Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emir kipleri Study Turkish © 2010 Study Turkish.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emir kipleri Study Turkish © 2010 Study Turkish."— Sunum transkripti:

1

2 Emir kipleri Study Turkish studyturkish@ku.edu http://study-turkish.wikispaces.com/ © 2010 Study Turkish

3 “Hızlı koşma, yavaş koş.” Basic verbs ● Commands  talebe U9

4 uçmak içmek yıkamak yemek düşünmek uyumak içmekyemekuçmak yıkamakuyumakdüşünmek Click to see. Verbs. Learn these words. 12 

5 yazmak konuşmak öğrenmek dinlenmek okumak öğretmek çalışmak yazmakdinlenmek konuşmaköğrenmek öğretmek okumak Click to see. Verbs. Learn these words. 34 

6 Commands: “- mek / mak” is used to make infinitive verbs in Turkish. içmek = to drink İç. = Drink. To make commands: no suffix. çay içmek = to drink tea Çay iç. = Drink tea. ”..  Last vowel Suffix e / i / ö / ü -me a / ı / o / u -ma Last vowel Suffix e / i / ö / ü -me a / ı / o / u -ma 5

7 Negative suffix: -me / -ma -me / -ma negates the meaning of a verb it is added. How to add -me / -ma? (Like in the vowel harmony for -de suffix) Last vowel Suffix a / ı / o / u -ma e / i / ö / ü -me Last vowel Suffix a / ı / o / u -ma e / i / ö / ü -me - Çay iç. = Drink tea Çay içme. = Don’t drink tea

8 Commands. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. çay içmek araba sürmek yemek mektup yazmak gazete okumak çamaşır yıkamak futbol oynamak ders çalışmak Çay... Araba …. Yemek …. Mektup …. Gazete …. Çamaşır ….. Futbol ….. Ders ….. çay içmek araba sürmek yemek mektup yazmak gazete okumak çamaşır yıkamak futbol oynamak ders çalışmak Çay ….. Araba …... Yemek ….. Mektup …... Gazete …... Çamaşır ……. Futbol ……. Ders …….. 6 7 

9 Commands. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. çay içmek araba sürmek yemek mektup yazmak gazete okumak çamaşır yıkamak futbol oynamak ders çalışmak Çay iç. Araba sür. Yemek ye. Mektup yaz. Gazete oku. Çamaşır yıka. Futbol oyna. Ders çalış. çay içmek araba sürmek yemek mektup yazmak gazete okumak çamaşır yıkamak futbol oynamak ders çalışmak Çay içme. Araba sürme. Yemek yeme. Mektup yazma. Gazete okuma. Çamaşır yıkama. Futbol oynama. Ders çalışma. 6 7 

10 Give commands to your friend and your friend will act. Dans et. Şarkı söyle. Uyu. Ağla. Gül. Futbol oyna. Buraya gel. Orada bekle. Yürü. Oraya git. Otur. Ayağa kalk. Konuş. Beni dinle. Bana bak. Hızlı koş. Zıpla. 8 

11 Recall: -i state © 2010 Study Turkish It is used to denote the subject of an action. adds the meaning of "being known, specified" just as the meaning given by “the” can be one of the following forms depending on vowel harmony if the word ends with a vowel, takes -y as a buffer letter Last vowel of the wordSuffix a / ı -(y) ı e / i -(y) i o / u -(y) u ö / ü -(y) ü Last vowel of the wordSuffix a / ı -(y) ı e / i -(y) i o / u -(y) u ö / ü -(y) ü

12 Last vowelSuffix a / ı- (y) ı o / u- (y) u e / i- (y) i ö / ü- (y) ü Last vowelSuffix a / ı- (y) ı o / u- (y) u e / i- (y) i ö / ü- (y) ü the: The suffix for definite nouns in Turkish is “- (y) ı / i / u / ü”. bir çay = a tea Bir çay iç. = Drink a tea. çayı = the tea Çayı iç. = Drink the tea. If the last letter of the word is a vowel, then the suffix is used with buffer “- (y)”. bir kapı = a door Bir kapı aç. = Open a door. kapıyı = the door Kapıyı aç. = Open the door. PersonsObject pronouns Ben beni Sen seni O onu Biz bizi Siz sizi Onlar onları Exception: onu PersonsObject pronouns Ben beni Sen seni O onu Biz bizi Siz sizi Onlar onları Exception: onu 9 

13 “the”. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. televizyon izlemek kapı kapamak ben / öpmek gazete okumak o / izlemek yemek çay içmek araba sürmek Televizyon... izle. Kapı… kapa. Ben.. öp. Gazete..oku. O.. izle. Yeme..ye. Çay..iç. Araba..sür. kitap okumak biz / ziyaret etmek pencere açmak bardak almak onlar / beklemek çiçekler / sulamak tişört giymek mektup yazmak Kitab.oku. Biz. ziyaret et. Pencere..aç. Bardağ..al. Onlar..izle. Çiçekler.. sula. Tişört.. giy. Mektub.. yaz. 10 11 

14 Recall: Consonant Harmony © 2010 Study Turkish Words ending with p, ç, t, k If added a suffix starting with a vowel p, ç, t, k softens and becomes b, c, d, g, ğ dolap  dolaba, dolabı kitap  kitabı, kitaba yemek  yemeği, yemeğe kalp  kalbi, kalbe renk  rengi, renge (if ends with “nk” k  g, otherwise k  ğ) ağaç  ağacı, ağaca kanat  kanadı, kanada Exeption: kanıt  kanıtı, kanıta; avukat, Can not be generalized to all the words Mostly does not soften for words with one vowel saç, ip, iç, at, ak, ok  saçı, ipi, içi, atı, akı, oku Exeption: çok  çoğu

15 “the”. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. televizyon izlemek kapı kapamak ben / öpmek gazete okumak o / izlemek yemek çay içmek araba sürmek Televizyonu izle. Kapıyı kapa. Beni öp. Gazeteyi oku. Onu izle. Yemeği ye. Çayı iç. Arabayı sür. kitap okumak biz / ziyaret etmek pencere açmak bardak almak onlar / beklemek çiçekler / sulamak tişört giymek mektup yazmak Kitabı oku. Bizi ziyaret et. Pencereyi aç. bardağı al. Onları izle. Çiçekleri sula. tişörtü giy. mektubu yaz. 10 11 

16 Study with a partner. Point at things and give commands. Kapıyı aç. Çayı iç. 12 

17 to: The suffix for direction in Turkish is “- e / a”. ev = house eve = to the house Eve git. = Go to the house. If the last letter of the word is a vowel, then the suffix is used with “- (y)”. oda = room odaya = to the room Odaya git. = Go to the room. Last vowelSuffix a / ı / o / u- (y) a e / i / ö / ü- (y) e Last vowelSuffix a / ı / o / u- (y) a e / i / ö / ü- (y) e Persons(to me) Ben bana Sen sana O ona Biz bize Siz size Onlar onlara Persons(to me) Ben bana Sen sana O ona Biz bize Siz size Onlar onlara 13 

18 “to”. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. berber / gitmek sinema / gitmek kafe / gitmek ev / gitmek okul / gitmek banyo / gitmek deniz / gitmek durak / gitmek Berber.. git. Sinema.. git. Kafe.. git. Ev.. git. Okul.. git. Banyo.. git. Deniz.. git. Dura.. git. 14 15 

19 “to”. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. berber / gitmek sinema / gitmek kafe / gitmek ev / gitmek okul / gitmek deniz / gitmek durak / gitmek Berbere git. Sinemaya git. Kafeye git. Eve git. Okula git. Denize git. Durağa git. 14 15 

20 Click to check your answers. Which sentence is true? Buraya gel Bura gel. Bu kalemı al. Bu kalemi al. Hemen eve git. Hemen evye git. Yemeki ye. Yemeği ye. Bana bak. Beni bak. Kitabı oku. Kitapı oku. 16 17 

21 Click to check your answers. Which sentence is true? Buraya gel Bura gel. Bu kalemı al. Bu kalemi al. Hemen eve git. Hemen evye git. Yemeki ye. Yemeği ye. Bana bak. Beni bak. Kitabı oku. Kitapı oku. 16 17 


"Emir kipleri Study Turkish © 2010 Study Turkish." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları