Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
ASANSÖR KONTROL VE DENETİM SÜREÇLERİ 09-10 EYLÜL 2011 ANKARA Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

2 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansörler, Avrupa Komisyonu tarafından riskli ürünler grubuna dahil edilerek Yeni Yaklaşım Direktiflerinden “Makine Emniyeti Direktifi (2006/42)” dışında ayrı bir düzenleme getirilmiş ürünlerdir. Asansör Direktifi 95/16/EC Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

3 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör Direktifi (95/16/EC), ülkemiz tarafından uyumlaştırılarak; - 15/02/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. - 31/01/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’ de revize edilerek yayımlanmıştır. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği; - 18 Kasım 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

4 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği PİYASAYA ARZ 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Asansörün Kullanım Ömrü Boyunca Kullanıma Açılması, Bakımı ve Kontroller Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine Uygun Asansör Montajı ve Piyasaya Arzı Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

5 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Amaç: İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

6 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Kapsam: 15/08/2004 tarihi itibariyle monte edilmiş asansörleri kapsamaktadır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

7 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Amaç: Asansörlerin hizmete alındıktan sonra işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri ile ilgili kuralları belirlemek. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

8 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Kapsam: 31/1/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 95/16/AT sayılı Asansör Yönetmeliği kapsamında monte edilmiş asansörleri, Aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

9 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
PAYDAŞ GRUBU (Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Çevre Şehircilik Bakanlığı (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) - İçişleri Bakanlığı (Valilikler, Belediyeler) - Yapı Ruhsatı Veren Kurum ve Kuruluşlar - İlgili Meslek Odaları - Sektör (Asansör monte eden veya yetkili servis) - Kullanıcılar (Bina sorumluları) 01 Ocak 2012’den sonra A Tipi Muayene Kuruluşları Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

10 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ve ilgili diğer mevzuatların gerekliliklerinin karşılanması, bu doğrultuda yapılan inceleme ve denetimler asansörlerin güvenlik seviyelerinde artış sağlamaktadır. Denetim ve kontroller; - Piyasaya arz öncesi- güvenli ürün - Piyasaya arz sonrası- ürün güvenliğinin sürdürülebilirliği Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

11 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
İnceleme ve Kontroller; 1- Onaylanmış Kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemeler, 2- Asansörün Yapıya Uygunluğunun Kontrolü 3- Asansörün Tescili 3- Yıllık kontrol Denetim; Piyasa Gözetimi ve Denetimi Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

12 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
ONAYLANMIŞ KURULUŞ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İNCELEMELER Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

13 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ Risksiz ürün Testleri üretici yapar Riskli ürün Testleri OK yapar 95/16/AT kapsamındaki asansör ve asansör güvenlik aksamları Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

14 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Piyasaya arz öncesi; Asansör monte eden tarafından seçilen modül doğrultusunda 95/16/EC Asansör Direktifi kapsamında atanmış onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetim sonucu yeterliliğin belgelendirilmesi. Yeterlilik; - Tanımlanmış belirli bir tipe, - Tek bir asansöre, - Belirli bir periyot dahilinde tasarım ve montaj dahilinde Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

15 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM:2010/7) Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

16 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Amaç: İlgili Tebliğ kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilmesinde esas alınacak temel kriterleri belirlemek. Gerektiğinde tebliğ kapsamında atanmış onaylanmış kuruluşlara yönelik yaptırımlar uygulanmasını sağlamak. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

17 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
95/16/AT sayılı Asansör Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar başvuruda bulunan 12 (on iki) kuruluş arasında Bakanlığımızca yürütülen değerlendirmeler neticesinde 7 (yedi) adedi onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

18 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
YERLİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR ONAYLANMIŞ KURULUŞ YETKİ KAPSAMI (95/16/AT) Türk Standartları Enstitüsü (1783) Ek XIII, Ek XII, Ek XIV, Ek VB, Ek X, Ek VI MEYER Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. (1984) Ek XIII, Ek VB, Ek X, Ek XII, Ek XIV, Ek VI TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi (2022) Ek XIII, Ek VB, Ek X, Ek VI ALBERK Q&A Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. (2138) KALİTEST Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (2179) Ek XIII, Ek X SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (2195) UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (2292) Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

19 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Onaylanmış Kuruluşlar tarafından 3 aylık periyotlarda; Belge verilen ürüne ve firmaya yönelik bilgi, Onaylanmış Kuruluşlar tarafından anında; Belgesi iptal edilen ürüne ve firmaya yönelik bilgi aktarımı. Geçmişten günümüze; Onaylanmış kuruluşlar tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda G modülüne (Ek X) yönelen asansör montaj firmalarının sayısında artış olduğu tespit edilmiştir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

20 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
ASANSÖRÜN YAPIYA UYGUNLUĞUNUN KONTROLÜ Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

21 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Mevzuat: İlgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından; - Belediye, - Valilik, - Organize Sanayi Bölgesi, - Teknokent, - Teknopark 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

22 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
TESCİL Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

23 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Mevzuat: Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin ‘Asansörlerin tescili’ başlıklı ikinci bölüm 5. maddesi Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

24 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Kayıt altına alınması amacıyla işletmeye alınacak asansörler; - Belediye veya - Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valiliğe veya - İlgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara tescil ettirilir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

25 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör monte eden tarafından, yapı ruhsatı vermekle yetkili kuruluşlara, AT Uygunluk Beyanı verilmesi suretiyle asansörün tescil işlemi yaptırılacaktır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

26 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
AT Uygunluk Beyanının içeriği; - Asansör monte edenin adı ve adresi, - Asansörün tanımı, tip veya seri detayları, seri numarası ve asansörün montajının yapıldığı adres, - Asansörün montaj yılı, - Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler - Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf, - Uygun olduğu durumda, AT Tip İnceleme belgesine atıf, - Onaylanmış Kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası, - Asansör monte eden yetkilisinin imzası. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

27 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
YILLIK KONTROL Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

28 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansörün, güvenliğinin sürdürülebilirliği amacıyla, hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak kontrollerdir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

29 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir. Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmeyecek, buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumlu olacaktır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

30 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

31 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Yetkili Mühendis Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliği belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini tanımlamaktadır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

32 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

33 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

34 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
İSTATİSTİKLERE GÖRE YILLIK KONTROL FAALİYETLERİ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM 6 Yıllık Ort. Oran (%) Kontrol Edilen Asansör 8.245 (%6,5) 19.283 (%14,2) 13.079 (% 8,1) 14.192 (% 8,8) 10.667 (%6,2) 9.763 (%5,5) 75.229 8,2 (Yüzdeler, Türkiye’deki toplam tahmini adet asansör esas alınarak verilmiştir.) KAYNAK: TMMOB MMO 2010 RAPORU Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

35 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

36 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde kontrol edilen asansör sayıları 2008 : 3830 adet, 2009 : 3916 adet, 2010 : 4137 adettir. Yenimahalle Belediyesi sınırları içerisinde kontrol çalışmaları Ağustos 2010 tarihinde başlamıştır yılı 5 aylık sürecinde toplam 564 adet asansör kontrol edilmiştir. Ayrıca Çubuk , Akyurt, Elmadağ ve Polatlı Belediyeleri sınırları içerisinde de kontroller gerçekleştirilmektedir. Ancak bunların sayıları yeterli değildir. (KAYNAK: EMO) Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

37 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
2004 – 2009 yılları arasında TMMOB MMO ile protokolü bulunan 19 ildeki 38 belediye sınırları dahilindeki denetim verilerini kapsamaktadır. Toplam belediye sayısının 2950 olduğu düşünülürse toplamda yıllık kontrol yaptıran belediye sayısının toplam belediye sayısına oranı; % 1.3 seviyesindedir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

38 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
01/01/2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

39 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Yıllık Kontrolün Yaptırılması ve Raporun Tanzim Ettirilmesi Sorumluluğu Kimlerde Olacaktır? Bina Sorumlusu - Yönetici Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

40 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Yıllık Kontrolün Yaptırılıp Yaptırılmadığının Takibinin Sorumluluğu Kimlerde Olacaktır? Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni veren otorite - Belediye, - Valilik, - Organize Sanayi Bölgesi, - Teknokent, - Teknopark vb. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

41 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
A Tipi Muayene Kuruluşu Nasıl Belirlenecektir ve İzlenecektir? - TS EN ISO IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler - Asansörler ile Kaldırma İletme Makinaları Muayene Kuruluşu Akreditasyon Rehberi (R50.02) Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

42 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Hangi Kriterlere Göre Muayene Kuruluşuna Yetki Verilecektir? - A Tipi Muayene Kuruluşunun bağımsızlığı. - Muayene kuruluşu personel sayısı (tam zamanlı ve nitelikli), varsa konuya ilişkin alacağı taşeronluk hizmetlerinin detayları. - Yeterli sayıda uygun ekipmanla donatılmış olması. - Muayene kuruluşunun yapılacak protokol süreci içerisinde sahip olduğu akreditasyonun sürdürülebilirliği. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

43 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
- Yıllık kontrol faaliyetlerinde alt yüklenicinin kullanılması durumunda, alt yüklenicinin söz konusu hizmeti yerine getirebilmesi hususunda yeterli olmasının temin edilmesi, muayene kuruluşu ile alt yüklenici arasında sözleşme yapılmasının sağlanması ve alt yüklenici kullanılması durumunun detaylandırılarak belediyeye veya ruhsat makamına raporlanması Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

44 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
- Yıllık kontrolleri yürütecek personele ait muayene kuruluşu adına tanıtıcı kimlikleri bulunmasının sağlanması. - Yıllık kontrol esnasında oluşabilecek tahribata karşın muayene kuruluşunun konuya ilişkin faaliyetlerini içerecek şekilde mesleki sorumluluk sigortasına sahip olması. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

45 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
A Tipi Muayene Kuruluşunun Görevlendirilmesi Nasıl Yapılır? Yeterliliği incelenen ve değerlendirilen kriterler doğrultusunda tespit edilen en uygun A Tipi Muayene kuruluşuna imzalanacak sözleşme neticesinde Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yağı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli yetki verilecektir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

46 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Yıllık kontrollerde muayene kuruluşlarının kullanacakları kontrol amaçlı dokümanlar nasıl hazırlanmalıdır? Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

47 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
15/8/2004’TEN ÖNCE MONTE EDİLEN ASANSÖRLER İÇİN 15/8/2004’TEN SONRA MONTE EDİLEN ASANSÖRLER İÇİN Yıllık kontrol aşamasında, imal yılı itibarıyla zorunlu olan standard gereklerine veya TS EN 81-80’e uygun hazırlanacak muayene kontrol listesi Yıllık kontrol aşamasında, 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin temel gereklerini destekleyen harmonize standardlara uygun hazırlanacak muayene kontrol listesi  Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

48 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETİ Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

49 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 16/05/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

50 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nin amacı, Bakanlığımız sorumluluğundaki ürünlerin, piyasa gözetimi ve denetimine yönelik esaslar, önlemler, denetimde görevli personelin eğitimi, görevlendirilmesi, yetki ve yükümlülükleri belirlemektir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

51 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Birimleri ve 81 İl Müdürlüğü personeli (~450) tarafından denetimler; - Re’sen, - Şikayet ve ihbar doğrultusunda, -Yıllık plan doğrultusunda denetimler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

52 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
95/16/AT Asansör Yönetmeliği Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Asansörün Kullanım Ömrü Boyunca Bakımı ve Kontroller Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine Uygun Asansör Montajı ve Piyasaya Arzı 4703 Sayılı Kanun 4077 Sayılı Kanun Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

53 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
- Denetim sonuçlarının aynı kriterlere göre muhafaza edildiği, - Rapor (risk analizi vs.), doküman ve ilgili belgelerin (beyan, fotoğraf vs.) yayımlandığı, - Etkin değerlendirmelere temel teşkil edecek anlamlı verilere ulaşılmasının sağlandığı VERİ TABANI mevcuttur. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

54 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanında yer alan iç piyasa denetimi bilgileri, gümrüklerde kaynak olarak kabul edilmekte ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile veri paylaşımı yapılmaktadır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

55 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Daha önce Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyeti etkinliğin artırılması amacıyla, Bakanlığımız bünyesinde bulunan; Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Söz konusu Genel Müdürlüğün yegane faaliyet alanı Piyasa Gözetimi ve Denetimidir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

56 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
DENETİM VERİLERİ Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

57 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
2009 YILI Denetlenen toplam asansör miktarı: 600 İdari para cezası miktarı: TL. (4703 sayılı Kanun) Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

58 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
2010 YILI Denetlenen toplam asansör miktarı: 820 İdari para cezası miktarı: TL. (4703 sayılı Kanun) Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

59 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
- Onaylanmış kuruluşlar, - Belediye ve Valilik, - Yapı Ruhsatı Veren Kurum ve Kuruluşlar, - İlgili Meslek Odaları, Tarafından gerçekleştirilen İNCELEME VE KONTROLLER - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ Ortak Amaç: ÜRÜN GÜVENLİĞİ Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

60 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
TEŞEKKÜR EDERİM Sorularınız için Tel : 0 (312) – 56 13 Faks : 0 (312) ler: Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü


"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları