Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finlandiya’da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finlandiya’da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma"— Sunum transkripti:

1 Finlandiya’da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma
AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü

2 Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari seviyeler
Cumhurbaşkanı Hükümet Parlemento Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı Kurum ve Kuruluşlar Bölgesel Resmi İdari Kurumlar Belediyeler A4 05/2005/tao/paht

3 Finlandiya’da sosyal koruma temel ilkeleri: 3 temel esas
Belediyelere dayalı Hizmetler - Sağlık Hizmetleri Sosyal Hizmetler Uzun vadeli bakım dahil Gelir ilişkili sigorta modeli (primlerle finanse edilen) Genel asgari sigorta kapsam modeli (vergilerle finanse edilen)

4 İstihdama dayalı yardımlar İkamete dayalı yardımlar
Meslek hastalıkları ve kazaları İstihdama dayalı yardımlar İkamete dayalı yardımlar Aile yardımları Hastalık ve Annelik izni (nakit yardımlar) Emekli maaşları • Yaşlılar • Engelliler • Yetim / Dul Çalışan maaşları İşsizlik Sağlık-Bakım Gönüllü işsizlik STM

5 Finlandiya’da sosyal koruma: temel unsurlar
Üç unsur: koruyucu sosyal ve sağlık politikası, sosyal ve sağlık bakım hizmetleri, sosyal sigorta Sistem birkaç on yılda oluşturuldu Yardımların genel ve yaygın olma özelliği Kapsamlı temel güvenlik ve gelir alakalı yardımlar Ülkede ikamet ediyor olmak kişinin sosyal güvenlikten yararlanmasını sağlar. Ülkede ikamet edenler sosyal güvenlik kapsamına girer ve tüm çalışanlar istihdama dayalı yardımlardan faydalanma hakkına sahiptir ( devlet sosyal sigortası). Temel olarak merkezi hükümet, belediyeler ve işverenler tarafından finanse edilir. Gelir dağılımı oldukça eşit. Toplumsal cinsiyet eşitliği sisteme iyi şekilde yerleşmiş.

6 Sonuçlar Sosyal güvenlik ağları sosyal içerme sağlar; fakirliği önler ve ekonomik büyümeyi tetikler. Sosyal güvenlik ağları aşamalı olarak yapılandırılabilir. Toplumdaki en savunmasız kişileri korumak devletin sorumluluğudur; evrensel yaklaşım iyi sonuçlar vermiştir.  İyi tasarlanmış sosyal güvenlik modeli yeterli yardım sağlarken finansal olarak da sürdürülebilir olabilir. İstihdam, sosyal güvenlik sağlamanın gerekli bir yoludur.

7 Bakanlığın Yönlendirme Sistemi
Stratejik Yönlendirme Performans Yönlendirme Performans Yönetimi Strateji, 5-10 yıl Eylem ve ekonomik plan, Kaynaklar hakkında kararname Bakanlığın eylem planı Hükümet programı Hükümet strateji belgesi politika programları Harcama limitleri prosedür Bütçe / Tamamlayıcı bütçe Performans birimlerinin eylem planları Kurum tarafından performans sözleşmeleri 4/1 yılda Gruba özel ve kişisel görevler ve amaçlar A8 05/2005/tao/paht

8 Zorluklar Yaşlanan nüfus Artan küreselleşme ve mobilite
Değişen işgücü piyasası daha çok kısa dönemli istihdam Yeni aile yapıları

9 Yeniden Yapılandırma ve Adaptasyon Önlemleri
Daha uzun kariyerin önem kazanması 2005‘te emeklilik reformu Çalışma hayatı koşullarını iyileştirme programları: yaşlı çalışanların aktif kalmasını desteklemek kısmi engellilerin yeniden çalışmasını destekleyici yeni önlemler oyuncular arasında artan işbirliği Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için yeni önlemler

10 Yeniden Yapılandırma ve Adaptasyon Önlemleri
Devlet yardımları için hak kazanma Okul Çocuk bakımı dönemi 2005’ten beri Emeklilik tahakkuku 18 yaşından ve “ilk avro”dan başlar. Hayat boyu kazanılan gelire dayalı emeklilik maaşı (son maaş değil)

11 Yeniden Yapılandırma ve Adaptasyon Önlemleri
İşe geri dönmeyi desteklemek için yarı zamanlı günlük hastalık izni Tartışmaların sürdüğü konular: Kadın-erkek eşitliğini ve işle aileyi birleştirmeyi desteklemek için ebeveyn yardımlarında değişiklikler İşgücü piyasasında zorluklar yaşayan kısmi engellileri veya uzun süreli işsizleri destekleyecek yardımlarla maaşların birleştirilmesini sağlayacak iyileştirmeler

12 Başarı Hikayesi: 2005 Emeklilik Reformu
1990’larda: Demografik değişikliklerin işgücü piyasasına etkisini ve uzmanların, bakanlık seviyesinde üst düzey yetkililerin ve sosyal ortakların sosyal güvenlik planlarını inceleyecek komite İnsanları işgücü piyasasında daha uzun tutabilmenin gerekli olduğu konusunda uzlaşma Destek ve anlayış kazanmak için sektörler arası program; STK’ların dahil edilmesi 2005’te emeklilik reformunun kabul edilmesi 55 yaşından sonra çalışma konusunda kamu tutumunda değişiklik

13 AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik
Serbest dolaşım ile ilgili yetkinlik  Koordinasyon Yönetmeliği(883/2004) Asgari Sosyal Güvenlik konusunda yetkinlik (kullanılmıyor) İşbirliği, raporlar, sosyal fonlar => Sosyal Koruma Komitesi => Avrupa Sosyal Boyut Raporu => Fon Girişimleri (MISSOC, PROGRESS…) EU2020 ; Lizbon Antlaşması’na dayalı

14 AB Sosyal Politika Odağı
2020’ye kadar ulaşılacak hedefler: 20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranını %75’e çıkarmak Okul bırakma oranını %10’un altına düşürmek ve üçüncü derece oranını %40’a çıkarmak Yoksulluk tehdidi altındaki insan sayısını 20 milyona düşürmek.


"Finlandiya’da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları