Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 3: Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Kazanım 4: Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 3: Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Kazanım 4: Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla."— Sunum transkripti:

1 Kazanım 3: Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Kazanım 4: Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir.

2 Mustafa Kemal’in ilk görev yeri neresidir?
M. Kemal 1905’te İstanbul Harb Akademisinden mezun olarak orduya girdi ۝ Şam M. Kemal Kurmay Yüzbaşı olarak Şam’daki 5. Orduda Görev aldı. Subay Arkadaşlarıyla 1907 Beyrut Mustafa Kemal’in ilk görev yeri neresidir?

3 ۝ Manastır ۝ Selanik ۝ Şam M. Kemal bir süre sonra Manastırda bulunan 3. orduya görevlendirildi. Buradan da Selanik bölümünde çalışmaya başladı

4 13 Nisan’da olmasına rağmen niçin 31 Mart Vakası denmiş olabilir?
İstanbul’da Meşrutiyet yanlıları ile meşrutiyeti istemeyenler arasında kargaşa çıkmıştı. 13 Nisan 1909’daki bu olaya 31 Mart Vakası denir. Osmanlıda o dönemlerde hem Rumi Takvim hem de Hicri Takvim kullanılmaktaydı. Rumi Takvime göre 31 Mart’a denk gelen bu olay için bu isim verilmiştir 13 Nisan’da olmasına rağmen niçin 31 Mart Vakası denmiş olabilir?

5 Hareket Ordusu İstanbul’a girerken
۝ Manastır ۝ Selanik Bu İsyanı M. Kemal’in isim verdiği “Hareket Ordusu” Selanik’ten İstanbul’a gelerek bastırmıştır. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket Ordusunda, M. Kemal Kurmay Başkanı olarak görev almıştır. ۝ Şam Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Kd. Kur. Yzb. Mustafa Kemal subay arkadaşlarıyla İstanbul'da

6 Denizden bir donanma gönderilebilirdi
Sömürge arayan İtalya tam karşısında bulunan ve zayıf Osmanlı’ya ait olan Trablusgarp’a asker çıkardı Denizden bir donanma gönderilebilirdi Fakat Haliçte bekletilen donanma çürümüştü Osmanlı Devleti karadan ordu gönderememiştir Haritaya bakarak sebebini bulunuz. İtalya’nın saldırma sebebi nedir? Mısır İngiltere’nin elinde olduğu için karadan asker gönderilememiştir.

7 Bunun üzerine ben ve bazı arkadaşlarım kılık değiştirerek Mısır üzerinden Trablusgarb’a giderek halkı örgütledik. ۝ Manastır ۝ Selanik ۝ Şam ۝ Trablusgarb

8 1-Trablusgarb ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı.
Uşi Anlaşmasına göre; 1-Trablusgarb ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı. 2-Oniki Ada ise geçici olarak Balkan Savaşları bitene kadar İtalya’ya bırakıldı Trablusgarb’a giremeyen İtalya Osmanlıyı barışa zorlamak için On İki Adayı alarak Çanakkale önlerine donanma gönderdi İTALYA Bu Savaşın önemi; 1- Kuzey Afrika’daki son toprağımızı da kaybettik 2-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı olmuştur. Balkan Devletlerinin Osmanlı’ya saldırması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile Uşi Anlaşmasını yapmak zorunda kaldı Bu anlatılana göre M. Kemal ve arkadaşları Başarılı olmuşlar mıdır? . Osmanlı Devleti neden 1912 Uşi anlaşmasını yapmak zorunda kalmıştır?

9 Balkan Devletlerinin Gelibolu tarafından çıkarma yapma ihtimaline karşı buraya görevlendirilmiştir
۝ Manastır ۝ Selanik ۝ Gelibolu ۝ Şam ۝ Trablusgarb

10 Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar ve Türk topçularının başarılı atışları sayesinde boğazı geçemediler. Birinci Dünya Savaşı sıranda Mustafa Kemal Çanakkale’deki 19. Tümen komutanlığına atandı. ۝ Manastır ۝ Gelibolu ۝ Selanik ۝ Çanakkale İtilaf Devletleri zor durumda olan müttefikleri Rusya’ya yardım götürmek için önce Çanakkale’den deniz yoluyla geçmek istedi. ۝ Şam ۝ Trablusgarb

11 M. Kemal düşmanın çıkarma yapabileceği yerleri nasıl bilmiş olabilir?
Denizden Çanakkale’yi geçemeyen devrin en büyük devletleri bu sefer karadan geçmek için Gelibolu’ya asker çıkarmaya başladı Mustafa Kemal düşmanın çıkarma yapabileceği yerleri tahmin etmiş ve o bölgelerin güçlendirilmesini sağlamıştı. M. Kemal düşmanın çıkarma yapabileceği yerleri nasıl bilmiş olabilir? Düşmanın çıkarma yaptığı yerleri haritaya bakarak söyleyiniz?

12 Sizce M. Kemal yukarıdaki sözü hangi duygu
Arıburnu, Anafartalar, Conkbayırı gibi yerlerde belki de tarihin en büyük siper savaşları yapıldı Siperler arası mesafenin metreye düştüğü anda M. Kemal savaşın gidişatını değiştirecek sözünü söyledi Sizce M. Kemal yukarıdaki sözü hangi duygu ve düşünce ile söylemiş olabilir? M. Kemal hangi tümende görevliydi. Haritadan yerini gösteriniz? Savaşın geçtiği yerlerin isimlerini söyleyiniz?

13 Mustafa Kemal buradaki başarılarından sonra Albaylığa terfi etmiştir
Ölümü hiçe sayarak, düşmanı geçirmemek için mücadele eden kahraman Türk Askerleri Mustafa Kemal buradaki başarılarından sonra Albaylığa terfi etmiştir

14 ۝ Manastır Önce askerlerimin yiyecek, giyecek ihtiyaçlarının karşılanması ve haberleşme aksaklıklarının giderilmesi ile uğraştım ۝ Gelibolu ۝ Muş, Bitlis ۝ Selanik ۝ Çanakkale Birinci Dünya Savaşında Ruslar Doğu Anadolu’yu işgal etmişti. Çanakkale’deki başarılarından sonra M. Kemal 1916 da16. Ordu komutanı olarak bu cepheye atandı ۝ Şam ۝ Trablusgarb Bu tedbirler başarılı olmuş mudur? M. Kemal’i yukarıdaki tedbirleri almaya iten sebep ne olabilir?

15 Doğu Cephesinde M. Kemal orduyu denetlerken.
M. Kemal tüm bu çabalarının karşılığını, Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alarak almıştır.

16 ۝ Şam ۝ Manastır ۝ Gelibolu ۝ Muş, Bitlis ۝ Selanik ۝ Çanakkale ۝
Suriye Cephesi ۝ Şam I. Dünya savaşı sırasında yenik durumda olduğumuz Suriye cephesine 7. Ordu Komutanı olarak görevlendirildi. ۝ Trablusgarb

17 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşını başlatmış ve bu yolun sonunda Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebelerini de yaparak yurdu düşmanlardan temizlemiştir Samsun civarında olaylar çıkınca 9. Ordu müfettişi olarak karışıklıkları önlemesi, halkın elindeki silahların toplatılması için Samsun’a görevlendirilmiştir. ۝ Manastır ۝ Samsun ۝ Gelibolu ۝ Muş, Bitlis ۝ Selanik ۝ Çanakkale ۝ Suriye Cephesi ۝ Şam Osmanlı Devleti I. Dünya savaşından Mondros Ateşkes anlaşması ile çekilince M. Kemal İstanbul’a dönmüştür ۝ Trablusgarb

18 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Atatürk’ün ilk görev yeri Şam’daki 5. Ordudur M. Kemal Trablusgarp’ta İngiliz ve Fransızlarla mücadele etmiştir. M. Kemal’in Balkan savaşlarında Gelibolu’da görev alması bölgeyi tanımasına neden olmuştur M. Kemal’in ilk askeri başarısı Çanakkale Cephesindedir. Trablusgarp savaşının sonunda Derne Tobruk ve Bingazi geçiçi olarak İtalyanlara bırakılmıştır

19 A) Birleştirme ve bütünleştirme gücü
SBS 2009 Çanakkale Savaşı’nda denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal, düşmanın Conkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal’in öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden sal-dırdı. Mustafa Kemal; Arıburnu Conkbayırı ve Anafartalar’da düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti. Mustafa Kemal’in bu başarısında etkili olan kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Birleştirme ve bütünleştirme gücü B) İleri görüşlülüğü ve askerî yeteneği C) Vatan ve millet sevgisi D) Mantıklı ve gerçekçi oluşu

20 13 Nisan 1909 günü Meşrutiyet yönetimine karşı bir isyan çıkınca, Selanik’te Meşrutiyet’i korumak amacıyla Hareket ordusu oluşturulmuştu. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırmış ve suçlular cezalandırılmıştı. Mustafa Kemal, isyanın bastırılması ile ordunun görevini tamamladığını ve bundan sonra yapılacak işlerin sivil yöneticilere bırakılmasını istemiştir. Mustafa Kemal bu tutumuyla, aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verdiğini göstermektedir? A) Askeri faaliyetlerin aksamamasına B) Balkanlarda çıkacak isyanlara hazırlıklı olmaya C) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin başarılı olacağına D) Ordunun siyasete karıştırılmamasına

21 İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasının ardından bölgeye giden gönüllü subaylardan biri de Mustafa Kemal'dir Muştala Kemal teşkilatlandırdığı yerli halk Deme ve Tobrukta İtalyanların başarılı olmasını engellemiştir. Yukarıda verilen sosyal bilgiler öğretmenin anlattıklarına göre Mustafa Kemal için I. Vatan savunmasına önem vermektedir. II. Vatan sever bir askerdir. III. İtalyanlara karşı başarılı olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

22 Atatürk'ün Türk halkı tarafından tanınmasını ve Milli Mücadelenin lideri olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? A) 31 Mart Vak'asını bastırması B) Meclis-i Mebusan açması C) Çanakkale Cephesinde başarılı olması D) Temsil Heyetİ'ni oluşturması


"Kazanım 3: Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Kazanım 4: Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları