Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kontrollü Otlatma Sistemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kontrollü Otlatma Sistemleri"— Sunum transkripti:

1 Kontrollü Otlatma Sistemleri
Başlıca Kontrolü Otlatma Sistemleri Münavebeli Otlatma Sistemi Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi (D.M.O.S.) Doğal Tohumlama Amacıyla D.M.O.S. Mevcut Vejetasyonun Daha İyi Gelişmesi Amacıyla Uygulanan D.M.O.S. Tek Yıllık Yabancı Otlarla Mücadele Amacıyla Uygulanan D.M.O.S. Şeritvari (Rasyon) Otlatma Sistemi Hohenheim Otlatma Sistemi

2 Münavebeli Otlatma Sistemi
Avantajları Mer’a düzenli otlatıldığından daha az yem kaybı olur. Dinlenme süresi verildiğinden bitkiler daha iyi gelişir. Daha az çiğnenmeden dolayı yem kazancı sağlanır. Dezavantajları İlkbaharda toprak ıslak olduğundan ilk otlatılan parsellerde çiğneme zararı fazla olur. Zayıf ve kıraç mer’alarda olumsuz sonuç verir.

3 Münavebeli Otlatma Sistemi
I. Yıl II. Yıl III. Yıl

4 Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemleri
Bitki örtüsü zayıflamış mer’alarda önerilmektedir. Sistem, mer’anın bazı bölümlerini üst üste 2 yıl geç otlatarak bitki örtüsünün geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Otlatılmayan bölümlerde ise ıslah çalışması yapılmalıdır.

5 Doğal Tohumlama Amacıyla Yapılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi
Vejetasyonu seyrekleşmiş mer’alarda uygulanır. Bu sistemin uygulanabilmesi için vejetasyonun yeterince yem değeri olan bitki içermesi ve bu bitkilerin en az %25'inin tohumla çoğalan bitkiler olması gerekmektedir Yanlış uygulandığında yabancı otların çoğalmasına neden olur. Vejetasyonu sık olan mer’alarda yeni fide gelişimi zor olduğundan bir yararı gözükmez.

6 I. Yıl II. Yıl III. Yıl IV. Yıl V. Yıl VI. Yıl
Doğal Tohumlama Amacıyla Yapılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi I. Yıl III. Yıl V. Yıl II. Yıl IV. Yıl VI. Yıl

7 Vejetasyonu İyileştirmek Amacıyla Yapılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi
Vejetasyonu iyi ve genellikle vejetatif çoğalan bitkilerin oluşturduğu mer’alarda önerilir. Çevre koşullarındaki değişiklik nedeniyle bitkilerin zayıf geliştiği mer’alarda, bitkilerin daha iyi gelişmesi için uygulanır. Sistemin en büyük yararı, mer’anın ilkbahar kritik döneminde ağır otlatmanın olumsuz etkisinden korunmasıdır

8 Vejetasyonu İyileştirmek Amacıyla Kullanılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi
I. Yıl II. Yıl III. Yıl

9 Tek Yıllık Yabancı Otlarla Mücadele Amacıyla Yapılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi
Hayvanlar tarafından yenebilen, Yem değeri düşük olan, Çabuk kabalaşan Yabancı otların vejetasyondaki oranını azaltmak için uygulanır.

10 Tek Yıllık Yabancı Otlarla Mücadele Amacıyla Kullanılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi
I. Yıl II. Yıl III. Yıl

11 Şeritvari (Rasyon) Otlatma Sistemi
Gür gelişen, verimi yüksek, sulanan ve gübrelenen mer’alar için uygulanır. Çiğneme nedeniyle oluşan ot kaybını en aza indirir. Parseller, bir günlük ot gereksinmesini karşılayacak kadar küçük parçalara ayrılır. Böylece kısa süreli otlatma, uzun süreli dinlenme süresi verilmekte, aynı zamanda mer’anın tamamı düzgün bir şekilde otlatılmaktadır.

12 Şeritvari (Rasyon) Otlatma Sistemi

13 Hohenheim Otlatma Sistemi
Gür gelişen, verimi yüksek, sulanan ve gübrelenen mer’alar için uygulanır. Bu sistemde amaç, mer’ada verimli hayvanları ilk önce otlatmaktır.

14 Hohenheim Otlatma Sistemi
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 1 G-1 G-2 G-3 2 4 5 7 8 Örnekte mera 9 parsele ayrılmıştır. Her bir parsel tüm hayvanlar için 9 gün boyunca otlatılabilecek büyüklüktedir. Hayvanlar 3 verim grubuna ayrılarak, her bir grup 3 gün süreyle (toplam 9 gün) merada otlatılır. Tüm parseller otlatıldığında tekrar 1. parselden başlayarak otlatma mevsiminin sonuna kadar aynı şekilde devam eder.

15 Hohenheim Otlatma Sistemi
Otlatma mevsiminin sonuna kadar aynı şekilde devam eder.

16 Sulama Sistemleri

17 Çit Sistemleri

18 Çit Sistemleri


"Kontrollü Otlatma Sistemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları