Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IF Clauses “Şart cümleleri”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IF Clauses “Şart cümleleri”"— Sunum transkripti:

1 IF Clauses “Şart cümleleri”
Zero Conditional (Type 0)

2 General truth “genel doğrular”
F a c t s “gerçekler” General truth “genel doğrular” If clause, main clause “ana cümle” IF + GENİŞ ZAMAN, GENİŞ ZAMAN Yan cümle Ana cümle

3 If you heat ice, it meltS. “Buzu ısıtırsan, o erir.”
If you heat water, it evaporiseS “Suyu ısıtırsan, o buharlaşır.” If you cut your finger, it bleedS “Parmağını kesersen, o kanar.” If we freeze water, it becomeS ice “Suyu soğutursak, o buz olur.” If the weather is windy, the sea becomeS wavy “Hava rüzgarlıysa, deniz dalgalı olur.”

4 If we heat butter, it meltS. “Tereyağını ısıtırsak, o erir.”
If we heat water at 100 degrees centigrate, it boilS “Eğer suyu yüz derecede ısıtırsak, o kaynar.” If a man’s heart stopS, he dieS “Eğer bir adamın kalbi durursa, o ölür.” If we take a fish out of water, it dieS “Eğer bir balığı suyun dışına alırsak, o ölür.” If we throw a piece of wood into the fire, it burnS “Eğer bir parça odunu ateşin içine atarsak, o yanar.”

5 If you don’t breathe, you die. “Eğer nefes almazsan, ölürsün.”
If we throw something up, it dropS back on the ground “Eğer bir şeyi yukarıya atarsak, o geri yere düşer.” If we throw a stone to water, it sinkS “Eğer bir taşı suya atarsak, o batar.” If you don’t breathe, you die “Eğer nefes almazsan, ölürsün.” If you bend a match stick, it breakS “Eğer bir kibrit çöpünü bükersen, o kırılır.” If you press the button, the door openS “Eğer düğmeye basarsan, kapı açılır.”

6 General Truths “Genel doğrular”

7 If you study, you pass. “Eğer ders çalışırsan, geçersin.”
If a person always tellS a lie, nobody believeS him “Eğer bir kişi her zaman yalan söylerse, kimse ona inanmaz.” If a students doesn’t study enough, he failS “Eğer bir öğrenci yeterince ders çalışmazsa, başarısız olur.” If a person hearS good news, he becomeS happy “Eğer bir kişi iyi bir haber işitirse, mutlu olur.” If we look in the mirror, we see ourselves in it “Eğer aynaya bakarsak, orada kendimizi görürüz.” If you study, you pass “Eğer ders çalışırsan, geçersin.”

8 If I give a promise, I keep it. “Eğer bir söz verirsem, onu tutarım.”
If you respect others, they respect you, too “Eğer başkalarına saygı gösterirsen, onlar da sana saygı gösterir.” If you love, everybody loveS you, too “Eğer sen seversen, herkes de seni sever.” If you do something again & again, you remember it “Eğer bir şeyi tekrar tekrar yaparsan, onu hatırlarsın.” If I give a promise, I keep it “Eğer bir söz verirsem, onu tutarım.” If you run fast, you get tired “Hızlı koşarsan, yorulursun.”

9 If you………………… (heat) water, it………………… (evaporate)
evaporiteS If you………………… (heat) water, it………………… (evaporate)

10 If you…………………. (heat) ice, it………………. (melt)
meltS

11 If you……………. (cut) your finger, it…………... (bleed)
bleedS If you……………. (cut) your finger, it…………... (bleed)

12 If we……………. (freeze) water, it…………… (become) ice.
becomeS If we……………. (freeze) water, it…………… (become) ice.

13 If the weather………. (be) windy, the sea…………… (become) wavy.
is becomeS If the weather………. (be) windy, the sea…………… (become) wavy.

14 If you ………………. (not water) plants, they ……….. (die).
don’t water die If you ………………. (not water) plants, they ……….. (die).

15 leave gets If you………….. (leave) metal out in the rain, ıt…….…. (get) rusty

16 get mix If you………….. (mix) yellow and blue, you…………. (get)green.


"IF Clauses “Şart cümleleri”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları