Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRŞEHİR’DE TARIM VE HAYVANCILIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRŞEHİR’DE TARIM VE HAYVANCILIK"— Sunum transkripti:

1 KIRŞEHİR’DE TARIM VE HAYVANCILIK

2

3 Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nin orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alır
Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nin orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alır. Yüz ölçümü 6570 km2’dir. Matematiksel konumu 38 derece 50 dakika – 39 derece 50 dakika kuzey enlemleri, 33 derece 30 dakika – 34 derece 50 dakika doğu boylamları arasındadır. Kırşehir’de, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen karasal iklim görülür. Kırşehir yarı kurak iklim özelliğine sahiptir. İldeki yıllık sıcaklık ortalaması    11,3 oC, yıllık yağış 400mm’den azdır. 

4 Kırşehir’de mevcut 36 243 adet tarım işletmesi vardır.
%60’ında ( adet) bitkisel üretim %38’inde ( adet ) bitkisel + hayvansal üretim %2’sinde ( 725 adet ) yalnızca hayvansal üretim , yapılmaktadır.

5

6 KIRŞEHİR’DE HANGİ TARIM ÜRÜNLERİ NE KADAR YETİŞİR?

7 İlin başlıca tarım ürünleri şunlardır; (yıllık)
350 bin ton buğday 50 bin ton arpa 20 bin ton çavdar 20 bin ton mahlut 2 bin ton fasulye 1500 ton mercimek 30 bin ton patates 50 bin ton şeker pancarı 200 ton keten

8 Sebzecilik gelişmemiştir. Fakat meyvecilik önemli yer tutar
Sebzecilik gelişmemiştir. Fakat meyvecilik önemli yer tutar. Alma, armut, erik, ceviz ve üzüm az miktarda da kayısı, kiraz, vişne ve şeftali yetişir. Zerdalisi ve “balbaşı” denilen pekmezi meşhurdur.

9

10 Bitkisel Üretim  İlimiz bitkisel üretim değerinin yapısı incelendiğinde; Gerek ülke geneli gerekse Orta Anadolu Bölgesi yapısına benzerdir. Üretim bakımından ilk sırada tarla ürünleri, ikinci sırada meyve ürünleri, üçüncü sırada da sebze ürünleri üretimi gelmektedir. Ülke geneli ve Orta Anadolu incelendiğinde durum aynıdır.  Pazarlama değeri açısından diğer benzerliklerden farklı olarak sebze ürünleri ikinci sırada yer almaktadır.

11 Tarla Ürünleri Üretimi
İlde üretilen tarla ürünleri miktarı itibariyle ilk sırada  ton ile şeker pancarı,  ikinci sırada ton ile arpa, üçüncü sırada ise ton ile buğday üretimi gelmektedir. İlimizde arpa ve buğday üretimi tüm ilçelerde yapılmakta olup, Şeker pancarı üretimi yoğun olarak Mucur ve Merkez’ de yapılmaktadır.  İlimizde tarla ürünleri üretiminde ilk sırada tahıllar, ikinci sırada baklagiller, üçüncü sırada endüstri bitkileri , dördüncü sırada yumru bitkiler ve beşinci sırada yağlı tohumlular gelmektedir.  İlimiz  ülke tarla ürünleri üretiminin % 1,05 ini, Orta Anadolu Bölgesi tarla ürünleri üretiminin % 2,94 ünü , ülke tahıl üretiminin % 1,16sını, Orta Anadolu Bölgesi tahıl üretiminin ise % 3,86sını gerçekleştirmektedir  Tarla ürünleri üretimini verimi esas alındığında şeker pancarı  üretiminde verimliliğin ülke ortalamasının üstünde, bölge ortalamalarına yakın olduğu görülmekte olup, diğer üretim birimlerinde verimliliğin düşük olduğu görülmektedir. 

12

13

14 Sebze Ürünleri Üretimi
İlimizde üretilen sebze üretimi içinde en yüksek üretim miktarı kavun, ikinci sırada domates ve üçüncü sırada karpuzun aldığı görülmektedir.  Kırşehir sebze üretimi açısından ülke ve bölge ile karşılaştırıldığında ; Ülke toplam sebze üretim alanlarının %o 62’ sinde üretim yaparak  üretimin %o23ünü, bölge üretim alanlarının % 3,96sında üretim yaparak bölge üretiminin % 2,15 ini gerçekleştirmektedir.  Sebze ürünleri içerisinde ilimizde üretilen yer elması  ülke üretiminin % 56,3’ ünü oluşturmaktadır. Bölge üretimi içerisinde ise, yer elması % 56,3, Nane % 36,8, Sarımsak % 28,4, Bamya % 11,2 ve Dolmalık biber % 9,3 paya sahiptir.

15

16 Meyve Ürünleri Üretimi
Meyve Ürünleri Üretimi İl’ in Bölge ve Ülke içindeki Payı  İlimiz meyve ürünleri üretiminin, ülke ve bölge içindeki yeri incelendiğinde; Ülke üretimi içinde önemli bir yere sahip % 3,18 üretim payı ile  İğde, % 2,27 üretim payı ile zerdali, % 1,5 üretim payı ile ceviz gelmektedir. İlin bölge içindeki payı incelendiğinde ise, % 9,47 payla ceviz, % 6,32 payla iğde ve % 4,55  üretim payı ile zerdali olduğu görülmektedir.    İlimizde binaların bodrum katlarında odalar düzenlenerek kültür mantarı üretimi yapılmaktadır.

17

18 KIRŞEHİR’DE HAYVANCILIK VE HAYVAN KAPASİTESİ

19 Kırşehir büyük ve küçük baş hayvan sayısı bakımından çevre illere göre önemli bir yer teşkil etmesine rağmen birim başına üretim yeterli düzeyde değildir. Bunun başlıca nedenleri mevcut hayvan popülasyonunun büyük kısmının genetik yapı bakımından bakımından düşük verimli yerli ırklardan oluşması ile çevre faktörleri ve bakım- besleme koşullarının yeterli düzeyde olmaması ile gösterilebilir. 

20 Hayvan kapasitesi ; 500 bin koyun 120 bin tiftik keçisi 10 bin kıl keçisi 120 bine yakın sığır 500 bin kümes hayvanı Ve son zamanlar da “deve kuşu üretme çiftlikleri de açılmıştır.” İlimizin hayvan varlığı açısından; koyunda bölgenin % 2,62’ sine , ülkemizin %o 48’ ine, Sığır varlığında ise, bölge sığır mevcudunun % 3,46’ sına, ülke sığır varlığının %o 59’ una sahiptir. 

21 Kışların sert ve uzun geçmesi ve bitki örtüsünün cılız olması sebebiyle havancılık ancak 2. derecede bir geçim kaynağıdır.

22 Ayrıca ; hayvancılık yerli sanayimiz, hammaddede temin ve ülke kalkınmasında büyük ölçüde ihtiyaç duyulan dövizin sağlanmasında da küçümsenmeyecek katkılarda bulunmaktadır.

23

24

25

26


"KIRŞEHİR’DE TARIM VE HAYVANCILIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları