyelerinin akademik yeterlilik düzeyleri; bilgi, birikim ve deneyimleri; sektörle işbirliği kurma kabiliyetleri Kütüphane ve eğitim-öğretim teknolojilerinin sunduğu imkânlar Uluslararası akreditasyon hedefleri ve bu amaçlı stratejik gelişim planının varlığı Fakülte yönetimi, öğretim elamanı ve öğrenciler arasında etkin işbirliği, ahenkli ve huzurlu çalışma ortamı Öğretim elemanlarının mesai saatleri dışındaki ve tatil günlerindeki müşterek sosyal etkinlikleri ve bu birlikteliğin iş ortamına ve çalışma performansına olumlu etkileri Fakültenin sorun çözme tecrübesi Sistem kurma ve kalite geliştirme tecrübesi ve yeteneği Yönetim esnekliği Yönetimde ortak akıl, tecrübe ve birikimin belirleyiciliği BİŞKEK

12 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Zayıf Yanlar Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi bulunmayışı Anabilim Dallarında çekirdek akademik kadroların oluşturulamamış oluşu Akademik personelin sürekli değişkenliği ve buna bağlı olarak kurumsallaşma ivmesinin düşük oluşu İdari personelin nicel ve nitel yeterlilikler düzeyi Yöredeki işletmelerin kurumsal, alt yapı ve donanımlar bakımından yetersizliklerine bağlı olarak öğrencilere saha koşullarında verilen eğitim-öğretim çıktılarının amaç ve hedefleri destekleyemeyişi Fakültenin araştırma ve uygulama çiftliğinin olmayışı Fakültenin mal ve hizmet taleplerinin temininde zamanın verimli kullanılamayışı sonucu bazı faaliyetlerin ertelenmesi Klinik alt yapısının henüz oluşturulamamış olması Bölümlerin yönetim sistemlerinin henüz kurulmamış olması Üniversitenin misyonuna uygun olarak, Türk Dünyası’ndan öğrenci temin edilemeyişi Lisansüstü eğitim-öğretimin olmayışı BİŞKEK

13 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Fırsatlar Kırgızistan’ın bir hayvancılık ülkesi olması Kırgızistan ve çevre ülkelerdeki veteriner fakültelerinin akademik kadro, fiziki yapı, bütçe, laboratuvar, klinik, sektör/toplumla ilişkiler ve işbirlikleri, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yaşadığı mahrumiyet ve sorunlardan kaynaklanan boşluk, Manas Veteriner Fakültesi'ne çok kısa bir sürede bir bölgesel güç ve cazibe merkezi olma fırsatı vermektedir. Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri ile ikili ilişkiler ve yakın işbirliği Kırgızistan’ın araştırma faaliyetleri bakımından zengin bir materyal, konu ve alan çeşitliliğine sahip oluşu Ekonomik amaçlı hayvancılık yanında, Kırgızistan’da spor ve hobi amaçlı at yetiştiriciliğinin de yaygın olması Atların salgın hastalıkları ile mücadele, hastalıklarının tedavisi ve operatif müdahale alanlarında hekimlik hizmetleri boşluğu Kırgızistan’da yaban hayatı, av hayvanları ve egzotik hayvan çeşitliliği, Şehirli insanların yaygın olarak pet hayvan bakım ve beslemesi yapıyor olması Başarılı ve kaliteli klinik hizmetleriyle fakültemiz itibar kazanabilir Sektörde hizmet ve danışmanlık satın alma eğilimi geliştikçe, öğretim elemanı ve laboratuvar alt yapısı ile hizmet ve analiz talepleri karşılanabilir Kırgızistan’daki veteriner hekim donanımlarının niteliği BİŞKEK

14 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Tehditler Kırgızistan ortaöğretim yeterlilikler düzeyindeki zafiyetlerden dolayı öğrencilerde temel bilgi donanımındaki noksanlıklar Öğrencilerimizin sosyoekonomik profillerinin düşük olması Ders saati ücretli ya da yarı zamanlı öğretim elemanı istihdamından dolayı ilgili anabilim dallarının laboratuvar kullanımı, proje geliştirme, araştırma, toplum/sektör işbirliği alanlarındaki yetersizlikleri Yerel pazarda laboratuvar ve kliniklerde kullanılan kimyasal ve sarf malzemelerinin çeşit darlığı ya da yokluğu Mahallinden temin edilen öğretim üyelerinin laboratuvar ekipmanlarını kullanmadaki bilgi, beceri, deneyim kısıtları Kırgızistan’da Veteriner Hekim istihdam politikalarının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri Özel ve kamu sektörüne ait işletmelerin içe kapanık oluşu ve buna bağlı olarak sahada öğrenci uygulamaları, araştırma faaliyetleri ve sektörle ilişkilerde yetersizlikler Sektörün fakültemizce karşılanması mümkün olmayan tek yanlı beklentiler içinde oluşu (ilaç, aşı, ücretsiz tedavi ve danışmanlık gibi) Sektörde faaliyet gösteren firmaların modern pazarlama alanındaki yetersizlikleri Öğretim üyesi temininde yaşanan sorunlar Ülkede sektörel yatırımlarda yasal ve bürokratik kısıtlamalar ve buna bağlı olarak hekimlik hizmetleri talep edecek sermaye yoğun işletmelerin ortaya çıkamayışı Kırılgan siyasal ve sosyal dengeler Hekimlik eğitim-öğretim maliyetlerinin yüksek oluşu ve bu maliyetlerin kritik edilmesi BİŞKEK

15 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.3. Öğrenci İlişkileri ve Rehberlik: Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrencilerle İlişkiler ve Rehberlik, Danışmanlık ve Öğrencinin Yönetime Katılımı Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetleri öğrenci odaklı olarak yürütülmektedir. Öğrenciler aldıkları derslerin laboratuvar ve saha koşullarında uygulama eğitimlerini de almaktadırlar. Öğrenciye verilen ders ve uygulamalarda, “bilginin uygulanabilirliği” belirleyici bir ölçüttür. Bilgiye anlaşılabilirlik, kavranabilirlik ve uygulanabilirlik değerlerini vermek, fakültedeki laboratuvar uygulamalarını saha uygulamaları ile pekiştirmek ve öğrenciyi mezuniyet sonrası döneme hazırlamak amacıyla işletmeleri ziyaret ve işletmeler ortamında eğitim süreci başlatılmıştır. Öğrencinin dersin aktif elemanı (aktif ders paydaşı) olmasını sağlamak, aynı zamanda yayın takip etme alışkanlığı kazandırmak, yabancı dil öğrenme ve kullanma gelişimine destek vermek, ortak çalışma yeteneğini kazandırarak aldığı eğitimi ve bilgileri yorumlama melekesini geliştirmek üzere derslerde öğrencilerin ekipler halinde sunumlar yapmasına fırsat verilmekte ve öğrenciler koordine edilmektedir. Bu amaçla öğrencilere Türkçe veya İngilizce bilimsel makaleler verilerek, seçilmiş konuların öğretim üyesi gözetiminde öğrenciler tarafından hazırlanıp sınıf ortamında diğer öğrencilere anlatımına fırsat ve imkân verilmektedir. Ayrıca, öğrencilere dar konulu saha tarama ödevleri verilerek sınıf ortamında sunumlar yaptırılmaktadır. Bu uygulamalar öğrencide özgüvenin gelişmesini de sağlamaktadır. BİŞKEK

16 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.3. Öğrenci İlişkileri ve Rehberlik: Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrencilerle İlişkiler ve Rehberlik, Danışmanlık ve Öğrencinin Yönetime Katılımı BİŞKEK

17 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.3. Öğrenci İlişkileri ve Rehberlik: Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrencilerle İlişkiler ve Rehberlik, Danışmanlık ve Öğrencinin Yönetime Katılımı PDRM ile ortaklaşa “Etkin ve Verimli Ders İzleme ve Çalışma Semineri” konulu, bir haftalık interaktif bir eğitim programı düzenlenmiştir. İlk kez Eğitim-Öğretim yılında gerçekleştirilen bu programın öğrencilerde öğrenme düzeyini yükselttiği görülmüş, gelecek yılın Yıllık İş Planı’na da alınmıştır. Hazırlık sınıfı öğrencilerine danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen Uzman Fatih İSTANBULLUGİL, öğrencilerle ve Türkçe okutmanları ile her hafta görüşmekte, elde ettiği sonuçları ve değerlendirmeleri aylık rapor halinde dekanlığa sunmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri ile yapılan görüşmelerde, fakülte tercihi yapılırken bilinçli davranılmadığı; bu yüzden de diğer bölüm öğrencilerinde olduğu gibi, fakültemiz hazırlık sınıfı öğrencilerinde de okuldan ayrılma veya bölüm değiştirme eğilimlerinin ortaya çıktığı fark edilmiştir. Öğrencilerle kurulan yakın işbirliği kapsamında yürütülen kariyer bilgilendirmelerinin, bu öğrencileri fakültenin eylemli öğrencileri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katmanın, akademik yıl açılış töreni, seminer ve konferans programlarına davet etmenin, “Yıllık İş Planı Aylık İzleme ve Değerlendirme Toplantıları”nda hazırlık sınıfı temsilcisine de yer vermenin, Veteriner Fakültesi Öğrencileri Faaliyetler ve Sosyal Sorumluluk Konseyi’ne hazırlık sınıfı temsilcisini de katarak tanıtım faaliyetlerinde rol vermenin ve bu öğrencileri gruplar halinde laboratuvarlara getirerek bazı küçük deneyleri kendilerine yaptırmanın öğrencide mensubiyet ve aidiyet duygularını geliştirdiği gözlenmiştir. BİŞKEK

18 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.3. Öğrenci İlişkileri ve Rehberlik: Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrencilerle İlişkiler ve Rehberlik, Danışmanlık ve Öğrencinin Yönetime Katılımı Gerek hazırlık sınıfı, gerekse fakültenin öğrencileri arasında ihtiyaç sahibi olan öğrencilere fakültenin kendi imkânları ile oluşturduğu kaynaklarla beslenme, giyim, barınma ve burs destekleri verilmektedir. Öğrencilerde takım ruhunu oluşturmak amacıyla bayramlar ve özel günler bir arada kutlanmakta; buz pateni programı, dağ gezileri, at sporları kulübü ziyaretleri, sportif faaliyetler gibi geniş katılımlı programlar düzenlenmektedir. BİŞKEK

19 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.4. Eğitim Programı Geliştirme Çalışmaları Ders içeriklerinin Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça versiyonları hazırlanarak WEB sitesinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte, yenilikleri ve güncel gelişmeleri eğitim-öğretim programımıza kazandırmak amacıyla, fakültenin Yıllık Planlı İşler programı kapsamında her yıl Eylül ayında, her anabilim dalının kendi ders programlarına ilişkin syllabus ve ders içeriklerini güncellemeleri sağlanmıştır. Fakültemiz 3 yıllık bir eğitim-öğretim deneyimine sahiptir. Bu süre içinde paydaşların beklentileri, fakültenin üstleneceği önderlik rolleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gereken değişim, dönüşüm ve gelişim alanları belirlenmiştir. Bu süre içinde ortaya çıkan beklentiler, ihtiyaçlar, eksiklikler, yeterlilikler göz önünde bulundurularak fakültemizin mevcut çerçeve programının güncellenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Bologna süreci kriterleri, Kırgızistan ve Türkiye’nin veteriner hekimlik eğitim-öğretimi alanındaki birikim ve tecrübeleri ile fakültemiz öğretim üyeleri tarafından belirlenen Kırgızistan’ın öne çıkan ihtiyaçları bileşenlerinden hareketle fakültemizin yeni çerçeve programı “Pilot Program” halinde hazırlanarak, Kırgız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmek amacıyla üzere Rektörlüğümüze sunulmuştur. BİŞKEK

20 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.5. Sistem ve Mevzuat Geliştirme Çalışmaları Fakültemizin kendi binalarına geçişi ile birlikte aktif hale getirilen laboratuvar kullanımı ile birlikte ihtiyaç olarak ortaya çıkan Laboratuvar Kullanımı Güvenlik Formu ve Laboratuvar Kullanım Koşulları başlıklı dokümanlar hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. KTMÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları kapsamında, fakültemizin 3 yıllık deneyimi ve öğretim elemanlarımızın görgü, bilgi ve birikimlerinden de yararlanarak; gerek üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği üzerinde, gerekse bu Yönetmeliğin fakültemizle ilgili özellik arz eden kısımları üzerinde düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Ağustos 2011’de hazırlanan “Veteriner Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi -Teorik Çerçeve- (Tanımlar, Standartlar, Gelişim Stratejileri, Kaliteyle İlgili Stratejiler, İlkeler ve Politikalar, Beklentiler, Hedefler, Sorumluluk ve Yükümlülükler)” başlıklı dokümanın işlerlik kazanmasını sağlamak üzere “form doküman” oluşturma çalışmaları devam etmektedir. İthalatı özel izne tabi kimyasalların Kırgızistan’a giriş belgelerinin ilgili makamlardan temini ve Kırgızistan yasaları gereği periyodik bildirimlerle izlenmekte olan kimyasalların raporlarının hazırlanması işleri Dekanlıkça görevlendirilen personel tarafından yürütülmektedir. BİŞKEK

21 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.6 İnsan Kaynakları Geliştirme Çalışmaları Stratejik Gelişim Yol Haritası’nda ifade edildiği gibi, fakültenin çekirdek öğretim üyesi kadrosunu oluşturmak üzere, araştırma görevlisi kadrosuna eleman alınması ve alınacak araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim çalışmalarına başlatılması aciliyet arz etmektedir. Diğer yandan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün yokluğu, fakültenin mevcut öğretim üyesi kadrosunun ve alt yapı imkânlarının insan kaynaklarını geliştirme çalışmalarına katılım ve katkısını engellemektedir. Yerleşik kadro düzeninin kurulmasıyla birlikte; kurumsal hafızanın ve kurumsal geleneklerin oluşması, topluma hizmet ve sektörle işbirliği, bilimsel araştırma projelerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, Ar - Ge çalışmalarının projelendirilmesi, teknopark faaliyetlerine aktif katılım gibi alanlarda fakültemiz dinamizm kazanacaktır.   Fakültenin saha, laboratuvar ve klinik uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi; diğer yandan, proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin yapılabilmesi ve projelendirilen çalışmaların saha ve laboratuvar koşullarında yürütebilmesi, veri toplanması ve sonuçlandırılabilmesi için anabilim dalları düzeyinde araştırma görevlilerine ihtiyaç vardır. Kadroya alınacak araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim-öğretime alınarak fakültenin yerleşik öğretim üyesi kadrosunu oluşturma süreci başlatılmalıdır. Bu konuda yıllara göre ihtiyaç planlaması yapılarak Rektörlük Makamına sunulmuştur. İnsan Kaynaklarını Geliştirme hedefi, fakültenin Stratejik Gelişim Planı’nın önemli bir bileşenidir. BİŞKEK

22 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.7. Bilimsel Faaliyetler A.7.1 Seminer/ Çalıştay Hazırlayan / Sunan Konu / Başlık Danışman Tarih İhsan KISADERE Göz ve Görme Duyusu. Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Nariste KADIRALİEVA Y Kromozomu Doç. Dr. Artay YAĞCI Şamil SEFERGİL Göğüs Boşluğu ve Anatomik Oluşumları Prof. Dr. Ali BAHADIR Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL Kadavra Hazırlama ve Saklama Teknikleri BİŞKEK

23 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.7.2. Konferans/ Panel “2011 Dünya Veteriner Hekimler Yılı” dolayısıyla Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, “Saygın Meslek Veteriner Hekimliği ve Türk-İslam Bilginlerinin Veteriner Hekimliğin Gelişimine Katkıları” konulu bir söyleşi yapmıştır. Doç. Dr. Orhan ÖZBEY, “16 Ekim Dünya Gıda Günü” dolayısıyla Veteriner, Ziraat ve Mühendislik Fakülteleri ile Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu tarafından ortak düzenlenen “Gıda ve Geleceğimiz” konulu panele; “Veteriner Hekimliği ve Gıda” konusunda panelist olarak katılmıştır. 14-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fahrünisa CENGİZ, fakültemiz öğrencilerine ve öğretim elemanlarına “Hayvanlarda Davranış Bilimi”, “Evcilleştirme ve Evcilleştirmenin Davranış Üzerine Etkileri” konularında Seminer/Ders Programı yapmıştır. BİŞKEK

24 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.7.3. Yayın ve Proje Faaliyetleri Yayınlanan Makaleler A- 8 adet SCI kapsamlı dergide B- 1 Adet ulusal hakemli dergide Yayına Gönderilen Makaleler : 2 Adet makale yayınlanmak üzere SCI kapsamlı dergiye gönderilmiştir. Saha ve Laboratuar Aşamaları Tamamlanan ve Yazım Aşamasındaki Makaleler : 4 Çalışma BİŞKEK

25 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.7.3. Yayın ve Proje Faaliyetleri Yürüyen Projeler  Doç Dr Orhan YAPICI - Kırgızistan’ın  Çeşitli Bölgelerindeki Koyunlarda Mavi Dil, Küçük Ruminant Vebası ( PPR) ve Border Disease İnfeksiyonlarının Serolojik olarak Araştırılması  (Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Bişkek Teşhis ve Kontrol Laboratuarı ile ortak çalışma) BAP’a Sunulan Projeler BAP’a 4 adet araştırma projesi sunulmuştur. Prof. Dr. Ali BAHADIR ve Ark.; “Kırgız Sülününde (phasianuscolchicus mongolicus) sindirim ve dolaşım sistemlerinin plastinasyon tekniği ile tespiti ve morfometrik değişikliklerin incelenmesi.” Prof. Dr. Veli Yılgör ÇIRAK ve Ark.; “Kırgızistan’da Atlarda Strongylidae Enfeksiyonu Yaygınlığının Saptanması” Doç. Dr. Artay YAĞCI ve Ark.; “ Kırgızistan’ın Kara-Balta Bölgesindeki Nükleer Atıkların Koyunlarda Bazı Kan Parametreleri, Bağışıklık Sistemi ve Semen Özellikleri ile Testis Histolojisi Üzerine Etkileri” Yürütücülüğünü Doç. Dr. Orhan YAPICI ve Ark.; “Kırgızistan’ın Çeşitli Bölgelerinde Bulunan Sığırlarda Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) İnfeksiyonlarının Araştırılması” Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi liderliğinde Kırgızistan ve Türkiye’den özel sektör, fakülteler ve araştırma kurumlarının katılımlarıyla hazırlanan “Kırgızistan’da Hayvancılığı Geliştirme Projesi” TİKA’ya sunulmuştur. BİŞKEK

26 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.8. İkili İlişkiler A.8.1 Uluslararası İlişkiler Fakültemizin Türkiye’deki Atatürk, Kafkas, Erciyes, Adnan Menderes, Selçuk, Fırat, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakülteleri arasında ile ikili İşbirliği Protokolü vardır. Başta bu fakülteler olmak üzere Türkiye’deki veteriner fakülteleri ile yakın işbirlikleri söz konusudur. Fakültemizin liderliğinde hazırlanarak TİKA’ya sunulan “Kırgızistan Hayvancılığını Geliştirme Projesi”ne, Türkiye’deki şu fakülteler iştirak etmiştir. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi AYDIN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ANKARA Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ERZURUM Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, KAYSERİ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İSTANBUL Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, KARS Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BURDUR Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi HATAY Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ORDU Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, KONYA Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, BURSA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi VAN BİŞKEK

27 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.8.2. Üniversite İçi Birimler ve Üniversite Dışı Kurumlarla İşbirlikleri TİKA’ya sunulan “Kırgızistan Hayvancılığını Geliştirme Projesi”nin hazırlık aşamasında Karabalta Bölge Veteriner Araştırma ve Kontrol Laboratuvarı, Bişkek Teşhis Laboratuvarı, Kırgızistan Tarım Bakanlığı Hayvancılık Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışmalar yürütülmüştür. Projenin uygulama ve yayın aşamalarında da belirtilen kurumların personeli ile ortaklıklar ve işbirlikleri yapılacaktır. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Tarım Bakanlığı’nda Tarım Bakanı Askarbek CANIBEKOV’un başkanlığında “Kırgızistan’da Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Sorunları ve Bilim Adamlarının Görüşleri” konulu toplantıya katılmıştır. Toplantıda fakültenin hedefleri, laboratuvar ve fiziki alt yapısı, Tarım Bakanlığı ve sektörle işbirliği yapılacak alanlar hakkında bilgi verilmiş; Kırgızistan’da sektörün sorunlarına dönük alınacak tedbirler, veteriner hekimlerin kırsal alanda çalışmasını teşvik edecek uygulamalar, sektörle ve Tarım Bakanlığı ile ortak çalışma alanları konularında hazırlanan rapor Rektörlüğümüz aracılığıyla Tarım Bakanlığı’na sunulmuştur. Kırgız Eğitim Sisteminde okutulan Ortak Zorunlu Derslerle ilgili olarak tarım ve hayvancılık grubunun standartlarını hazırlayan kurul ile görüşülerek Bologna süreci ve Türkiye tecrübesi paylaşılmış, söz konusu derslerin fakülte çerçeve programına uyarlanmasıyla ilgili öneriler geliştirilerek Rektörlüğümüze sunulmuştur. Bişkek Teşhis ve Kontrol Laboratuvarı ile işbirliği içinde geliştirilen proje kapsamında, sahadan toplan kan örnekleri üzerinde fakültemiz laboratuvarlarındaki cihazlar aracılığıyla ön çalışmalar yapılmış ve ileri düzey analizler için Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne gönderilmiştir. Proje ortaklaşa yürütülmektedir. Fakültemiz, iyi insani ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesine de aracı olmasını vesile kılacak biçimde, üniversite içi işbirliği çalışmalarında imkânları paylaşmayı ve dayanışmayı esas almaktadır. Fakültemizde okutulan servis derslerinde üniversitemizin farklı akademik birimlerindeki öğretim elemanlarından yararlanılmakta, benzer şekilde ihtiyaç duyulan birimlere fakültemiz öğretim elemanları tarafından dersler verilmektedir. Üniversitemizdeki çeşitli akademik birimlerin çerçeve program çalışmalarında, yine çeşitli akademik birimlerin yeni kurulan laboratuvar donanımı çalışmalarında ya da inşaat projelendirme çalışmalarında memnuniyetle ve zevkle tecrübe ve görüş paylaşımı yapılmıştır. Fakültemiz öğretim elemanları çeşitli akademik birimlerimizin kurullarında ve komisyonlarda görevler üstlenmiştir. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nün bazı dersleri Prof. Dr. Ali BAHADIR, Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER ve Doç. Dr. Orhan ÖZBEY tarafından yürütülmektedir. Fakültemizin öğretim üyeleri, proje hazırlama teknikleri konusundaki tecrübelerini, diğer fakültelerin öğretim elemanları ile paylaşmışlardır. Fakültemizin laboratuarları çalışma yapmak isteyen kurum içi ve kurum dışı araştırmacıların yararlanmasına açıktır. BİŞKEK

28 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. 9.Akreditasyon “Kalite Yönetim Sistemi -Teorik Çerçeve- (Tanımlar, Standartlar, Gelişim Stratejileri, Kaliteyle İlgili Stratejiler, İlkeler ve Politikalar, Beklentiler, Hedefler, Sorumluluk ve Yükümlülükler)” çalışması tamamlanmıştır yılında EAEVE–European Association of Establishments for Veterinary Education (Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) ziyaretine açılmayı hedefleyen fakültemiz, akreditasyon sürecinin ana bileşenleri olan;  Kalite Yönetim Sistemi ile Kurumsal Yeterlilikler Oluşturma, Fiziki Alt Yapı ve Teknolojik Donanım İle İlgili Hedefler Stratejisi, Akademik Kadronun Oluşturulması Stratejisi  ana başlıklarında yer alan hususların eş zamanlı ve bir birine paralel olarak hayata geçirilmesiyle birlikte, bölgesinde tanınan ve bilinen uluslararası marka nitelikli bir fakülte ortaya çıkacaktır. Söz konusu stratejik hedefler hayata geçirildikçe, bir uluslararası akreditasyon kurumu olan Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitimi Kurumları Birliği (EAEVE)’nin kriterleri de sağlanmış olacaktır. BİŞKEK

29 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. 9.Akreditasyon Bu bağlamda; Her Anabilim Dalının fiziksel alt yapı ve laboratuvar donanımı ve yeterlilikleri, Anabilim Dallarının akademik kadro kuruluşu ve akademik personel yeterliliği, Biyogüvenlik, Fakültenin sektör/toplum ilişkileri, Deney hayvanları ünitesinin varlığı ve yeterlilikler, Çiftlik tesisi ve çiftliğin öğrenciler tarafından aktif kullanımı, Kliniklerin fiziksel alan ve donanım yeterliliği, Fakültenin kliniklerine ve laboratuvarlarına hayvan hareketliliği, Otopsi ve nekropsi salonlarının fiziksel yapısı, donanımı; otopsi ve nekropsi çeşitliliği ve sayısal göstergeler, Teşhis laboratuvarlarının yeterliliği ve hareketlilik düzeyleri Anatomi ünitesinin yapılanması ve yeterliliği, Gezici klinik hizmetleri, Türe dayalı klinik akademik kadro yapılanması Anlaşmalı çiftlik ve üretim tesislerine kurumsal ve öğrencili ziyaretler yoğunluğu, Hayvan haklarına ve hayvan refahına dönük kurumsal tedbirler, Anabilim dallarında ve kliniklerde yardımcı personel sayısı, Akademik personelin motivasyon sistemi, Öğrenci-öğretim elemanı ilişkileri ve öğrenci motivasyon sistemi, Öğrencilerin sosyal faaliyetlere ve yönetim mekanizmalarına katılımı, Kalite yönetim ve güvence sisteminin varlığı ve yeterliliği, Derslerin çeşitlendirilmesi, seçmeli ders çeşitliliği ve ders içeriklerinin güncellenmesi Paydaşlarla ve kurum dışı kamu kuruluşları ile ilişkiler ve işbirlikleri Gelişim stratejilerimiz kapsamında; 2021 yılından itibaren EAEVE ziyaretine açılmayı hedefleyen fakültemizde, yukarıda belirtilen ve EAEVE’nin hassasiyetle üzerinde durduğu hususlarda mevcut imkânlar en iyi şekilde kullanılarak çalışmalar yürütülmektedir. BİŞKEK

30 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.10. Toplum ve Sektörle İlişkiler Fakülte öğrencilerimize saha uygulamaları yaptırma amacıyla gidilen işletme-tesis ziyaretleri sırasında; fakültemiz öğretim elemanları bu ziyaretleri işletme-tesis sahiplerini bilgilendirme-yönlendirme fırsatı olarak da değerlendirmişlerdir. eğitim-öğretim yılı başı itibariyle başlayacak olan klinik derslerinin uygulamaları kapsamında kliniklerimize gelecek hasta hayvan tedavilerine başlanacaktır. Ayrıca hayvan sahiplerinin talepleri üzerine hayvan sağlığı hizmetlerinin ve ayrıca suni tohumlama hizmetlerinin başlamasıyla birlikte toplumla ve sektörle kurulacak işbirliği ve ilişkilerin yoğunlaşarak memnuniyet verici boyutlara ulaşacağı kaçınılmaz olacaktır. Yine gelecek yıl başlayacak olan patoloji dersinin uygulamaları kapsamında, alt yapısı büyük ölçüde kurulmuş olan patoloji laboratuvarı aracılığıyla, patolojik doku analizleri; parazitoloji ve mikrobiyoloji anabilim dallarının eksiklerinin tamamlanmasıyla da parazitolojik ve mikrobiyolojik tahliller yapılmaya da başlanabilecektir. Fakültemizin liderliğinde TİKA desteğine sunulmak üzere hazırlık çalışmaları devam eden “Kırgızistan’da Hayvancılığı Geliştirme Projesi”ne, Türkiye’deki özel sektör kurumlarından olan VETAL Veteriner Aşı Sanayi A.Ş ile Miray İlaç San Ltd Şti tarafından ABD Doları ayni destek imkânı sağlanmıştır. Kırgızistan’da faaliyet gösteren ilaç firmalarının temsilcileri ile bir toplantı düzenlenerek fakültemizin öğretim elemanları ile tanışmaları sağlanmış, firmalara ilaçlarını tanıtma fırsatı verilmiştir. Toplantıda, firmaların fakülte öğrencileri ile yakın işbirliği içinde olmaları önerilmiştir. BİŞKEK

31 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.10. Toplum ve Sektörle İlişkiler Üniversite WEB sitesi üzerinden Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı, Şap, kurbanlık hayvanlarda kistli organlar gibi kamuoyunu bilgilendirmeye ve ayrıca kök hücre gibi de bilim dünyasına dönük sunular yayınlanmıştır. Türkiye’den ikili ilişkiler kapsamında temin edilen kitlerle laboratuarımızda Üniversitemiz binalarında kullanılan ve kampus arazisinde çıkartılan suların periyodik muayene süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda total Coliform bakteri ve Escherichia coli yönünden mikrobiyolojik ve kimyasal kalite muayenesi yapılmaktadır. Merkez bina, fakülteler ve lojmanlardan alınan örneklerden yapılan muayenelerde suyun kimyasal, mikrobiyolojik ve sertlik bakımından içilebilir olduğu; kışın mikrobiyolojik bakımdan temiz çıkan kuyu suyunun yaz ayına gelindiğinde E. coli ve total coliform bakteri (+), kimyasal analizlerde ise üst limite yakın nitrat içerdiği, içimlik su olarak kullanılmasının riskli olduğu belirlenmiştir. Bişkek Veteriner Hekimler Odası ile fakülte öğrencilerimize yönelik “Kırgızistan’da Veteriner Hekimlerin Sivil Örgütlenmeleri ve Veteriner Hekimliğin Geleceği” konulu söyleşi programı düzenlenmiştir. Türkiye sermayeli Plato Group tarafından Karabalta’da faaliyet göstermeye başlayan modern yem fabrikası ile işbirliği kurulmuş, işletmeye yem analizleri yapılması ve danışmanlık hizmetleri verilmesi yönünde mutabakat sağlanmıştır. Söz konusu yem fabrikasında hazırlanan özel bir rasyonla, 1200 başlık bir süt sığırcılığı işletmesinde süt veriminde artış sağlanmıştır. Bu yem fabrikasının öğrencilerimiz için uygulama alanı olarak değerlendirilmesi yanında, öğrencilerimize staj imkânı da sağlanmıştır. Issık Göl Ton Rayonu Bokonbaev Köyündeki “Aykol Hayvancılık İşletmesi” ile yapılan görüşmeler sonunda; 1 yıllık iş ve çalışma programı hazırlanmıştır. Fakülte kliniklerinin faaliyete geçmesiyle birlikte, klinisyen öğretim üyeleri tarafından sağlık programı çalışması da başlatılacaktır. İşletme, öğrenci uygulamaları ve araştırma alanı olarak değerlendirilecektedir. Kırgızistan Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Kalmurat Caparkulov ile yapılan görüşmeler sonunda, birliğe bağlı işletmelerde Ekim-2012’den itibaren araştırma-geliştirme-deneme çalışmaları yapmak suretiyle besi ve süt sığırcılığında verimi artırma çalışmaları yapma kararı alınmıştır. Bu mutabakat çerçevesinde yapılacak işler Yıllık İş Planı’na alınmıştır. BİŞKEK

32 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.11 Tanıtım Faaliyetleri Fakültenin tanıtım faaliyetlerinde görev ve sorumluluk, Fakülte Tanıtım ve Dokümantasyon Komisyonu’na verilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Ali BAHADIR Üye: Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Üye: Uz. Şamil SEFERGİL “Fakülte Arkadaşı Olalım Mı?” konulu tanıtım projesi, Veteriner Fakültesi Öğrencileri Faaliyetler ve Sosyal Sorumluluk Konseyi tarafından fakültemizin Fakülte Tanıtım ve Dokümantasyon Komisyonu ile koordineli olarak hazırlanmış, yine aynı komisyonun koordinasyonu ve işbirliği ile uygulanmıştır. Bu projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında yapılan harcamalar fakültemiz kaynaklarından yapılmıştır. Programda Balıkçı, Isık Göl, Karabalta, Tokmak ve Bişkek merkezde 12 liseden 500 öğrenci hedef kitle olarak seçilmiştir. Öğrencilerimiz bu tanıtım programında sadece liseli öğrencilerle değil, öğrencilerin aileleri ile de bir araya gelmişlerdir. Bu kapsamda oluşturulan ekipler; 27-28 Nisan 2012 tarihlerinde öğrencilerimizden Bakay Zayırbekov, Gulyayım Çoguldurova, Nurıya Mıdın kızı, Nurlan Musaev ve Mederbek Şeraliev’den oluşan ekip Balıkçı ve Issık Göl Bölgesinde; Balıkçı 4. Jimnazi Lisesine, Kara – Şaar Köyü Taalaybek Salıkbaaev Lisesine, Bökönbaev Köyü Altmışbaeva, T. Şamey ve C. Bökönbaev Liselerine, tarihinde 1. Sınıf öğrencilerimizden Tınıstan Ramanov Talas İli Talas İlçesi Aral Köyü Kasımkul Nanaev Lisesine, 4 Mayıs 2012 tarihinde öğrencilerimizden Bakay Zayırbekov, Asel Maraeva, Asel Makaeva ve Nurlan Musaev’dan oluşan ekip Karabalta Şehrinde; 1. ve 2. Liselerde, 11 Mayıs 2012 tarihinde öğrencilerimizden Gulyayım Çoguldurova, Ulan Rıspek Uulu ve Ayday Cunuşova’dan oluşan ekip Bişkek Şehir Merkezinde; 81. ve 82. Liselerde, 12 Mayıs 2012 tarihinde öğrencilerimizden Asel Maraeva, Mederbek Şeraliev, Begimay Acıbayeva, Nuriza Zamirbekova’dan oluşan ekip Tokmak Şehrinde; 14. ve 15. Liselere giderek tanıtımlar yaptılar. BİŞKEK

33 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.12. Kişisel Gelişim Programları Danışman öğretim üyelerinin sorumluluğunda uzman kadrosundaki personel için seminer programlarının planlanması yapılmış; böylece literatür izleme, literatürden yararlanma, bir bilimsel konuyu sunulabilir hale getirme ve sunma becerilerinin geliştirilmesine destek verilmiştir. Yayınlan ya da yayına gönderilen makaleler aracılığıyla da bilimsel makale yazma teknikleri öğretilmiştir. Laboratuvarlarda yaptırılan öğrenci uygulamalarına hazırlık ve analiz çalışmaları ile uzman personel, cihaz ve diğer ekipmanı verimli bir şekilde kullanma yeteneklerini geliştirmiştir. İlgili personele, tedariki gerçekleştirilen cihazların firma yetkililerince eğitimleri verdirilmiştir. Böylece laboratuvarlarımıza giren her cihaz kullanımdadır ve aktiftir. Prof. Dr. Veli Yılgör ÇIRAK ve Doç. Dr Artay YAĞCI Ekim ayından beri hafta içi her gün akşam arasında American School’da “Upperintermediate” İngilizce kursuna; yine Ekim ayından beri her hafta sonu arasında TÖMER’in Başlangıç seviyedeki Rusça kursuna devam edilmektedirler. Uzman kadrosundaki personel Rusça ve İngilizce yabancı dil geliştirme kurslarına katılmakta; futbol, binicilik, kayak gibi spor dalları ile ilgilenmektedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin de içinde yer aldığı futbol, voleybol, basketbol, güreş, satranç gibi spor takımlar kurulmuştur. Öğrenciler sorumlu öğretim elemanlarının nezaretinde sportif faaliyetlerine devam etmişlerdir. BİŞKEK

34 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavları Dersler 18 Mayıs 2012’de bitmiş ve 21 Mayıs – 2 Haziran 2012 tarihleri arasında yarıyıl sonu sınavları yapılmıştır Haziran tarihleri fakültenin bütünleme sınavlarının yapıldığı tarihlerdir. Sınavlara hazırlık kapsamında öğrencilerle koordineli bir şekilde derslerin sınav günleri belirlenmiş ve önceden ilan edilmiştir. Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sınavlar yazılı, sözlü ve uygulama sınavı şeklinde yapılmakta olup 100 tam not üzerinden değerlendirilmektedir. Yıl sonu sınavlarına; dersin devamını almış, ara sınavlara katılmış öğrenciler katılma hakkına sahiptir. Ara sınavından alınan notun %40’ı ile yarıyıl sonu sınavından alınan notun %60’ının toplanmasıyla bulunan not, o dersin yarıyıl sonu başarı notu olarak kabul edilir. Yarıyıl sonu başarı notları KTMÜ Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde bilgisayar ortamında harf sistemine dönüştürülmektedir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu notunun 40’tan, mutlak başarı notunun 60’tan düşük olmaması ve bağıl değerlendirme sisteminde DD notuna denk gelmesi gerekmektedir. BİŞKEK

35 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.14. Teknik -Teknolojik Altyapı, Fiziki Alt Yapı CİHAZ Mevcut Sayı Masaüstü Bilgisayar 18 Taşınabilir Bilgisayar 5 Netbook 1 Projeksiyon Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı 2 Telefon Fotoğraf Makinesi BİŞKEK

36 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.15. Fiziki Alt Yapı ve Geliştirme Çalışmaları Açıldığı günden itibaren İletişim Fakültesi Binası’nın 5. katında faaliyetlerini yürüten fakültemiz, 2012 yılına amaca uygun olarak projelendirilen 970 M2’lik çelik konstrüksiyon imalat kendisine ait binasına geçmiştir. Yeni bina, başta eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri olmak üzere, çalışan ve öğrenci refahını sağlama hususunda uygun bir fiziki alt yapı imkânı vermiştir. Söz konusu binada öğretim üye ve yardımcılarının kullanımına sunulan 5 ofis, 2 araştırma-uygulama laboratuvarı, 1 genel amaçlı öğrenci uygulama laboratuvarı, 1 anatomi uygulama laboratuvarı (diseksiyon salonu), 3 derslik ve 1 depo yer almaktadır. Her türlü detayı fakültemiz tarafından belirlenerek proje ofisinin her kademede yönlendirilmesi suretiyle amaca uygun olarak hazırlatılmış olan fakültemiz ana bina kompleksinin etüt-proje çalışmaları tamamlanarak 21 Aralık 2011 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Bu kompleks; eğitim-öğretim-uygulama ve klinik alanları, merkezi araştırma ve öğrenci uygulama laboratuvarları, et ve süt teknolojileri uygulama ve eğitim birimleri, nekropsi-otopsi ünitesi, anatomi ünitesi; klinik padokları, yönetim birimleri, öğrenci kantini ve okuma merkezi, konferans-kongre salonu, çevre düzenleme ve mimari tasarım gibi her birinin kendine has amaca bağlı fonksiyon özellikleri olan üniteleri ihtiva etmektedir. Bu projenin tamamlanması halinde, sadece bölgesinde değil, uluslararası alanda da marka olmayı ve uluslararası akreditasyonu hedefleyen bir veteriner fakültesi olmak için temel fiziki alt yapıya kavuşulmuş olunacaktır. Fakülte kompleksi inşaatının tamamlanıp hizmete alınışına kadar geçecek süre içinde klinik eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere, Cengiz AYTMATOV Kampusu’nda bulunan 2 şantiye binasının alternatifli dönüşüm proje çalışması Nisan ayı içinde tamamlanmıştır. Benzer şekilde; bıldırcın, keklik, sülün yetiştiriciliği ile taygan köpeği ve temin edilmesi halinde de dağ keçisi veya dağ koyunu bakım-beslemesinin yapılacağı, öğretim elemanları ve öğrenciler için minimal düzeyde bir deneme, araştırma, uygulama imkânı sağlayacak olan Veteriner Fakültesi Kanatlı Uygulama ve Araştırma Ünitesi’nin projelendirilmesi de fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yapılmıştır. BİŞKEK

37 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. 16. Laboratuvar Alt Yapısı Öncelikli ve acil ihtiyaçlar planlaması kapsamında laboratuvar ve klinik eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan temel malzeme, cihaz, sarf ve kimyasalların bir kısmı 2010 ve 2011 bütçe imkânlarıyla temin edilmiştir bütçe döneminde fakültemize ayrılan kaynakla da kliniklerimizin acil ihtiyaçları temin edilecektir. Fakültemizde eğitim-öğretimi destekleyen ve bilimsel araştırmaların temel analiz ve deneylerinin yapılmasına yardımcı olan Histoloji-Embriyoloji, Parazitoloji, Mikrobiyoloji-Viroloji, Patoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Fizyoloji-Biyokimya laboratuvarlarında temel cihazlar, sarf ve kimyasallar yer almaktadır. Bu laboratuvarlarda yem analizleri, histolojik ve patolojik doku analizleri, salgın ve enfeksiyoz viral, bakteriyel ve parazitolojik hastalık teşhisleri yapılabilmektedir. Fakültemizde bir adet de Anatomi Diseksiyon Salonu bulunmaktadır. BİŞKEK

38 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.17. Rektörlük ile Etkili İşbirliği, Komisyonlara Katılım ve Katkılar Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ KTMÜ Yönetmelik, Tüzük ve Yönergeleri Yeniden Değerlendirme ve Yazım Komisyonu Üyeliği, Bologna Süreci Uyum Komisyonu Üyeliği, KTMU Yönetim Kurulu üyeliği, KTMU Senato üyeliği, KTMÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Hazırlama Komisyonu Başkanlığı KTMÜ Üniversite Akademik Katalog Hazırlama Komisyonu Başkanlığı, KTMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Kurulu Üyeliği, KTMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, KTMÜ ADEK Çekirdek Grubu Üyeliği, KTMU (Ulusal) Yeterlilikler Komisyonu Üyeliği, KTMÜ II. Spartakiad Spor Oyunları Komitesi üyeliği, 2011 KTMÜ Öğretim Elemanı Planlama ve Yetiştirme Komisyonu Üyeliği, KTMÜ Üniversite Yayın Kurulu Üyeliği, KTMÜ Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, KTMÜ Fahri Akademik Unvanlar İnceleme ve Teklif Komisyonu Üyeliği, KTMÜ Akademik Yapılanma Daimi Komisyonu Üyeliği, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Teknoparkı Kuruluşu Çalışma Grubu Üyeliği, KTMÜ Bilimsel Faaliyetler Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, KTMÜ Donanım Geliştirme Komisyonu Üyeliği “Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Sempozyumu Bişkek Şehrengizi” Sempozyumu. Yürütme Kurulu Başkanlığı. Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği, TÜRKSOY ve KTMÜ işbirliği ile; 2-5 Kasım 2012, Bişkek Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi” Bilim Kurulu Üyeliği, Eylül 2012, Bişkek III. Yaz Spartakiat Turnuvası Organizasyon Komitesi Üyeliği 3-18 Mayıs 2012 BİŞKEK

39 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.17. Rektörlük ile Etkili İşbirliği, Komisyonlara Katılım ve Katkılar Prof. Dr. Ali BAHADIR  KTMU Etik Komisyonu üyeliği, KTMU Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Komisyonu üyeliği, KTMU Öğrenci, Akademik ve İdari Personel Bilgilendirme, Yönlendirme ve Motivasyon Komisyonu üyeliği, BİŞKEK

40 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.17. Rektörlük ile Etkili İşbirliği, Komisyonlara Katılım ve Katkılar Prof. Dr. Veli Yılgör ÇIRAK KTMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitap Temin Komisyonu üyeliği, KTMÜ İç Değerlendirme ve Gözetim Ekibi üyeliği, Senato Üyeliği BİŞKEK

41 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL B. YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
B.1. Personelin Yıllık İzin Planlaması İsim Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Prof. Dr. Ali BAHADIR Prof. Dr. Veli Yılgör ÇIRAK Prof. Dr. ERDOĞAN ŞEKER Doç. Dr. Orhan ÖZBEY Doç. Dr. Orhan YAPICI Doç. Dr. ARTAY YAĞCI Uzman Şamil SEFERGİL Uzman Fatih İSTANBULLUGİL Uzman İhsan KISADERE Uzman Nariste KADIRALİYEVA Doğum İzinli Fak. Sek. Soltobay ZARİPBEKOV Böl. Sek. Mirgül ENTERİYEVA BİŞKEK

42 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL B. YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI B.2. Stajlar
Fakültemizde staj programı Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlayacaktır. Bu yıl yaz stajı uygulaması yoktur. Ancak, öğrencilerin eksiklerini telafi etme istekleri, yaz aylarında yürütülecek laboratuvar çalışmalarına katılmaları sağlanarak karşılanacaktır. BİŞKEK

43 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL B. YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
B.3 Bilimsel Çalışmalar Tamamlanmamış bilimsel projelerin çalışmalarına devam edilecektir. Aykol Hayvancılık Firması ile işbirliği içinde, Issık Göl bölgesindeki yayla ve meralardaki muhtelif popülasyonlardan anabilim dalları kendileriyle ilgili materyaller toplayacak ve laboratuvar analizlerini yapacaklardır. Bu çalışmalar yayına dönüştürülecektir. Ayrıca, tamamlanmış projelerin de yazım çalışmaları yapılacaktır. BİŞKEK

44 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL B. YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
B. 4. Fiziki Alan ve Malzeme Tedarik Çalışmaları Fakültemiz çerçeve programında 6. Yarıyılda başlayan klinik eğitim-öğretimi; 7, 8 ve 9. Yarıyıllarda yoğunlaşarak devem etmekte ve tamamı intörn eğitim-öğretimine ayrılan 10. Yarıyıldaki klinik uygulamaları ile tamamlanmaktadır. Klinik yokluğu nedeniyle 6. Yarıyılda okutulması gereken Dış Hastalıklar, İç Hastalıklar ve Klinikler derslerinin bir defaya mahsus olmak üzere 7. Yarıyıla aktarılması Senato tarafından kabul edilmiştir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksaklıklar yaşanmaması için, alternatifli proje çalışmaları tamamlanmış olan klinik binasının temmuz ayı sonu itibariyle hizmete alınması ve ağustos ayı içinde de klinik tefrişinin yapılarak hasta akışını başlatmak üzere kamuoyuna tanıtımının yapılması gerekmektedir. Yaz döneminde bu faaliyetlerin izlemesi yapılacaktır. Bu çalışmaya paralel olarak, 2012 bütçe imkânlarıyla alımı yapılacak olan klinik cihaz ve kimyasallarının temin/tedarik işlemleri takip edilecektir. BİŞKEK

45 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR Eğitim-Öğretim yılında 2012 Eylül-2013 Ağustos ayları (12 ayılık süre) içinde yapılacak akademik, idari, bilimsel, eğitim-öğretim faaliyetleri ve ayrıca öğretim elemanlarının sorumluluğunda; Ders verme ve uygulama eğitimi yaptırma Eğitim yönlendiriciliği Sınav yapma ve ölçme/değerlendirme Program geliştirme, değerlendirme ve güncelleme Eğitim materyali oluşturma Akademik ve sosyal danışmanlık Kurul ve komisyonlarda görev alma Toplum ve sektörle ilişkiler/işbirlikleri/hizmetler Öğrenci oryantasyon, motivasyon, yönlendirme çalışmaları Kişisel gelişim ve kariyer bilgilendirme danışmanlıkları Araştırma-Geliştirme çalışmaları ana çerçevesinde yürütülecek faaliyetleri kapsayan bireysel görev, sorumluluk, çalışma ve iş programı (Yıllık Takvimli İşler Programı), ayrıntılı bir biçimde hazırlanmıştır uygulamalarından edinilen tecrübeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre Yıllık Takvimli İşler Programı zenginleştirilmiştir. BİŞKEK

46 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR C.2 Akademik Takvim 15 Mayıs 2011 Tarihli Senato kararı ile belirlenmiştir. BİŞKEK

47 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR C Öğretim Elemanı Planlaması eğitim-öğretim yılından itibaren, 4. Sınıf dersleri başlayacak ve fakültemizde Patoloji, Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi, Süt Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Hijyeni ve Kontrolü, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum Bilgisi ve Jinekoloji, Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı, Radyoloji, Anesteziyoloji-Reanimasyon, Fizyopatoloji, Göz Hastalıkları dersleri ile bu derslerin klinik ve saha uygulamaları başlayacaktır. Bu nedenlerle Patoloji Anabilim Dalı, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahi Anabilim Dalı ve Doğum Bilgisi ve Jinekoloji Anabilim Dalı için 1’er adet olmak üzere 5 yeni öğretim üyesine ihtiyaç vardır. Bu yılın sonunda 2 öğretim üyesi fakültemizden ayrılacaktır. Öğretim üyesi ihtiyaç planlaması yapılarak Rektörlüğe sunulmuş ve talebimiz Rektörlüğümüz tarafından ilan edilmiştir. BİŞKEK

48 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR C.5. Hizmet Personelinin Planlaması İdari Kadro Durumu Mevcut Kadro Fakülte Sekreteri 1 kişi Dekan Sekreteri ve Bölümler Sekreteri İhtiyaç Bölümler Sekreteri Klinik faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte ihtiyaç duyulacak personel; Kayıt-kabul, eczane ve randevu hizmetleri takip elemanı: 1 Kişi Sürekli temizlik elemanı: 1 Kişi Ayrıca; fakültenin laboratuvar temizlik hizmetleri ile kliniklerdeki teşhis laboratuvarı ve medikal malzemeler temizlik hizmetleri için 3 Adet Saat Ücretli öğrenci çalıştırılmasına ihtiyaç olacaktır. BİŞKEK

49 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR C.6. Ders Programları 1, 3, 5 ve 7. yarıyıllarda (Güz Yarıyılında) okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler aşağıda tablo halinde sunulmuştur. Bu yıl 6. yarıyılda okutulması gereken, ancak klinik yokluğuna bağlı olarak Senato kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 7. Yarıyıla aktarılan klinik dersleri de 7. Yarıyıl haftalık ders programına ilave edilecektir. Fakültemiz tarafından hazırlanan yeni çerçeve programın Senato tarafından kabul edilmesi halinde ders programı değişecektir. BİŞKEK

50 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR C.6. Ders Programları BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 1 İNG/RUS- 101 İngilizce Rusça I 4 6 BİL - 111 Bilgisayar 3 BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor I VET - 101 Anatomi I 5 VET - 103 Medikal Biyoloji VET - 105 Medikal Kimya VET - 107 Biyofizik VET - 109 Histoloji I VET - 111 Fizyoloji I Seçmeli Ders TOPLAM 21 30 SEÇMELİ DERSLER VET - 113 Histoloji Teknikleri ve Mikroskop 2 1 VET - 115 Tıbbi Latince VET - 117 Laboratuar Hazırlığı BİŞKEK

51 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR C.6. Ders Programları İKİNCİ YIL 3. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS İNG/RUS -203 İngilizce Rusça 2 3 4 SOB - 201 Felsefe VET - 201 Biyokimya I 5 VET - 203 Embriyoloji 1 VET - 205 İmmünoloji - Seroloji VET - 207 Farmakoloji I VET - 209 Mikrobiyoloji I VET - 211 Klinik Hematoloji Seçmeli Ders TOPLAM 18 30 SEÇMELİ DERSLER VET - 213 Bakteriyel Aşılar ve İmmünoproflaksi 1 2 VET - 215 Laboratuvar Hayvan Yetiştiriciliği VET - 217 Klinik Mikrobiyoloji BİŞKEK

52 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR C.6. Ders Programları ÜÇÜNCÜ YIL 5. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS VET - 301 Viroloji I 2 3 5 VET - 303 Entomoloji 1 VET - 305 Parazitoloji VET - 307 Viral ve Bakteriyal Zoonozlar VET - 309 Helmintoloji VET - 311 Zootekni I 4 VET - 313 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Seçmeli Ders TOPLAM 19 30 SEÇMELİ DERSLER VET - 315 Popülasyon Genetiği ve Evrim Biyolojisi 1 2 VET - 317 Vahşi Hayvanların Viral Enfeksiyonları VET - 319 Zoonoz Parazitler BİŞKEK

53 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR C.6. Ders Programları DÖRDÜNCÜ YIL 7. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS VET - 401 Patoloji I 2 3 5 VET - 403 Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi 1 VET - 405 Süt Hijyeni ve Teknolojisi 4 VET - 407 Gıda Hijyeni ve Kontrolü VET - 409 İç Hastalıkları I VET - 411 Cerrahi I VET - 413 Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I VET - 415 Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı VET - 417 Klinik II 6 Seçmeli Ders TOPLAM 20 30 SEÇMELİ DERSLER VET - 419 Gıda İşletmelerinde Sanitasyon 1 VET - 421 Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları VET - 423 Reprodüktif Biyoteknoloji VET - 425 Fermente Et ve Süt Ürünleri BİŞKEK

54 İhtiyaç Duyulan Miktar
AKADEMİK GENEL KURUL C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR C. 7. Fakültenin Teknolojik Malzeme İhtiyaç Listesi Bu planlama eğitim-öğretim yılında fakültede yeni göreve başlayacak öğretim elemanlarının ihtiyaçları, bu yıl başlayacak olan 4. sınıf eğitim-öğretim teknolojileri ihtiyacı ve ayrıca klinik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. CİHAZ İhtiyaç Duyulan Miktar Masaüstü Bilgisayar 10 Taşınabilir Bilgisayar 2 Projeksiyon Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı Telefon 12 BİŞKEK

55 Öğretim Elemanlarının Sözlü Sunumlarıyla
AKADEMİK GENEL KURUL C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR D. DİLEK VE TEMENNİLER Öğretim Elemanlarının Sözlü Sunumlarıyla BİŞKEK

56 AKADEMİK GENEL KURUL TEŞEKKÜRLER BİŞKEK


"EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILSONU AKADEMİK GENEL KURULU 8 HAZİRAN 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları