Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI
ve ÖĞRENME

2 Öğretim - Öğrenme Medya Mesaj Metod Ögretmen Öğrenci

3 Öğrenme Yaşantıları ve Medya
Kelimeler Diagramlar Haritalar Resimler Slaytlar Filimler Modeller Nesneler Gerçek Yaşantı SOYUT SOMUT

4 ÖĞRENDİKLERİMİZİN ... ÖĞRENME 1% TATMA 2% DOKUNMA 4% KOKLAMA 10% DUYMA
83% TATMA DOKUNMA KOKLAMA DUYMA GÖRME ÖĞRENME

5 Akılda Kalan Ögrenmelerin...
10% 20% 30% 50% 70% 90% OKUMA DUYMA GÖRME DUYMA ve GÖRME SÖYLEME YAPMA Akılda Tutma

6 ORTAK YAŞANTI Ortak Yaşantı Öğretmenin yaşantısı Öğrencinin Yaşantısı
Ğ R E N M Ortak Yaşantı

7 Görsel Tasarım

8 Genel İlkeler İyi tasarlanmış görsel materyaller
öğrenimi kolaylaştırmakta, öğrencilerin yaratıcılıkları için estetik modeller oluşturmaktadır.

9 Genel İlkeler Bir görüntü oluşturmaya başlarken görünümün bir taslağını oluşturmak sanatsal yaklaşım ve tasarım kuramlarına en uygun yöntemdir.

10 Genel İlkeler Bu aşamada sanatsal detaylardan çok doğru kelimeleri ve görüntüleri seçip en uygun biçimde birleştirmek ve uygun renkleri kullanmak önemlidir.

11 Genel İlkeler Sanat çizgi, şekil, desen, ve renk bileşenlerinden oluşmaktadır.

12 Genel İlkeler Çizgi düz, eğik, noktalı veya kesik kesik olabilir ve ilgi çekmek ve yönlendirme amaçlı kullanılırlar.

13 Genel İlkeler Şekil iki boyutlu bir biçimdir ve özel veya genel olabilir.

14 Genel İlkeler Desen kaba, ince, düz v.b. olabilir.

15 Genel İlkeler Renk görünümünüzün dikkat çekmek ve iletişim özelliklerini önemli ölçüde güçlendirir.

16 Çizgi: Çizgi dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır. İşlem, yön ve hareket gösterir, Şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar, Üzerine kurgu yapılabilecek temel yapı taşlarıdır.

17 Çizgi: Yatay çizgiler  durgunluk hissi verir.
Dikey çizgiler  güç gösterir, yukarı bakma hissi verir. Köşegen çizgiler  kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir.

18 ÖRNEK:Yatay Çizgi B 1 2 3 A

19 Öğretim Tasarımı Teorisi
ÖRNEK:Dikey Çizgi Öğretim Tasarımı Teorisi Sistemler Teorisi Öğretim Teorisi ÖğrenmeTeorisi İletişim Teorisi

20 ÖRNEK: Köşegen Çizgi Öğretim Sistemleri Tasarımı Süreci... Tasarım
Analiz Tasarım Değerlendirme Uygulama Geliştirme

21 Şekil: Kendine bağlanan bir çizgi bir şekil oluşturur. Şekiller iki boyutludur ve bir nesnenin dış çizgilerini gösterebilir.

22 Şekil: Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir. Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur (örneğin elma, kalp). Diğerleri ise geometrik veya amorf olarak gruplandırılabilir.

23 ÖRNEK: Şekil

24 Desen: Pekçok görünüm, çizgi ve şekiller dahil iki boyutludur.
Desen kullanılarak üçüncü bir boyut eklenebilir.

25 Desen: Desen üç boyutlu cisim ve materyallerin bir özelliğidir. Dokunma hissini uyararak konuyla ilgili daha yalın bir fikir verir. Desen önem fikri vermek, ayırmak veya bütünleştirmek amaçlı kullanılabilir.

26 ÖRNEK: Desen OKUL

27 Renk: Uygun renk seçimleri; görsel tasarımları geliştirir ve ayrı bir hava/önem kazandırır, dikkat uyarır ve görsel etki yapar.

28 Renk: Renk kullanımının başka etkileri ise: gerçekliğini arttırmak
(1) Gerçek renkler seçerek görüntünün gerçekliğini arttırmak (2) Eşitlik ve farklılıkları vurgulamak (3) Önemli veya ayrıntı bilgileri vurgulamak (4) İstenilen duygusal etkiyi yaratmak

29 Renk:

30 OKUNAKLI

31 OKUNAKLI

32 OKUNAKLI

33 Bütünlük Bütünlük bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sadece yazılı içeriği değil görsel sunumu da ilgilendirir. Bütünlük konuları, renkleri, şekilleri, çizgi tipi ve yönünü, ilişkili ve tekrar ederek sağlanabilir.

34 Bütünlük Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. Anlatmak istediğinizi anlatmaya yaramayan her türlü bilgiyi elimine edin.

35 ÖRNEK: Bütünlük BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER BAKANLIK ÜNİVERSİTELER
SANAYİ BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER OKUL PERSONELİ TOPLUM

36 ÖRNEK: Bütünlük BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER BAKANLIK ÜNİVERSİTELER
SANAYİ BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER OKUL PERSONELİ TOPLUM

37 ÖRNEK: Bütünlük Hizmet-İçi Eğitim Planı BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER
BAKANLIK ÜNİVERSİTELER SANAYİ BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER OKUL PERSONELİ TOPLUM

38 Denge: Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa,izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır.

39 Denge: Tasarım her iki alanda da tekrarlandığında, denge simetrik veya formal olacaktır. Ancak; birçok durumda gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik veya informal tasarımlar amaçlayabilirsiniz.

40 ÖRNEK: Denge ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER
DIŞ ETKENLER ARAÇ GEREÇLER EĞİTİM ORTAMI ÖĞRETİM MATERYALLERİ

41 ÖRNEK: Denge ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER
DIŞ ETKENLER ÖĞRENME ARAÇ GEREÇLER EĞİTİM ORTAMI ÖĞRETİM MATERYALLERİ

42 Sıralama Akışın görsel ve yazılı elemanları, izleyicinin dikkatini önemli ayrıntı ve kuramlara yönlendirecek şekilde sıralanmalıdır. Çizgi, alan ve biçim ayarlama, yapmanız gereken en önemli bileşenlerdir.

43 Sıralama İp Uçları Tanıdık geometrik şekiller izleyicilerin çoğunun aşina olduğu cisimler olduğu için, üzerine çalışılabilecek en iyi şablonları temsil eder.

44 Sıralama İp Uçları Alfabedeki C, O, S, Z, L, T, ve U harflerini oluşturan dizilimler sunumun altında yatan fikri sembolize etmek için kullanılır.

45 ÖRNEK: Sıralama Okul Yöneticileri Müfettişler Öğretmenler

46 ÖRNEK: Sıralama Müfettişler Okul Yöneticileri Öğretmenler

47 Etkileşim Bazı görsel materyaller kullanıcıya etkileşim imkanı sunar. Örneğin doğru cevabı içeren cevap kartları, öğrenci tarafından ilgili alana sürüklenebilir.

48 Eğitimsel Amaçlı Bilgi

49 Genel İlkeler Görsel objeleri fikirlere örnek sağlamak için mümkün olduğunca çok kullanın.

50 Genel İlkeler Her bir görsel objede tek bir kavram sunun.Karmaşık görsel objeleri basitleştirin veya adım adım tekrar oluşturun.

51 Genel İlkeler Her görsel obje için metni minimum seviyeye indirin. En fazla 6 satır ve her bir satır için de en fazla 6 kelime kullanın.

52 Grafik/Resim Objeleri
Bu objeler ne çok soyut ne de çok gerçekçi olmalıdır. Aşina olunmayan objelerin büyüklüğünü göstermek için bir ölçek kullanın.

53 Grafik/Resim Objeleri
Rahatsız edici arkaalan (zemin) kullanmayınız.Eğer derinlik hissi yaratmak önemli ise, ön zeminde başka bir obje kullanarak bunu sağlayınız. Görsel objeyi ikiye bölecek yatay çizgiler kullanmaktan kaçınınız.

54 Grafik/Resim Objeleri
Bilgiyi sunmak için grafikler kullanınız. Kalın ve düzgün yazı tipini tercih ediniz.

55 Metin Objeleri Aynı görüntüde farklı yazı tipleri kullanmayınız.
Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin.

56 Metin Objeleri Sadece gerektiğinde büyük harf kullanınız.
Başlığı görüntünün ortasına yerleştiriniz.

57 Metin Objeleri Anahtar kelimeler içeren kısa, öz, anlamlı ve tanımlayıcı başlıklar kullanınız. Satırlar arasındaki boşluk, kelime yüksekliğinin 1/2’si kadar olmalıdır.

58 Renk Önemli objelere dikkat çekmek için bu objelerde en parlak ve açık renkleri kullanınız. Metinlerde ve resimlerde zemin rengine zıt bir renk kullanınız.

59 Renk Birden çok görsel objede tutarlı zemin rengi kullanınız (hepsinde renk aynı olsun). Bir görsel objedeki renk miktarını sınırlayınız.

60 Yapı Görsellik mümkün olan en basit şekilde olsun; aşırı detaylardan kaçınınız. Sayfa görüntüsünün dengeli olduğundan emin olunuz.

61 Yapı Tepegöz asetatları ve slaytlar için yatay format kullanınız.
Görsel objeler okunabilir olsun; eğer kullanıcı okuyamıyorsa, o malzemeyi kullanmayın.

62 Yapı Düzgün bir yapı kullanınız (dengeli, sıralı, ve sola-yanaşık).

63 Bilgisayar Ekranının Tasarlanması

64 Başlıklar Kısa, özlü ve anlamlı başlıklar kullanınız. Gereksiz kelimelerden kaçınınız. Başlıkları ekranın en üst kısmında ortaya veya sol tarafa yerleştiriniz.

65 Başlıklar Kelimeleri tam heceleri ile yazınız; kısaltma kullanmayınız.
Başlıkta görünen ekranın amacını veya içeriğini tanımlayınız.

66 Başlıklar Başlığı kalın harflerle yazınız. Başlığı üç satır ile sınırlayınız. Başlıkla metin arasında en az bir boşluk bırakınız.

67 Yönlendirmeler Kısa cümleler kullanınız (Yedi kelimeden fazla olmasın). Adım-adım yönlendirme veriniz.

68 Yönlendirmeler Ciddi uyarılar dışındaki yönlendirmeleri olumlu cümlelerle veriniz. Yönlendirmeleri kullanıcıya, izleyiciye seslenerek veriniz.

69 Yönlendirmeler Yönlendirmelerde anlaşılır kelimeler kullanınız. Zorunlu değilse teknik terimler ve kısaltmalar kullanmayınız.

70 Metin Basit ve anlaşılır cümleler yazınız.
Okunurluğu artırmak için hem büyük hem de küçük harfleri kullanınız.

71 Metin Mümkün olduğu kadar, her ekranda sadece bir paragraf kullanmaya çalışınız. Ekranın ilerlemesini kullanıcı kontrolüne bırakınız. Paragraflar arasında çift boşluk bırakınız.

72 Metin Metinleri sola dayalı yazınız. Satır sonunda bölünmüş kelimeler
kullanmamaya çalışınız.

73 Öne Çıkartma Öne çıkartma teknikleri; dikkatleri kelimelere, metinlere veya grafiklere çekerler ve renkli, büyük, altı çizili, kutu içine alınmış, kesme işaretli, yanıp sönen veya parlak (belki de en dikkat çeken türdür), ters renkte ve farklı fare göstergesi olan nesneleri ifade ederler.

74 Öne Çıkartma “sıcak” renkleri kullanmaktan kaçınınız.
Kullanıcının aksiyonuna ihtiyaç olduğu yerlerde ses kullanınız.

75 Öne Çıkartma Öne çıkartma tekniklerini kısıtlı kullanınız. Aksi takdirde, içeriğin önemini yitirmesine neden olabilirsiniz. Aynı ekranda farklı iki yerde yanıp sönen veya parlak nesneleri kullanmaktan kaçınınız.

76 Grafikler Aşırı detay ve gerçekçilikten kaçınınız.
Karmaşık grafikleri küçük parçalara bölünüz. Grafikleri ilişkili metinle beraber sununuz.

77 Grafikler Önemli noktalara dikkat çekmek için farklı renkler kullanınız. Tek bir ekranda kullandığınız renk sayısını sınırlandırınız. Etkili renk kombinasyonları kullanınız.


"ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları