Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ocak 2014 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

2 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

3 Bakanlığımızın Kuruluşu
Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mülga Bayındırlık ve iskan Bakanlığı, mülga çevre ve Orman Bakanlığının Çevre Birimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın; Tabiat Varlıklarını, Doğal sit alanlarını ve bunlara ilişkin koruma alanlarını içine alan görevlerini ve 383 sayılı KHK ile kurulan Özel Çevre Koruma Kurum Başkanlığının kapatılması ile bu kurum başkanlığına ilişkin görev alanlarını içine alarak ve bazı yeni görevleri de kapsayan 644 ve 648 sayılı KHK’leri ile kurulmuştur. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

4 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Vizyonumuz Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler ‘2023 vizyonumuzda, temel yaşam alanlarımız olan şehirlerimizi Ülkemizin gelişimi, insanımızın refah düzeyinin artırılması, küresel rekabete hazır olması için farklı alanlarda marka şehirler haline getirmeyi planlıyoruz. Bu vizyonla şehirlerimizi rahat ulaşımı, tertemiz havası ve doğası, üst düzey estetiği, etkin ve şeffaf yönetimleri, güçlü Ekonomisi, Huzurlu ve mutlu insanları daha yaşanabilir mekânlara dönüştürmeyi planlıyoruz.’ Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

5 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Misyonumuz Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım , dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bit anlayışla yapmak. “Yaşanabilir çevre, kentsel dönüşüm ve marka şehirler için reform hareketini başlattık; Başlattığımız plan ve projeler ile vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve hayat kalitesi yüksek çevrelerde yaşaması için, titiz ve heyecanlı bir çalışma yürütüyoruz.” Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

6 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Temel Değerler Çözüm ve Hizmet Odaklılık Öncülük ve Rehberlik Sürdürülebilirlik Korumacılık Katılımcılık Yenilikçilik Bilimsellik Verimlilik Şeffaflık Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

7 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ORGANİZASYON ŞEMASI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

8 MEVCUT PERSONEL DURUMU
MÜDÜR 1 MÜDÜR YRD. 2 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 ARAŞTIRMACI MÜHENDİS 40 ŞEHİR PLANCISI 4 KİMYAGER BİYOLOG MİMAR 5 TEKNİKER TEKNİSYEN EVRAK ŞEFİ DİĞER MEMURLAR VE İŞCİLER 39 TOPLAM 112 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

9 ARACIN AİT OLDUĞU KURUM
RESMİ HİZMET ARAÇLARI S.NO PLAKA NO MARKASI MODELİ CİNSİ ARACIN AİT OLDUĞU KURUM 1 45 M 4431 Renault 1989 OTOMOBİL Çevre ve Şehircilik il Müd. 2 06 DE 1332 ISUZU 2011 KAMYONET Çevre ve Şehircilik İl Müd. 3 45 M 4883 RENAULT 1983 Valilik den tahsis 4 45 EH 777 2010 İl Özel İdaresi 5 45 AV 777 FIAT 1992 6 45 UV 661 1996 7 46 UV 660 1993 8 45 M 4127 2006 9 45 FZ 777 FORD 2012 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

10 İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ŞEHİRCİLİK BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

11 YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVLERİ 4708 sayılı Kanun ilgili mevzuat kapsamında, Yapı denetim uygulamalarını koordine eder, Can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamayı hedefleyen Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş Yapı Denetim Kuruluşlarının faaliyetlerini denetler, Ulusal Yapı Denetim Sistemi üzerinde Yapı Denetim ile ilgili tüm aktörlerin bilgi değişiklikleri güncelleme/kayıt işlemlerini yapar, Yapı denetim kuruluşlarının üstlenmiş oldukları işlerde yapı denetim mevzuatı açısından sorun tespit edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonunda konuların değerlendirilmesine ve sonrasındaki işlemlere ilişkin gerekli işlemleri yürütür, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

12 YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Denetim Kanunu kapsamında şikayetleri değerlendirir, Yapı laboratuarlarının ara denetimlerini yapar, Yapı ustalarına geçici ustalık belgesi düzenler, Her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere, yapı müteahhitliği alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin kayıtlarının tutulmasında gerekli iş ve işlemleri yapar 2013 yılı Faaliyetleri ; İlimizde kurulu bulunan toplam 26 adet Yapı Denetim Kuruluşundan iş alan 17’sine İlimiz dışından gelen ve iş alan 2 Yapı Denetim Kuruluşuna yönelik; Toplam ; 45 adet büro ve 121 adet şantiye denetimi yapılmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

13 YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 Yılı İtibariyle Yapılan Büro Denetimi Sayısı; Toplam; 45 adet Denetim Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

14 YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 Yılı İtibariyle Yapılan Şantiye Denetimi Sayısı; Toplam; 121 adet Denetim. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

15 YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

16 YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer yandan 2013 yılı içerisinde ; İlimizdeki 5 adet Yapı Malzemeleri Laboratuvarlarına yönelik gerekli 1’er denetim gerçekleştirilmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

17 YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ve Geçici Ustalık Belgelerine Yönelik Yapılan çalışmalar. Yapı Müteahhitleri için Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce verilen yetki belge numarası sayısal verileri; İl Müdürlüğümüz ve ilimiz dahilindeki yetkili idarelerce toplam 38 branşa yönelik toplam adet Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

18 YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVLERİ 4703 sayılı Kanun ilgili mevzuat kapsamında, piyasaya güvenli ürünlerin arz edilmesi için Piyasa Gözetim ve Denetimi faaliyeti yapar, Bakanlığımızca belirlenen Yıllık Denetim Programı veya gelen şikâyetler doğrultusunda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirir, Bu faaliyetleri eşzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YDMS) üzerinden veri tabanına işler, Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun’da öngörülen yaptırım kararlarını uygulanmasını sağlar, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

19 YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitici kuruluşları, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını, EKB’ler ile ilgili gerekli denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yapar, Müdürlüğümüze ait binalara ve Müdürlüğümüzce hazırlanan projelere EKB hazırlar, Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri tarafından yetki belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, mevzuat çerçevesinde, kuruluşun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluşun asgari şartları taşıyıp taşımadığı hakkında rapor düzenler, Bu kapsamdaki şikâyetleri değerlendirir ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapar, Gerekli hallerde Kamu binalarındaki donatı tespitini yaparak raporlar. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

20 YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı Faaliyetleri ; Manisa İli için 11 Mart 2013 tarih ve 2250 sayılı yazı ekinde yer alan 2013 yılı PGD programında denetimi ön görülen malzemelere yönelik denetimler yapılmıştır. Bu yapı malzemeleri; Hazır Beton Agrega PVC Pencere Kapı Yalıtım Camları Isı Yalıtım malzemesi Tuğla Kiremit Seramik Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

21 YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Program kapsamında; yapılan denetimlere yönelik sayısal veriler aşağıdaki gibidir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

22 YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Denetimlere yönelik Grafik; Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

23 YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
4703 sayılı yasa kapsamında İdari Yaptırımlar; Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında yapılan denetimlerde ; 7 tuğla fabrikasına aykırılıktan , 2 tuğla fabrikasına ve 2 Hazır Beton santraline güvensiz ürün piyasaya arz etmelerinden dolayı; Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) idari yaptırım kararı uygulanmıştır. İdari yaptırım kararları ile, bu firmalara 2013 yılında toplam ,00 .- TL idari para cezası kesilmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

24 YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ayrıca Şube Müdürlüğümüz bünyesinde kurulu bulunan Yapı Malzemeleri Laboratuvarında; 2013 yılı içerisinde 1201 hazır beton numunesi ve 81 adet demir numunesi alınmış; basınç deneyleri ve demir çekme deneyleri yapılmıştır. Laboratuvarımızda yapılan deneylerin deney ücreti olarak toplam 5.342,00.- TL ücret alınmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

25 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığımıza sunulacak 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulan planların alt ölçekli planlara doğru biçimde aktarılmasını sağlamak üzere mahalli idareler ile birlikte çalışmalar yapmak ve uygulamaları izlemek ve denetlemek, Çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli plan kararlarının veya uygulamalarının tespiti halinde, alt ölçekli planların çevre düzeni planı kararlarına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak, çevre düzeni planlarının uygulanmasını sağlamak ve Bakanlığa bilgi vermek, 3) Belediyeler ve il özel idarelerince yapılıp gönderilen imar planlarını ilgili mevzuata göre inceleyerek arşivlemek, GÖREVLERİMİZ Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

26 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin birinci fıkrası (ç), (ğ) ve (h) bentleri ile 7’nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemek, Bakanlığa gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen; imar kanununa aykırı işlemler vb. konulara dair şikayetleri, illerin yetki sınırları dahilinde sayılı İl İdaresi Kanunu, sayılı İmar Kanunu ve tüm imar mevzuatı hükümleri kapsamında incelemek, İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince yapılacak tüm uygulamalarda Belediyelere teknik görüş vermek, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında kıyı kenar çizgisi tespit işlemlerini yapmak. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

27 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinin kullanım esasları uyarınca taşra teşkilatına ait iş ve işlemleri yapmak, İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını meri mevzuat çerçevesine göre değerlendirerek onaylamak, Tüm taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerce hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içerisinde onaylanmayan harita, parselasyon planlarını ve değişikliklerini teklif halinde Bakanlığa göndermek, teklifle ilgili inceleme ve kontrolleri yapmak, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

28 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ve YILLARI ARASINDA YAPILAN İŞLER: JEOLOJİK ETÜT RAPORLARININ ONAYLANMASI: Manisa Merkez ve ilçeleri olmak üzere toplama 2012 yılı içerisinde 118 adet, 2013 yılında 66 adet , 2014 yılı içinde 2 adet Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Müdürlüğümüzce onaylanmıştır. Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporların İlçelere Göre Dağılım Grafiği Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

29 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ZEMİN ETÜTLERİNİN ONAYLANMASI: Manisa Merkez ve İlçeleri olmak üzere toplam yılında adet, 2013 yılında 8 adet zemin etüt raporu Müdürlüğümüzce onaylanmıştır. -KIYI KENAR ÇİZGİSİ ÇALIŞMALARI: İlimiz sınırları içerisinde kıyı kanunu hükümlerine tabi deniz ve akarsu bulunmamaktadır. İlimizde 4 adet baraj gölü, 1 adet rezervuar gölet, 3 adet sulama amaçlı suni gölet bulunmaktadır. Söz konusu baraj ve göletlerin halihazır haritaların temini için ilgili Belediyelere ve İl Özel İdaresine yazı yazılmıştır. Haritalar temin edildiğinde program dâhilinde baraj ve göletlerin yerlerin kıyı kenar çizgisi tespit işlemleri yapılacaktır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

30 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Belediyelerden gelen 2013 yılında 56, 2014 yılında 18 olmak üzere toplam 74 adet onaylanmış imar planı, ilgili mevzuata göre incelenmiş, eksik olanlar tamamlanması için Belediyeye yazı yazılmış, diğerleri arşivlenmiştir. Belediyelere değişik konularda imar mevzuatı ve uygulamaları hakkında 2013 yılında 38, 2014 yılında 6 olmak üzere toplam 44 kurum görüşüne cevap verilmiştir. Müdürlüğümüze 2013 yılında gelen 32 adet imar şikayeti incelenmiştir. 5543 SAYILI İSKAN KANUNU KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ İŞLER Gördes barajı nedeni ile Gördes İlçesine bağlı Karayakup ve Çağlayan Köylerinde kamulaştırmadan etkilenen ailelerin Sayılı İskan Kanuna göre Devlet Eliyle İskan Kanunu kapsamında hak sahipliği çalışması yapılmıştır. Karayakup Köyünden 33 aile, Çağlayan Köyünden ise 3 aile hak sahibi kabul edilmiştir. Bu hak sahipleri için Akhisar İlçesine bağlı Akselendi Belediyesi sınırları içerisinde 902 ve nolu parsellerde yer seçimi yapılmış ve Bakanlığımıza tahsisi sağlanmıştır. Bakanlığımızca 2013 yılı yatırım programına alınmış olup imar planı onayı Belediyesince yapılmıştır. İhale hazırlığı devam etmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

31 1663 SAYILI KOOPERATİF KANUNU KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ İŞLER:
Manisa Merkez ve İlçelerinde faal halde 131, tasfiye halinde 133 olmak üzere toplam 264 yapı kooperatifi bulunmaktadır yılı içerisinde 172, 2014 yılı içerisinde 5 kooperatifin olağan ve olağanüstü genel kurul (faal ve tasfiye halinde) yapmak üzere Müdürlüğümüze başvurmuştur yılı içerisinde, 31 kooperatifin fesih işlemi gerçekleşmiştir. 5 tane konut, 1 tane toplu işyeri ve 1 tane küçük sanayi sitesi olmak üzere 7 tane yapı kooperatif kurulmuştur. MERKEZ VE İLÇELERDE KURULAN YAPI KOOPERATİFLERİNİN DAĞILIM GRAFİĞİ Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

32 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİMİZ Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak, maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve tesislerin maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

33 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Talimatı verilen ihalelerin, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, kayıtlarını tutmak, Denetimi yürütülen yapım işlerine ait hakkediş, mukayeseli keşif, kesin hesap, geçici kabul, kesin kabul ve diğer işlemleri yapmak, bu işlere ait inceleme, değerlendirme ve onay sürecini yürütmek, Kesin hesap ve sözleşme hükümlerine ilişkin olarak bilgi isteyen kuruluşlara gerekli bilgileri vermek, yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporları hususlarında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

34 2012YILINDA BİTİRİLEN BAZI PROJELER
Manisa Merkez 1000 Kişilik Yurt İnşaatı Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

35 Kırkağaç 300 Kişilik Yurt İnşaatı
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

36 Manisa Merkez 1000 Kişilik Yurdu
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

37 Manisa Merkez 1000 Kişilik Yurdu
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

38 2013 YILINDA BİTEN BAZI İŞLER
Saruhanlı Vergi Dairesi Hizmet Binası Yapım İşi (Sözleşme Bedeli: ,00 TL - Bitiş Tarihi: 31/08/2013) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

39 Gördes 300 Kişilik Öğrenci Yurt İnşaatı
(Sözleşme Bedeli: ,00 TL - Bitiş Tarihi: 12/02/2013) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

40 Soma Vergi Dairesi Hizmet Binası Yapım İşi
(Sözleşme Bedeli: ,00 TL - Bitiş Tarihi: 10/07/2013) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

41 (Sözleşme Bedeli: 13.029.000,00 TL - Bitiş Tarihi: 10/07/2013)
Salihli 500 Kişilik Yurt İnşaatı (Sözleşme Bedeli: ,00 TL - Bitiş Tarihi: 10/07/2013) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

42 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
KYK Muradiye Cami İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi (Sözleşme Bedeli: ,00 TL - Bitiş Tarihi: 25/04/2013) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

43 (Sözleşme Bedeli: 439.000,00 TL - Bitiş Tarihi: 22/08/2013)
Soma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi (Sözleşme Bedeli: ,00 TL - Bitiş Tarihi: 22/08/2013) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

44 2014 YILI DEVAM EDEN İŞLERİMİZ
Manisa Merkez Emniyet Müdürlüğü Polis Evi ve Dinlenme Tesisi İnşaatı (Sözleşme Bedeli: ,00 TL - Bitiş Tarihi: 07/11/2014) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

45 Manisa Gördes Vergi Dairesi Hizmet Binası Yapım İşi
(Sözleşme Bedeli: ,00 TL - Bitiş Tarihi: 03/06/2014) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

46 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2014 YILINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DENETİM ELEMANLARINCA YÜRÜTÜLEN DİĞER KURUMLARA AİT BAZI İŞLER Gördes Sosyal Yard. ve Dynş. Vakfı Yurt İnşaatı Ahmetli Sosyal Yard. ve Dynş. Vakfı Yurt İnşaatı Soma Köylere Hiz. Götürme Birl. 24 Derslikli Okul İnşaatı Emniyet Müd. Loj. Güçl. ve Onarım İnşaatı Askeri Hast. Rehabilitasyon Mrk ve Onarım İnşaatı Soma Canlar Okulu Yapım İnşaatı Manisa Demirci Atatürk İ.Ö.O. Yapım İnşaatı Alaşehir Mustafa Beşikci İ.Ö.O Yapım İnşaatı Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

47 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2014 YILINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DENETİM ELEMANLARINCA YÜRÜTÜLEN DİĞER KURUMLARA AİT BAZI İŞLER Demirci Hükümet Konağı Hiz. Binası İnşaatı Mrk. Hükümet Konağı Restorasyon ve Onarım İnşaatı Spil Dağı Milli Park İdare ve Ziyaretçi Binası İnşaatı Merkez Polisevi İnşaatı Akhisar İlçe Emniyet Müd. Yapım İnşaatı Manisa Merkez Hafsa Sultan İ.Ö.O ve Ortaokulu Binaları Yapım İnşaatı Manisa Salihli 112 Acil Hizmet Binası Yapım İnşaatı Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

48 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2014 YILINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DENETİM ELEMANLARINCA YÜRÜTÜLEN DİĞER KURUMLARA AİT BAZI İŞLER Manisa Akhisar İ.Ö.O Yapım İnşaatı Manisa Salihli Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi İnşaatı Kula Tuana Nur Turizm Otelcilik Lisesi İnşaatı Saruhanlı 6 Derslikli İ.Ö.O Yapım İnşaatı Hava Parkı Yapım İnşaatı Soma Kız Meslek Lisesi Yapım İnşaatı Ahmetli İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı Sancaklı Bozköy 3 Derslikli Anaokulu İnşaatı Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

49 2013 YILINDA BAKANLIĞIMIZ YATIRIM PROGRAMI DIŞINDAKİ DİĞER KURUMLARA
80 Adet Ödenek Temine Esas Keşif Özeti Hazırlanmıştır. 43 Adet Yaklaşık Maliyet Yapılmıştır. 18 Adet Teknik Rapor Düzenlenmiştir. 25 Adet Yapım, Onarım veya Güçlendirme İşinin DENETİM HİZMETLERİ teknik personellerimizce yürütülmüştür. Halen 23 Adet Özel İdare Yatırımı Müdürlüğümüz Teknik Elemanları Tarafından Denetim Hizmetleri Yürütülmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

50 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİMİZ Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüd işlerini yapmak veya yaptırmak, her türlü mühendislik projelerini tanzim, tadil ve kontrol etmek veya ihale yolu ile yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projeleri kontrol etmek, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde özel bütçeli kurumların yatırım programlarında bulunan binaların tüm mühendislik projelerini, teknik şartnamelerini hazırlamak ve hazırlatmak, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

51 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yapıların taşıyıcı sistemi ve zeminine ilişkin inceleme yapmak, çözümler üretmek, Proje ile ilgili bedel hesabına esas olacak yaklaşık maliyet, ihale, süre, denetim, kabul komisyonlarının teşkilini sağlamak, görevlendirme ve takip işlerini yapmak, Bakanlıklara bağlı özel eğitim kurumları ve özel hastaneler ve sosyal hizmet kuruluşları ve sağlık birimlerine ait binaların istendiğinde kontrol edip görüş bildirmek, muayenehanelerin deprem performans raporlarını incelemek, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

52 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
PROJE ŞUBESİNİN 2012 YILI FAALİYETLERİ Kamu kurum ve kuruluşlara ait toplam 15 adet güçlendirme veya yapım işinin uygulama projeleri, hesapları, yaklaşık maliyetleri tamamlanarak onaylanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlara ait toplam 11 adet güçlendirme veya yapım işinin uygulama projeleri, hesapları, yaklaşık maliyetleri çalışmaları yılında başlamış ve 2013 yılında tamamlanarak onaylanmıştır. 2012 yılında kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 28 adet deprem tahkiki talep yazılarına karşılık toplam adet bina için deprem tahkiki raporu hazırlanmıştır. 2012 yılında 2 adet özel kuruluşa uygunluk görüşü verilmiştir. 2012 yılında proje şubesine gelen evrak sayısı 436 adet, işlem gören evrak sayısı 411 adet ve sonraki yılda işlemleri davam ederek tamamlanan evrak sayısı 25 adettir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

53 PROJE ŞUBESİNİN 2013 YILI FAALİYETLERİ
Kamu kurum ve kuruluşlara ait toplam 18 adet güçlendirme veya yapım işinin uygulama projeleri, hesapları, yaklaşık maliyetleri tamamlanarak onaylanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlara ait toplam 4 adet güçlendirme veya yapım işinin uygulama projeleri, hesapları, yaklaşık maliyetleri çalışmaları yılından başlamış devam etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlara ait toplam 8 adet güçlendirme veya yapım işinin uygulama projeleri, hesapları, yaklaşık maliyetleri çalışmaları yılında başlamış devam etmektedir. 2013 yılında kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 13 adet deprem tahkiki talep yazılarına karşılık toplam adet bina için deprem tahkiki raporu hazırlanmıştır. 2013 yılında 3 adet özel kuruluşa uygunluk görüşü verilmiştir. 2013 yılında proje şubesine gelen evrak sayısı 278 adet, işlem gören evrak sayısı 267 adet ve işlemleri davam eden evrak sayısı 11 adettir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

54 ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVLERİMİZ 6306 sayılı kanun kapsamında belirlenecek riskli alan ve Rezerv alanların tespitine yönelik çalışmalar yapmak, ilan edilecek riskli alanlar için idarenin taleplerini incelemek, gerek görülmesi halinde Bakanlığa bilgi vermek, Riskli alan ve Rezerv alanlar için jeolojik ve jeoteknik etkenler ile topoğrafya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet, vb.bilgileri toplayarak Bakanlığa iletmek, Bakanlıkça gerçekleştirilen 6306 sayılı kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında paylı , birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde acele kamulaştırma işlemlerini yürütmek, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

55 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Riskli yapıların tespitini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen yapıları ilgili tapu müdürlüklerine bildirmek, bu yapıları tahliye etmek, yıktırmak, itirazları teknik heyete bildirmek ve yetkilendiği takdirde işlemleri yürütmek, Kentsel dönüşüm projelerinde kullanmak üzere planlı arsa ve bu arsalarda konut üretimi amaçlarıyla ; jeolojik ve jeoteknik etkenler, topoğrafya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler , mülkiyet durumu, maliyet vb. bilgileri değerlendirmek suretiyle, yerleşime uygun alanları tespit etmek, halihazır harita yapımı, jeolojik- jeoteknik etüd raporunun hazırlanması ve imar planının hazırlanması ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapmak, Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve rehberlik ve koordinasyonu sağlamak, bu tesislerin envanterin tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 6306 sayılı kanun çerçevesinde verilecek olan kredileri, kira yardımı, enkaz bedeli ödemesi vb. talepleri toplamak, değerlendirmek, uygun olanları Bakanlığa iletmek, Dönüşüm projelerinin uygulamalarına ilişkin yapılacak hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerleme ve uzlaşma görüşmeleri v.s. İşlemleri yapmak, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

56 2012 YILI ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBENİN FAALİYETLERİ
6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun çerçevesinde belediyeler, il özel idaresi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve kaymakamlıklarla yazışmalar yapılmış olup riskli alan, riskli yapı ve rezerv alan tespitleri yapmaları hususunda mükerrer uyarılar yapılmıştır. Söz konusu yasa ve ona bağlı olarak üretilen uygulama yönetmeliği hakkında büyük ilçe Belediye Başkanları ve teknik heyetleri ile (Turgutlu- Salihli-Alaşehir-Kula-Akhisar-Soma ve Kırkağaç Belediyeleri) bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

57 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Soma Belediyesinde yapılan Kentsel Dönüşüm sunumu Akhisar Genç İş Adamları Derneği’nin düzenlediği ve Müdürlüğümüzce merkez belediyesinin tüm mahalle muhtarlarını davet ederek düzenlediği toplantıda kentsel dönüşüm ve riskli yapı hakkında geniş bir bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

58 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Merkez Belediyesi 57 Adet Mahalle Muhtarına yapılan Kentsel Dönüşüm sunumu Rezerv alan tespiti ile ilgili Belediyeler ve ilgili kurumlarından gelen bilgi ve belgeler incelenmiş Kırkağaç ve Durasıllı belediyelerinde rezerv alan tespitine geçilmiş olup çalışmalar devam etmekte ve Kula Belediyesinin Rezerv alan talebi Bakanlığımıza iletilmiş olup Bakanlıkça yapılan incelemede birtakım hususlar tespit edilerek düzeltilmesi için iade edilmiştir. Bakanlıkça tespit edilen hususların düzeltilme işlemleri devam etmekte olup tamamlanmasına müteakip Rezerv Alan ilanı için Bakanlığa iletilecektir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

59 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2012 yılında Riskli Alan tespiti konusunda ise belediyeler ile yapılan çalışmalarda Soma, Kırkağaç ve Akhisar Belediyeleri ile alan tespitinde ön çalışmalar devam etmekte olup Kula Belediyesinin 3 adet riskli alan talebini Müdürlüğümüze iletilmiş olup incelemeler tamamlanarak Riskli Alan ilanı için Bakanlığımıza sunulmuştur. Bakanlığımızca yapılan incelemelerde bazı bilgi eksikliklerinin olduğu tespit edilerek tamamlanmak üzere iade edilmiştir. Bilgiler tamamlanarak Riskli Alan ilanı için Bakanlığa sunulmuştur. 2012 yılında Müdürlüğümüze Riskli Bina olarak toplam 18 adet inceleme dosyası müracaatında bulunulmuş; müracaatlardan 5 adetinin incelemesi tamamlanarak riskli olduklarına karar verilmiş olup 5 adet bina yıktırılmıştır. 13 adet dosyanın ise eksik bilgileri yılında tamamlanmış ve binalar yıktırılmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

60 2013 YILI ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBENİN FAALİYETLERİ
tarihi itibarı ile toplam 307 adet Riskli yapı tespiti Lisanslı kuruluşlar tarafından yapılmış olup, bunlardan 178 adet bina Müdürlüğümüzce riskli ilan edilmiş ve 40 adeti yıktırılmıştır. Tespiti yapılıp da işlemde olan 129 adet binanın dosya ve mahalli incelemesi devam etmektedir. 2014 Yılında riskli yapı tespit çalışmaları ivme kazanarak devam etmektedir. Manisa inşaat Mühendisleri odası ile MASİAT ta 6306 sayılı yasanın uygulamaları hakkında sunum yapılarak geniş çaplı açıklamalar yapılmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

61 İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÇEVRE BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

62 1-) ÇED, Çevre İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN “ÇEVRE MEVZUATI” KAPSAMINDAKİ İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTEN BİRİMLERİ 29/06/2011 tarih ve 644 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kurulan Bakanlığımızın taşra teşkilatı olan İl Müdürlüğümüzde; Çevre Mevzuatı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 3 adet Şube Müdürlüğü teşkil edilmiştir. 1-) ÇED, Çevre İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü 2-) Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü 3-) Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

63 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN “ÇEVRE MEVZUATI” KAPSAMINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Bakanlığımızın Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Çevrenin Geliştirilmesi ile ilgili yürütülen çalışmaları düzenleyen ana mevzuatı 2872 sayılı Çevre Kanunudur. Bu Kanuna istinaden yayımlanan 61 Yönetmelik*, 19 Tebliğ ve onlarca Genelge ile Talimatlar doğrultusunda İl Müdürlüğümüzce Çevre Mevzuatı kapsamında yürütülen çalışmaları 8 ana başlıkta toplamak mümkündür. *Deniz ve Kıyı Yönetimine İlişkin Yönetmelikler ve Tebliğler dahil edilmemiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

64 ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDA GÖREV BAŞLIKLARIMIZ
1- Hava Kirliliğinin Kontrolü Çalışmaları. 2- Gürültü Kirliliğinin Kontrolü Çalışmaları. 3- Su ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Çalışmaları. 4- Gediz Havzası Koruma Eylem Planı Çalışmaları. 5- Atıkların Kontrolü Çalışmaları. 6- Çevre İzni ve Lisansı Çalışmaları. 7- Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmaları. sayılı Çevre Kanunu Kapsamında İdari Yaptırım Uygulamaları. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

65 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVLERİ Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bu konuda gerekli kararları almak, izlemek ve denetlemek. Çevre izni ve lisansı vermek. Çevre kirliliğine neden olan faaliyet ve tesislerin hava emisyonu, deşarj ve atıklar ile arıtma ve bertaraf sistemlerini izlemek ve denetlemek. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

66 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
141 adet «ÇED Gerekli Değildir Kararı» Belgesi düzenlenmiştir. 196 adet «ÇED Yönetmeliği Kapsam Belirleme» müracaat dosyası incelenmiştir. 140 adet GFB Dosyası incelenmiş ve uygun bulunan 64 adet tesis için «Geçici Faaliyet Belgesi» düzenlenmiştir. 76 adet tesise Çevre İzin Belgesi düzenlenmiştir. Toplam 212 adet «Çevre İzni Kapsam Belirleme» müracaat dosyası incelenmiştir. Tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen çevre izni işlemlerinde İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın en çok işlem yapan birimleri arasında bulunmaktadır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

67 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

68 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
Birleşik Denetim, ÇED İzleme ve Kontrol Çalışması, Odak Bazlı Denetim ve Ani Denetim olmak üzere 2012 yılında 786 adet denetim sayısı; 2013 Yılında 1093’ ye çıkmıştır. Bu denetimlerin yaklaşık olarak %85’ i Gediz Havzası sınırları dahilinde gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız taşra teşkilatı içinde yapılan denetim sayısı açısından İl Müdürlüğümüz en çok denetim yapan ilk 10 il arasındadır yer almıştır. 2013 Yılı içerisinde denetim ve izin amaçlı olmak üzere toplam 116 adet atıksu numunesi ve 25 adet arıtma çamuru numunesi alınmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

69 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

70 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
İl sınırlarımız dahilindeki karayollarında, İl Müdürlüğümüz ile İl Emniyet Müdürlüğü/Jandarma personelinden oluşan ekipler vasıtasıyla motorlu araçlarda gerekli kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Her yıl Manisa Çevre Durum Raporu ve Çevre Sorunları İl Envanteri hazırlanmaktadır. Toplam 38 adet Hastane ve poliklinikte denetim yapılmıştır. BİMER, şikayet dilekçesi, e-posta ve telefon ihbarı olmak üzere vatandaşlarımızca çevre kirliliği konularında(atıksu, hava kirliliği, yakıt kalitesi, gürültü, koku, toprak kirliliği, atık v.b.) toplam 315 adet şikayet değerlendirilmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

71 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
Yaz ayları boyunca(01 Haziran-01 Ekim arası) Manisa Belediye Başkanlığı ile İl Müdürlüğümüz personelinden oluşan denetim ekipleri kurulmakta olup, 2012 yılı tüm yaz sezonu boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları 21:00 ila 24:00 saatleri arasında Manisa Merkez İlçede gürültü kontrolü denetim çalışmaları yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde gürültü kirliliği ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüze 87 adet şikayet dilekçesi ulaşmış olup bunlarla ilgili toplam 164 denetim(88 adeti gece denetimi) yapılmıştır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde Gürültü Ölçüm Sertifikası olan 3 adet personel bulunmaktadır. İl Genelinde Salihli Belediyesi dışında yetki devri alan bir başka Belediye bulunmadığından; Manisa İlinin tamamındaki gürültü şikayetleri İl Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

72 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
2013 yılı içerisinde 2 yeni istasyon için Egzoz Gazı Emisyonu Ölçüm Belgesi düzenlenmiş ve 5 istasyonun Belgesi yenilenmiştir. İlimizde toplam 21 adet egzoz emisyon ölçüm istasyonu bulunmaktadır. (Merkez İlçe 4 adet, Salihli 3 adet, Akhisar 3 adet, Turgutlu 3 adet, Soma 3 adet, Alaşehir 2 adet, Demirci 1 adet) 2013 yılında İl Müdürlüğümüzce toplam adet Egzoz Emisyon Ölçüm Pulu ile adet Egzoz Emisyon Kartı satılmış olup; bu satışlardan toplam ; TL gelir elde edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte anayol güzergahlarında egzoz emisyon ölçüm denetimleri yapılmaktadır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

73 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 2012 yılında İl Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonucunda; Toplam 16 adet tesis ve işletme için toplam TL idari para cezası işlemi uygulanmıştır. 3 İşletme içinde Faaliyet Durdurma Kararı verilmiştir. Para Cezasının Konusu Cezai İşlem Sayısı İdari Para Cezası Miktarı (TL) Su Kirliliği 4 Toprak Kirliliği 1 34.189 Atıklar ÇED Mevzuatına Aykırılık 7 Gürültü Kirliliği 3 31.407 TOPLAM 16 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

74 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 2013 yılında; İl Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonucunda; Toplam 54 adet tesis ve işletme için toplam TL idari para cezası işlemi uygulanmıştır. 18 İşletme içinde Faaliyet Durdurma Kararı verilmiştir. Para Cezasının Konusu Cezai İşlem Sayısı İdari Para Cezası Miktarı (TL) Su Kirliliği 8 Toprak Kirliliği 6 Atıklar Hava 5 42.320 ÇED Mevzuatına Aykırılık 16 Gürültü Kirliliği ve Diğer 13 TOPLAM 54 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

75 ÇED, ÇEVRE İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

76 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVLERİ Çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili faaliyetleri izlemek. Yeraltı ve yerüstü sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak. Ambalaj ve Bazı Tehlikesiz Atıklar için toplama-ayırma ve geri dönüşüm lisans vermek, her türlü atık bertaraf tesisini izlemek ve denetlemek. Hava kalitesini izlemek ve ölçmek. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

77 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu arıtma tesislerinin proje onay işlemlerini yürütmek. Alıcı ortamları izlemek, buna ilişkin altyapıyı oluşturmak. Katı yakıtların üretimi ve satışına ilişkin Uygunluk, Satış İzin ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgelerini düzenlemek. Kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarını tespit etmek, çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Gediz Havzası Koruma Eylem Planı koordinatörlüğünü yürütmek. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

78 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetleri Tehlikesiz atıklar kapsamında toplam 2013 yılında 7 adet TAT Belgesi, düzenlenmiştir. 22 adet araç için Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı düzenlenmiştir. İl Müdürlüğümüz envanterinde bulunan Manisa Merkez ve Soma Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının bakım ve işletim işlemleri yetkili teknik personelimizce yürütülmektedir. Atıksu arıtma tesislerinin proje onayı işlemleri; toplam 9 adet AAT projesi incelenmiş ve bunlardan yeterli görülen 3 adet proje onaylanmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

79 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetleri İl Müdürlüğümüzce; kömürün üretildiği ocak sahalarında, torbalama tesislerinde, kömür depolarında, perakende ve toptan satış yerlerinde ve nihai tüketim noktaları olan konut ve sanayi tesislerinde yakıt kalitesi, yakma teknikleri ve yasal izinlerin kontrolü amacıyla denetimler yapılmaktadır yılında 8 adet ocak, 46 adet kömür satış yeri ve 68 adet merkezi ısıtmalı apartman denetimi yapılmıştır. Toplam 36 adet ithal ve yerli kömür numunesi alınmıştır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzce; 8 adet uygunluk, 94 adet yerli kömür satış izin belgesi, 96 adet ithal kömür satış belgesi, 4 adet Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve 94 adet Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi düzenlenmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

80 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Faaliyetleri Evsel Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği; İlimizdeki özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliği sorununun en önemli nedeni halen ısınmada çok büyük oranda katı yakıt kullanılmasıdır. Kış sezonunda zaman zaman sınır değerler açılmaktadır. Manisa da hava kirliliği nedenleri arasında şehrin topoğrafik yapısı, meteorolojik koşulları, nüfus yoğunluğu ve plansız kentleşmede önemli faktörlerdir. Kentin hemen güneyinde oldukça dik yükselen Spil Dağı hava akımlarını engellerken kış aylarında sıklıkla gözlenen inversiyon olayı hava kirleticilerinin kent üzerinde asılı kalmasına sebebiyet vermektedir. Isınmada doğalgazın yaygınlaştırılması bu açıdan önem arz etmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

81 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetleri Manisa Merkez İlçe Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları 2013 Yılı Aylık Ortalamaları SO2 Kısa Vadeli Sınır Değer: 250 mg/m3 TOZ Kısa Vadeli Sınır Değer: 100 mg/m3 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

82 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetleri Manisa Merkez İlçe Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları Son Bir Hafta SO2 Kısa Vadeli Sınır Değer: 250 mg/m3 TOZ Kısa Vadeli Sınır Değer: 100 mg/m3 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

83 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Faaliyetleri Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği ve gürültü kirliliği ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek için konu ile ilgili tüm kurumların işbirliği ve uyum içerisinde mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yürütmeleri gerekmektedir. Gerek ilgili mevzuatları gerekse konu hakkındaki İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile gürültü ve yakıt denetimleri konusunda yetki ve sorumlulukları bulunan Manisa Belediye Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile işbirliği içinde koordineli olarak çalışılabilmesi için yapılması gerekenler hususunda toplantılar düzenlenmiş ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

84 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetleri Atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon sistemi, katı atık depolama tesisi v.b. Çevresel alt yapı çalışmaları yapımına yönelik olarak proje hazırlama, müşavirlik hizmetleri ve inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere Bakanlığımızca Belediye Başkanlıklarına verilen nakdi hibelerin, amacına uygun harcanıp harcanmadığına ilişkin kontrol çalışmaları ve hak ediş ödeme işlemleri İl Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 22 adet firmanın hazırladığı “Atık Yönetim Planı” İl Müdürlüğümüzce incelenerek onaylanmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

85 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Faaliyetleri 1-İldeki Merkezi Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu; Arıtma Tesisi Olan Belediyeler; - Gölmarmara, - Saruhanlı, - Ahmetli, - Akhisar, - Kula, (Manisa Merkez ve Alaşehir’ in mevcut arıtma tesisleri kapasite ve teknoloji bakımından oldukça yetersiz kalmaktadır.) Yapımı Devam Eden Belediye; - Salihli Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

86 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
1-İldeki Merkezi Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu; Arıtma Tesisi Olan Organize Sanayi Bölgeleri; - Manisa O.S.B. - Salihli O.S.B. Arıtma Tesisi Olmayan Organize Sanayi Bölgeleri; - Turgutlu O.S.B. - Akhisar O.S.B. Bu O.S.B.’lerimiz de arıtma tesisleri bulunmadığı için sanayicilerimiz çevre izinlerini alamamakta, münferit arıtma yapmaları istenmekte ve bunun neticesinde olumsuz olarak etkilenmektedirler. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

87 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
2-İldeki Katı Atık Bertaraf Tesisi Sorunu; İlimizde; Merkez dahil hiçbir belediyenin düzenli ve lisanslı katı atık bertaraf tesisi yoktur. İlin tamamında «Vahşi Depolama» yapılmaktadır. Bu durum oldukça önemli bir çevre kirliliği nedeni olmakla birlikte özellikle Kırtık Mevkiindeki çöp alanında da görüldüğü üzere yangın, patlama ve kayma gibi insan sağlığını da tehlikeye atacak durumlara neden olmaktadır. 11/12/2009 tarihinde Manisa’da düzenlenen Gediz Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısında; yerleşim yerlerinin nüfus ve ulaşım verileri göz önünde bulundurularak İlimizde 6 adet Katı Atık Birliği kurulmasına karar verilmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

88 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 - Faaliyetleri
2-İldeki Katı Atık Bertaraf Tesisi Sorunu; Manisa Merkez İlçe için Uzunburun Köyü yakınlarında belirlenen yaklaşık 84 ha:’lık alanın projesi yapılmış ancak ihalesi yapılmamıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesinin oluşturulmasıyla; yeniden Katı atık yönetim planı yapılmalı ve rantabıl olabilecek şekilde yeni Bertaraf tesisi yerleri seçilmeli, projelendirilmeli ve yapımı hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak işletmeye alınmalıdır. Yukarıda zikredilen iş ve işlemlerin yapılması; yeni oluşacak Manisa Büyükşehir Belediyesinin asli görevleri arasındadır. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ortada bulunan bu sorunları çözebilmesi; ilgili tüm paydaşlarıyla işbirliği yaparak mümkün olacaktır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

89 ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Faaliyetleri Mevcut Durum Örnek Katı Atık Tesisi Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

90 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ÇEVRE BİRİMLERİ İl Müdürlüğümüz toplam personel sayısı 112 olup; idareciler dahil Çevre Birimlerinde çalışan toplam personel sayısı 21 dir. Buna karşın; İl Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin yaklaşık olarak %80’ ni Çevre Birimlerince yürütülmekte olup; bu kadar az sayı ile bu kadar çok işin altından kalkan ve özveri ile çalışan Çevre Birimi Personeline bir kez daha teşekkür etmekteyim. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

91 TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair iş ve işlemleri yürütmek, Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tahsis, kullanım izni, kiralama ve işletme işlemlerini yürütmek, denetlemek ve takibini yapmak, İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili gerekli işlemleri yapmak, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

92 TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetleri İlimiz Merkezde 3, Kula İlçesinde 2, Demirci ilçesinde 1, Salihli İlçesinde 1, Gördes İlçesinde 1, Selendi İlçesinde 1 olmak üzere toplam 9 adet Doğal Sit Alanı bulunmakta, 3 adet ( Salihli Allahdiyen Köyü Kanyonu, Kula Börtlüce Köyü Börtlüce Mağarası ve Kula Divlit tepe lav akıntıları) Doğal Sit Tespit Çalışmaları devam etmektedir. İlimiz Merkez ve İlçelerinde 77 alanda Anıt Ağaç bulunmakta, 2 adet Anıt Ağaç (Kırkağaç Bakır Beldesi Zeytin Ağacı, Soma Sarıkaya Köyü Karadut Ağacı) Tescil Edilmiş ve Muradiye küme çınar Ağaçları İşlemi devam etmektedir. Kurumumuza 162 adet başvuru yapılmış, 17 başvuru Bölge Komisyonuna iletilmiş, 144 başvuruya Kurum Görüşü verilmiş, 2 başvuru çalışmaları devam etmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

93 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI HİZMET DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVLERİ Müdürlüğümüz emrinde çalışan her türlü işçi, memur, geçici işçi personelin Özlük hakları ile ilgili işlemler ile emeklilik işlemlerini yapmak; Müdürlüğümüzün genel güvenliğinin sağlanmasını,temizliğin ve bakımın yapılması,cari harcamalarla ilgili işlemlerin yapılması,tahakkuka bağlanacak ödemelerin tahakkuklarının yapılmasını sağlamak,her türlü baskı ve matbu evrakın tanzimi,alımı gibi işleri yapmak,Göreve çıkacak araçların koordinasyonu ile araçların her türlü bakım,onarım,sigorta vs. işlerini takip etmek, İdari İşler Şube Müdürlüğünün başlıca görevlerdir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

94 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI HİZMET DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İl müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili çalışmaları Bakanlık koordinasyonluğunda yürütmek, ihtiyaç duyulan yazılımları veya yazılım geliştirme araçlarını belirlemek, geliştirmek, bilgi ve iletişim çalışmaları için gereken her türlü donanım ve çevre birimlerini tedarik etmek ve gerekli teknik desteği sağlamak, İnternet erişim ve iletişim hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Bilgi ve iletişim konularında gereken eğitimlerin yapılmasını sağlamak, İl Müdürlüğünün web sayfasını kurumsal standartlara uygun hazırlamak, güncellenmesini sağlamaktır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

95 İHTİYAÇ SORUN VE ÖNERİLER
İl Müdürlüğümüz mevcut yapısı ile personelimizin özverili çalışmaları sonucunda görev ve sorumluluklarını zamanında ve tam olarak yerine getirmektedir. Ancak; giderek artan iş yükü karşısında İl Müdürlüğümüzün teknik ve yardımcı personel ihtiyacı bulunmaktadır. Personel ihtiyacımız ve taleplerimiz defaten Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilmiştir. İl Müdürlüğümüzün ivedi olarak muhasebe hizmetlerini yürütebilecek personele ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun yanında; aşağıda belirtilen hususlarda çözüm önerilerimizin dikkate alınması durumunda iş verimi ve hizmet kalitesinin artacağı düşünülmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

96 İHTİYAÇ SORUN VE ÖNERİLER
A-ÇEVRE BİRİMLERİ; 1-) Çevre Mevzuatı kapsamında İl Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan tüm işlemler; toplam 16 teknik eleman tarafından yürütülmekte olup, bunlardan 12 tanesi denetim personelidir. Çevre Kirliliği ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek için Çevre Denetimi Şube Müdürlüklerinin 3 vardiya halinde 24 saat çalışma sistemine geçmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu suretle kesintisiz bir şekilde çevresel izleme ve kontrol yapılabilecektir. Ancak İl Müdürlümüzün personel ve araç-gereç açısından takviye edilmesi gerekmektedir. 2-) Havza bazında hareket edilerek; Ruhsatlı- ruhsatsız ve izinsiz irili ufaklı tüm tesislerin kayıt altına alınması, kirletici kaynakların tespit edilmesi, bilgilerin güncellenmesi ve alıcı ortama yapılan deşarjların izlenmesi, bu şekilde tesislerin tek bir uygulama ile standart olarak envanter alt yapısına kayıt edilmesi, bu amaçla veri ve izleme sisteme kurulması ve Coğrafi Bilgi Sistemine entegre edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bunun yanında; sistemin verimli ve güncel tutulabilmesi için 24 saat esasına göre çalışılması gerekmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

97 İHTİYAÇ SORUN VE ÖNERİLER
A-ÇEVRE BİRİMLERİ; 3-) Çevresel açıdan sorumluluk almak istemeyen Belediyeler nedeniyle İl Müdürlükleri neredeyse Zabıtalık görevleri de yürütür konumda kalmaktadır sayılı Çevre Kanunun 12. maddesinde Belediye Başkanlıklarının yetki devri alması ile ilgili herhangi bir bağlayıcı ifade bulunmamaktadır. Bu durumda; Belediye Başkanlılarının gürültü ve yakıt kontrolü gibi konularda yetki devri almamayı bir tercih haline getirmelerine ve bütün yükün İl Müdürlüklerinde kalmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda Çevre Kanununda Belediye Başkanlıklarının, Bakanlığımızdan yetki devri almalarını zorunlu hale getirecek yönde düzenlemelerin yapılmasının büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu konudaki görüş ve önerilerimiz Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

98 İHTİYAÇ SORUN VE ÖNERİLER
A-ÇEVRE BİRİMLERİ; 4-) İlimiz; büyük bir jeotermal rezerve(Salihli ve Alaşehir başta olmak üzere Turgutlu ve Ahmetli İlçelerimiz) sahip olup, özellikle son iki yıldır jeotermal kuyu sondajı ve jeotermal enerji santrali yatırım projelerinde oldukça büyük bir artış yaşanmıştır. Bu sondaj faaliyetlerinden kaynaklanan sondaj çamurları ve sondaj akışkanlarının bertarafı, denetimi ve izlenmesi konusunda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. İlimizde yeraltı sularındaki Bor oranının ülke ortalamasının üzerinde olması; İl Müdürlüğümüzün toprakta yaşanacak Bor kirliliğine karşı daha dikkatli olmasını gerektirmektedir. Zira söz konusu jeotermal alanları Salihli-Alaşehir Ovaları gibi oldukça önemli ve verimli tarım alanlarını kapsamakta olup, Bor kirliliğinin geri dönüşü olmamaktadır. Söz konusu taleplerin olası çevresel etkileri ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesinde; halen mevzuat bazında bazı eksikliklerin bulunması, İl Müdürlüğümüzün bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personelinin bulunmaması ve başvuru sayısının çokluğu gibi nedenlerden dolayı bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

99 İHTİYAÇ SORUN VE ÖNERİLER
B-ŞEHİRCİLİK BİRİMLERİ; Bakanlığımızın yeni oluşumu ile Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Sayılı KHK’lerle birlikte yeni görev ve denetleme alanları oluşmuştur. Yeni görev alanları oluşturan bu kanunlar ve KHK’lerin uygulanmasında gerek uygulamanın yeni olması ve gerekse üretici veya denetici kurum ve kuruluşların yeterli teknik bilgiye sahip olmamalarından dolayı dönem dönem olumsuzluklar meydana gelmektedir. Bu sorunlar; kurumumuz teknik elemanlarınca ilgilileri birebir bilgilendirmelerle, afişlerle , broşürlerle ve toplantılarla sık sık denetlemelerle çözümlemeye çalışılmaktadır. Tabi ki yaşanabilir bir yapılaşmanın oluşması için yürürlükteki mevzuatların uygulanması gerekmektedir. Mevzuatların uygulanmasını sağlamak içinde denetim yapabilecek yeterli sayıda teknik personelin ve teknolojik donanımın olması gerekmektedir. Müdürlüğümüzün sorunlarından en önemlisi de yeterli sayıda teknik personelin, teknolojik donanımın olmaması ve ulaşımda yaşanan sıkıntılardır. Yukarıda izah edilen tüm sorunların kısa zamanda aşılması için Bakanlığımızla sık sık görüşmeler ve yazışmalar yapılmakta zaman içerisinde aşılması planlanmaktadır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

100 MUSTAFA YILMAZ İL MÜDÜRÜ ARZ EDERİM.
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü


"Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları