Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emerald kullanıcılarınıza yayın yapma konusunda nasıl yardımcı olabilir? Kullanıcılarınız için yardımcı kaynaklar Mine Tonta Business Manager, Turkey.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emerald kullanıcılarınıza yayın yapma konusunda nasıl yardımcı olabilir? Kullanıcılarınız için yardımcı kaynaklar Mine Tonta Business Manager, Turkey."— Sunum transkripti:

1 Emerald kullanıcılarınıza yayın yapma konusunda nasıl yardımcı olabilir? Kullanıcılarınız için yardımcı kaynaklar Mine Tonta Business Manager, Turkey and Eastern Mediterranean Tel:

2 Program Sosyal Bilimlerde Türkiye adresli yayın sayısı
Sosyal Bilimlerde yayın yapmada sorunlar Emerald’ın yayın yapmaya yardımcı kaynakları Kütüphaneciler nasıl yardımcı olabilir

3 Türkiye Adresli Yayın sayısı (2010, ULAKBIM)
Toplam Yayın: Sosyal Bilimler: 2092

4 Sosyal bilimlerde konulara göre yayın sayısı - 2010

5 Sosyal Bilimlerde Yayın Yapma Sorunları
Sosyal bilimlere yeterli kaynak ayrılmamakta Yabancı dil sorunu var, öğretim elemanlarının yaklaşık %60’nın yabancı dil sorunu var Öğretim elemanlarının %46’sı hiç yurt dışına çıkmamıştır *Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, YÖK, 2007 Sosyal bilimlerde makale yayınlamada en önemli güçlüklerden biri, Yükseköğretim Kurulu’nun Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi başlıklı taslak raporunda da “anketler, öğretim elemanlarının yaklaşık % 60’nın yabancı dil sorunu olduğunu, % 46’sının hiç yurtdışına çıkmadığını göstermiştir” (YÖK, 2006, 10) Birçok makale yazarı, makalelerini önce Türkçe yazmakta, sonra bunların çevirisini yabancı dil bilen bir tanıdıklarına ya da çeviri işlerini tecimsel kaygılarla yapan bazı kuruluşlara yaptırtmaktadırlar. Genellikle alan dışından olan bu kişilerin yaptığı çeviriler özellikle terminoloji açısından yanlışlıklar içermekte, makaledeki bilim dili eşdeğerlilik ilkesine uygun bir biçimde amaç dile yansıtılamamaktadır

6 Sosyal Bilimlerde Yayın Yapma Sorunları
Dil ve Çeviri sorunu; makaleler önce Türkçe yazılmakta, sonra çeviri yaptırılmakta Yapısal sorunlar; giriş, gelişme, sorunlar, bulgular, tartışma gibi bilimsel metin biçemi sorunları Doğru dergi seçimi; makalenin gönderilen derginin konu ve kapsamına uygun olmaması Alıntılar; kaynakça bölümünde yazım yönergelerine uyulmaması. * Osman Toklu, Sosyal Bilimlerde Yabancı Dilde Yayın Yapma ve Sorunları. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık s. 129 Yabancı dergilere gönderilecek makalelerde konu seçimi de çok önemlidir. Yazının gönderildiği derginin okuyucusuna yabancı olan ya da onu hiç ilgilendirmeyen, yalnızca ülkemizi ya da ülkemizdeki bir kurumu ilgilendirebilecek konuların işlendiği, örneğin ülkemizdeki bir üniversitenin hazırlık bölümündeki yabancı dil programında uygulanan yabancı dil öğretimi yöntem ve tekniklerini konuşma becerisinin geliştirilmesine katkısı yönünden inceleyen, eleştiren ve bu konuda önerilerde bulunan bir çalışma, yabancı Alıntı yapılırken ya da alıntı yapılan veya yararlanılan yayınlar kaynakça bölümünde verilirken yabancı dergilerin makale yazım yönergelerine uyulmaması da sorunlar yaratmaktadır. Çalışmalar hazırlanırken yararlanılan kaynakların güncelliğini yitirmiş eski yayınlar olması, az sayıda güncel kaynaktan yararlanılması da yabancı dergilerin makaleye olumlu yaklaşımını engelleyen diğer bir etkendir. Makalede anlatılanların makale başlığı ile ilgisi olmaması, diğer deyişle makale başlığı ile makale konusu arasındaki uyumsuzluk da sosyal bilimler alanındaki makalelerde sıkça görülen sorulardan biridir

7 çözümünde nasıl yardımcı olabilir?
Emerald bu sorunların çözümünde nasıl yardımcı olabilir?

8 Emerald yazar kaynakları
Makale hazırlama konusunda `Nasıl yapılır` rehberleri. Örneğin; doğru dergi nasıl seçilir,makale yapısı nasıl olmalı,öz nasıl yazılır, kaynakçalar nasıl düzenlenir, ortak yazarlık durumunda dikkat edilecek konular, makele adı seçerken nelere dikkat edilmeli Düzeltme hizmeti Yayımlatma konusunda rehberler; editör ve hakemlik süreci

9 Yazarlar İçin Destek Kaynaklara erişim

10 Emerald yazar kaynaklar
Edit hizmeti: Konusunda uzman copy editörleri tarafından ana dili İngilizce olmayanlar için düzeltme hizmeti

11 Dil açısından yardımcı kaynaklar; Editing Service
Eğer ana diliniz İngilizce değilse… Konularında uzman Copy editörleri (düzeltmenler) ile sizi iletişime geçirir Emerald’ın seçtiği editör listesinden yazar konusuna uygun editörü seçip iletişime geçebilir Sadece İngilizce değil diğer dillerde de düzeltme yapan editörler mevcuttur. Ücretlendirme bağımsız Uluslararası editörle kurumunun tarifesi üzerinden yapılır

12 Editing Service; düzeltme hizmeti verenler
.

13 Ana diliniz İngilizce değilse yardımcı kaynaklar

14 Makale yazımı konusunda yardımcı kaynaklar
Yazarlar için etkili yazma rehberleri; Planlama Yapıyı oluşturma Düzeltmeler yapma

15 Yapısal sorunlar için nasıl yapılır rehberleri
What should YOU be looking for We know what reviewers are looking for but what should you be looking for? Is there anyone here who has not heard of Thomson Reuters ISI? It’s a journal ranking system devised to measure the quality of journals based on citations. It is not the only system but it’s an important one; influences how university funding is allocated. Emerald work with ISI and acknowledge their importance and many of our journals are ISI-ranked. However, there are other ways of ranking journals. Can’t tell you where to publish but can tell you what to consider. Depends on where you want to work, some universities want you to publish in specific journals, in ISI ranked journals, may want you to publish one article in a top ranked journal or 5 in any journal. Be political and strategic about where to submit your article.

16 Etkili yazım rehberleri
Daha anlaşılır yazma İngilizce yazma Gözden geçirme Harvard referans sistemi Kitap eleştirisi yazma Vaka çalışması yazma

17 Makalenin yapısı nasıl olmalı

18 Yayımlatma konusunda yardımlar
Doğru dergi seçimi Hakemlik süreci Editör ve hakemler nelere dikkat eder Makalenin düzeltilmek üzere geri gelmesi Düzeltmeler yapma Online okunurluğunu artırma

19 Yayımlatma konusunda rehberler
Online okunurluğunu artırma Editörler ne ister Kitap önerisi yazma Dergi önerisi yazma

20 Hakemlik süreci ve düzeltme rehberleri

21 Diğer yardımcı kaynaklar
Kütüphaneciler için: kütüphane yönetimi, pazarlama, kütüphanecilik dergilerinde makale yazma, etkinlikler, haberler Araştırmacılar için: Tez araştırmaları, tez önerisi ve tez yazma, burs, kaynak bulma, konferanslar, diğer araştırmacılarla iletişime geçme (research connection) Eğitimciler için: Etkili ders anlatma yöntemleri, yeni ders hazırlama, ödev ve takip yöntemleri, e-öğrenme, uzaktan eğitim, kopya önleme Öğrenciler için: Verimli ders çalışma, ödev hazırlama, temel literatür, okuma listeleri

22 Ayrıntılı bilgi için standımızı ziyaret edin!
Teşekkür ederiz Kurumunuzda yayın yapma semineri isteği için lütfen bizimle iletişime geçin Mine Tonta: Tel: Talk to us, use us! Use Emerald resources, give us feedback using the online form (link on the memory stick), talk to us. Tell us how we can help you and, above all, write for us! Ayrıntılı bilgi için standımızı ziyaret edin!


"Emerald kullanıcılarınıza yayın yapma konusunda nasıl yardımcı olabilir? Kullanıcılarınız için yardımcı kaynaklar Mine Tonta Business Manager, Turkey." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları