Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU"— Sunum transkripti:

1 AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU
Avrupa Birliği uyum sürecinde Veteriner Hekimlik mesleği alanında katkı sağlanması için bilgi paylaşımı, haberleşme, tartışma ve beyin fırtınası oluşturulması, uyum sürecinin sağlıklı, doğru ve hızlı çalışmasının sağlanmasına yönelik olarak çalışmalar yapmak üzere kurulan sivil bir inisiyatiftir. EU Veterinarian Platform is a civilian initiative that was established for providing studies related to formation of information share, communication, discussions and brain storming, healthy, proper and quick adaptation process for supplementing contributions to Veterinarian profession within the European Union adaptation process.

2 AB uyum sürecinde bağımsız Veteriner Teşkilatının
olmaması ve veteriner hekimlerin özlük haklarının verilmemesini, bulaşıcı ve zoonoz hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesinin önündeki en büyük engel olarak görüyoruz. 1985 yılında Veteriner Teşkilatlarının talihsiz ve bilim dışı bir kararla kapatılmasıyla (!) oluşan büyük boşluktan sonra, günümüze kadar geçen sürede gittikçe yaygınlaşan Kuduz, Brusellozis, Tuberküloz ve Şarbon gibi bulaşıcı hastalıkların yanı sıra, son yaşanan Kuş Gribi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalıkları açıkça gösterdi ki; “Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda ve sağlıklı insan için SAĞLIKLI BİR VETERİNER SİSTEMİ GEREKLİDİR.”

3 AB müzakereleri sürecinde siyasi ve sosyal gereklilikler büyük oranda önemini kaybedecek ve veteriner hizmetleri ile diğer teknik konular ön plana çıkacaktır. AB uyum sürecinde bir yol kazası yaşamamak için; bulaşıcı hayvan hastalıklarının yok edilmesi, gıda kontrolü, veteriner halk sağlığı, hayvan kayıt sistemi, hayvan hareketleri, denetim ve kontrol gibi veteriner hekimlik ve gıda güvenliği hizmetlerinin AB standartlarında yerine getirilebilmesi için en kısa zamanda şu radikal tedbirlerin alınması gerekmektedir :   Tarım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında veteriner hizmetleri bağımsız ve güçlü bir yapıya kavuşturulmalıdır yılında kaldırılan, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatı mutlaka yeniden kurulmalıdır. Sağlık Bakanlığı,Çevre ve Orman Bakanlığı ve Belediyelere yeni veteriner hekimler alınarak, kadro eksikliği giderilmelidir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Dairesi kurulmalıdır.

4

5 Hayvan hastalıklarının yok edilmesi, gıda kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahı gibi konularda kısa zamanda sonuç verecek açık ve etkin politikalar oluşturularak acilen uygulamaya sokulmalı ve yeterli mali kaynaklarla desteklenmelidir. Veteriner Sağlık Çalışanlarının gittikçe kötüleşen özlük hakları ve yoksulluk sınırındaki maaşları iyileştirilmelidir. AB uyum çerçevesinde gerekli yasal düzenlemeler yapılarak AB mevzuatında yer alan veteriner hekim yetki ve sorumlulukları tam olarak sağlanmalıdır. Popülist politikalar sonucunda ihtiyacın çok üstünde açılan ve yeterli akademik / teknik donanıma sahip olmayan Veteriner Fakülteleri birleştirilmeli yada kapatılmalıdır. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri güçlendirilmelidir. Uzmanlık eğitimine tekrar işlerlik kazandırılmalıdır. “Avrupa Birliği (AB) Veteriner Hekim Platformu olarak yetkilileri uyarıyor ve bu süreçte üzerimize düşen görevleri yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.Çünkü biz; ülkemizi,insanımızı,hayvanımızı seviyoruz ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz." Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur.

6 AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU web site: http://abveteriner
AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU web site: e-posta:


"AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları