Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Manastır Selanik Şam 1907'de kolağası olarak Şam 5. Ordu Komutanlığında, oradan da aynı yıl içerisinde Manastır 3. Ordu Komutanlığına bağlı Selanik’e görevlendirildi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Manastır Selanik Şam 1907'de kolağası olarak Şam 5. Ordu Komutanlığında, oradan da aynı yıl içerisinde Manastır 3. Ordu Komutanlığına bağlı Selanik’e görevlendirildi."— Sunum transkripti:

1

2 Manastır Selanik Şam 1907'de kolağası olarak Şam 5. Ordu Komutanlığında, oradan da aynı yıl içerisinde Manastır 3. Ordu Komutanlığına bağlı Selanik’e görevlendirildi. Mustafa Kemal, 1905’de İstanbul Kara Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra Şam’da 5. Ordu’da kurmay yüzbaşı olarak görev aldı. Suriye'de bulunduğu sırada yakın arkadaşlarıyla Vatan ve Hürriyet Derneğini kurdu (Ekim 1906)

3 Olaya neden 31 Mart Vakası denmiştir?
Ben Selanik’te görev yaparken, İstanbul’da meşrutiyet yanlıları ile meşrutiyet karşıtları arasında bir kargaşa çıkmıştı. 13 Nisan 1909’daki bu olaya 31 Mart Vakası denir. Olaya neden 31 Mart Vakası denmiştir? Osmanlı’da o zamanlar Hicri takvimin yanında devlet İşleri için Rumi Takvim’de kullanılmaktaydı. Bu olayda, Rumi Takvim de 31 Mart’a denk geldiği için böyle bir isim konmuştur.

4 Hareket Ordusu İstanbul’a Girerken
Manastır Selanik Hareket Ordusu İstanbul’a Girerken Şam Mustafa Kemal, İstanbul'da meşrutiyet karşıtlarının çıkardığı 31 Mart Ayaklanmasını bastırmak ve düzeni sağlamak amacıyla hazırlanan Hareket Ordusu’nda kurmay yüzbaşı olarak Mahmut Şevket Paşa ile birlikte katıldı.

5 Osmanlı, Trablusgarp’a asker yollayamamıştır. Neden?
İtalya, birliğini geç tamamlamıştı. Bu nedenle sömürgesi yoktu ve sömürgeler elde etmek istiyordu. Bu nedenle tam karşısında bulunan ve zayıf Osmanlı’ya ait olan Trablusgarp’a saldırdı. Belki denizden bir donanma yollanabilirdi ama Haliçte bekletilen donanma çürümüştü. Osmanlı Devleti Trablusgarp’a asker gönderemedi. Çünkü Mısır İngiliz işgali altında olduğu için kara bağlantısı kesilmişti. Osmanlı, Trablusgarp’a asker yollayamamıştır. Neden? Karadan asker yollanamıyorsa, neden denizden asker yollanamamıştır?

6 Trablusgarp’ın İtalya’nın olmasını istemeyen Mustafa Kemal ve beraberindeki Osmanlı gönüllüleri kılık değiştirerek sivil olarak Trablusgarp’a gittiler. Mısır’daki İngilizlere şerif gibi farklı isimler ile tüccar, gazeteci gibi farklı meslek mensubu olarak tanıttılar. Mustafa Kemal ve gönüllüler Trablusgarp’ı örgütlediler. Böylece savaşı Türkler kazanmış oldu ama…

7 1 2 Son Kuzey Afrika toprağımız elden çıkmıştır.
Trablusgarp’ta tutunamayan İtalya, Osmanlı’yı barışa zorlamak için On İki Adayı aldı ve Çanakkale önlerine donanma yolladı. Osmanlı, bu durum karşısında İtalya ile Uşi Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşmayla Trablusgarp İtalya’ya kesin, 12 Ada yine İtalya’ya I. Balkan Savaşı bitene dek verilmiştir. 1 Son Kuzey Afrika toprağımız elden çıkmıştır. 2 Mustafa Kemal ilk askeri başarısını kazanmıştır. 12 Adalar İtalya, bir yandan bunları yaparken Balkan Devletleri’ni de Osmanlı’ya saldırarak, ondan toprak alması için kışkırtmaktaydı. İtalya’nın bu politikası amacına ulaştı ve İtalya Çanakkale’ye donanma gönderdiği sıralarda I. Balkan Savaşı çıktı. Trablusgarp Savaşı’nın önemi nedir? Osmanlı, I. Balkan Savaşı çıkınca İtalya karşısında ne yapmış olabilir?

8

9 Birinci Balkan Savaşı Osmanlı ile Balkan Devletleri arasında geçen iki Balkan Savaşı’nın ilkidir.
1 Balkan devletlerinin Osmanlı’dan toprak almak istemeleri. 2 Rusya ve İtalya’nın kışkırtmaları 3 Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik fikri Savaş, Karadağlıların Osmanlı’ya savaş ilanı ile başladı. Osmanlı orduları üç cephede savaşa girdi. Karadağ Bulgaristan Savaş sonucunda büyük devletlerin kışkırtmalarıyla Arnavutluk bağımsızlığını kazandı. (1913) Savaşın sonucunda birçok cephede aynı anda savaşan Osmanlı Balkan topraklarını ve Edirne’yi kaybetti. Sınırlar Midye-Enez hattına çekildi. I. Balkan Savaşı’nın sonucunda neler olmuştur? I. Balkan Savaşı’na kimler katılmıştır? I. Balkan Savaşı’nın nedenleri nelerdir? Osmanlı Yunanistan Sırbistan

10 1 1 2 2 3 3 4 II. Balkan Savaşı’nın sonucunda neler olmuştur?
Bulgaristan doğu Trakya’yı Osmanlı’ya geri verdi. İkinci Balkan Savaşı Balkan Devletleri ve Osmanlı ile Bulgaristan arasında geçen iki Balkan Savaşı’nın ikincisidir. I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’ın daha fazla toprak alması 1 2 Bulgaristan; Karadağ, Sırbistan, Yunanistan arasında paylaşıldı. Arnavutluk’un bağımsız olması ile toprak paylaşımını yapılamaması 2 3 Dobruca Romanya’nın eline geçti. Bulgaristan’ın daha fazla toprak almasından dolayı Bulgaristan’dan toprak istenmesi ve Bulgaristan’ın topraklarını vermemesi 3 Romanya ve Osmanlı’nın Bulgaristan aleyhine değişen durumu, menfaatlerine göre değerlendirmek istemesi 4 Karadağ Savaş Bulgarların Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’a saldırmasıyla başladı. Ayrıca savaşa daha sonra Osmanlı ve Romanya’da katıldı. Romanya Yunanistan Osmanlı, bir oldubitti ile II. Balkan Savaşı’nda Meriç nehrine kadar ilerledi. Ama büyük devletlerin uyarılarıyla daha fazla ilerleyemedi. Bulgaristan II. Balkan Savaşı’nın sonucunda neler olmuştur? II. Balkan Savaşı’nın nedenleri nelerdir? II. Balkan Savaşı’na kimler katılmıştır? Osmanlı Sırbistan

11 Çanakkale Mustafa Kemal'in askeri yönden tanınmasını sağlayan, I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesindeki savaşlar olmuştur. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi'nde üstün bir askerlik yeteneği sergileyerek önemli savunmalar yaptı. Mustafa Kemal ve emrindeki tümen, Anafartalar ve Arıburnu'nda düşmanı ağır bir yenilgiye uğrattı.

12 I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’deki 19
I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’deki 19.Tümen Komutanlığı’na atandı. I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’den geçmek istemeyip, karadan saldırarak geçememesinde Mustafa Kemal’in ölmeyi emrettiği askerleri etkili olmuştur. Mustafa Kemal, buradaki başarılarının ardından ALBAYLIĞA terfi etmiştir.

13 M.Kemal Ordu denetimi sırasında
I. Dünya Savaşı sırasında Rusların işgal ettiği Doğu Cephesi’ne 16. Ordu Komutanı olarak atanan Mustafa Kemal, bu cephede askerin yiyecek ihtiyaçların karşılanması için uğraştı. Manastır İstanbul Çanakkale Selanik Muş Bitlis Van Şam M.Kemal Ordu denetimi sırasında

14 Doğu Cephesi’nden yine I. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi’ne 7
Doğu Cephesi’nden yine I. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi’ne 7. ordu Komutanı olarak atanmıştır. Manastır İstanbul Çanakkale Selanik Muş Bitlis Van Suriye Cephesi Şam

15 Geldikleri gibi giderler
Mustafa Kemal, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ile İstanbul’a geri dönmüştür. Geldikleri gibi giderler 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanınca doğal olarak Osmanlı Devleti savaştan çekildi ve 13 kasım 1918’de İstanbul’a geldim. Aynı gün İtilaf devletlerinin donanması da boğaza demir atmıştı. Manastır İstanbul Samsun Çanakkale Selanik Muş Bitlis Van Suriye Cephesi Şam Samsun civarında olayların çıkmasıyla birlikte, M. Kemal padişah tarafından buraya görevlendirir ve padişahtan aldığı gizli emirle milli mücadeleyi başlatır. (19 Mayıs 1919) Padişahtan aldığı özel emirle milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal, yurdu tüm Anadolu halkıyla iş birliği yaparak düşmanlardan temizlemiştir.

16

17


"Manastır Selanik Şam 1907'de kolağası olarak Şam 5. Ordu Komutanlığında, oradan da aynı yıl içerisinde Manastır 3. Ordu Komutanlığına bağlı Selanik’e görevlendirildi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları